Policy för rulljering och uppflyttning av spelare_extern.docx - J

Jönköpings Södra IF
Ansvarig Akademigruppen, reviderad 141212, kontaktperson ​
Emil Svahn
Policy för rulljering/uppflyttning/utlåning av spelare
ungdomsakademin
Fr o m 10 års ålder kan spelare som kommit långt i sin utveckling ges chansen att regelbundet
träna och spela med äldre lag, eller lyftas upp permanent för att få rätt nivå på utmaningen.
Förutsättningen är att
● spelaren själv vill det
● spelaren är fotbollsmässigt och psykiskt mogen för det
● spelaren har ett bra uppträdande både på och utanför plan samt behåller sin ödmjukhet
inför sina jämnåriga lagkamrater
● Spelaren vågar ta initiativ när den spelar med äldre, annars är det bättre att spela med
jämnåriga.
Spelaren tvingas bli snabbare och mer taktisk med äldre – men måste också kunna lyckas för att
utvecklas. Träna med äldre ska vara en positiv stimulans.
Följande arbetsgång gäller:
1. Huvudtränare är ansvarig för att ta upp till diskussion med ansvarig chefstränare om
någon spelare ska ges chansen till rulljering eller uppflyttning.
2. Beslut fattas av ansvarig chefstränare i samråd med huvudtränare.
3. Informationssamtal genomförs med förälder och spelare om vad som gäller.
Beslut om ​
rulljering​
gäller i grunden en termin i taget.
Beslut om ​
uppflyttning​
tas i undantagsfall och gäller tills vidare. Ansvariga ska då känna sig helt
säkra på att spelaren de kommande åren kommer att få en bra utveckling i det nya laget.
I åldern 10-12 år genomförs rulljering genom att spelaren tränar 1 ggr/vecka med äldre lag.
Övriga träningar genomförs med ordinarie lag. Matcher spelas fortsatt med det egna laget.
Normalt sett sker rulljeringsträningar utöver det ordinarie lagets träningar men det sker en
bedömning i varje fall. För P10-P12 bör spelaren ha två fotbollsfria dagar i veckan vilket kan
innebär att rulljeringsträning ersätter det ordinarie lagets träning.
Från 13 års ålder och uppåt genomförs rulljering genom att spelare tränar 1-2 veckor i taget med
det äldre laget. Matcher spelas fortsatt med ordinarie lag.
Riktvärdet gällande antalet spelare som rulljerar från samma trupp är 3-6.
Ansvarig Emil Svahn, reviderad av certifieringsgruppen xxxxxx
Jönköpings Södra IF
www.j-sodra.se
John Erikssongatan 50 c
554 72 Jönköping
tel. 036-16 55 13
fax 036-12 60 44
Jönköpings Södra IF
Ansvarig Akademigruppen, reviderad 141212, kontaktperson ​
Emil Svahn
Spelare som hoppar in och spelar match med ett äldre lag ska först ha tränat tre gånger med det
laget, för att få chansen att förbereda sig mentalt och fysiskt. För att undvika plötsliga och
oförberedda inhopp i äldre lag är det lämpligt att i god tid låta spelare träna med äldre lag.
Lånar vi spelare från ett äldre lag så plockar vi normalt de som ligger i nivå med det lag som
behöver spelare.
Från U16 och uppåt sker flexibel rulljering vilket innebär att spelare plockas upp utifrån situation
och behov för spelare och trupper. Från U19 till a-trupp sker regelbunden rulljering till a-trupp i
form av spetsgruppsspelarna. Spetsgruppsspelarna ingår i spetsgruppen som har särskilda
spetsgruppskontrakt.
Ansvarig Emil Svahn, reviderad av certifieringsgruppen xxxxxx
Jönköpings Södra IF
www.j-sodra.se
John Erikssongatan 50 c
554 72 Jönköping
tel. 036-16 55 13
fax 036-12 60 44