Hej alla föräldrar i årskurs 1, Freja, årskurs 6 och årskurs 9

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Hej alla föräldrar i årskurs 1, Freja, årskurs 6 och årskurs 9
Efter väldigt många år på Matteusskolan har jag fått erbjudande om en tjänst som rektor i Täby.
Jag har tackat ja och kommer att börja mitt nya arbete den 5 maj.
Fram till avslutningen kör jag dock lite dubbelt och kommer att finnas på Matteus sporadiskt och
framförallt för att ha ett öga på mina elever fram till avslutningen. Niorna följer jag förstås extra noga
och kommer vara med på avslutningsmiddagen.
Det kommer att vara möjligt att nå mig via telefon och mail fram till avslutningen om det är något
speciellt men det kommer att vara Claes Järlfors som går in som skolledare istället för mig fr o m den
5 maj.
Jag har haft fantastiska år på Matteus och skolan kommer alltid kännas som ”min” skola!
Jag vill tacka er föräldrar för gott samarbete med spännande och roliga dialoger. Men mest av allt vill
jag tacka för förmånen att få jobba tillsammans med era barn som är enastående! Kloka,
resonerande, utmanande och nytänkande – det ger hopp om framtiden.
Önskar er allt gott framöver.
Mvh
Monica Nyberg
Bitr rektor Matteusskolan
Matteusskolan
Vanadisvägen 16
113 46 Stockholm
Tel: 08 508 44 140
Fax: 08 508 44 179
www.matteusskolan.stockholm.se