Socialnämnden gör en anmälan enligt Lex Sarah till

1 (1)
Socialförvaltningen
Socialnämnden gör en anmälan enligt Lex
Sarah till IVO
Att arbeta inom äldreomsorg är ett ansvarsfullt arbete där ett felaktigt
beslut kan få stora konsekvenser.
Grunden är mötet, att se den enskildes behov och handla på ett sätt som
skapar trygghet för den personen.
I sommar har en vikarie på ett gruppboende tagit ett beslut som strider mot
våra grundläggande värderingar i arbetet och det är inte acceptabelt. Det som
hänt är mycket allvarligt och bryter på alla sätt mot den trygghet en god
äldreomsorg ska ge.
Därför har Socialnämnden beslutat göra en Lex Sarah anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Ett passivt larm hos en brukare larmade ett stort antal gånger under natten
utan att personalen personligen gick in i lägenheten för att se hur det var.
Brukaren hittades avliden på morgonen av dagpersonalen.
Socialförvaltningen påbörjar ett arbete för att säkra kvalitet och trygghet på
natten, nattpersonalens uppdrag och ansvar, dokumentation och rutiner.
Oskarshamn 2013-08-26
Andreas Erlandsson
Socialnämndens ordförande
0491-88 952
Elisabeth Larsson
Socialchef
0491-88 955
Postadress
Besöksadress
Växel
Hemsida
Kommunens e-post adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
www.oskarshamn.se
[email protected]