Läs mer om rotfräsning i vårt faktablad

Rotfräsning
Vi håller undan
påträngande rötter som
sätter stopp i avloppen.
Med vår fräsutrustning kan vi
rädda dina gamla rör.
Dåligt flöde och stopp i avloppen kan
bero på att rötter växt in i mark­
avloppet utanför fastigheten. Äldre
markavloppsrör är ofta gjorda av
betong eller tegel och dess skarvar är
otäta v­ ilket gör att rötter söker sig in
i ­skarvarna och täpper till avloppet.
Med vår fräsutrustning avlägsnar
vi effektivt rötter som har växt in i
avloppet.
VI KAN HJÄLPA DIG MED EN
LÅNGSIKTIG LÖSNING
Under fräsningsarbetet går vi efter
med rörkamera för att se att alla
Välkommen att kontakta Christer Sundholm på Röranalys för mer information.
Telefon 070-291 07 38 | Mail: [email protected] | www.roranalys.nu
rötter försvinner, samtidigt kan vi se
om det finns andra fel i avloppsröret
som till exempel hål eller sprickor.
Problemet med rötter är att de växer
in i röret igen och orsakar nya stopp.
Då rekommenderar vi en infodring
(strumpa) som förhindrar rötter att
växa in i röret igen samtidigt som du
får ett bättre flöde och ett starkare rör.