PRODUKTIONSMANUAL

PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
ALLMÄNT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Projektledare för Extra-matcherna är Stefan Noreklev (070-797 69 12) .
Alla matcher produceras med 5 (+1 storbild/flash) kameror och en 1 EVS 6ch.
Grafik produceras på Onside i Sundbyberg och returneras via PGM-Retur i Telias fibernät.
Programstart 5 min innan matchstart. Samtliga matcher ska starta XX.OO.
Programslut max 8 min efter slutsignal. Håll avslutningen kort och koncis.
Bildproducenten och kommentatorn ansvarar för att spelar/tränarintervjuer spelas in innan så
snart lagen anländer till arenan. Plats: Sponsorskylt.
OBS! Viktigt att allt är färdigt till -90 min så att de inte behöver vänta.
Bildproducenten ansvarar att placera lämplig fotograf på lämplig kamera.
Bildproducenten ansvarar för att producera enligt körschemat.
OBS! RIGG- OCH RIVNINGSSCHEMAT NEDAN SKA FÖLJAS.
TEKNIK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 OB-buss
6 kameror (hk, hög nb, låg nb, 2 fasta bakom mål, bänkar/flash)
EVS bandar PGM/Clean (Kam 1), Kam 2, 3, samt kryssar 4x5
1 kommentator utrustning för 1 eller 2 kommentatorer), 2 monitorer med samma AUX (RX).
1 ljussatt intervjuposition med 1 monitor med AUX (RX)
Grafik läggs från Onside. Se körschema.
Journummer till Onside är 08-799 76 33
TX och RX via Telias fibernät och wallbox vid OB-plats.
Journummer till Onside är 08-799 76 33
Gemensam 4-W till Onside MCR och Onside Grafik via analog telefonlinje på TV Compound.
Ev. Mix/Minus sker via analog telefon.
Version: 12-03-30
[email protected]
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
GENERELL KAMERAPLAN
KAM 1
KAM 2
KAM 3
KAM 4
KAM 4
KAM 6
Huvudkamera (22x)
Hög närbild (≥55x) )
Låg närbild (≥55x)
Fast bakom mål (Vidv.)
Fast bakom mål (Vidv.)
Bänkar / Flash (22x)
Version: 12-03-30
Huvudkamerabrygga
Huvudkamerabrygga
Vänster långsida
Bakom vänster mål
Bakom höger mål
Flash och mellan bänkar
[email protected]
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
PRODUKTIONSRAPPORTER (NYHET! NU 2 RAPPORTER)
Det är VIKTIGT att alla produktioner RAPPORTERAS av Bildproducent så snart som möjligt. Se
till att du har rättigheter att skriva rapporter. Är du osäker så kolla med Bokningen att du har
dessa rättigheter.
Produktionsrapport;
1. Öppna DVBook.
2. Gå in i det den aktuella Produktionen.
4. Välj 'Production-report' i “Menu” uppe till vänster.
5. Fyll i informationen. Kort, koncist och korrekt.
6. OBS! OM du anser att något hänt som behöver direkt-rapporteras till Canal+ så fyller du i
knappen i fältet “Important“ längst ner i rapporten. Då får Produktionsledningen detta mailat och
SMS:at till sig omedelbart.
7. Klicka på 'Save'
8. Klicka på 'SEND REPORT'.
Rapporten skickas till [email protected]
UUtvärdering personal
Syftet med denna rapport är att ge feedback till oss i Produktionsledningen på den personal vi
jobbar med. Informationen ska användas för utvärdering, feedback till anställda och frilansare
samt ge oss en bättre kunskap om hur vi ska sätta samman bra team i framtiden. Så här gör du;
1. Öppna DVBook.
2. Gå in i det den aktuella Produktionen.
4. Välj “Crew-evaluation” i “Menu” uppe till vänster.
5. Fyll i informationen. Kort, koncist och korrekt.
6. Klicka på 'Save'
7. Klicka på 'SAVE EVALUATION'.
Utvärderingen kan endast läsas av Produktionsledningen på Mediatec Broadcast.
Version: 12-03-30
[email protected]
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
PERSONALFRÅGOR
PERSONALGRUPP (ANSVAR; SE NEDAN)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 Director / Vision_mixer
1 EIC
1 Rigger
1 Floor Manager
1 Vision_Engineer
1 Commentator
4 Camera
1 Slowmotion
1 Graohics_operator (i Stockholm)
1 Audio_engineer
1 Audio_assistant
ARBETSDAG
Tider
Uppgift
Personal
-6 tim
Calltime 1 – P&P, rigg start
TOM, OB-ass
-4 tim
Calltime 2 – Rigga övrigt
Ljud , Övriga
-3,40 tim
TV-möte
Producent, studioman, klubb, delegat
- 2,5 tim
Tekniktest
Alla
- 2 tim
Mat på egen hand
Alla
- 1,5 tim
Banda intervjuer
Komm., Foto 6 eller 3, Ljud, Slomo, BP
-60 min
Repetition
Alla
- 35 min
Kalibrering TX / RX
TOM, A-ljud, Bildproducent
- 15 min
Ev. ståuppa
Alla
- 6 min
Programstart
Alla
0 min
Matchstart
Alla
--------------------------------------------- Match ------------------------------------------------0 min
Matchslut
Alla
+6 min
Programslut
Alla
+10>+30 min
EVS-dump: Alla mål - alla vinklar - full fart med ljud.
Alla intervjuer utan klippbilder.
Ev. Live-ståuppor mm
Riv enligt schema
Version: 12-03-30
[email protected]
Alla – tills allt är klart
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
RIGG- & RIVORGANISATION
Rigg
Buss
Ljud i Buss
Ljud Arena + Komm + Flash
Kamera 1 – 3
All utrustning till Kamera 4
Rigg Kam 4 (ev drop till Flash)
All utrustning till Kamera 5
Rigg Kam 5 (ev drop till Flash)
All utrustning till Flash-kam
Rigg Kamera 6
Monitor och ljus till Komm.plats
Riggning av Komm.plats
Ljus och monitor till Flash
Riggning av Flash
Kabelrigg
klart
Personal
TOM
A-ljud
B-ljud
Foto 1/Foto 2/Foto 3
Bing
Foto 1
Bing
Foto 2
Foto 1-3
Foto 1-3
EVS / Bing
Foto 1/Foto 2
EVS / Bing / Studioman
Foto 3 och Storbild
Prod.ass./ B-ljud/TOM
Riv
Buss
Ljud i Buss
Ljud A / K / F
Kamera 1 – 3
Persona
l
TOM
A-ljud
B-ljud
Foto 1/ Foto 2/ Foto 3
Kamera 4
OB-ass/ Bing
Kamera 5
OB-ass/EVS
Kamera 6
Foto Storbild / Foto 3
Komm.plats
Foto 1 / Foto 2 / B-ljud
Flash
Kabelriv
Foto Storbild / SM
Alla – tills allt är
TEKNIKANSVARIG (EIC)
o
o
o
o
o
o
o
Arbetsledare för all teknisk personal.
Ansvarig för kontakt med tekniker på Arenan.
Ansvarig för drift och teknik i OB/ på den enskilda arenan.
Ansvarig för all rigg och riv.
Ansvarig för uppkoppling mot Telias fibernät / SNG.
Referensbandar på Digibeta / HDCam. Bandet återansvänds i nästa produktion. Används
om fel uppstår någon annanstans.
Ger besked om hemgång för all teknisk personal.
RIGGER
o
o
o
Är med och riggar.
Assisterar TOM och Bildproducent under produktionen.
Ansvarar för storage/följebuss.
Version: 12-03-30
[email protected]
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
BILDPRODUCENT (DIRECTOR_VISION MIXER)
o
o
o
o
o
Kontaktperson mot Projektledare på Mediatec Broadcast och Canal+ / TV4.
Ansvarig för bild- och ljudproduktion.
Ansvarig för information till och från klubben.
Ansvarig för att korrekta vinjetter, billboards mm finns.
Rapporterar via DVBook direkt efter produktionen. OBS! Viktigt.
SLOWMOTION OPERATÖR
o
o
o
o
o
Är med och riggar/river enligt schema.
Repriser enligt direktiv från producent.
Highlights efter varje halvlek. Highlights bör innehålla endast 1 slow-motion per mål, max
2 st. Målen från tidigare halvlek ska ingå i highlights.
Canal+ vinjett, billboard mm enligt körschema.
Referensbandning på DVD ska spelas in och lämnas till Studioman eller Bildproducent
för vidare leverans till respektive klubb samt domare efter avslutat program.
FOTOGRAFER MATCH
o
o
o
o
Är med och riggar/river enligt schema.
Opererar sin kamera enligt överenskommelse med Bildproducenten.
Foto 1 fotar kommentatorer OM det funkar och finns ljus.
Foto 3 tar Flash-kamera innan match behov och efter överenskommelse med
Bildproducent.
FOTOGRAF KAM 6
o
o
o
o
o
o
Calltime -120 min.
Opererar sin kamera enligt överenskommelse med Storbildproducent och Bildproducent.
Gör Flash -90 min. Back-up från kamera 3.
Gör Flash -10 min till 0 min
Gör Flash i paus och efter match OM inte Storbildsproduktionen behöver Foto 6. Back-up
från kamera 3.
River enligt schema.
A-LJUD
o
o
Ansvarar för all ljudrigg och ljudriv.
Producerar ljudet enligt ljudmanualen och i samråd med bildproducenten.
Version: 12-03-30
[email protected]
PRODUKTIONSMANUAL
PRODUKTIONSMODELL 8
“CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA”
(version 2012-03-30)
B-LJUD
o
o
Är med och riggar enligt schema.
Assisterar A-ljud, Bildproducent och TOM under produktionen.
STUDIOMAN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Testar och har på sitt head-set under hela produktionen.
Upprättar kontakt med klubbens mediaansvarige.
Ta reda på vem som är domare. Prata ihop dig med domaren om att halvlekarna startas
på ditt kommando.
Ansvarar för samtliga intervjuobjekt.
Laguppställningar (10 ex) - till bussen, kommentatorer och fotografer, ca 1h innan match.
Närvara vid spelarentrén och rapportera när spelarna går på plan.
Halvlekarna startas av studioman på kommando från bildproducent.
Rapportera byten.
Rapportera om extra saker som sker på arenan eller planen som vi andra kanske missar.
Ta tid på pausen.
Få fatt i intervjuobjekt i direkt anslutning till halvlekarna. Ta hjälp av klubbens
mediaansvarige.
Tack tränare, ledare, spelare för dagens jobb. Hälsa från Canal+ och Bildproducenten.
River enligt schema.
KOMMENTATORER
o
o
o
o
I praktiska frågor (arbetsscheman, ev. Resor mm är Lena Johansson, Mediatec
Broadcast, ansvarig (0702-80 50 26, [email protected])
Tar kontakt med tränarna dagen före för att få senaste nytt SAMT bokar tränaren till
intervju 90 min före match – vid sponsorskylt.
Kommentatorerna väljer intervjupersoner och rapporterar detta till Bildproducent ett par
minuter före slut på varje halvlek. Till varje produktion ska körschema, ackreditering, eget
smink samt kläder enligt Canal+ dresscode tas med.
Genomgång med bildproducent görs inför varje produktion.
Stefan Noreklev
Projektledare
Version: 12-03-30
[email protected]
Johan Spindler
Produktionschef