Informationsblad om några av Akademin Valands sommarkurser 2015

Akademin Valand har tre fristående kurser sommaren 2015, med start vecka 24.
Läs mer via vår hemsida: akademinvaland.gu.se
SOMMARKURSER 2015
Ansök 23 februari - 16 mars 2015
Konstnärliga undersökningar, 15 hp
Den här kursen vänder sig till dig som filmar, skriver, fotograferar, målar eller på
annat sätt uttrycker dig konstnärligt. Du kan vara nybörjare eller redan verksam
inom ett konstnärligt fält. Under kursen möter du författare, filmare, konstnärer och fördjupar dig i dina egna och dina kurskamraters konstnärliga processer.
Målet är att du ska fördjupa dig i det egna skapande, utveckla dina arbetsmetoder
samt reflekterar över andras såväl som ditt eget lärande i en konstnärlig process.
Konst och spelkultur, 15 hp
I samarbete med Skövde kulturhus och Skövde högskola ger Akademin Valand en
innovativ kurs som fokuserar på relationen mellan konst och spel. Kursen är
förlagd till Skövde konstmuseum, där den kommer att resulterar i en utställning.
Deltagarna kommer att samarbeta med studenter på Skövde högskola genom att
producera och ställa ut konstnärliga arbeten med spel som ett centralt element.
Kursen riktar sig till studenter som har en kandidatexamen i fri konst, eller
motsvarande.
Fotografi, gestaltning och den kreativa processen, 15 hp
Kursen syftar till att införliva intellektuella metoder för undersökning och
reflektion av den kreativa processen och ge dig verktyg för att kontextualisera,
bearbeta och beskriva din egen och andras gestaltning.
Denna distanskurs riktar sig till dig som redan har viss eller omfattande teknisk
kunskap i analogt eller digitalt fotografi och vill fokusera på att utveckla den egna
kreativa processen samt kontextualisera dina bilder. Lärandet är problembaserat
och fokus läggs på gruppdiskussioner och presentationer.