Mont.anvisning TF11-mannamål m. Quicklift

TF 11-mannamål med
Quicklift
Monteringsanvisning
och reservdelslista
Monteringsanvisning TF 11-mannamål med Quicklift
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Montera stolparna 5008-I i ribban 5008-H med hjälp av aluminiumprofilen
som sticks in i ribban och stolparna. Fäst med 4 st insexskruvar i varje
sida.
Stick in 1 st mutterjärn 250x10 i varje stolpe.
Stick in 6 st mutterjärn 50x10 i ribban.
Montera 1 st Quicklift 5004 i varje stolpe. Börja med att sticka in
infästjärnen 570x10 mm i varje stolpe, lägg därefter ner plattjärnen i
profilen och montera därefter 5004. Använd bult M10x20.
Montera 5008-J i 5004. Använd M10x60 och låsmutter.
Montera 5008-K i 5004. Använd M10x60 och låsmutter.
Montera 5008-L i 5008-J och 5008-K. Använd M10x50 och låsmutter.
Montera 5006 i 5008-L. Använd M10x60 och låsmutter.
Montera 5008-M och 5008-N i varandra. Använd M10x50 och låsmutter.
Montera de i 5006. Använd M10x60 och låsmutter.
Montera 5008-O, en i vänster resp. höger sida. Använd M10x50 och
låsmutter.
Montera 5008-Q i ribba och stolpe. Använd M10x16 som skruvas i
mutterjärnen som ligger i spåret. Se punkt 2 och 3.
Montera 5008-R i ribba och stolpe. Använd M10x16 som skruvas i
mutterjärnen som ligger i spåret. Se punkt 2 och 3.
Montera 5008-S, 1 st i varje sida. Fästes i ribban med M10x16 i mutterjärn
och M10x50 i 5008-Q och 5008-R.
Montera 5008-P i 5008-Q och 5008-R. Använd M10x16 uppe och M10x60
nere med låsmutter.
Montera wire och wirelås i 5008-Q och 5008-R.
Montera nät med medföljande nätkrokar i ribba och stolpar. Lina för att
montera nät i bakstycket medföljer.
Bultsats
M10 x 60
M10 x 50
M10 x 20
M10 x 16
M10 Låsmutter
Wirelås
Mutterjärn M10 x 570
Mutterjärn M10 x 250
Mutterjärn M10 x 50
Plattjärn, 570 mm
Wire
12 st
6 st
6 st
14 st
18 st
2 st
2 st
2 st
6 st
2 st
1 st
Nätkrokar
35 st
OBS!
OBS! Monteringselement, insexskruvar och nätkrokar finns i det långa
paketet.