Lycka Till! - Blandis Hundklubb Stockholm

VÄLKOMMEN
Till utställning 11 Juni 2011
Salems Hundcenter, Salem
Viktigt att tänka på
Preliminära klockslag:
Vaccinationskontroll:
09.00
Alla klasser
STARTKORT skall fästas väl
synligt på utställare/handler.
DELTAGARLISTA
Innehållande alla deltagande
hundar och deras rasblandningar
delas ut med startkorten
09.30
Bedömningar samt Hundrace
beräknas börja.
11.30
Anmälningstiden utgår för
Barn med Hund samt Dogshow.
12.00
Barn med hund i aktivitetsringen.
13.30
Dogshow i aktivitetsringen
____________________________
Dagens domare:
Kicki Almlöv / Vivian Nilson
Domarsekreterare –
Lucia Hurtig
Aktivitetsring –
Annicka Mossberg
Dömer Barn med Hund
Anmälan görs i sekretariatet efter
avslutad vaccinationskontroll och
delas upp i två klasser.
Klass 1: Barnets ålder 5-8 år
Klass 2: Barnets ålder 9-12 år
Kostar 40:-/barn och hund
ALLA hundar som vistas på
utställningsplatsen skall ha ett
giltigt vaccinationsintyg att visa upp
på begäran.
Ta med Dig vattenskål, ev. mat (matsäck),
något att sitta på. Förbered Dig på att
väntetiderna brukar bli långa. Vi är
utomhus, så följ väderleksrapporterna. Ta
STARTKORT
gärna med paraply, fungerar bra mot både
Får Du vid
regn och för mycket sol. Undvik att låta
vaccinationskontrollen och det
hunden gå runt och hälsa. Alla hundar
skall FÄSTAS VÄL SYNLIGT
klarar inte den stressfaktorn, även om Din
PÅ UTSTÄLLARE/HANDLER.
hund gör det.
Det är samma glada och trevliga kompis
Du har med Dig hem igen efter
utställningen som Du tog med till den,
oavsett resultat.
Röstkorten
Är märkta med Ditt startnummer och det
innebär att Du INTE kan rösta på egen hund.
Det finns neutrala röstkort att köpa i
sekretariatet. Röstkorten i denna utställning är
Charmtroll,
Fröken Feminin och Herr Maskulin
Kostar 40:- st
OBS!!
Valpar yngre än 4 månader
får inte vistas på
utställningsplatsen.
OBS!
En bra placering på
utställning arrangerad av
Blandis Hundklubb
Stockholm räknas INTE som
en avelsmerit!
HP = Hederspris
Om du får ett lila band av
domaren så innebär det att Din
hund gått vidare till
konkurrensen. Detta lila band
berättigar mot uppvisande till en
HP-rosett som säljs i
sekretariatet. Kostar 30:- st
Salems Hundcenter kommer att hålla caféet öppet med försäljning av
kaffe/te/läsk, smörgåsar och grillad korv/hamburgare till förmånliga priser.
Ullez Djurfoder & Tillbehör, Salems egen djurbutik, kommer att finnas på
plats med försäljning av tuggben, godis. Det går bra att betala med kort.
Domslut:
Domaren dömer efter sin utbildning och erfarenhet. Bedömningen sker på hundens
dagsform efter de ”4-F:n”=
Frimodighet – Friskhet – Form - Följsamhet.
Åsikter om domslut skall skriftligen inlämnas till SEKRETARIATET senast innan
utställningsdagens slut.
Lycka Till!