Ta del av presentationen från dagarna genom att klicka här.

SIS och Ledningssystem för
hållbar IT
Standardisering
En framgångsrik beprövad modell
för att ta fram accepterade lösningar
på gemensamma utmaningar hos
företag, myndigheter och organisationer
2014-11-14
Standardisering – resultat
Överenskommelser – policys,
riktlinjer, krav eller checklistor
2014-11-14
Standarder – spårvidder
 Ursprung i romarrikets
tvåhjuliga stridsvagnar,
4 fot 1/2 tum mellan hjulen
 Stephenson’s rocket, 1829 fick
samma spårvidd
 I London fanns det under en
period på 1800-talet 14
spårvidder
 Dagens standardiserade
normalspårvidd är 1,435 m
2014-11-14
4
Standarder – lastpallen
 En lastpall har alltid samma
mått 0,8 m x 1,2 m
 En lastbil är 2,6 m bred,
anpassad för två lastpallar
i bredd
2014-11-14
5
Standarder – GSM
 GSM är en standard för mobiltelefoni framtagen på 1980-talet
 I okt 2011 fanns det 5,3 miljarder
GSM & 3GSM användare i 215
länder
 82% av världens mobilanvändare
använder GSM
2014-11-14
6
Standarder – mobilladdare
 Standarden släpptes
under januari 2011
 Micro-USB laddare
 Mobiltelefonföretagen
tillsammans med EU
drivit frågan
 Minska resursslöseriet av
mobilladdare och underlätta
för konsumenterna
2014-11-14
7
Standarder på gång – el- och hybridfordon
 För att underlätta kontakter
mellan bilbyggare och
underleverantörer
 Bl.a. elsäkerhetsfrågor
 Deklaration av energiåtgång
 Miljökrav
 Laddningsstationer
2014-11-14
8
ISO 9000-serien
Bakgrund

Ordning på verksamheten

Förbättringsprocess

Snabbare och säkrare flöde

Bättre kvalitet

Förtroende på marknaden
2014-11-14
9
ISO 14000-serien
Bakgrund
 Bedriva verksamhet på
miljömedvetet sätt
 Miljöarbete som
konkurrensmedel
 Organisera miljöarbetet
mot ständig förbättring
2014-11-14
10
SIS i Sverige 2014

Projektleder drygt 300 svenska
standardiseringskommittéer

Drygt 230 ordförande för kommittéer och
arbetsgrupper

Projektleder ca 170 internationella sekretariat

Ca 2 100 företag och organisationer deltar

Ca 4 500 experter deltar

Publicerar ca 1 400 nya och reviderade
standarder varje år

50 000 kunder

18 000 använder e-nav

Utbildar 6 000 personer varje år
–
2014-11-14
Ökad nöjdhet hos nya TK-deltagare
Standardiseringen – lokalt och globalt
Telecom
ITS
Europeiskt
CEN (CE)
Svenskt
SIS
Globalt
ISO
El
SEK
Smart and sustainable cities and communities
co-ordination group (SSCC-CG)
 Uppdrag:
– Kartläggning av nationella, europeiska och internationella initiativ inom smarta
och hållbara städer. Förslag till ny standardisering
 Leverans:
– Avslutar sitt mandat december 2014– rekommendationer för framtida
standardisering
– Börja utveckla standarder 2015?
Principer
Standardisering
Öppenhet
2014-11-14
Konsensus
Intressentstyrt
14
Frivillighet
Ledningssystem för hållbar IT
Historik
2008
2009
2010
2007
2006
00-tal
90-tal
70-tal
80-tal
2014
2011
2013
2012
SS 89 54 00
Vad är hållbar IT?
Vad är hållbar IT?
> 4000 MSEK
Ca 2500 MSEK
Virtualisering
Tunna klienter
Datahallar
Support
Energisparprogram
Färre skrivare
Virtuella möten
Arbetsordrar
IP-telefoni
Digitala nycklar
Autogirering
E-fakturor
E-lönebesked
Anhöringsvård
Flexibel arbetsplats
Lokalplanering
Ruttoptimering
Fastighetsstyrning
Ca 400 MSEK
Grön IT i IT
Grön IT
som substitut
Grön IT
i processer
Källa: Exido/Kommunstudie Effektivitet och Gröna Initiativ, 2009
Från självskattning till ledningssystem
Ingångar och synergier…
Goda exempel
SIS SS 89 54 00
Att mäta är att veta
Hållbarhet (sustainability) fortsätter att
dominera…
 EU:s nya upphandlingsdirektiv – ökade krav på miljö/ socialt hänsyn
 En strategisk företagsfråga
 Högt värderat bland svenska konsumenter
 Internationella ledningssystemstandarder finns ISO 9000 (kvalité),
ISO14000 (miljö), ISO 26000 (socialt hänsyn)…..
 2014 : Sverige först ut med ett nationella ledningssystem för Hållbar
IT!
2014-11-14
25
Deltagande företag och organisationer –
Ledningssystem för hållbar IT (SS 895400:2014)
Trafikverket
Exait AB
TCO Development
KTH
Devoteam
Fem Ess
Verksamhetsutveckling
Försäkringskassan
Tieto Sweden AB
Svenska
Miljöstyrningsrådet
Sigma IT &
Management
Exido
Vattenfall IT
Volvo Information
Technology AB
Frontwalker
Stockholms läns
landsting
Fujitsu
Västerås stad
Greenman AB
Naturvårdsverket
Vad händer Globalt och i Europa?
 Intresset för hållbarhet bara växer, IT är inget undantag
 Två standardiseringsspår gör sig tydliga:
 Globalt:
ISO/IEC Joint Technical Committee
“Sustainability for and by Information Technology”
 Europa:
– EU kommissionen / (CEN)
”ICT Environmental Impact”
2014-11-14
27
Svensk strategi för standardisering (2014)
•
•
•
•
•
•
•
Konsumentnytta
Miljömål
Inflytande i världen
Exportfrämjande
Kvalité
Säkerhet
Stöd för lagstiftning
2014-11-14
28
Sveriges standardiseringsstrategi
 Presenterades och överlämnades till Regeringen i maj
2014.
 ”Global standard ger tillgång till världsmarknaden”
 En nationell standard måste dras in om en europeisk (EN)
standard utvecklas.
”Europeiska standarder har en särställning som stöd för
implementering av europeisk lag och som rekommenderad
referens vid offentlig upphandling”.
2014-11-14
29
Därför föreslår Sverige att (Sveriges)
ledningssystem för hållbar IT….. nu blir ISO
standard
Vad tjänar ni och Sverige på detta?
 Det krav som vi väljer att ställa i Sverige kan också ställas
globalt.
 I ett distributörsled har alla, oavsett var i världen, möjlighet att
förhålla sig till samma krav.
 Både beställare och leverantörer i Sverige har lättare att uppnå
hållbarhetsmål kopplat till IT.
 Att föreslå arbete och därmed få möjlighet att leda arbetet
skapar större möjligheter att inspirera innehållet.
2014-11-14
31
ISO standardisering inleds i början på 2015,
10 organisationer är redan anmälda!
TCO Development
Västerås stad
Volvo Information Technology AB
Stockholms Universitet
Vattenfall IT
Fujitsu
Naturvårdsverket
SEE Cooling
SKL
Stockholm Stad
Vill ert företag eller organisation delta?
2014-11-14
33