Befria dig. - Intertechno

R
SÄ ADIO
ND AR
E
ITK
- 20
ITK 0
LITL 2
S -1
ITS 6
- 15
ITZ 0
- 50
ITS 0
- 20
0
ITS 0
- 23
YW
T -8
I T W 500
-8
P I R 52
- 10
P I R 00
- 50
I T M 00
-1
I T V 00
- 10
ITD 0
SSLT 50
- 71
M L 00
T -7
100
Du vill...
RADIOINBYGGD BRYTARE
CMR-1000
•
ITL-1000
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ITDL-1000
ITL-3500
ITL-230
• •
ITWR-3500
•
• •
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
RADIOINBYGGD DIMMER
CMR-300
•
ITL-300
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
•
ITL-250
• •
ITDM-250
RADIOBRYTARE
FÖR DRIVNINGAR
•
• •
•
... fälla ner eller upp markisen
på terrassen automatiskt
beroende på hur soligt det
är
•
... höra klockan, gong-gongen
även på terrassen
•
... att garageporten kan styras
från bilen
•
•
... sätta in brytaren i modell,
båt eller husbil
ITL-500
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
IT-1500
ITLR-3500T
ITLR-300
GRR-3500
IT-2300
ITR-7000
• •
... tända och släcka ljuskällor
utan att behöva resa sig
(funktionshinder)
•
•
ITLR-3500
RADIO-GONGS
• • •
CMR-500
ITL-1000
RADIOMELLANKOPPLING
• •
... exempelvis sätta in brytare
i kulturminnesmärkta byggnader
• •
LBUR-100
•
... ansluta utan elektrosmog i
sovrum eller barnrum
• •
RADIOLAMPHÅLLARE
• •
•
•
... automatiskt tända ljus vid
dörröppning (källare)
•
MLR-7100
•
•
•
• •
ITGW-433 Gateway
Styrning av radiostyrda kontakter och brytare
med Smartphone och Tablet - se även VIDEO:
http://vimeo.com/73093020
Befria
dig.
433 MHz-LAN-Gateway möjliggör bekväm styrning av
alla intertechno radiostyrda mellananslutningar och
radiostyrda inbyggda brytare med IPhone, iPad, AndroidSmartphone eller Android-tablet. Öppning och stängning
av garage, dimming av belysning, tändning, släckning av
ytterbelysning, jalusi och markisstyrning, på- och avstänging
av elapparater, sirener,
radio-gong, dörröppnare och många andra
användningar är möjliga.
Med funktionen Homebasis och Remote-Access
även när du inte är hemma.
Och så går det: Ladda ner SteckerChecker App för iOS eller
-Android. Anslut Gateway till routern, App med radiomottagaren
och kör igång.
Krav: Smartphone med iOS från version 4.0 eller högre,
Android från version 2.2 eller
högre, WLAN-router med
ledig Ethernet-Port.
intertechno
®
... låta poolpumpen gå under
en fastlagd tidslängd
•
• •
®
... kunna reglera ljusstyrkan
hos belysningskroppar
steglöst
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
intertechno
... simulera att det finns
personer i huset
genom slumpartad till- och
frånkoppling
•
X = möjliga kombinationer av sändare och mottagare
NYHET FRÅN TILLVERKAREN
... aktivera skyltbelysning vid
skymning
MLR-8300
IT-9000
... sätta på och stänga av en
fontän i trädgården
... tända och släcka trädgårdsbelysning automatiskt
beroende på dagsljus
• •
•
... kunna ta bort kopplingar
(hyreslägenhet)
... öppna och stänga jalusier
vid en bestämd tidpunkt
• • •
CMR-1224
ITL-210
RADIOMOTTAGARE
• •
... ersätta en brytare som täcks
av möbler eller skjutdörrar
n
y
RADIOTEKNIK –
lätt att installera själv och förbluffande förmånligt.
intertechno
®
... sätta in brytare i efterhand
t.ex. i träbyggnader
www.intertechno.at
... och mycket mer
Din fackhandlare:
RADIOTEKNIK –
för kabelfri koppling
av lampor och
elapparater
•
Schweden
Enkel installation bakom brytaren
Lättmonterad överallt – strömlös koppling
Tidsstyrd koppling – Tidsexakt „God Morgon“
INBYGGD RADIOBRYTARE PÅ/AV
ITDM-250 Radio-universaldimmer 3 - 250 Watt; Dimmermodul för alla 230V
lampor - liknar radio-LED-dimmer ITL-250, men avsedd för inmontering bakom varje i
handeln tillgänglig resp. förekommande lampkontakt.
För på- och avstängning av elapparater och lampor. Den sätts helt enkelt in i användarens elkabel och kopplas
via radiosändare. Lampor, motorer, pumpar, fläktar, element etc. För montering på vägg- och under
putsen.
ITL-250
CMR-1000 Inbyggd radiobrytare; för koppling av alla 230V lampor och elapparater upp till 1000
Watt.
RADIOBRYTARE FÖR DRIVNINGAR
ITL-1000
ITL-3500 Radio 3-kanalig kopplingsmottagare 3500Watt; 3-förbrukare kan var och en
samtidigt kopplas samman med önskad IT-sändare en och en eller i grupper.
För garageportsdrivningar rekommenderar vi ITL-1000 Funk-Allrounder 1000 Watt, spänningsfri.
ITL-3500
CMR-1224 Radiobrytare 12/24 VDC med 15/7 Amp.; idealisk för bil, båt, camping, solaranläggningar och vid modellbyggnad.
ITLR-3500 3500 Watt; stabilitet och robusthet gör den särskilt värdebeständig.
ITWR-3500
IT-1500
LBUR-100 För trådlös koppling av alla 230V lampor upp till 100 Watt med E27-gänga. Där det bara
finns en elkabel och det vore svårt att applicera en brytare.
I trädgård, källare, garage, förråd etc.
ITLR-300 Radiodimmer för klart ljus i bostaden; för koppling av 230V glöd- och halogenlampor från 40-300 Watt.
LBUR-100
Den steglösa ljushetsregleringen sörjer för romantiskt ljus i rummet och är dessutom mycket
elbesparande.
CMR-300 För reglering av alla 230V glödlampor och högspänningshalogenlampor från
50 till 300 Watt.
ITL-300
ITLS-16 Radio-handsändare, mycket elegant och praktisk; försedd med 16 koder (för 16
mottagare). Ingår i sats med mellankoppling ITLR-3500 och ITLR-300.
PIR-5000 Väderskyddad (IP44), kan monteras överallt, även utomhus.
Mottagningsområde ca. 12 m. Även för radio-gong ITR-7000, MLR-7100 och
MLR-8300.
PIR-1000
ITS-150 Radio-handsändare; för upp till 16 mottagare. inklusive transparent
väggfäste.
ITS-23 Radio-dubbelsändare med 2 kanaler; en spänningsfri kontakt (som ITS-2000) och
en 230V kontakt. Varigenom 230V kontakten kan användas för koppling eller mottagningskvittering samt för elövervakning. Batteridriven.
PIR-5000
MAGNETBRYTARE
ITZ-500
ITM-100 För montering på fönster, dörrar... med oräkneliga användningsmöjligheter. Valbar
inställning för på- eller avstängning, t.ex. av lampor vid öppning eller stängning av dörrar av alla
typer (även skjutdörrar) och är därför idealisk för användning vid möbeltillverkning. Även för
aktivering av gonggong vid dörröppning eller för att stänga av värmen när fönstren öppnas.
ITM-100
RADIO-RÄCKVIDDSFÖRLÄNGNING
ITV-100 Väderbeständig (IP 56); dubblar täckvidden från upp till 6 olika PÅ/AV
radiosignaler. Kan även användas i trädgården. För alla radiosändare. Batteridriven.
SKYMNINGSRELÄ
ITS-23
ITV-100
ITDS-50 Vattenfast IP 56; En koppling vid valbart skymningssteg.
AV-kopplingslängd valbar efter 2 till 8 timmar eller ”AUTO“. Idealisk för koppling av gårdsbelysning eller
trädgårdsbelysning (IP56) eller automation av skyltfönsterbelysning, julbelysning. En automatisk jalusistyrning är
också möjlig med den.
Batteridriven.
intertechno radio-gongs
YWT-8500 Radioväggsändare; många användningsområden. Även genomförande
YWT-8500
av växel- eller korskoppling är därmed enkelt möjlig.
GRR-3500
ITW-852 Radio serieväggsändare; för fjärrkontroll av 1 eller 2 radiomottagare.
IT-7000
RAM
IT-2300
IT-2
IT-2 Dubbelram för elegant och ren montering av 2 väggsändare samtidigt.
Även för rörelsevakt PIR-1000.
ML-7100
VÄDERSKYDDSHUS
ITX-85 För extrema krav på skydd av väggsändaren vid utomhusanvändning (IP 56).
Klarar garanterat varje väder.
RADIO HANDSÄNDARE
Ett flertal handsändare uppfyller de mest olika kraven. Batteri kan användas.
ITK-200 Radiosändare Pocket: Radiosändare för nyckelringen. Idealisk som följeslagare för
många användningsområden som t.ex. koppling av gårdsbelysning och trappor eller för användningar
i trädgården.
PIR-1000 Välformad lösning för inomhusanvändning; Trappljus,
källarljus. Kopplar även radio-gong ITR-7000.
Radioväggsändare sätter PÅ/stänger AV mottagare och dimmer. Även för koppling av rulljalusier
och lämplig för jalusier. Montering med skruvar eller dubbelhäftande tejp på glas, kakel
eller möbler.
intertechno RADIO-SÄNDARE
ITL-300 Radio-inbyggnadsdimmer 50-300 Watt. För alla 230V glödlampor och
­högspänningshalogenlampor. Med glasrörslåsning och avtagbar monteringsram.
ITKL-2 Radio-Minihandsändare; för koppling av 2 mottagare. Idealisk på nyckelknippan för
garageport eller dörröppnare. Vattenfast och därigenom användbar i trädgården.
ITS-2000 Radio-tvillingsändare; varje valfri brytare blir därigenom till sändare!
Genom den dubbla anslutningsmöjligheten är den här modulsändaren också mycket lämplig för
seriekoppling. Den spänningsfria ingången kan användas för alla typer av brytare, som termostater,
sensorer, ändlägesbrytare för portar,. dörrklockar och mycket mer. Batteridrift är därigenom också
helt riskfri!
GRR-3500 Outdoor På/Av, 3500 Watt; extremt starkt vattenbeständigt utförande (IP44) för
robust utomhusanvändning.
IT-2300 Radio-kontaktlist 4-fack, 2300 Watt; för gemensam på-avstängning per knapptryck
t.ex. gemensam underhållselektronik eller för flera lampor, knappare, rumsfontäner… Elbesparande
genom Stand-by-reducering på totalt 0,7 Watt.
Fontänstyrning
RADIOVÄGGSÄNDARE
ITLR-3500T med avstängningsautomatik 3500 Watt; avstänging kan ske direkt eller automatiskt efter
en förinställd tid på 7 sek. till 8 timmar.
Användning: t.ex för avfallskvarnar, cirkulationspumpar för varmvatten etc.
RADIO-LAMPFATTNING
ITL-210 Radiodimmermodul 30-210 Watt; för inmontering bakom varje på handeln vanligt
förekommande eller tillgänglig lampbrytare. Därigenom blir den tillgängliga brytaren
till dimmer. Manuell koppling eller fjärrkontroll av 230V glödlampor såväl som hög- och
­lågvoltshalogenlampor.
ITL-500
RADIO-MELLANKOPPLING
IT-1500 3-setssats 1500 Watt; mycket prisvärd, kan kombineras med andra sändare och mottagare från
intertechno. Även gruppkoppling är möjlig.
Säkerhet med radio-magnetbrytare
SÄNDARMODUL
Den ger särskild bekvämlighet och säkerhet. Bekvämt från stolen eller sängen kan man därigenom
trådlöst sätta på eller stänga av lampor eller elapparater.
ITWR-3500 Radioströmbrytare 3500 Watt; den starkaste och svagaste inbyggda brytaren.
Därigenom kan till exempel även tillgängliga kontakter (i djupa monteringsdosor) kopplas in direkt.
ITLS-16
Belysning i hus och trädgård
ITZ-500 Radio-Timer: Enkel skötsel för fullkomlig automatisering av
kopplingssekvenser.
12 möjligheter per dag för 3 programtyper: engångskoppling, dagligt återkommande koppling och
tillfällighetskoppling. Inklusive transparent vägghållare.
Användningsområde: Väckarklocka, jalusi, trapplyse, gårdsbelysning, blombelysning, akvarium...
CMR-500 Radio-jalusibrytare; automatisk säkerhetsavstängning efter 2 min.
Särskilt lämplig när man även önskar fina lamelljusteringar för jalusier.
ITL-500 Radio-jalusibrytare, spänningsfri; automatisk säkerhetsavstängning efter
5 min., därigenom lämplig även för stora markiser eller poolskydd.
RADIO-INBYGGNADSDIMMER
ITDM-250
Det mest bekväma sättet att använda jalusi-, rulljalusi-, markis- eller portdrivningar.
Kopplingseffekt 500 och 1000 Watt.
ITDL-1000 Radio-strömfri bytare 1000Watt; för elektrosmogminskat boende. Genom allpolig
avstängning mycket lämplig för LED-lampor.
ITL-230 Radiomodul 230 Watt; för inmontering bakom varje på handeln vanligt förekommande eller tillgänglig lampbrytare. Manuell koppling eller fjärrmanövrering för 230V glödlampor
och halogenlampor. Utbyggbar med alla IT-radiosändare.
Garagedörrsöppning realiseras till ett bra pris – för alla drivningar
ITL-250 Radio-LED-dimmer 3-250 Watt; för alla 230V glödlampor hög- och
lågvolts halogenlampor, dimbara LED-lampor och lågenergilampor. Den lägsta
ljusstyrkan kan väljas i 8 steg.
intertechno RADIOMOTTAGARE
ITL-1000 Radio-Allrounder 1000Watt, spänningsfri. 7-stegs avstängningsautomatik från 2 sek
till 8 timmar eller manuell På/Av. För alla 230V lampor och för koppling av garageportar, dörröppnare,
hallbelysning, fläktar (WC), skyltfönster.
Trådlös koppling i trädgården
RADIO-RÖRELSEVAKT
ITK-200
ML-7100 Radio-Gongsats med rött blinkande ljus; Gong-gongen kan
tas med till varje rum i huset och kan utökas med radio-gong MLR-8300
såväl som ytterligare knappar MLT-7100 och radiorörelsedetektor PIR-5000.
ML-8300 Radio-Gong med genomgångskontakt; som ML-7100, med
fördelen att kontakten inte blockeras med gongen. Kan utökas med
radio-gong MLR-7100, knapp MLT-7100 und radio-rörelsedetektor PIR-5000.
IT-9000 Radio-batterigong. 5 melodier kan väljas; Inställbar volym.
Räckvidd upp till 100 m.
ITX-85
Batteridriven och därför kan den användas överallt i huset för många platsoberoende användningar. Avstängning sker automatiskt efter en valbar tid mellan 5 sek. och 10 min. Därmed även elbesparande!
IT-7000 Radio-Gongsats med blått blinkande ljus; universellt användbar, t.ex. även
med rörelsedetektor eller kombinerbar med radioutvidgning.
3 inställningar möjliga: TON + blinkande ljus, bara SIGNAL eller bara blinkande
ljus (tyst).
IT-9000
ML-8300