Rör på dig! - Hälsa2020.se

LättLäSt SVenSKa
Rör på dig!
Information från Västerbottens läns landsting
Varför ska du röra på dig?
Konditions-träning
När du rör på dig frigörs ämnen i kroppen som
Träning som ökar din kondition
gör att du mår bra,
stärker ditt hjärta och dina lungor och
både fysiskt och psykiskt.
gör att du blir mindre andfådd och orkar mera.
Du blir starkare, orkar mer och sover bättre.
Sådan träning är till exempel cykling, skidåkning,
Även om du är fysiskt aktiv några gånger i
simning, skridskor, stavgång, dans, löpning
veckan, så har du större risk för att bli sjuk om du
eller gympa.
sitter stilla länge på ditt jobb eller på din fritid.
Styrketräning
Hur mycket ska du röra på dig?
Styrketräning ger starkare muskler som
Barn ska röra sig minst 60 minuter varje dag.
bland annat minskar värk och gör att du
Om du är vuxen är det bra om du
orkar vara mer fysiskt aktiv med annat.
rör på dig minst 30 minuter varje dag
Du kan träna med kroppen som motstånd,
för att ha en god hälsa och undvika att bli sjuk.
använda gummiband eller vikter.
Du kan dela upp tiden i kortare pass under dagen,
till exempel kan du promenera
Vila och återhämtning
15 minuter på morgonen och
Kroppen behöver återhämta sig.
15 minuter på eftermiddagen.
När du har tränat behöver kroppen vila så att
den orkar ta åt sig av allt det goda som
Vill du få bättre kondition, bli starkare eller
aktiviteten ger.
frisk så måste du träna mer.
Om du har träningsvärk kan du till exempel
Då behöver du träna några längre och
ta en lugn promenad istället.
jobbigare träningspass varje vecka
Då hjälper du kroppen att bli av med
som är från 20 minuter till 60 minuter
slagg-produkter i musklerna som blir
varje gång.
mindre ömma.
Vardags-rörelse
Tänk på det här när du tränar
Om du rör på dig i ditt vardags-liv så är
• Träna aldrig med en infektion i kroppen,
det bra både för din vikt och din hälsa.
om du äter penicillin eller antibiotika.
Det behöver inte vara så ansträngande.
• Anpassa aktivitet efter din dagsform.
• Ta trappan i stället för hissen.
• Lyssna på kroppens varningssignaler.
• Gå eller cykla till och från jobbet, affären
eller fritids-aktiviteten.
• Stå upp när du pratar i telefonen.
• Om du ska ha ett telefon-möte så passa på att
promenera medan du pratar i telefonen.
• Arbeta i trädgården eller i hemmet.
Fundera på hur mycket du sitter stilla,
till exempel vid dator eller tv.
Hitta motivationen och glädjen i att
röra på dig
• Hitta en aktivitet som du tycker om att göra.
Då blir du mer motiverad till att fortsätta.
• Träna gärna tillsammans med någon annan.
• Sätt upp mål för din träning som du kan nå.
• Utmana dig själv, en vän eller någon i din familj
med steg-räknare.
• Du kan registrera dig i landstingets
steg-utmaning på www.hälsa2020.se och
vandra Västerbotten runt eller gå Sverige från
norr till söder.
• Hitta miljöer där du känner dig trygg och
bekväm att träna, till exempel i skogen,
på upplysta vägar eller på träningsställen med
grupper som är lämpliga för dig.
• Skriv träningsdagbok om du vill ha kontroll på
hur mycket du rör på dig.
Försök att hitta en aktivitet som inte gör ont.
Hälsotips
Tips och
inspiration
på nätet
Recept
Tester
Chattar
För mer information kontakta
din närmaste hälsocentral.Aktivitetskalender
Läs mer på
Bloggar
Stegutmaning
www.hälsa2020.se eller www.1177.se
Källa: FYSS 2008
Utarbetad av hälsoutvecklare vid staben för verksamhetsutveckling,
Västerbottens läns landsting.
foto: matton • Produktion: landstingets informationsstab (es) • umeå • maj 2012