pdf med låneansökan

Villko
r för a
tt lån
1. Du
a:
är me
www.ellosprivatlan.se
llan 2
5–79
2. Fa
år
st års
lägst
inkom
8
s
4
t
arbe
te ell 000 kr frå på
er pe
n
n
sion
3. Ing
a bet
anmä alning
s
rknin
gar -
Låneansökan för Ellos Privatlån
Läs villkoren innan du fyller i ansökan.
Jag önskar att låna
............................................
kr (2 000–20 000 kr)
Personuppgifter:
Återbetalningstid
...........
år (Välj 1–5 år)
Ekonomi:
Personnummer (år, mån, dag, nr):
Så här går brevansökan till:
Kostnader övriga lån, din del per månad:
–
E-post:
Bankkontonummer inkl. clearingnummer:
–
Jag vill ha erbjudanden via e-post
Medsökande:
–
Namn:
Telefon arbete:
OBS! Glöm inte att samtliga
uppgifter måste vara ifyllda, även
om du sedan tidigare skulle vara
kund hos oss. Om ansökan är
ofullständig tar det längre tid för dig
att få besked.
2. Skicka ansökan till oss. Efter
Personnummer (år, mån, dag, nr):
Telefon privat:
1. Fyll i ansökan
sedvanlig kreditbedömning får du ditt
kreditbesked utsänt per post.
3. Om lånet beviljas får du ett låneavtal
från oss med posten.
4. Skriv under låneavtalet och
Mobiltelefon:
Underskrift:
Datum och ort:
Civilstatus:
Gift
Ogift
Frånskild
Änka/änkling
Sambo
Namnteckning sökande:
bifoga en kopia på din senaste
inkomstspecifikation. Skicka tillbaka
dessa till oss, du behöver inget
frimärke.
Märk kuvertet:
FRISVAR
Resurs Bank AB
Svarspost
20656298
508 20 Borås
Namnteckning medsökande:
5. Lånet utbetalas omgående när vi
Anställning:
Fast
Saknar arbete
Eget företag
Ålderspensionär
Tillfälligt/vik
Förtidspensionär
Vid tecknande av avtal med Resurs Bank ingår du i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas
och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att
jag genom att kontakta Resurs Bank kan förbjuda behandling av
Sjukpensionär
personuppgifter för marknadsföring. Jag försäkrar att de uppgifter
som lämnats är riktiga, fullständiga och att jag uppfyller de
Anställd/egen sedan (år/mån):
allmänna förutsättningarna för Privatlån. Jag tillåter kreditgivaren att
göra sedvanlig kreditprövning varvid arbetsgivaren kan komma att
har fått låneavtalet och
dokumentationen på inkomsten i
retur. Du har sedan pengarna under
nästkommande vardag.
Fler sätt att ansöka:
• Internet: www.ellosprivatlan.se
Få besked direkt dygnet runt!
• Telefon: 033 - 724 21 20
Vardagar 8 - 18
kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag god-
Anställd t o m (år/mån):
känner även att jag vid avslag kan komma att erbjudas alternativ
produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners.
Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resursbank.se
Arbetsgivare:
tagit del av samt mottagit kopia av vid tidpunkten för detta avtals
ingående gällande Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Resurs
Yrkestitel:
Elektronisk signering!
Nu kan du signera dina
dokument direkt med BankId
när du ansöker om lån
Banks allmänna villkor för privat konto- och kortkredit samt privatlån för Sverige, vars bestämmelser härmed accepteras.
Inkomst före skatt kr/mån:
Ja tack! Jag är intresserad av att teckna Låneskydd.
Skicka mig mer information och ansökan.
Boendeform:
Hyresrätt
Inneboende
Bostadsrätt
Egen fastighet
Antal barn under 18 år:
fält!
OB S! Glöm inte att fylla i alla
För att få besked direkt ansöker du via
Bosatt sedan år:
Boendekostnad, din del per månad:
• www.ellosprivatlan.se eller
• 033 - 724 21 20
Skicka ansökan till oss per post, lägg den i ett kuvert (porto behövs ej) och skriv:
FRISVAR
Resurs Bank AB
Svarspost
20656298
508 20 Borås
Erbjudandekod:
142WB