Beatrice Wicklund

Beatrice Wicklund Dipl. Naturterapeut Cert. Näringsterapeut Cert. Nada akupunktör Medicinutbildning, 80 poäng Medlem i NMTF, Näringsmedicinska terapeutförbundet Välkommen till Beatrice Wicklund.
Följande sidor ger dig information om vem jag är, vilka behandlingsformer jag använder mig av, samt vad du har
att förvänta dig som klient hos mig.
Om kost och näring
Kroppen består av massor med celler, som alla är beroende av näring. För att kroppen skall må bra, behöver
den förutom rätt bränsle, även avlastas från störande element som hindrar den från att fungera optimalt.
Nedsatt hälsa, stress, födoämnesöverkänsligheter och miljögifter gör att kroppen förbrukar mer av vissa
näringsämnen. Näringsbrister och näringsobalanser kan även vara resultatet av ett för lågt intag av nödvändiga
näringsämnen samt bero på en nedsatt förmåga att kunna tillgodogöra sig de näringsämnen som serveras.
De flesta nedsatta hälsotillstånd kan förbättras eller läka ut helt med hjälp av livsstilsförändringar, individuellt
anpassad kost och kosttillskott.
Vad är näringsmedicin?
En näringsmedicinares mål är att främja optimal hälsa genom att rekommendera ett skräddarsytt program
bestående av kost samt kosttillskott och tillämpar kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror,
enzymer, fettsyror, antioxidanter påverkar kroppens fysiologiska, emotionella och mentala funktioner. Vissa
näringsterapeuter tar även vara på örternas läkande kraft.
Jag arbetar utifrån ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilket har sina rötter i biokemisk vetenskap och är
ett område inom hälso- och sjukvården som gör tidiga bedömningar för att förbättra olika funktioner i kroppen.
Inom funktionsmedicinen använder man den konventionella medicinens kunskaper tillsammans med
komplementärmedicinska metoder för att identifiera och behandla ohälsa och tillämpar metoder som behandlar
orsaken istället för att endast dämpa symptomen.
Näringsmedicin främjar hälsa genom att stödja kroppens självläkande förmåga.
Mina utbildningar
En utbildad näringsterapeut har studerat biokemi, nutrition, samt vitamin- och mineralterapi och måste uppfylla
vissa krav på utbildning och patientförsäkring för att få vara fullvärdig medlem i Näringsmedicinska
terapeutförbundet, NMTF.
Utöver näringsmedicin har jag även studerat örtmedicin, mörkfältsmikroskopi för analys av levande och torkat
blod, funktionsanalyser, hårmineralanalys, örtmedicin, kinesiologi, yoga och Reiki healing samt olika
kroppsterapier såsom akupressur, zonterapi, massage, shiatsu osv. En del av dessa ämnen ingick i min
utbildning till diplomerad naturterapeut, medan andra har varit fristående utbildningar eller kurser.
Jag är även utbildad i Nada akupunktur, en form av akupunktur som kan tillämpas vid olika beroendetillstånd.
Vidare har jag studerat 80 poäng medicin på BMC vid Uppsala Universitet.
Som informationsekorre med stor passion för kost och näring, så ägnar jag många timmar per dag åt att hålla
mig uppdaterad om den senaste forskningen och fördjupa mig ytterligare inom detta område.
Sedan jag började utbilda mig inom hälsa i början på 90-talet, har jag fått förtroendet att undervisa andra
terapeuter i ett flertal ämnen relaterade till mitt yrke.
Copyright © Beatrice Wicklund E‐mail: [email protected] Webbsida: www.beatricewicklund.com Vilka hälsoobalanser kan behandlas med näringsmedicin?
De flesta hälsobalanser är möjliga att komma till rätta med så länge operativa ingrepp eller andra fysiska
trauman inte ägt rum.
Många av de som kommer till mig har tidigare varit i kontakt med den skolmedicinska vården utan att få någon
hjälp med sina besvär, varför jag har fått en stor erfarenhet inom de områden där skolmedicinen har sina
begränsningar eller inte räcker till.
Exempel på hälsoobalanser som jag har stor erfarenhet av att behandla är:
•
•
•
•
•
Mag- och tarmproblem
Nedsatt immunförsvar
Led- och muskelbesvär
Allergier
Astma
•
•
•
•
•
Hormonella obalanser
Migrän
Hudproblem
Håravfall
Övervikt
•
•
•
•
•
Nedstämdhet
Trötthet
Stress
Sömnstörningar
Koncentrationssvårigheter
Näringsmedicin är dock tacksamt vid många olika hälsoproblem!
Känner du dig frisk, men ändå vill få råd om hur du kan optimera din hälsa?
De flesta som söker min hjälp har hälsoproblem, men inte alla. Känner du dig frisk men ändå vill få råd kring få
råd om hur du kan optimera din hälsa med kost och kosttillskott, så hjälper jag dig gärna.
Mina verktyg
Hälsodeklaration (anamnes):
Vid det första besöket hos mig går vi tillsammans igenom de frågeformulär du fyllt i gällande din hälsa och
livsstil. Hälsodeklarationen är det viktigaste verktyget jag har för att utvärdera eventuella näringsbrister och
funktionsnedsättningar i kroppen och det underlag som större delen av behandlingen baseras på. Det är därför
bra om du lägger ner lite extra tid och möda på att fylla i denna.
Blodanalys i levande och torkat blod:
Med hjälp av ett mörkfältsmikroskop analyserar jag ditt blod både i levande och torkat tillstånd direkt på
mottagningen, samtidigt som du får betrakta det direkt på en dataskärm som är ansluten till mikroskopet. I
blodanalysen kan man bland annat se tecken på vissa näringsbrister, matsmältningsfunktionen, allergi
immunförsvarsaktiviteten, hormonella obalanser m.m.
Kroppsdiagnostik:
Genom att titta på hud, hår, naglar, tunga och kroppstyp kan man få tillgång till massor av information gällande
kroppens hälsostatus.
Laboratorieanalyser:
Laboratorieanalyser såsom funktionsanalyser och hårmineralanalys ingår inte i besöksavgiften, men kan vara
ett bra komplement till övrig behandling, även om de inte är nödvändiga för ett lyckat behandlingsresultat.
Dessa analyser erbjuder jag för närvarande endast de klienter som går på behandling hos mig.
-
Funktionsmedicinska analyser påvisar många viktiga indikationer som behövs för att fastställa
kroppens biokemiska status och därmed också kunna verifiera eventuella funktionsnedsättningar i ett
organ. För analys av testerna anlitas bland annat högkvalitativa laboratorier som Labrix och Genova
Diagnostics.
-
Hårmineralanalysen visar kroppens mineralstatus samt förekomsten av eventuella tungmetaller.
Mineralernas relation till varandra påverkar kroppens metabolism, organfunktioner och känsloliv.
Analysen visar vad som lagrats i kroppen under en tidsperiod, medan blodprov endast visar med
exakthet vad som finns i blodet just vid provtagningstillfället. Håranalysen sänds till Trace Elements
laboratorier i USA.
Näringsmedicinsk behandling:
Behandlingen består av ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott (näring och örter)
samt eventuellt råd om lämpliga livsstilsförändringar.
Kosttillskotten som jag ordinerar är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet och biotillgänglighet.
Med hjälp av den information du ger mig, senaste forskning och många års erfarenhet av att behandla olika
obalanser ger jag dig de bästa råd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar.
Många gånger är det felaktig kost som bidrar till att vi skapar obalanser och ohälsa, varför det är bra om du
ställer in dig mentalt på kostomläggning innan du kommer till mig.
Copyright © Beatrice Wicklund E‐mail: [email protected] Webbsida: www.beatricewicklund.com Vad innebär näringsmedicinsk konsultation i praktiken?
Första gången vi träffas är det viktigt att jag får träffa dig rent fysiskt (nybesök), medan uppföljande konsultation
antingen kan ske i form av ett möte på mottagningen (återbesök) eller via Skype.
Vid ett normalt nybesök ingår:
- Genomgång av din hälsodeklaration
- Blodanalys i mörkfältsmikroskop (levande och torkat blod)
- Kroppsdiagnostik
- Enklare undervisning om orsaker till ohälsa och olika symptom
- Individuellt anpassad kostplan
- Behandlingsplan i form av personligt anpassade kosttillskott
- Livsstilsråd vid behov
- Genomgång av eventuell laboratorieanalys i mån av tid
En uppföljande konsultation via Skype eller ett återbesök kan innehålla en eller flera av ovanstående punkter.
För ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att lägga upp behandlingen stegvis och prioritera de funktioner
som behöver stödjas först, så att näringsupptag och andra funktioner ska fungera så bra som möjligt i kroppen
senare. Man kan jämföra det med att skala av en lök, där man tar lager för lager. Därför kommer jag med stor
sannolikhet att föreslå regelbundna uppföljningar av din behandling tills dess att din hälsa är stabil (eller tills vi
kommer överens om annat). Vid varje konsultation lägger jag upp en ny behandlingsplan.
Oftast är det lämpligt med en uppföljning 4-6 veckor efter första besöket.
När du är färdigbehandlad hos mig, eller om du av någon annan anledning vill avsluta din behandling, lägger jag
gärna upp ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig i bestående av kost och kosttillskott anpassade efter dina
behov, för att på så vis undvika att gamla hälsoproblem återkommer.
Obs! Om det har gått mer än två år sedan du konsulterade mig senast, är det ofta nödvändigt med ett nybesök,
då mycket kan ha hänt i kroppen under denna tid.
Mer angående konsultation via Skype
Efter ett första fysiskt möte är det som sagt möjligt att följa upp din hälsa genom Skype, vilket är ett bra
alternativ till ett fysiskt möte när man befinner sig på olika orter eller länder, alternativt av andra skäl inte kan
eller vill komma på ett vanligt besök. Programvaran är gratis att ladda ner på internet och kommunikationen sker
sedan via internet (Skype går även att ladda ner som app till telefonen). Själva samtalet från dator till dator är
kostnadsfritt. Har du webbkamera på din dator så kan jag även se dig under samtalet, vilket ger mig mer
information om dig och din hälsa än ett vanligt telefonsamtal.
Efter vår session e-mailar jag ordinationen till dig och om du önskar skickar jag dig de kosttillskott du behöver.
E-maila mig ditt Skypenamn minst 1 timme innan vår session (om vi inte redan har bytt kontaktuppgifter) så att
jag kan skicka en kontaktförfrågan till dig.
Kostnad, inköp och beställning
Näringsmedicinen hör än så länge till kategorin komplementärmedicin vilket innebär att den utgör ett
komplement till den skolmedicinska sjukvården.
Behandlingen är inte subventionerad av landstinget och såväl besöksavgifterna som kosttillskotten är
momsbelagda, vilket också påverkar kostnaderna.
Försäkringskassan täcker normalt inte denna typ av kostnad, om inget annat avtalats.
Priser: (2013-01-01)
Nybesök på mottagning (max 1,5 timme): 1200 SEK
Återbesök på mottagning (max 1 timme): 800 SEK
Skypesamtal som uppföljning eller vid omfattande frågor (max 30 min): 500 SEK
Kostnad för kosttillskott (per månad): 900-1400 SEK
Laboratorieanalyser (funktionsanalyser och hårmineralanalys): priset varierar p.g.a. dess omfattning.
Prisinformation finns att få vid förfrågan.
Inköp av kosttillskott:
Kosttillskotten kan tillhandahållas direkt på mottagningen i samband med besöket. Behöver du fylla på ditt
förråd av kosttillskott, så kan du beställa dessa via mig och få de hemskickade.
Beställning av laboratorieanalyser:
Enligt överenskommelse.
Copyright © Beatrice Wicklund E‐mail: [email protected] Webbsida: www.beatricewicklund.com Bokning, avbokning, ombokning och missad session
Min målsättning är att kunna hjälpa så många som möjligt och mina möjligheter att ta emot klienter är
begränsade till vissa dagar och tider. Jag vill därför be dig att vara seriös både när du bokar och avbokar
sessioner då det genom åren har varit ett problem med sena avbokningar och missade sessioner.
Bokning:
Hos mig bokar du tid via e-mail.
Avbokning:
Det är viktigt att du vid förhinder lämnar återbud så snart som möjligt, dock senast 24 timmar före avtalad tid så
att jag kan boka in någon annan på denna tid.
Vid avbokningar som sker inom 24 timmar eller uteblivna besök, gäller full debitering av besöksavgiften.
Undantaget är vid ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg.
Om en ny bokning görs i samband med en för sen avbokning kommer hälften av konsultationsavgiften att
återbetalas vid nästkommande session.
Meddelande gällande återbud lämnas via e-mail.
Frågor mellan sessionerna
Kortare frågor gällande din behandling eller ordination är kostnadsfria via e-mail.
Har du mer om fattande frågor eller funderingar kring din hälsa eller livssituation, är du välkommen att boka en
Skypesession, i det fall du inte väljer att spara dessa till nästa uppföljning.
Behandlingstiden
Hur länge du går på behandling beror på ett flertal faktorer som t ex. symptombild och hur länge du haft dem,
samt vilka investeringar du är villig att ge din hälsa i form av engagemang och ekonomi. Normalt brukar en
kraftig obalans tar cirka 6–12 månader att behandla, men det kan ta både kortare och längre tid.
Förberedelser inför besöket
Inför ett nybesök vill jag att du fyller i och tar med dig hälsodeklarationen som jag mailar till dig i samband med
att du bokar tid.
Ta även med eventuella läkemedel och kosttillskott som du använder regelbundet, inklusive ingredienslistan.
Ta gärna med kopior av analyssvar från provtagningar som är mindre än två år gamla.
På grund av allergier är jag tacksam för om du inte sätter på dig parfym strax innan ditt besök hos mig.
Så här betalar du
Kontant betalning (ej kortbetalning) gäller för både besöksavgift och kosttillskott. Räkna därför både in
besökskostnaden, samt kostnaden för kosttillskotten, om du väljer att köpa dem genom mig.
Närmsta bankomat finns vid Fridhemsplan.
Faktura utfärdas endast i undantagsfall vid särskild överenskommelse.
Undantaget är vid Skypesessioner där du antingen betalar i förskott eller mot faktura med 10 dagars
kredit. Förskottsbetalning gäller vid beställning av laboratorieanalyser.
Adress och vägbeskrivning
Mottagningens adress:
Total Rehab. Karlsviksgatan 16 NB, 112 41 Stockholm
Så tar du dig till mottagningen:
Karlsviksgatan är en parallellgata till Sankt Eriksgatan, som löper från Hantverkargatan vid Fridhemsplan ner till
Norr mälarstrand.
Ingången till mottagningen sker via porten (portkod 4169). Mottagningen ligger en halv trappa ner och det står
Total Rehab på dörren.
Närmaste tunnelbanestation är Fridhemsplan, uppgång mot Drottningholmsvägen.
Åker du buss kan du välja mellan följande alternativ: buss 1, 3, 4, 40, 49, 62 eller buss 69 till Fridhemsgatan
(ändhållplats).
Längs Norr Mälarstrand finns det gott om parkeringsmöjligheter för den som åker bil, men har du tur finns det
även parkeringsplatser på gatan eller runt hörnet.
Varmt välkommen!
Copyright © Beatrice Wicklund E‐mail: [email protected] Webbsida: www.beatricewicklund.com