• Moskébesök • Nya styrelsen • Vårresa Gränna

Ögonblicket
Nr 2, juni 2013
Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg
• Moskébesök
• Nya styrelsen
• Vårresa Gränna-Visingsö
Ögonblicket ges ut av
Synskadades Riksförbund
Göteborg. ISSN 1652-3342
Redaktionsrådet:
Linda Mathiasson 788 09 14
Anna Stiig 727 22 38
Camilla Svensson, 0723-320109
Ansvarig utgivare:
Kjell Emanuelsson 0723-23 32 02
Besöksadress:
Slottsskogsgatan 10
Postadress:
Synskadades Riksförbund
Göteborg
Box 12053
402 41 Göteborg
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.srf.nu/goteborg
Facebook
Innehåll
Ledaren
3
Iris Hjälpmedel
3
Moskébesök
4
Avtackning Thomas
6
Träff på Öckerö
8
Kalendarium
9
Nya styrelsen
13
Ledsagarservice Västtrafik
14
Ledarhundens dag
15
Hundvänliga restauranger
15
Resa: Gränna-Visingsö
16
Kansliinformation
18
https://www.facebook.com/srfgoteborg
Nästa nummer kommer ut i
september. Manusstopp 15
augusti.
Tidningen ges även ut på
punktskrift, Daisy, e-post och på
hemsidan.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta ner och redigera
insänt material. Tidningen får
gärna citeras om källan anges.
Tryckeri & annonser:
Präntab, Ålebräckevägen 2 A
449 50 Alafors. 0303-74 11 02
E-post: [email protected]
Omslagsbild: Thomas Krantz i
ett blomsterhav
Bild: Anna Stiig
Hej alla medlemmar!
Den 30 april tackade vi av Thomas
Krantz som efter 18 år på SRF gått
i pension, se separat artikel.
Med detta önskar jag dig en riktigt
skön och avkopplande sommar, till
hösten återkommer vi med nya
friska krafter.
Kjell Emanuelsson
Ordförande
När ni läser denna tidning står en
härlig tid framför oss med sol och
värme.
____________________________
Vårt arbete med att göra våra
kommuner tillgängliga har fortsatt
och under våren har våra
ombudsmän arbetat med att få
Göteborgs centralstation tillgänglig.
Det finns mycket att göra på
tillgänglighetsområdet och om du
har exempel på otillgängliga
områden, hör av dig till vår
ombudsman.
Du handlar på:
http://www.ebutiken.iris.se
Förutom tillgänglighet så har vi
arbetat med ledsagningsfrågan då
vi ser att allt fler får avslag på sina
ansökningar om ledsagning. Detta
är två för oss centrala frågor och
även om det ibland känns som att
det går bakåt istället för framåt så
ger vi naturligtvis inte upp.
Vi har också ägnat oss åt att göra
vår förening trivsam för alla, samt
ordnat träffar i Mölndal, Härryda,
Partille och Öckerö. Både årsmötet
och vårfest på Novotel drog stort
intresse.
Handla hjälpmedel från Iris
Du kan även beställa från Iris
Hjälpmedel genom att ringa på
08-39 94 00, vardagar 9.30-11.00
eller maila till
[email protected]
Som medlem i Synskadades
Riksförbund har du 10 % rabatt.
Från och med årsskiftet så finns ett
litet urval av de allra vanligaste
produkterna för visning hos oss.
Vi kommer att kunna hjälpa dig att
beställa varor till din hemadress.
Moskébesök med SRF
finansierat bygget men det är inte
sant. Saudiarabens kung har
finansierat större delen av
kostnaden som en donation men
med förbehållet att den ska vara
under överinseende av svenska
regeringen och svenska
myndigheter.
Motståndet mot moskébygget har
debatterats under många år men
vid studiebesöket i moskén på
Myntgatan vid Ramberget,
”Ättestupan”, blev jag väl bemött
och positivt överraskad. Det som
mötte mig var en innerlig glädje och
värme hos moskéns representanter
samt ett varmt välkomnande trots
att jag inte hörde till samma tro. Vi
fick gå in i ett större rum, som
användes till olika ändamål t ex
föreläsnings-sal, cafélokal och
samlingsrum vid olika högtider eller
ceremonier. Där behövde kvinnor
inte ha täckt sjal över huvudet.
Endast i bönerummet, moskéns
heligaste ”kyrkorum” krävdes sjal.
Moskéns ordförande hälsade SRF
gruppen välkommen och berättade
om hur allt startade med
moskébygget. Det var efter
backabranden, där många unga
människor med muslimsk bakgrund
omkom, som behovet av en moské
blev tydligt. Det behövdes en
religiös byggnad, som kunde ta
emot anhöriga vid tragiska
händelser eftersom det finns ca
20 000 invånare i
göteborgsområdet med muslimsk
bakgrund. Många tror nog att
skattepengar har
Byggnaden är vacker och ljus med
stora öppningsbara fönsterpartier
mot Ramberget. I alla fönsterpartier
finns burspråk med små rutor i
nordiskt brunt trä. Utanför
fönsterpartierna finns en terrass
med möjlighet att sitta utomhus när
vädret tillåter. Byggnadsmaterialet
består av stora gråa rektangulära
plattor, som påminner om
sandsten. Inomhus är det
golvklinkers och inrednings-detaljer
i brunt trä. Själva bönerummets inre
kupoltak är helt i nordiskt brunt trä
och kvinnornas balkongplats likaså.
Arkitekten är svensk och månade
om att det skulle vara en moské i
skandinavisk stil för att smälta in i
omgivningen. I bönerummet finns
det en heltäckande grön golvmatta
med gula ränder i rader. I raderna
ligger de troende männen på knä
och böjer huvudet mot golvet när
de ber i riktning mot Mecka i i
sydöst. Imamen har en egen
predikplats omgiven av träväggar
med orientaliska sniderier mitt i
böne-rummet mot den ena
långväggen. Mitt i kupoltaket
hänger en enorm takkrona i
mässing med många ljus från
glödlampor. Den väger ca 800 kg
och ljusarmarna är otaliga.
Takkronan är en gåva från Turkiet.
De flesta bedjande undviker att
ligga på knä under den tunga
takkronan.
Besöket inleddes med en
introduktionsfilm om moskébyggnadens tillblivelse och islam i
allmänhet. Därefter berättade
styrelsens ordförande om sin tro
och församlingen vars medlemmar
kommer från olika länder. Predikan
sker både på svenska och arabiska
eftersom medlemmarna talar olika
språk. SRF gruppen fick ställa
frågor, vilka handlade om
begravningsceremonin, vad som
händer efter döden, änglar, varför
det finns krig i världen och
paradiset. Det framkom att varje
människa är personligen ansvarig
för sina handlingar och får stå till
svars för dem i nästa liv. I paradiset
finns allt man kan önska sig.
Moskéns representanter
samarbetar med svenska kyrkan,
frikyrkan och ortodoxa kyrkan vid
regelbundna möten. Framförallt är
respekten för varandra tro viktig.
Alla människor har rätt att få tro och
att samlas i gemenskap.
För mig personligen så ökades min
förståelse för islamsk tro och kultur
i positiv riktning. Kunskap botar
dolda fördomar.
Text: Diana Ambecker
Ljudmagasinet är gratis och
kommer ut varannan vecka!
Du som vill prenumerera på
Ljudmagasinet kan välja
mellan tre olika format.
•Lyssna på Ljudmagasinet via
vår hemsida. Du får då
tidningen i form av ett
nyhetsbrev, med direktlänk till
senaste numret.
•Lyssna på Ljudmagasinet i
Daisyformat. Du får då
tidningen hemskickad till dig
per post.
Väljer du att lyssna på
Ljudmagasinet via vår
hemsida och prenumerera på
vårt nyhetsbrev får du
tidningen tidigare.
Så här prenumererar du
Fyll i dina uppgifter i
formuläret nedan eller ring
031-333 51 89 så kommer
snart ett Ljudmagasin hem till
dig.
Vill du avsluta din
prenumeration?
För att avsluta din
prenumeration - mejla till
[email protected]
Glöm inte att uppge namn och
adress till prenumeranten.
Avtackning Thomas Krantz
kommit enskilda individer till gagn.
För det är just som först konsulent
och senare medlemsombudsman vi
minns honom. Många har genom
Thomas fått rätt angående
försäkringsärenden,
handikapersättning och LSS
insatser. Man minns Thomas som
starkt engagerad i många av våra
viktiga frågor. Det blir svårt att fylla
hans plats, men vi får kämpa på det
finns mycket att brinna för.
Tisdagen den 30 april gjorde
Thomas sin sista arbetsdag på
kansliet. Han jobbade här mellan
1995-2013.
Många var de som ville avtacka
Thomas. Thomas Martinsson
(kommunalråd), medlemmar,
kollegor, f d kollegor, styrelsen,
syninstruktörerna, Syncentralen,
grannföreningar (Mag- och
tarmföreningen, Hjärnkraft, Hjärtoch Lungsjuka)
Stundtals var det kö ute i
korridoren. Vi bjöd på smörgåstårta
och det sjöngs en specialskriven låt
till Thomas.
Gun-Britt Lorentzson, mångårig
kollega:
- Min första tanke som dyker upp är
att SRF Göteborg förlorar en stor
kunskapskälla. Thomas har under
sitt arbetsliv inom organisationen
byggt upp en enorm erfarenhet som
Kjell Emanuelsson, ordförande och
nuvarande verksamhetsledare:
-Jag träffade Thomas på
Landaskolan i Kristinehamn redan i
mitten av 60-talet.
Under 70-talet Var Thomas en
mycket engagerad medlem av
Unga Synskadade i västra Sverige.
1982 valdes Thomas till kassör och
jag som ordförande i ISSFO som
var en idrottsförening för Göteborg
och Bohuslän den gick över i MIS
2000 och vi hade våra positioner.
1995 anställdes Thomas på SRF
Göteborgs kansli som konsulent
som övergick till ombudsman.
Jag känner Thomas som en mycket
engagerad och kompetent
medarbetare dessutom var Thomas
aktiv som medlem i SRF Göteborg.
Thomas var ju ibland i en svår
situation eftersom han var anställd
och samtidigt medlem. Detta tycker
jag att han skötte mycket
professionellt.
Thomas avslutar sitt aktiva yrkesliv
men jag är övertygad om en sak,
nämligen att vi kommer att ha stor
nytta och glädje av honom som
medlem.
Men allting ordnas väl till slut
när han nu genom dörr´n springer
ut
Vi vet, vi vet - han får det bra
när barnbarnen han passa ska
Vers 2:
Han började som konsulent
men har till ombudsman – nu
vänt
har överklagat många mål
och nästan på kommun tatt kål
En pensionär i stora mått
som maraton på hjärnan fått
nu har han tid att springa runt
som för en pensionär är sunt
Bildtext: Ukelirarna framför en
specialskriven låt till Thomas.
Sång till Thomas Krantz
2013-04-30
Musik: Stig Olin; Jag tror på sommaren
Text: Gun-Britt, Britt-Marie, Lasse och
Ulla
Vers 1:
En yngling i från Dalsland kom
till Götet för att tjäna som
en tjänsteman till allas gagn
och snart sitt SRF han fann
En Ulla-Britt i stan han fann
en kärlekssaga blev nu sann
av detta blev det barnbarn små
som ofta till sin morfar gå
Refr:
Vi tror, vi tror ni får det svårt
att fylla Thomas plats blir hårt
Han är ju en kapabel man
man sällan träffat på - minsann
Refr:
Vi tror, vi tror ni får det svårt
att fylla Thomas plats blir hårt
Han är ju en kapabel man
man sällan träffat på - minsann
Men allting ordnas väl till slut
när han nu genom dörr´n springer
ut
Vi vet, vi vet - han får det bra
när barnbarnen han passa ska
//: Säg SRF vad gör ni nu, då
Thomas går
då Thomas går? ://
Vi undrar så hur ska det gå? - För
nu så är det slut!
Lyckad träff på Öckerö
Den 23 april hade SRF bjudit in
handläggare för LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen) för att informera synskadade
om vad kommunen kan erbjuda när
det gäller framförallt ledsagning.
Strax innan två var rummet fullt. 17
stycken öbor ställde frågor och fick
information om ledsagning. Efter
informationen från kommunen bjöd
SRF på fika. I höst planeras en ny
träff på öarna med information från
syncentralen.
Tack!
Ett varmt tack till min
arbetsgivare Synskadades
Riksförbund, mina
arbetskamrater, SRFmedlemmar, samarbetspartners och till er andra som
på olika sätt har uppvaktat
mig i samband med att jag
slutade min anställning som
ombudsman hos SRF
Göteborg.
Thomas Krantz
Text: Camilla Svensson, ombudsman
Vad är du intresserad av för aktiviteter!
Trivselträff
Finns det intresse av film- och trivselträff på dagtid eller annan kväll en
måndag? I så fall försöker vi ordna det.
Övriga aktiviteter
Har du själv önskemål om aktiviteter som du skulle vilja göra? Kom med
förslag så försöker vi ordna det. Det kan vara allt från att läsa tidningen,
spela sällskapsspel eller ta en promenad.
Hör av dig till Linda på 788 09 14 eller Anna på 727 22 38.
Välkomna till en aktiv medlemshöst!
Nermina Selman
Kalendarium
Kom ihåg att anmäla dig senast två
vardagar före respektive aktivitet
om inte annat anges till: 788 09 14
eller 727 22 38 alternativt
[email protected]
JUNI
fredag 7 juni–
RESTAURANGBESÖK
Följ med ut och ät och drick något
gott på GKSS restaurang i
Långedrag, klockan 17.30.
Anmälan senast den 3 juni.
måndag 10 juni - AMUNDÖN
MIS aktiviteter på Lilla Amundön
startar. Här kan du promenera eller
simma. Tid: 17.00 - 19.00.
Ledsagare finns. För mer
information ring Berit på 24 22 22
____________________________
torsdag 27 juni– LUNCHTRÄFF
Följ med ut och ät lunch på
restaurang Jungman Jansson,
klockan 13.00. Uppge om du vill ha
fisk eller kött vid anmälan.
AUGUSTI
måndag 12 augusti AVSLUTNING AMUNDÖN
SRF bjuder på fika på sista
promenad- och simningsdagen
med MIS för säsongen, kl. 17.0019.00. Anmälan senast 7 augusti.
torsdag 15 augusti –
LUNCHTRÄFF
Följ med och ät lunch på Liseberg
där det också ges möjlighet till
rundvandring i parken. Vi träffas vid
huvudentrén klockan 13.00
Avslutning med pubkväll.
Kanotpaddling med MIS
Är du intresserad av att paddla
kanot en lördag i augusti, kontakta
Berit på 24 22 22.
SEPTEMBER
tisdag 3 september – BORÅS
DJURPARK
Vi besöker Borås djurpark under en
heldag.
Tid: 9.00-ca 15.00
Pris: meddelas senare
____________________________
onsdag 4 september – ÖPPET
HUS TILLGÄNGLIGHET
Kom och diskutera tillgänglighet
och hjälpmedel med vår
ombudsman.
Slottsskogsgatan 10, klockan
16.00-18.00.
____________________________
fredag 6 september –
RESTAURANGBESÖK
Följ med ut och ät och drick något
gott på Hereford Beefstouw,
Linnégatan 9, klockan 17.30.
onsdag 11 september MEDLEMSMÖTE
Kallelse till halvårsmöte med budget, mål- och handlingsplan samt
fastställande av årsavgift för 2013.
Tid: 17.30 - 20.30
Plats: Dalheimersalen
OKTOBER
12-15 september - MÅ BRA HELG
ÅKULLA
MIS planerar en må bra helg i
Åkulla, Halland. För mer
information ring Berit 24 22 22.
torsdag 3 oktober – SVENSK
SYN
Svensk syn visar hjälpmedel,
utställningen är öppen mellan 9.0018.00 i Dalheimersalen. Du
anmäler dig på
[email protected]
____________________________
torsdag 26 september –
LUNCHTRÄFF
Följ med ut och ät lunch på hotell
Avalon, Kungstorget 9, klockan
13.00. Uppge om du vill ha fisk eller
kött vid anmälan.
fredag 27 september - RÄKFEST
MIS årliga räkfest i MIS stugan,
klockan 19.00. Avgiftsbelagt.
Anmälan senast 24 september till
Berit 24 22 22.
lördag 28 september – SOM NI
VILL HA DET
I som ni vill ha det har revolutionen
har ägt rum, det är krig och
människor söker skydd i
Ardennerskogen. Syntolkas.
Anmälan senast 29 augusti.
Plats: Stadsteatern
Samling: 18.00
Pris: 200 kronor
onsdag 2 oktober –
RESTAURANGBESÖK
Följ med ut och ät och drick något
gott på Gyllene Prag, Sveagatan
25, klockan 17.30.
onsdag 9 oktober–
VÄSTERTRÄFF
Träff för dig som bor i Centrum och
Väster, mer information kommer i
separat utskick.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Alt-caféet, Positivgatan 15
fredag 11 oktober – FRÖKEN
JULIE
Midsommarafton på en avlägsen
ort någonstans i Europa. Två
enstöriga människor möts.
Syntolkas
Plats: Studion
Samling: 18.00
Pris: 180 kronor
onsdag 23 oktober –
TEMAKVÄLL
Välkommen på temakväll med Ulf
Stenevi som berättar om olika
hornhinnesjukdomar.
Tid: 17.30 - 20.30
Plats: Dalheimersalen
torsdag 31 oktober LUNCHTRÄFF
Följ med ut och ät lunch på
restaurang Fond, Götaplatsen
klockan 13.00. Uppge om du vill ha
fisk eller kött vid anmälan.
NOVEMBER
söndag 3 november – LA CAGE
AUX FOLLES
La Cage aux Folles utspelar sig i
glamorösa Saint Tropez. Musikalen
är fylld av gränslös kärlek, värme
och humor och storslagna
shownummer men är också en
gripande berättelse om fördomar,
att stå upp för sig själv och för allas
rätt att vara den man är. Syntolkas.
Anmälan senast den 3 september.
Samling: 17.00
Plats: Göteborgs Operan
Pris: ca 650 kronor
Filmkvällar
Filmkvällarna startar den 19
augusti, klockan 18.00.
Varannan vecka. Anmälan
önskas till kansliet,
[email protected]
eller 788 09 14 alt 727 22 38
Information från
Syntolkning Nu
Anmäl dig till nedanstående
syntolkningar direkt till
Syntolkning Nu på:
[email protected] eller
360 84 45
Lotta på Liseberg
Syntolkas den 8 juli.
Carl-Einar Häckner
Syntolkas den 19 juli, klockan
18.00 eller 20.30.
Charmören från Långedrag
Syntolkas på Gunnebo Slott
den 20 juli. Pris: 420 kronor.
Samling 14.00 och slut ca
17.30.
Familjen Addams
Syntolkas på
Lorenbergsteatern 12 oktober.
Pris: 630 kronor
Torsdagsklubben
Har du e-post?
Vi hoppas ni alla får en fin
sommar och att vi ses igen till
hösten.
Hjälp oss spara portokostnader
och få information som kommer
snabbt.
Torsdagsklubben startar den 5
september klockan 10.00.
Under hösten planeras ett
nyhetsbrev komma ut via epost.
Bostäder åt blinda!
Pengarna för bidrag från
Bostäder åt blinda är slut för
2013. Välkomna att söka 2014.
Om du har en e-postadress
som du inte lämnat till kansliet
så vill vi gärna ha den på
[email protected]
Nummerupplysning i mobilen
Gratis nummerupplysning i mobilen för personer med synnedsättning.
Numret för gratis nummerupplysning är 118 400
För gratis nummerupplysning på 118 400 i mobilen krävs först en
anmälan.
Ring 08- 522 144 64
Vardagar 09:00 – 16:00
Den som inte har avgiftsbefrielse på sin hemtelefon kan ansöka om
tjänsten hos kundtjänst.
Subventionerade resor för dig i kranskommunerna
På årsmötet beslutades att införa ett försöksår med subventionerade
resor för medlemmar i Öckerö, Partille, Mölndal och Härryda när det
gäller studiecirklar och medlemsmöten som sker på Dalheimers hus.
Nya styrelsen
ledamot
Chafica Saad,
Kjell Emanuelsson
ordförande
Elisabeth Granath, ledamot
Leif Sunesson
Vice ordförande
Hosein Khorshid, ledamot
Erik Johansson Lönnroth
Sekreterare
Ainor Andersson, ledamot
Jan Ambecker
Kassör
Dennis Petersson
ersättare
Västtrafiks ledsagarservice
Ledsagarservice är till för dig som
behöver hjälp med att byta mellan
olika tåg, bussar och spårvagnar.
Det är du själv som avgör om du
har behov av ledsagarservice eller
inte. Du måste alltså inte vara
registrerad hos oss, ha sjukintyg
eller liknande.
Så här beställer du
Ring Västtrafik på telefon 0771-91 90
90 senast en timme innan du behöver
hjälp. Om du vill kan du beställa hela
två veckor i förväg. Ledsagarservice
finns tillgänglig för alla våra
avgångar från de större stationerna
och terminalerna och är alltid helt
gratis.
Så här går det till
En uniformerad ledsagare vanligtvis
en taxichaufför, möter dig vid bussen,
spårvagnen eller tåget och följer dig
till din anslutning för vidare resa. Vill
du ha hjälp att bära en väska så går
det bra, men den får väga max 20 kg.
OBS ledsagaren möter dig utanför.
På följande stationer i Göteborg
kan du boka ledsagarservice
Angered Centrum, Brunnsbotorget,
Centralstationen, Drottningtorget,
Eketrägatan, Frölunda Torg,
Heden, Hjalmar Brantingsplatsen,
Kungsportsplatsen, Kungsten,
Linnéplatsen, Nils Ericson
Terminalen, Nordstan, Saltholmen
och Östra Sjukhuset.
Vilken kurs skulle du
vilja gå?
Till hösten kommer ett nytt
kursprogram med en del
nyheter men kanske har vi
missat något som just du är
intresserad av.
Nyheter som kommer är:
• Tenn, kvällstid
• Italienska för resan
• Kost och motion
• Baka bröd, kortkurs
• Sy dockor
• Lappteknik
Om det är något annat du
skulle vara intresserad av, hör
av dig till oss så går vi ut med
intresseförfrågan.
Kontakta kansliet på
[email protected] eller
Anna 727 22 38 alternativt
Linda 788 09 14
Kursprogrammet för 20132014 kommer i mitten av
augusti!
Fantastiska hundar
Hundvänliga listan
Ledarhunden är ett viktigt hjälpmedel,
därför är det viktigt att du kommer in
överallt med din hund.
Hjälp oss att fylla på listan, maila till
[email protected]
Den nio veckor gamla labradorvalpen Java vilar tryggt i husses
famn. I väntan på de sista deltagarna tar vi skydd under taket vid
Kopparmärra. Ett antal ledarhundsekipage, fodervärdar med valpar
och anhöriga väntar på att få börja
promenaden.
Onsdagen den 24 april,
uppmärksammades ledarhundens
dag i Göteborg. Ca 20 personer
deltog på promenaden, den yngsta
2 år och den äldsta 93 år.
Promenaden går genom kompassen, över Brunnsparken och in i
Nordstan. Ledarhundarna guidar
sina förare förbi hinder, genom
folkmassor, vissa är ivrigare än
andra. I Nordstan görs det ett stopp
så att allmänheten kan ställa frågor
och titta närmare på hundar och
förare. Promenaden avslutas på ett
kafé på Nils Erikssons Terminalen.
Där fikas det och pratas hundar.
Dagen anordnades av Morgan
Lauritzen, ledarhundsförare och
dressören Carin Sandersnäs
Text: Camilla Svensson
Här välkomnas ledarhundar.
The Flying Barrel, Kristinelundsgatan
3
Brogyllens konditori, Västra
Hamngatan 2
Trattoria La Stega, Aschebergsg 23B
La Toscana, Kungsgatan 7A
Café Shanti, Kapellplatsen 1C
Shanti Shanti, Marstrand
Bee Bar, Kungstorget 13
Cupcake time, Lilla Risåsgatan 25
Bar Centro, Kyrkogatan 31
Bar Italia, Prinsgatan 7
Bar Foxx, Vasagatan 32
Plain Kitchen, Risåsgatan 8
Café Björngårdsvillan, Slottsskogen
Villa Belparc, Slottskogen
Långedrags Värdshus,Talattagatan 24
Moon Thai Kitchen, Storgatan 1
7:ans ölhall, Kungstorget 7
Eriksbergs Choklad
Götahof Fest & Scen, Bellmansgatan
9
Cafe Kultur - Bangatan 6
Le Petit Cafe - Haga Nygata 2
Nöller Espressobar - Haga Nygata 28
Pustervik - Järntorgsgatan 12
Kafé Mums, Gamla Flygplatsvägen
47, Torslanda
Varuhus, affärer
Åhléns City, Nordstan
NK, i varuhuset men inte i serveringen
Slipsknuten, Korsgatan 20, Vasag 35
Brattels Möbler, Danska Vägen
Sköna nätter, 1:a Långgatan
Amhult Centrum, Torslanda
Håroskåpet Sävedalen, Göteborgsv
32
Bengans skivaffär, Stigbergstorget
Gränna och Visingsö 14 maj
I sköna maj gav vi oss ut på en
dagstur med buss till Gränna och
Visingsö.
Vi fick en fantastisk beskrivande
resa genom ett skirt grönt
försommar-Sverige. Guiden
Eleonor beskrev vår resa genom
Göteborg, Borås,
Ulricehamn och
Jönköping mycket
målande med
information om städerna,
naturen och
omgivningen.
Vi fick en ordentlig
historielektion som även
innehöll industri- och
idrottshistoria. Vi fikade i
Strängsered och kom till
ett väl förberett fik med
allt framdukat och en
mycket bra service.
Polkagrisvisning i Gränna var
mycket uppskattat där Rasmus
berättade om polkagrisens historia
och vi fick se hur polkagrisarna
tillverkades. Det var gott om tid för
shopping i ett soligt Gränna innan vi
tog bussen över till Visingsö.
Lunchen i Värdshuset vid
färjelägret var klar när vi kom så allt
gick mycket snabbt och smidigt.
Därefter åkte vi Remmalag. Just då
började det regna men det fanns
tak på vagnarna.
liten bonustur till den södra delen
av ön. Väl tillbaka på fastlandet
åkte vi raka spåret till Husqvarna
och det vackert belägna konditoriet
Kroatorpet. Det är känt för sina
goda bakelser och bröd. Flera av
oss deltagare passade på att
handla hem lite. När vi kom hem till
Slottsskogsgatan igen klockan 20
var alla trötta men nöjda. Detta gör
vi om!
Text och bild: Anna Stiig
Tack!
Vi tackar Koneo, där vi hyr
kopiatorn från för stödet
till vår verksamhet!
Vi tog en tur genom norra Visingsö
och när vi kom tillbaka till den
varma, sköna bussen fick vi även
en
Kanslipersonal
Linda Mathiasson –
031-788 09 14
Administratör – medlemsärenden,
tar emot anmälningar,
kursadministration
Gun-Britt Lorentzson –
031-24 99 60
Uppsökande verksamhet,
medlemsrerkrytering och
kontaktverksamhet för nya
medlemmar.
Anna Stiig – 031-727 22 38
Administratör – tar emot
anmälningar, medlemsärenden,
kursadministration
Nermina Selman – 031-788 09 13
Utveckling av medlemsaktiviteter.
Medlemsvärd med ansvar för
aktiviteter i medlemsrummet
Camilla Svensson 0723-32 01 09
Ombudsman – påverkansarbete,
studiefrågor och extern/intern
information
Kjell Emanuelsson –
0723-32 01 02
Arbetsledare / ordförande
Emira Kesedzic – 0723-32 01 03
Ekonomihandläggare för föreningen
och våra stiftelser.
Kansliet har sommarstängt
veckorna 29 till 31
Motions- och Idrottsföreningen
för synskadade i Göteborg MIS
Berit Sandsjö – 031-24 22 22
Administratör för MIS
Du som vill stödja SRF:s arbete!
Ge ditt bidrag till pg: 439 82 86-7
Personal och styrelse önskar en
trevlig sommar!
I kommande nummer av
Ögonblicket finner du
bland annat:
•
•
•
•
Vad är RATS?
Tysklandsresa
MIS på Amundön
… och annan intressant
läsning