Praktisk information som PDF

PRAKTISK INFORMATION
SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014
DEADLINES
• Från v.26 – inloggningsuppgifter och monternummer mailas ut
till monteransvarig
Gå in på www.skoldagarna.se (välj utställarlogin högst upp på sidan).
De uppgifter som du anger här kommer att synas i
utställarförteckningen i vår mässkatalog och på hemsidan.
• 15 september – deadline att lämna uppgifter till mässkatalog
Gå in på www.skoldagarna.se (välj utställarlogin högst upp på sidan).
OBS! om du inte loggar in och lämnar uppgifter visas endast ert
företagsnamn som ni uppgett vid bokning och monternummer. Vid
problem med inloggning kontakta [email protected], 08-506
650 84.
• 15 september – sista dag att beställa annons och logotryck i
mässkatalog
Är du intresserad av att annonsera i mässkatalogen kontakta Eva
Raihle, [email protected], 040-408 692.
• 19 september – sista dag för anmälan om höjdbyggnation
Ska du bygga eller sätta upp reklam högre än 2,5 m måste du ansöka
om detta. Kontakta Malmö Mäss-Service, Christel Blixt,
[email protected], 040-97 83 10
• 19 september – sista dag att beställa teknik
Beställningar efter detta datum medför prishöjning på 25%. Katalog
och beställningslista finner du på Malmö Mäss-Service hemsida,
www.mass-service.se
ANSVARIGA SKOLDAGARNA
Artexis
[email protected]
Projektledare, Louise Boman, 0768-69 49 07
[email protected]
Projektsäljare, Walter Sankovic, 0768-64 42 61
[email protected]
Projektsäljare, Eva Andbert, 08-506 650 94
[email protected]
Projektkoordinator, Daniella Lindskog, 040-18 68 36
[email protected]
BYGGNATION OCH INREDNING
Kontakta Malmö Mäss-Service för allt som gäller tekniska tjänster i din monter: Christel Blixt,
040-97 83 10, fax 040-30 67 10, [email protected]
I monterhyran ingår:
• Bak- och eventuella skiljeväggar
• Valfri färg på rutmatta (meddela Malmö Mäss-Service färg på matta)
• 1 eluttag 10A, 2000W
2
• 1 spotlight, 150W, arm /3 m
Väggarna är vita och 2,5 meter höga. Önskas ytterligare väggar - beställ i Malmö Mäss-Services
beställningslista. Varje utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin monter eller beställa
tjänsterna från Malmö Mäss-Service. Katalog och beställningslista finner du på Malmö Mäss-Service
hemsida, www.mass-service.se.
Sista dag att beställa teknik utan prishöjning är den 19 september.
Höjdexponering
I de montrar där höjdexponering är möjlig med hänsyn till byggreglerna, tillåts detta endast efter
Malmö Mäss-Service godkännande av skriftlig ansökan med ritning. Höjdexponering debiteras med
6000 kr exkl. moms. Anmäl senast 19 september.
Tänk på följande då du planerar er monter
När du skickar in din beställning så gör den så komplett som möjligt! I mycket långa eller öppna
montrar kan väggarna behöva stabiliseras med stödväggar. Kontakta Christel om du har synpunkter
på placering av dessa.
Övrigt
Det föreligger restriktioner kring eldning och levande ljus i mässhallen. För er som vill elda i kamin,
demonstrera eldstad med gasol eller vill ha ljus tända för att visa era produkter skall ansöka om
tillstånd hos Christel Blixt, [email protected]
Mässan är en byggarbetsplats under in- och utflyttning. Stora truckar och liftar rör sig i lokalerna och
av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna, varken ensamma eller i
sällskap med vuxen. Respektera förbudet för era barns skull och de som arbetar i lokalerna.
EMBALLAGE OCH AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som
uppstår vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför mässhallen. Det är
monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på
utställarens bekostnad.
Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in- och utflyttning debiteras enl. gällande prislista
samt eventuell truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta Malmömässan.
Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift.
ENTRÉBILJETTER
Bjud in alla dina kunder kostnadsfritt! Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister,
samarbetspartners och andra intressenter till er monter. Länk till registrering för mässbesök ligger på
Skoldagarnas hemsida samt när ni är inloggade.
Ni kan även själva länka till registreringen från er hemsida, länkadressen är:
http://eventus.trippus.se/skoldagarna/konferensdeltagare
FÖRSÄKRING
Skoldagarna ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan
uppkommit genom fel eller försummelse av Skoldagarna eller av personal för vilken Skoldagarna
ansvarar. Utställare bör därför kontrollera så att försäkring finns!
Har ni inte någon mässförsäkring går det bra att teckna en separat genom Artexis, läs mer på
http://www.kistamassan.se/Utstallare/Utstallarforsakring. För bokning av försäkring kontakta
projektledaren Louise Boman, 0768-69 49 07, [email protected]
GODS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Skoldagarna, Malmömässan
Företagets namn, Monternummer
Kontaktperson (hos er), telefonnummer
Mässgatan 6
215 32 Malmö
OBS! Gods tas emot tidigast den 7 oktober.
Ditt gods blir levererat till dörr (montern) enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt
Malmö Mäss-Service prislista. Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Skoldagarna
åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Tänk på att Du blir debiterad om Din transportör ber om
truckhjälp.
Mindre paket tas emot och förvaras i låst utrymme samt levereras automatiskt till er monter, mot avgift.
Följande gäller för hantering av gods på Malmömässan:
• Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5
m högt måste ni kontakta tekniska avdelningen minst två veckor i förväg
• I de fall där speditören, som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer
vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och
utställaren
• Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 16.00. Efter denna tid skall
gångarna hållas rena från gods, emballage och avfall
• Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Servicecenter för bortforsling
och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter
• Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och
kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom
angiven tid
• OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.
IN-& UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER
Tidigare inflyttning:
Under söndagen den 12 oktober håller vi öppet för de som föranmält sig mot avgift. Anmäl detta till
Christel Blixt, [email protected]
Inflyttning:
Måndag 13 oktober
08.00-20.00
OBS! OBS! OBS! Inflyttningsportarna stängs kl. 16.00! Efter kl 16.00 måndagen den 13 oktober görs
mattläggning i gångarna. Dvs. inget material får finnas kvar i gångarna men arbete i den egna monter
får fortsätta.
Öppettider Malmö Mäss-Service (Teknik)
måndag 13 oktober
08.00-20.00
tisdag 14 oktober
08.00-17.00
onsdagen 15 oktober
08.00-19.00
Utflyttning:
onsdag 15 oktober
17.00-22.00
torsdag 16 oktober
09.00-12.00, för avhämtning av gods.
Gods kan avhämtas t.o.m. 17 oktober.
Observera att ingen nedmontering får påbörjas före klockan 17.00 onsdagen den 15 oktober! Ta
hänsyn till era kunder – våra besökare. Mellan klockan 17.00-18.00 rullas gångmattorna in och
tomgods körs ut till din monter. Av säkerhetsskäl öppnas utlastningsportar så fort detta är klart.
Öppettider informationen
måndag 13 oktober
tisdag 14 oktober
onsdagen 15 oktober
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
Öppettider mässan:
tisdag 14 oktober
onsdag 15 oktober
besökare
09.00-17.00
09.00-17.00
utställare
07.00-18.00
08.00-22.00
LIVSMEDELSVERKSAMHET
För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste du lämna in en anmälan om registrering till
Miljöförvaltningen alternativt ha en ambulerande registrering i er hemkommun. Ni ansvarar själv för att
registrera er verksamhet. Gå in på www.malmo.se/livsmedel
För frågor kontakta Caroline Elmstedt, Livsmedelsinspektör i Malmö, [email protected],
040-34 20 03. OBS! Anmäl senast 4 veckor innan mässan.
MARKNADSFÖR ERT FÖRETAG PÅ MÄSSANS WEBB - UTSTÄLLARLOGIN
Du får ett mail från oss med inloggningsuppgifter till extranätet på www.skoldagarna.se.
Här erbjuds Ni som utställare på Skoldagarna möjlighet att:
• Ladda upp Er logotyp som då visas bredvid Ert namn i utställarlistan
• Fylla i/redigera Era företagsuppgifter
• Lägga in Er hemsidesadress
• Publicera en kortare presentation av företaget
• Publicera en kortare presentation av era produkter/nyheter
• Publicera pressmeddelanden löpande inför mässan – som automatiskt placeras under fliken
PRESS i menyn
(Observera att mässan fyller i Ert monternummer vid Er publicering)
MÄSSKATALOG & LOGOPAKET
Registrera de uppgifter som ni önskar få med i katalogen på extranätet som du når via
www.skoldagarna.se, klicka på utställarlogin längst upp på sidan. Inloggningsuppgifter skickas ut
fr.o.m. vecka 26. Deadline för att få med uppgifter i mässkatalogen är 15 september.
Passa på att även synas genom att annonsera i mässkatalogen som delas ut till alla besöka på plats
och som kommer att ligga upp på vår hemsida ca 2 vecka före och efter mässans öppnade. Här kan ni
även köpa till ett logopaket. Ni får då med er logotype i utställarförteckningen i mässkatalogen samt på
skylten med hallskissen på mässan.
För annonsering i katalogen och logopaket kontakta Limes säljare Eva Raihle, 040-408 692,
[email protected] senast den 15 september.
PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan, se skiss nedan. Det finns parkeringsautomater på plats, dessa
tar de flesta svenska bensinkort och VISA-kort. Det är vanlig taxa som gäller, 15kr/h, 50kr/5h eller
120kr/dygn.
Observera att endast personbilar får stå parkerade på P-Norr och P-Öst.
Lastbilar, släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-Väst.
Vid avlastning från släp, lastbilar och dyl. sker detta endast via lastgården, parkera sedan på PVäst.
Parkeras släp, lastbilar och dyl. på andra parkeringar, även om det endast är kortare stunder, riskerar
de att bötafällas av P-Malmö.
För parkering av enbart släp på P-Väst så anmäl registreringsnummer i expeditionen i P-huset vid
Hyllie station.
Parkeringarna är inte inhägnade eller bevakade.
Parkeringarna kring Malmömässan drivs av P-Malmö, vidare frågor hänvisas till dem,
P
040-605 69 00.
P
P
P
Inlastning
P
P
Emporia
P
P
P
P
Pexpedition
P
P
PRESS
Tag tillfället i akt och lämna in 10-15 pressmappar i Informationen vid inflyttningen. Pressen kommer
att bearbetas kontinuerligt innan och under mässan. Marika Metsola Renström,
[email protected], 08-506 650 35.
RESTAURANG
Restauratören på Malmömässan är Mässrestauranger i Malmö AB.
Restaurang Forest på plan 1 ligger i anslutning till mässhallen, här serverar vi varma luncher, sallader,
fika och smörgåsar. I Restaurang Forest erbjuder vi er som är utställare en utvald varmrätt inklusive
sallad, bröd och kaffe till specialpriset 93 kr. Under inflyttsdagen har Restaurang Forest öppet för
lunchservering och fika såsom kaffe, kakor, mackor och bullar.
Matkuponger
Säljs i en valör, 93 kr och gäller i samtliga restauranger och serveringar på mässan. Matkuponger kan
köpas på plats alternativt beställas per mail. Betalning kan ske kontant, kontokort eller mot faktura.
Matkupongerna köps i häften om 10 stycken, brutna häften återköps ej. Observera att enstaka luncher
inte kan faktureras. Maila er beställning till: [email protected] eller ring 040-642 10 00.
Montercatering
Levererar mat och dryck direkt till din monter vid den tid som du bestämmer. Vid beställning på plats
sker det endast i mån av tid och om varor finns hemma. Maila er beställning till:
[email protected], eller ring 040-642 10 40.
Serveringstillstånd
Mässrestauranger i Malmö AB har utskänkningstillståndet på Malmömässan och det gäller för
anläggningens restauranger, hallar, konferens- & kongressanläggningar.
Detta innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du planerar att ha alkohol i din
monter. Kontakta [email protected], 040-642 10 40.
Kontaktuppgifter Mässrestauranger
Lotta Brönmark, Restaurangschef [email protected] 040-642 10 05
Anna Haxne, Platschef, [email protected] 040-642 10 01
RÖSTFÖRSTÄRKARE
Det är inte tillåtet att använda röstförstärkare på mässan utan specialtillstånd, vänligen kontakta oss.
Maximalt tillåten ljudvolym i montern är 70dBA.
SEMINARIEBILJETT
I ert monterpaket ingår en 2-dagars seminariebiljett, denna hämtas ut i Informationen på plats på
mässan.
STÄDNING
Utställarna svarar själva för all städning i den egna montern under inflytt, mässans gång och utflytt
samt att ordning råder i montern. Slutstädning ingår endast måndagskväll, ej mässdagarna!
Slutstädning påbörjas kl. 20.00 i de montrar som är klara.
Monterstädning kan beställas i Malmö Mäss-Services beställningslista.
UTSTÄLLARKORT
2
Utställarkorten är personliga. Varje monter berättigar till 1 kort/3 m . Behöver ni fler kort än vad ni är
berättigad till går det bra att beställa max 5 extra kort för 140:-/st exkl. moms, dock totalt max 15
kort/monter. Montrar över 45 kvm som behöver fler än 15 kort ska kontakta Artexis för godkännande.
Tänk på att alla utställare måste bära ett utställarkort från mässans öppningsdag. Kortet gäller endast
för de som jobbar i företagets monter och är giltigt under mässan samt in- och utflyttningsdagarna.
Extra utställarkort faktureras efter mässan. Vill ni bjuda in kunder eller andra personer till er monter, se
mer information under punkten ”ENTRÉBILJETTER”.
Beställ utställarkort på www.skoldagarna.se och välj utställarlogin längst upp.
UTSTÄLLARLOUNGE
Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner i lugn och ro och dricka en kopp kaffe och ladda
batterierna igen. I utställarloungen bjuder Skoldagarna på kaffe/te och kaka.