Fördelar Longopac systemet

Säcksystemet Longostand
Proffsens val
Är du trött på överfulla sopsäckar som ingen vill byta?
Irriterar du dig på att du alltid blir smutsig när du byter sopsäck?
Är du trött på att städa upp efter sopsäckar som gått sönder?
Har du problem med lukt från dåligt förslutna eller läckande sopsäckar?
Får du problem med ryggen av tunga vertikala lyft från soptunnor?
I 30 år har Paxxo lyssnat på proffsen i branschen som hanterar avfall i sitt dagliga
arbete. Säckstället Longostand har utformats för att tillgodose professionella
brukares behov. Säckstället är utrustat med en ändlös och flexibel Longopac-kassett
som gör att det alltid finns en ny säck på plats. Systemet är fullt utrustat för
återvinning av flera typer av avfall. Med det här sopsäcksystemet blir
avfallshanteringen praktisk, ekonomisk, hygienisk och miljövänlig.
Lista över användarfördelar
Praktiskt – enkelt att använda




Stället är utrustat med en kassett med upp till 100 m säckmaterial.
Mycket lätt att använda – det finns alltid en ny bruksklar säck på plats!
Säckbyte är en flexibel uppgift och kan göras mellan skift eller under lugnare
arbetsperioder. När säcken börjar bli full drar du bara fram mer säck genom
stället.
Ergonomiskt eftersom tunga lyft undviks.
Ekonomiskt – tidsbesparande




Snabbt säckbyte (20–30 s) med hjälp av plastclips och en sax som är fäst i en
vajer på stället – upp till 50 % tidsbesparing.
Tack vare flexibla intervaller kan personalen vara tillgänglig för produktiva
aktiviteter och kundservice, vilket ökar servicenivån och kvaliteten på arbetet.
Variabel säckstorlek ger 100 % fyllnadsgrad och gör att säcken utnyttjas
maximalt.
Systemet är särskilt avsett för professionella brukare och förebygger svinn.
Hygieniskt – ingen kontakt med avfall


Säckarna byts ut och försluts från utsidan vilket gör att användaren aldrig
kommer i kontakt med avfallet.
Säcken blir aldrig överfull så att innehållet måste pressas ned, och det finns
ingen risk för att avfall faller utanför. Du drar bara fram mer säckmaterial.



Spill runt öppningen samlas upp av nästa säck.
Säckar kan alltid förslutas ordentligt vilket förhindrar dålig lukt över natten eller
problem med insekter och djur.
Säcken är tillverkad i polyeten i tre skikt vilket gör den mycket stark och smidig
i förhållande till sin tjocklek. Det slitstarka materialet och förslutningen med
plastclips minskar risken för spill. Om det blir ett hål eller jack på säcken går
den inte sönder tack vare den flerdimensionella strukturen.
Miljövänligt






Säckmaterialet är mycket starkare och tunnare än det i traditionella sopsäckar.
Longopac är tillverkad i polyeten (PE) som bildar energi, CO2 och vatten vid
fullständig förbränning.
Variabel säckstorlek ger alltid 100 % fyllnadsgrad. Om säcken måste bytas för
att avfallet luktar försluter du säcken alldeles ovanför avfallet och slänger på
så sätt en sopsäck som till 100 % är full.
En externt utförd livscykelanalys har visat att 3–5 gånger mindre CO2 släpps
ut jämfört med traditionella sopsäckar.
Kompakta förpackningar och lägre vikt ger lägre inventerings- och
transportkostnader.
Det finns även 100 % nedbrytbara säckar för matavfall.
Styrka och kvalitet
Den utbredda användningen av lågkvalitetsplast och återvunnet material, maximala
produktionshastigheter och fokus på tjocklek snarare än slitstyrka har gjort det svårt
att hitta slitstarka högkvalitetssäckar. Hos Paxxo fokuserar vi på kvalitet, styrka och
hållbarhet. Det har resulterat i säckkassetter med garanterad styrka och längd.
Maxi Standard
Maxi Strong
Maxi X-Strong
Säck 160 l
Säck 240 l
Mini Standard
Mini Strong
Säck 125 l
Säck 125 l
Säck 125 l
Dart drop Punktering Tjocklek
(ASTM D-1709)
510 g
20 N
25 µ
700 g
28 N
33 µ
820 g
37 N
45 µ
85 g
36 N
50 µ
110 g
41 N
60 µ
350 g
470 g
85 g
85 g
350 g
17 N
22 N
31 N
40N
42 N
18 µ
26 µ
40 µ
50 µ
80 µ
Längd
100 m
90 m
70 m
55 m
45 m
Livscykelanalys
En livscykelanalys (LCA) utfördes av svenska stiftelsen TEM
(www.tem.se/om/about-tem) där traditionella sopsäckar jämfördes med
säcksystemet Longopac. Systemet har stora miljöfördelar jämfört med traditionella
sopsäckar. Longopac Mini är t.ex. 3,3 gånger bättre än en 125 liters säck med
tjockleken 50 µ, och Maxi är 2,7 gånger bättre än en 240 liters sopsäck, 60 my µ. Ett
tunnare och starkare säckmaterial är nyckeln till lägre koldioxidutsläpp. En annan
viktig faktor är 100 % fyllnadsgrad jämfört med 60% för traditionella säckar. Andra
förklaringar är kompakta förpackningar som innebär 50 % mindre volym att lagra och
transportera. Paxxos fokus på hållbara processer och produktion i Europa bidrar
också. Rapporten finns på www.longopac.com/LCA
10,00
kg CO2
Incineration
Production
9,00
Transportation
8,00
Recycled polyethylene
7,00
Raw material
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Mini à 75 L Waste bag Waste bag Waste bag , Waste bag, Maxi à 96 L Maxi à 144 L Waste bag Waste bag
125 L, 40 µ recycled, 125 L, 50 µ 125 L, 80 µ
160 L 60 µ 240 L 60 µ
125 L, 40 µ
Ekonomiskt
En Mini-kassett på 55 m motsvarar 46 stycken 125-litersäckar vid hantering av
samma avfallsvolym. En Maxi-kassett på 100 m motsvarar 163 stycken 125litersäckar och 85 stycken 240-litersäckar om du gör 144-litersäckar. Vid
prisjämförelser för en säck är det viktigt att även beräkna den totala kostnaden för
att byta säck. Våra studier visar att det tar i genomsnitt 60 sekunder att genomföra
ett säckbyte. Föreställ dig hur lång tid det då tar att byta till en ny säckrulle efter tio
säckar. Med Longostand-systemet byter du enkelt säck på 30 sekunder. Med en
arbetskostnad på 0,40 euro per minut innebär det att du sparar 0,20 euro per säck.
Dessutom använder du mindre rengöringsmedel och varmvatten för rengöring,
svinnet minskar, det blir mindre miljöpåverkan och arbetsmiljön förbättras. Du sparar
förmodligen mer pengar än kostnaden för en 80 liters Longopac Mini-säck (1,2 m).
Och i sådana fall är ju säcken gratis. Longopac Maxi kostar mer per meter även om
motsvarande sopsäckar på 160–240 liter av god kvalitet är dyrare och fortfarande
bara fylls till 60 % i genomsnitt.