Medlemsbrev - SCA Network

SCA Network
Tillsammans kan vi göra det bättre
Hej!
Du får detta brev/mail pga av att vi hoppas att du vill stödja vår förening SCA
Network som har som målsättning att stödja forskning av sjukdomen Spinocerebellär
ataxi nr 3. Föreningens önskan är primärt att vara en mötesplats där vi kan stötta
varandra, dela våra erfarenheter, tipsa varandra och samtidigt bidra med det vi kan.
Besök gärna vår hemsida www.sca-network.com
Föreningen vill ha så många medlemmar som möjligt som stöttar Föreningen och
förhoppningsvis kan vi göra skillnad för varandra, via information, stöd och att våra
bidrag faktiskt påverkar forskningen positivt.
Vill du vara med som medlem gör du det via att årsvis sätta in 200 kronor på
bankgiro 245-9188. Skriv ditt namn som information.
Skulle du vilja stötta föreningen med ett bidrag så är det också välkommet.
Viktigt att veta då är att föreningen är helt ideell där alla medel som samlas in i
föreningen går till forskning kring sjukdomen SCA3. Sätt in ditt bidrag på bankgiro
245-9188 eller bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891 hos Danske bank. Skriv
gåva och eventuellt från vem.
Vid frågor mejla [email protected]
Bästa hälsningar,
Fredrick Carlsson, Mikael Borefur, Sofie Trellman, Anette Jarl, Leif Borefur, Svea
Johansson, Ingvar Johansson och alla medlemmar i SCA Network