Att logga in på BYOD

Att logga in pa BYOD-natet fran iPhone
och iPad
Börja med att öppna ”inställningar”:
Har du varit ansluten till Huddinge kommuns gästnät
tidigare (huddinge_kommun_guest), måste du klicka på
pilen bredvid och därefter ”Glöm det här nätverket”.
Bild av Annie Westman
Klicka på ”Wi-fi”; därefter väljer du ”huddingebyod”. Viktigt att du trycker på namnet, inte på
”i” då du bara kommer till sidans information där.
Skriv in ditt användarnamn (samma som
du loggar in på kommunens datorer med)
och lösenord. Tryck på ”Anslut”.
Har du inte ett användarnamn eller
lösenord så kontakta din chef.
Viktigt att tänka på: Lånar du eller är inne
på en enhet som inte är din måste du
logga ut från denna så att inge obehörig
kommer åt ditt konto! Detta gör du på
samma sätt som när du ”loggade ur”
kommunens gästnät. (Se ovanför, under
steget ”Inställningar”).
När du har angivit användarnamn och
lösenord ska du godkänna ett certifikat.
Tryck på ”Godkänn”. Nu är du ansluten!
Kommer inte detta upp är det kanske så
att ditt användarnamn eller lösenord är
fel eller inte giltigt. Kontrollera om du
kommer in på datorn först.
Om du inte gör det måste du ta kontakt
med IT-tekniker om det finns på din
enhet/arbetsplats eller kontakta
Helpdesk.
Av Michaela Sti