ET 104, pdf

NUMMER 104
ÅR XXXIII
ELOSTIRION
ARTHALIONS FÖRSTA REGERINGSÅR
TOLKIENISTER ANAMMAR RELATIVA DIMENSIONER I SÄLLSKAPEN
I DETTA NUMMER
** FORNTIDEN * LOTSEN * ANDRA SÄLLSKAP *
** LJUSEFESTEN * NYA INBYGGARE * LITTERATUR *
* SKANDALER * MOT FRAMTIDEN *
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Tolkienister genom tid och rum
Ledare av Ruby Gamgee
Drygt tre månader in på det
nya året summerar Regenten
läget i Mithlond: det är GOTT.
Denna godhet kan vi läsa om i
Regentens halvårsrapport och i
Narlomes artikel om framtidsmötet som hölls i april. Dessutom har Mithlonds krets sedan senaste numret av Elostirion utökats med inte mindre
än fem nya inbyggare. Eglerio!
Vi har även synts ute på stadens gator, framför allt under
SF-bokhandelns stora invigningsparad i maj. Vi har även
synts bland vikingar i Ale,
bland bokar (inte böcker) i
Mölnlycke och bland hästar i
Solberga. Rapporter och bilder
från riksmöten och Ljusefesten
finns längre in i tidningen.
Detta nummer av ET har en
lätt doft av gammalt papper. Vi
tittar tillbaka på tolkienister genom tiderna, i form av Gorbags
nyktra syn på Åke Ohlmarks
och återanvändning av gamla
illustrationer från tidigare
nummer av ET, framför allt
signerade Iorlas och Merriwyn.
Titta gärna i ET:s och Mithlonds arkiv för att läsa gamla
ET.
I detta nummer inleder vi även
en artikelserie om Mithlonds
ämbeten och poster. Vi börjar
med Lotsen, en av våra allra
viktigaste ämbetsmän. Andra
nya återkommande inslag är
framtidsbilden samt en läsning
ur författarens verk med anknytning till denna bild.
Som vanligt finns även viktig
information från Grå Rådet,
ämbetsmännen, ordensmästarna och gillena. Saknar du
information från ditt gille? Då
är det dags att skriva något!
Skicka in material till nästa
nummer av ET senast den 31:e
oktober, det vill säga efter HG
XXIII som alla uppmanas
anmäla sig till. I HG:s anda
kommer nästa nummer att
framför allt att handla om
MAT.
P.S. Förra numrets framsidesslogan åts upp av Gollum. Det
skulle stå ”O tempora, o mores”
under bilden på regenterna
som leker med kronan. D.S.
Nya inbyggare
På det soliga riksmötet i maj, vilket anordnades som en förnämlig picknick i bokskogen i Mithlonds
sydöstra utkanter, hölls en invigning. Den ärevördige Barliman Smörblomma invigdes och kan nu
titulera sig Inbyggare av Mithlond.
Under Ljusefesten i juni upptogs ytterligare fyra nya inbyggare i Mithlonds krets:
Narie, Nenwen, Tindomiel och Withywindle.
De nyinvigda inbyggarnas Eglerio!
Av Folket, För Folket
Arthalion
Mithlonds Regent och förvaltare av Mithlonds Lotsämbete
Ansvarig utgivare
Mithlonds Regent, som i skrivande stund är
Arthalion (Zebastian Hermansson)
Redaktion
Ruby Gamgee (Helena Kiel), redaktör
Melroch (BP Jonsson), korrektur
Upplaga
Tryckt upplaga ca 15 exemplar.
Nätupplaga i pdf-format på Mithlonds väv
www.mithlond.se/et
Adress Elostirion, c/o Helena Kiel, Persgatan
8A, 416 58 Göteborg
[email protected]
Detta nummer utgavs i juli 2013 u.t.
Copyright © Elostirion, Grå Rådet och de
enskilda upphovsmännen 1991–2013.
Återgivande av text och bild i annan
publikation tillåts ej utan aktuell
upphovsmans medgivande.
Elostirion är Mithlonds, Göteborgs
Tolkiensällskaps, tidning. Elostirion är
gråalviska och betyder ”stjärnvakt”.
Endast av Regenten eller Grå Rådet
signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella
ståndpunkt i förekommande frågor.
1
Allt material ska inlämnas i sådant skick att
redaktören inte behöver ägna sig åt
tidsödande inskrivningsarbete.
Redaktören förbehåller sig bland annat, men
inte enbart, rätten till rubriksättning,
förkortningar samt rätten att korrigera
uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som
inte godtar hela eller delar av detta förbehåll
förväntas meddela redaktören detta när
materialet lämnas in.
Prenumerationsavgift 2013 ca 50 kr.
Betalning görs vid prenumerationsårets slut
till Mithlonds plusgiro 445 91 18-8. Tryckta
lösnummer kan köpas till självkostnadspris.
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
2
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Information från Grå Rådet
Rapport från ett rådsmöte
Information från Rådsmötet
som avhölls den 4:e april 2013
U.T.:
ATT Rådet klargjorde några
saker i beslustsdagboken.
ATT Beslut fattas om att invigsninsgsceremonin inte får
ändras om inte rådsbeslut
föreligger.
ATT En lång diskussion om
ämbeten tog vid. Vissa ämbeten
skall efterlysas med ljus och
lykta, mest trängande är behovet av en Lots.
ATT Arrangörer av riksmöten
efterlyses. Om du har några
funderingar om detta, kontakta
Rådet. (Och man måste absolut
inte vara ett gille för att arran-
gera ett riksmöte, man kan vara
en eller flera inbyggare också!)
ATT Nästa Rådsmöte sker den
13:e maj 2013 U.T..
För Grå Rådet
Thengwyn
Inrikeskansler
Information från Lotsämbetet
Melroch vår nye aliasrådgivare
Under aprils riksmöte lät Melroch meddela sin önskan att engageras under Lotsämbetet,
med ansvar för att hjälpa intressenter hitta sitt alias. Då
Melroch ofta får språkliga förfrågningar ansåg han att det
var dags att tillhandahålla sin
vägledning officiellt.
[email protected]
MELROCH SVARAR
som ett fullgott alternativ till
[email protected]
Låt mig bara tillägga två rekommendationer:
Melrochs Eglerio!
1) Ordet "alias" eller ännu hellre
"aliashjälp" får väldigt gärna
finnas i ämnesraden!
Arthalion,
För Lotsämbetet
2) Mail i aliasärenden får gärna
skickas till:
Detta initiativ applåderas av
Lotsämbetet varför vi som en
följd av detta inför en ny ämbetspost med titeln Aliasrådgivare. Aliasrådgivaren skall
kunna svara på frågor om
aliasskapande, språkförslag och
hjälpa till med att bygga alias
på Tolkienrelaterade språk.
Låt det därför vara känt för alla
och envar att om man önskar
hjälp att konstruera ett alias
eller behöver någon att bolla
språkfrågor med kan man
framgent vända sig till:
[email protected]
3) Man kan ringa/SMS:a mig.
Kolla Melrochs mobilnummer i
inbyggarlistan på väven!
Om en eller bägge av dessa är
fallet kan jag lättare garantera
att jag skyndsamt lägger
märke till mailet. Jag får
nämligen mängder med mail.
Den nye aliasrådgivaren
(Bild: Gwindor)
3
Melroch,
Aliasrådgivare
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
HG XXIII
behöver DIG!
Hushållets funktion
I Mithlond finns tvenne ordnar i
vilka den högsta gradens Dam
eller Riddare kan ta sig ett
hushåll. Här presenterar Grå
Rådet och ordensmästarna hur
detta går till.
När man dubbas i Mithlond
förlänas man rätten att ta sig
ett hushåll, men vad innebär
det?
För den dubbade innebär det ett
tecken på status och en möjlighet att få ett närmare samarbete och en ökad gemenskap
med vissa utvalda medlemmar.
För hushållsmedlemmar innebär det ett nära umgänge och
en möjlighet att få hjälp och
guidning av en av de mest prominenta inbyggarna i föreningen.
En hushållsupptagning får
gärna ske ceremoniellt med ett
tema som följer hushållet där
upptagningen sker, gärna
under en av de större festligheterna.
Vad gör ett hushåll?
Det finns många sätt att utnyttja hushållet, både som
dubbad och som hushållsmedlem. Man kan skåla tillsammans på banketter, spela i
hushållslag på aktiviteter eller
utmana andra hushåll på olika
lekar och utmaningar. Hushållsfester och middagar är
trevliga sätt att öka gemenskapen.
Man kan också använda hushållen som en grupp att bygga
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Nu närmar sig oktober och
Höstgillet med stormsteg!
Fortfarande behöver vi dock
personal och ansvariga, så var
inte blyg, kliv fram och gör detta
till ett av dina roligaste HG
någonsin.
en aktivitet runt. Hushållet som
grupp kanske arrangerar ett
riksmöte eller ansvarar för ett
bankettkök; då har man som
hushållsmedlem en fantastisk
möjlighet att få ta del av den
dubbades erfarenhet samtidigt
som personalgruppen är grundligt planerad från början.
Något mer?
Det är bara fantasin som sätter
gränserna. Hushållsmedlemmarna kan få lov att
använda den dubbades sköldemärke och färger i dräkter m.m.
Den dubbade kan ge hushållsmedlemmarna olika titlar och
funktioner; exempelvis hovjungfru, för att alltid ha någon
som kan hjälpa en med
knapparna.
Vill du vara med i ett hushåll
men de dubbade har inte sett
dig? Meddela ditt intresse och
se vad som händer.
Låt din verklighet leva upp av
fantasin som är Mithlonds
ordnar.
Av Folket, För Folket
Arthalion
Mithlonds Regent och
Ordensmästare för Laurelins
orden
Vi behöver ansvariga för:
Disk
Bar/Värdshus
Serveringen på banketten
Transporter (både av saker och
personer)
Städ
För alla posterna gäller att du
kommer få all hjälp du behöver,
vi är flera som har gjort det här
många gånger och som kan
berätta för dig precis vad som
förväntas. Faktiskt kommer jag
att vara så snäll att jag berättar
för dig vad som krävs INNAN
du tackar ja.
Vi söker också personal till:
Bankettköket (ansvarig Fresia)
Fredagsmat och Lunch (ansvarig
Ungoliant)
Frukost (ansvarig Narlome)
Aktiviteterna (ansvarig
Fimbrethil)
Dekoren (ansvarig Thengwyn,
både tillverkning och
uppsättning)
Serveringen *
Disken *
Transporten *
Städ *
Anmäl ditt intresse till ansvarig
inbyggare, via mail fungerar bra.
För de områden som är märkta
med * kontaktar du mig,
Thengwyn.
Och glöm inte att anmäla dig till
Höstgillet på väven! Ju fler vi
blir, desto roligare blir det!
Väl mött i Blå Bergen önskar
Thengwyn
HGSessa Original
4
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Regentens halvårsrapport
Tillståndet i riket är GOTT!
Tänk att det nästan har gått ett
halvt år sedan jag kröntes till
regent av Mithlond. Det är
fantastiskt kul och givande att
arbeta för riket och jag ser
fram emot en lång och lustfylld
regeringsperiod.
Vad har vi klarat av det senaste
halvåret?
Mithlonds år 33 har än så länge
bjudit på mycket spännande.
Vi har sett fem nya inbyggare
invigas. Barliman invigdes på
Majs riksmöte och på Ljusefesten invigdes Withywindle,
Tindomiel, Nenwen och Narie
och det är med stor stolthet jag
låter ett rungande EGLERIO
ljuda för denna skara fantastiska inbyggare (ett inte alltför
blygsamt Burzum-Uk smyger
sig in för att hedra den det
berör).
Rådet har haft fler rådsfester
än Mithlond någonsin skådat
men vi har också hunnit med
att fatta allsköns viktiga beslut
samt närvara på samtliga
större begivenheter i riket.
Vi ser en relativt kraftig ökning
av aktiviteter och det enda som
saknas är en lika kraftig ökning av närvarofrekvensen på
sagda aktiviteter men det är
den här Regentens underbara
privilegium att se vårt litterära
sällskap ha ett mycket aktivt
bokgille, ett sprudlande spelgille, ett tokbra hantverksgille
och ett dryckesgille som slagkraftigt representeras på samtliga festligheter.
Efter en upplyftande vår med
allt från bilbovisningar och
vikingamarknader till bokskogsfester och vår kära SFbokhandels nyinvigning kan vi
Modiga mithlonditer
utmanar vilda plåtmûmaker i sin jakt på
nya, färska böcker,
krängda av allas vår
Vardamir (strax till
höger utanför bild). Från
SF-bokhandelns storståtliga invigningsparad.
(Bild: Gwindor)
5
med nya krafter ta oss an en
höst som lovar att bli den bästa
hösten i historien.
Mithlond skall invadera Blå
Bergen och besöka ett sjöfartsmuseum. Rådet skall bjuda på
en hejdundrande fest i
november och Regenten lovar
filmvisningar och whiskykvällar när mörkret kommer
åter till våra vackra nejder.
Låt det vara känt att Regenten
här och nu utmanar allt mithlondrim. Spotta dig i näven och
gå med i kampen för att skapa
den bästa hösten någonsin.
Framtiden börjar nu och alla
vet att Mithlond har mest kul
och bus i Midgård.
Av Folket, För Folket
Arthalion
Mithlonds åttonde regent
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Heraldikern informerar
Nu finns en uppdaterad version av vapenboken tillgänglig
på väven. Den är fortfarande
under uppbyggnad, men förhoppningsvis finns här allt inbyggarna söker.
på Mithlonds väv i Kalendariet,
eftersom jag inte vill sprida
lösenordet vind för våg.
Korrektur och glada kommentarer mottages tacksamt.
All information om hur man
loggar in finns upplagd som en
aktivitet (1 juli, sök på datumet)
Höviskt,
Fimbrethil
Mithlonds Heraldiker
Tolkienföreningar förenen eder!
Ute på Internets vilda böljor kan man hitta både det ena och det andra, bl.a. elektroniska
sammanslutningar av tolkienvänner. Här är ett axplock.
The Grey Havens
Tolkien Brasil
Finska tolkiensällskapet
Tolkiensällskapet i Longmont
nära Denver, Colorado, USA.
Er grävande hobbit har via en
ditflyttad fylkingmedlem
etablerat kontakt. Mer
information om dem kommer i
ett senare nummer av ET.
Just det, Brasilien! Detta
verkar vara en renodlad internetgrupp, med huvudsaklig
inriktning på filmerna. Vad jag
kan se på deras sajt och FBsida är det inte så mycket
fysiskt festande…
På finska alltså, inte det
svenska Lindon. De har sin
stora sommarfest nu i juli i
Hamina/Fredrikshamn vid
Finska viken. Även här
kommer mer information i ett
senare nummer av ET.
http://greyhavensgroup.com/
http://tolkienbrasil.com/
http://suomentolkienseura.fi/
Elanor (Tolkien Society)
Endorion
Det här är det belgiska (flamländska) tolkiensällskapet som
Tar-Palantir haft kontakt med.
De är en avknoppning av
Unquendor och hade bokkvällar i Gent eller Antwerpen.
Tar-Palantir har även haft
kontakt med det bulgariska
tolkiensällskapet. De planerade
en stor fest vid Svarta havet
2012, men den blev tyvärr
inställd i sista stunden.
International Tolkien
Fellowship: List of Events
http://tolkiengateway.net/wiki/
Elanor_(Tolkien_Society)
http://www.endorion.org/eng.ht
ml
6
I denna Facebook-grupp möts
representanter för tolkiensällskap runt hela jorden. Den
startades av några tyskar och
holländare för 4-5 år sedan.
Det är en öppen FB-grupp, sök
på namnet och ni skall finna.
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Framtidsmöte i Mithlond
27: e Verissë i Arthalions första regeringsår, Mithlonds år 33.
Vad är Mithlond för dig? Vad
vill du med Mithlond? Liksom
alla levande ting befinner sig
vårt älskade rike i ett ständigt
tillstånd av förändring. Riket
växer, utvecklas, förändras och,
förhoppningsvis, förbättras. På
initiativ av Grå Rådet (det nuvarande och det föregående i
samspråk) hölls ett framtidsmöte för att inbjuda alla Mithlonds inbyggare och intressenter att höja sin stämma och berätta vad Mithlond är för dem
och hur vi vill se vårt Mithlond i
framtiden. Här nedan följer en
sammanställning av vad som
sades.
Vårt rike växer och frodas.
Många nya inbyggare och intressenter har sällat sig till vår
skara under det senaste året
vilket är fantastiskt och oerhört
välkommet. Tyvärr har det
bland vissa av våra nyare
vänner (och, för all del, bland
vissa av våra inte så väldigt nya
vänner) funnits en rädsla för att
ta på sig uppgifter i riket eftersom de upplever att de inte vet
hur uppgiften skall utföras, av
rädsla för att göra fel. Detta är
någonting som Grå Rådet genast vill rätta till! Vi kommer
inte fortleva som rike om vi inte
välkomnar nya tankar och förmågor. Alla initiativ är välkomna! Vi vill uppmuntra alla, nya
så väl som gamla vänner, att
hitta på roligheter och skapa
aktivitet i riket. Känner man att
man behöver någon att fråga så
finns det gott om gamla inbyggare att tala med som vet
hur saker har gått till förr (Grå
Rådet är alltid tillgängligt) och
så kan man sedan ta det bästa
av det gamla för att kombinera
med det nya och skapa någonting fantastiskt.
Festfurstinnan Thengwyn,
HG-Sessa original, meddelar
att hennes önskan är att engagera så stor del av föreningen
som möjligt inför festen i Blå
Bergen. Så att vi alla skall
känna att detta verkligen är vår
fest.
Så vad vill du göra i Mithlond?
Vad vill du att Mithlond skall
ge dig? Vi är en brokig samling
folk och fä med mångfacetterade intressen. Här finns någonting att hämta för de flesta.
Skriptoriet, under ledning av
Spirea, håller just nu på att
åter starta upp sin verksamhet
och letar intresserade och
villiga inbyggare som tycker det
skulle vara roligt att kalligrafera eller måla ämbetsbrev och
postbrev. Inga förkunskaper
krävs, Spirea har anmält att
hon gladeligen lär ut kalligrafi
till alla villiga. Även vävmästaren söker folk. Vävmästare
Häxx meddelar att han söker
villiga som vill hjälpa till att
smycka vår nya väv så att den
blir lika fager som funktionell.
Har du ännu inte hittat något
gille eller någon grupp som
sysslar med just det du vill
syssla med? Sannolikt finns det
likasinnade där ute, tveka inte
att ta initiativ till att starta nya
gillen och nya grupper! Eller
kanske återuppväcka ett vilande gille? Det kan nämnas att
det framkom önskemål om
mera dans. Kanske är det dags
att öka aktiviteten i dansgillet?
Vi får se om vi kan övertyga
dansmästare Baranor…
Utöver detta finns en mängd
gillen och grupper som gladeligen välkomnar ytterligare
vänner att deltaga. Som exempel kan nämnas musikgillet
som har legat mer eller mindre
vilande men som gärna skulle
ta upp lite verksamhet ifall
intresse finns. Likaså välkomnar ledningsgruppen för Höstgillet alla villiga arbetsmyror.
Sammanfattningsvis kan man
väl säga att möjligheterna är
oändliga. Bara fantasin sätter
gränserna för vad vi kan göra
med vårt älskade Mithlond. Så
tveka inte, få saker att ske! Det
finns inget rätt och fel, respektera traditionerna men låt dig
inte hindras av dem! Låt oss
gemensamt göra Mithlond
fantastiskt!
För Grå Rådet
Narlome
Skattmästare, Ordensmästarinna för Galathilions
Orden, Väktare av de två
träden, Ringbärare XX och
Vän av Mithlond
Framtiden i backspegeln – ur Mithlonds arkivhålor
I mitten av 1990-talet fördes en
debatt om Mithlonds framtid:
skulle vi fortsätta att vara ett
län i Forodrim, eller ta steget
fullt ut och bli ett eget rike?
I ET nr 31 (juni 1996) kan man
läsa flera artiklar om detta.
Länsherre Vardamir slår ett
slag för Mithlond som renodlat
tolkiensällskap och inte en allmän fantasyförening. Även
Fingon vill ha mer Tolkien,
mindre spex. Fangorn finner
även Forodrims adelssystem
vara skadligt. Rowan och Gilgalad ser en fara i att värva
medlemmar som inte har ett
grundintresse i Tolkien och
hans verk.
7
Man anser det även vara av
stor vikt att Mithlond måtte
skaffa en egen lokal. Ferendil
höjer dock frågande på ögonbrynen – vilken sorts lokal?
För att bättre pejla läget utarbetades en enkät om tyckandet
i Mithlond. Resultaten redovisas i ET nr 32.
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Ljusefesten och den vilda jakten på Arthalion
Av Gil-galad
Inbjudan till en av den grå
hamnska sommarens höjdpunkter – Ljusefesten – utgick
i år från Fimbrethil och
Withywindle i Gamla skogen.
De båda arrangörerna lockade
med förföriska rätter, dans, kast
med liten nazgûl (tänk om, om,
om!), ohämmade mängder med
frisk luft och massor med tillresta från när och fjärran.
Ryktet om att de långväga
gästerna Essie, GORBAG och
Fladrif skulle dyka upp visade
sig senare stämma alldeles förträffligt väl. Dessutom förebådades invigningar av hela fyra
intressenter, vilket må sägas
vara en mycket ovanlig företeelse!
Sammantaget var det för
mycket i görningen för att en
noldoralv vid sina sinnens fulla
bruk skulle kunna hålla sig
därifrån. Jag fyllde ränseln,
axlade manteln, satte upp på
hästen och red till skogs med
entiskan och Ren den orene.
Väl framme och vederbörliga
hälsningar senare restes Mithlonds ansenligt stora, vita paviljong av en engagerad skara inbyggare. Barliman Smörblomma, som invigdes på maj
riksmöte nyligen, och Idis av
Rohan visade framfötterna när
det gällde att tolka bygginstruktionerna för uppförandet
på ett begripligt sätt för oss
andra. Bravo!
Paviljongen kom sålunda på
plats, ytterligare folk anlände,
mat förbereddes, grill tändes
och det var så dags för riksmötet att högtidligen öppnas.
Det sker, som bekant, oftast
genom att Mithlonds Regent &
Grå Råd tågar in till musik.
Arthalion, vår hövding, följdes
denna gång åt av Narlome och
Shauqra. De yttrade stämningsfulla och betydande ord
och överlät sedan höviskt själva
riksmötesöppnandet till Withywindle och Fimbrethil. Vid det
här laget hade hungern börjat
sätta in hos flertalet av de församlade, och ett smärre jubel
utbröt följdriktigt när det förkunnades att mat skulle serveras inom kort. Och fältbaren
den öppnades.
Innan maten var riktigt klar
erbjöds vi möjlighet att skjuta
pilbåge under Shauqras säkra
ledning. Enten Fladrif var inte
skotträdd, utan erbjöd sig
minsann att agera levande
måltavla. Det gjorde han med
ett upphöjt lugn, men det var
inte förrän Arthalion gjorde
honom sällskap som piltavla
nummer två som det verkligen
strömmade till folk. Lockelsen
att skjuta prick på regenten var
tydligen omåttlig!
Ren ser dig.
Efter bågskytte, mycken och
god grillad mat, med bland
annat färska jordgubbar som
säsongsmässig dessert, var det
dags för invigningar. Eftersom
de till sin natur är hemliga
skall inte mer yppas än att
Mithlonds skara utökades med
dessa fyra hedervärda inbyggare, till vilka Fimbrethil
varit fadder: Withywindle,
flodkvinnans mor; Nenwen,
människa från Dol Amroth;
Tindómiel av Númenor och
Narie, Telerialv från Mithlond.
Ett öronbedövande eglerio!
Invigningarna var inte mer än
överståndna förrän vädrets
makter slog till. Med kraft. Det
var nästan som de i nåder hållit
igen hammarslagen för att låta
oss hinna klart. Vinden från
Ulmos domän blåste in, och
med den åska och skyfall. I den
stunden innebar paviljongen
räddningen; tack vare den
kunde vi dröja oss kvar utomhus i uppemot en timme.
Senare på kvällen förflyttades
festen inomhus och pågick
många, många timmar än.
Tindomiel tar sikte. Run rabbit run!
(Bilder: Ruby Gamgee)
8
Tack, gott och ont folk, för en
sjutusan till Ljusefest! Inte
minst till Withywindle som
öppnade sitt hem i Gamla
skogen för oss alla!
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
Fyra nya inbyggare hälsades välkomna under Ljusefesten i Gamla skogen.
(Bild: Gil-galad)
9
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Barliman Smörblomma i gott sällskap invigdes i maj.
(Bild: Gwindor)
Ringbärar'ns hjälp
Ale vikingamarknad
En nyss stungen Frodo i påtaglig fara,
lyfts upp av en alv med helt gyllene hår.
Glorfindel till häst har en uppgift att klara,
och Asfaloths manke blir ringbärar'ns bår.
En synnerligen blåsig dag i
början av maj begav sig ett
riktigt stort antal mithlonditer
till Häljered mellan Nol och
Älvängen. Här finns Ale Vikingagård och den här dagen
var det stor vikingamarknad.
De flyr från de nio mot Riftedals glänta,
i väldiga språng och med vårvindens fart,
för Frodos förhäxade sår kan ej vänta,
- de måste nå Elrond den strålande snart!
Det mesta fanns att köpa, från
krimskrams till gediget hantverk till mat. Stora och små
hundar fanns i mängder och
det bjöds underhållning i form
av kämpalek mm. Dessutom
kunde man titta på bin och får.
av Glorfindel
Då öppnar sig landet till ringbärar'ns ära,
de vadar så vaksamt där Bruinen är smal,
men mörkrets nazguler som nu är helt nära,
vräks bort utav vågor i svidande kval.

10
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Åke Ohlmarks åter på tapeten!
I våras gick ett radioprogram som hette Flumskolan som man kunde ladda ner från
Aftonbladets kultursida på väven. Jag lyssnade på detta och några flumpellar recenserade
den något tvivelaktiga boken Tolkien och den svarta magin.
Av Gorbag
Jag noterar att alla förmodligen var för unga och hade
dålig research om vad boken
gick ut på. Många gånger
tyckte de Ohlmarks bok var
intressant och kanske nära
verkligheten. Då jag var en av
de som stod i centrum i denna
bok under den tid Ohlmarks på
rekordtid skrev den och tror att
ett flertal av vårt folk har hört
talas om detta på tidigt 80-tal
så tänkte jag berätta lite vad
som hände ur ORCiska gulbleka ögon.
Jag var under denna tid gillesmästare för Morgothgillet och
därmed den största faran och
t.o.m. den djävulskt elakaste
personen inom hela Tolkienfandom. I denna berättelse
kommer ni få se vad jag blivit
anklagad för av den fantastiska
professorn som enligt egen utsago såg till att Tolkien blev så
stor i Sverige.
Det började ju så bra
När Nordstedts förlag fick uppdraget att översätta och distribuera Sagan om Ringen så gick
uppdraget omedelbart till Åke
Ohlmarks som redan var känd
som en kunnig och skicklig
översättare. Dock fick han
MYCKET ont om tid på sig då
förlaget ville ge ut boken omgående. Dock lät den omedelbara succén vänta på sig. Ohlmarks blev (efter eget uttalande) väldigt fascinerad av
Tolkiens verk, t.o.m. tyckte han
att Tolkien var värd Nobelpriset
i litteratur. Så Ohlmarks fick
göra ett hafsverk.
Dock tycker jag och många
med mig att han gjorde en
riktigt bra översättning med de
små resurser han hade. Att han
gjorde jättegrodor beror nog i
första hand på att tryckeriet
slet hans översättning ur
händerna på honom och tryckte innan korrektur kunde innehållas.
När den kom ut i pocketform i
Sverige i 70-talets början blev
det en enorm efterfrågan och
Tolkienister växte som svampar/dvärgar ur jorden. Ett
flertal Tolkiensällskap grundades i Sverige i slutet på 60talet och i början av 70-talet.
Professor Ohlmarks solade sig
givetvis i glansen av Tolkiens
verk. Han fick föreläsa, skriva
böcker samt blev känd som den
store Tolkienkännaren, Man
kan tro att han kände sig större
än originalförfattaren själv?
Ifrågasatt
Ohlmarks fick mycket stort
erkännande i Midgårds Fylking
som är ett renodlat Tolkiensällskap, dock blev han ifrågasatt inom Forodrim. Han
besökte dessa sällskap och tålde
inte att bli ifrågasatt. Därför
gav han 1976 ut en bok som
heter Tolkiens arv. Denna bok
innehåller oförskämdheter,
nervärderingar mot oss
11
Tolkienfans. Resten av boken
är ännu tramsigare när han
skall försöka förklara var
Tolkien fått sina idéer ifrån.
Givetvis fick han kritik från
framför allt Forodrim. Han var
samtidigt mycket ilsk över att
han inte fick översätta Silmarillion.
I slutet på 70-talet kom det
samtidigt många bra och
begåvade Tolkienfans som
ifrågasatte den store professorns översättning och
böcker. Han blev allt mer bitter
och började ta avstånd från
Tolkien. I början av 80-talet
gick så allt i en rasande takt för
Ohlmarks. Efter en brandolycka i hans hem och att han
inte fick som han ville började
han bete sig som en trotsig 4åring. Hotade, spydde galla etc.
över framför allt Midgårds
Fylking och Forodrim. En
medlem av Midgårds Fylking
har skrivit en alldeles utmärkt
artikel om vad som hände i
hans ögon om Ohlmarks raseri.
Dock nöjde han sig inte med att
hota och göra livet surt för de
inblandade i olyckan utan
hoppade på alla Tolkienister
över faktiskt hela världen. Hans
verklighetsuppfattning och
t.o.m. hans förstånd slog helt
bakut. Han gick ut i pressen
om hur farliga vi var och jag
som den farligaste av dem alla
fick många telefonsamtal från
journalister.
Mediacirkusen
Jag var väldigt ung då och
tyckte detta var lite jobbigt då
jag inte kände igen mig i dessa
anklagelser. Hans bevis om
våra orgier hade han fått av en
Forodrimit som då mådde dåligt
och gav Ohlmarks ett medlemsblad som var kopplat till en
Morgothorgie som jag stod som
huvudarrangör för.
NUMMER 104NUMMER 104
Första gången jag blev uppringd av massmedia trodde jag
att det var en annan Forodrimit
som ville skämta med mig. Han
frågade om det var sant allt
som han hört och frågade om
vad vi gjorde mer. Jag svarade
skämtsamt om att det enda vi
gör är super och pippar, vilket
jag faktiskt koncentrerade mig
mest på på den tiden. Han
undrade om han fick citera
mig, ”Visst,” svarade jag då det
var sant och jag trodde jag var
utsatt för ett skämt. Sen var cirkusen igång på allvar då Rådet
och andra tidningar ringde och
ville höra mer. Det var en
ganska jobbig tid för oss alla!
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
cykelkedjor och ville att polismästaren i Malmö skulle sätta
in tårgas, batonger och vattenkanoner. Det han tydligen var
mest upprörd över var att det
förekom sex med personer av
olika kön. Jag var i allra högsta
grad med på denna fest som
Ohlmarks beskriver.
Tack och lov så var det väldigt
få som lyssnade på den halvfnoskige gubben Ohlmarks
(han hade kallat Tolkien exakt
så), och hans humanistiska
vänner vände honom ryggen.
Så han föll in i glömska ensam
och bitter och dog ganska
obemärkt 1984.
Han hade rätt om att det söps,
men jag såg ingen som knarkade, inte där i alla fall. Cykelkedjorna lyste också med sin
frånvaro. Dock är jag ett
levande bevis på att det förekom sex mellan olika kön, så
lite rätt hade han. Dock hade
han missat den person som
drack upp all pannkakssmet
som i brist på vatten späddes ut
med öl, baren i skogen som var
väldigt vulgär och gemytlig,
ORCer som eldade upp sin
kostym och kom på för sent att
han hade sin tågbiljett i kostymen. D.v.s. en härlig fest helt i
ORCers goda smak!
Vad många lärde sig av dessa
attacker var att vi kan se
ondskan överallt, oftast
kommer den från Utgård. Då
är det skönt att vi håller oss
samman och alver står spetsöra
mot spetsöra med ORCer för att
tillsammans stå emot dessa
attacker. Eller som Merlin
svarade kung Artur på frågan
–Var finns ondskan just nu?
–Där Du minst anar det!
Det bittra slutet
Bokskogens vilda nätter
Året innan hade Sällskapet
Angmar arrangerat sin årliga
Bokskog. Om den visste Ohlmarks allt. Han skrev att det
söps, knarkades, slogs med
Ohlmarks gick på inom alla
kanaler och vänskapskretsar
om att vi var kriminella och
måste stoppas till varje pris.
Han debatterade i radio med
Jörgen Peterzén (en av Forodrims grundare) om de mest
makalösa anklagelserna ni kan
tänka er. Han tog t.o.m. fel på
Jörgen och trodde han var
Varg den Ohygglige livs
levande (långt innan Varg JR
föddes).
Länk till Flumskolans podcast:
http://www.aftonbladet.se/poddgpo
ddg/article16684599.ab
och uppföljaren:
http://matsjonssonbloggen.blogspot.
se/2013/04/ake-ohlmarks-i-tredjeriket.html
Länk till fylkingmedlemmens sida:
http://home.swipnet.se/corbie/ohlm
arks.html
”Strindberg! Denna
underbara fyrbåk
av normalitet!”
”Ja, han och
Göran Persson.”
12
ELOSTIRION
ELOSTIRION
NUMMER 104NUMMER 104
Ljusefestfixarnas tack
Det blev en synnerligen lyckad
och trevlig tillställning, trots ett
rejält åskoväder låg stämningen
kvar på topp!
Tack alla gäster som gjorde det
så kul!
Men ett rejält tack går självklart till de som hjälpte till att
få allt att bli så bra:
Transport, extraordinär!
Räddaren i nöden och en rejäl
pendlarinsats.
Ren den orene
Paviljongbyggare/rivare
med bravur!
Nu har vi knäckt koden till
nästa tillfälle den skall upp!
Allt vi behöver göra är att se till
att Barliman är där.
Barliman, Idis, Gil-galad, Ren,
Withywindle, Ruby, Gwindor,
Nenwen, Baranor, Tindomiel,
Narie, Shauqra,
SF-bokhandeln
har flyttat
I slutet av maj flyttade SF-bokhandeln från sina gamla,
numera för trånga, lokaler vid
Harry Hjörnes plats, till nya,
luftiga lokaler i två plan på
Kungsgatan 19 (gamla Kompaniet). Detta firades i dagarna
tre, med tillresta kulturpersonligheter, superhjältar och
diverse upptåg.
På lördagen hölls en storstilad
parad från den gamla till den
nya lokalen. Med tanke på att
det samtidigt firades HBTQ-
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Hantverksgillet
Köket
Med många händers hjälp går
det fort och lätt.
Withywindle, Nenwen, Tindomiel, Narie, Alva, Gil-galad,
Ungoliant och Häxmästaren.
Bågskytteledare
Hur kul som helst! Inte var dag
man får skjuta prick på
Regenten…
Shauqra
Baren
Godtycklig? Godtagbar?
Godot?
God hur som helst.
Arthalion
Tack!
Vi i gillet tänker göra massor
av roliga saker! Det vore ännu
roligare att veta vilka vi är…
I ett försök att upprätta en
extremt ledigt hållen medlemslista, så maila gärna mig och
bekänn färg.
Inom kort framtid kommer
möten att planeras in innehållandes bl.a. standardsömnad/heraldik i vardagen,
nålbindning, tengwarkalligrafi,
dräktsömnad och annat skoj.
Två saker behöver jag dock få
in intresseanmälan på:
- Växtfärgning av garn.
- Prova på att dreja (trolig
kostnad 500 kr/person).
Fimbrethil
P.S. Ifall jag glömt någon hojta
så att jag kan tacka ordentligt.
D.S.
Skicka ett mail till mig med
aktiviteten du är intresserad av.
Datum kommer sen.
Fimbrethil
Gillesmästare
vecka i Göteborg kallades den
Geek Pride Parade och alla
rättrogna uppmanades att delta
i så fantasifulla dräkter som
möjligt. Paraden leddes av 501:a
legionen och musikkåren Göta
Lejon, därefter vidtog vi andra.
robotar, Captain Jack Sparrow,
två Osynliga Män (om man
skulle missa den ene), Club
Cosmos (de enda med banderoll), och naturligtvis väldigt
många handdukar eftersom
detta begav sig på Towel Day.
I folkvimlet kunde Mithlond
beskådas, i form av standar,
Regent (det är bra att han är så
lång och synlig) och en hel del
inbyggare. Vår Riksbildmakare
var där med sin bilddemon och
resultaten kan beskådas på
hans flickr-konto. Även andra
sällskap i brynjor och hjälmar
deltog, liksom en mängd Doktorer (nästan alla nr 11), söta
små flickor i vackra kläder,
Det blev otroligt fullt i den nya
lokalen men vid ”vernissagen”
efter stängningsdags gavs möjlighet att syna inredningen och
utbudet, samt alla de rödögda
bokhandelsarbetarna som slitit
som orker hela veckan för att få
allt att gå ihop. Ett mycket
lyckat arrangemang och vi
önskar vårt vattenhål i Utgård
all lycka (och profit) i framtiden!
13
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Tolkien i nyhetsflödet
Guld- och pyritkorn framvaskade av Ruby Gamgee
Saurons trupper i
barnskandal
The Hobbit första bok i
Birmingham
Avslöjande bilder på
hobbitar
Dalarnas tidningar 2013-05-27
UT
BBC 2013-04-29 UT
The Australian, 6 april 2013 UT
När material flyttades över från
Birminghams gamla brutalistiska bibliotek till en ny byggnad vid Centenary Square hölls
en omröstning via Twitter om
vilken bok som skulle inviga de
nya hyllorna. På första plats
kom The Hobbit.
Antropologen Susan Hayes vid
universitetet i Wollongong har
rekonstruerat ett hobbitansikte.
Hobbiten i fråga är ca 18 000 år
gammal och kommer från ön
Flores i Indonesien.
Ork jagade barn - polisanmäld
LEKSAND
En förälder har polisanmält en
av Medeltidsmarknadens orker
- fantasifigurerna som jagar
barnen i ravinerna ner mot
älven.
Enligt föräldern har orken varit
alldeles för hårdhänt. Uppgifter
från barnet handlar om både
bett och "stryptag" med huvudet
fasthållet i armvecket. Händelsen är anmäld till polisen under
brottsrubriceringen misshandel.
Bibliotekarierna tycker att det
är ett bra val, eftersom The
Hobbit är en klassisk bok som
tilltalar både barn och vuxna.
Dessutom har den kopplingar
till Birmingham där professor
Tolkien tillbringade sin barndom.
Åcon VI
En rapport från en science fiction-kongress i Österled, med tolkienistiska beröringspunkter.
Av Ruby Gamgee (även bild)
Åcon anordnas gemensamt av
finsk och svensk SF-fandom.
Den hålls på Åland vid Kristi
Himmelsfärd och detta var den
sjätte upplagan. Er grävnde
hobbit begav sig dit efter tidigare tillresta eminensers entusiastiska beskrivningar.
Hedersgästen Tricia Sullivan
berättade öppet och kärleksfullt
om sin barn- och ungdomstid i
professorns värld, och vi andra
kunde bara stämma in. Det är
även texter att återvända till, i
tider av sorg eller saknad. Man
är alltid välkommen i Midgård,
eller för att citera Ursula
LeGuin, Always Coming Home.
Åcon kännetecknas av tillbakalutenhet och exkursioner. Det
förra genom ett minimalt program som tillfredsställer både
den intellektuella nyfikenheten,
behovet av social samvaro samt
öl. Det senare genom bl.a. bussfärder till chokladprovning eller
matprovning i gammal kulturmiljö.
Årets program innehöll några
punkter som var intressanta ur
ett tolkienistiskt perspektiv.
”Sacred texts of childhood and
adolescence” var huvudsakligen
en hyllningstimme till vår käre
professor, där nästan samtliga
deltagare visade sig ha haft sin
inkörsport till science fiction
(och fantasy) i Midgård.
Hedersgästen Tricia Sullivan berättade livfullt om sina
äv-ent-yr i de New Jerseyska skogarna.
14
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
Midgårds vagga – en historia i gungning?
Refererat av Ruby Gamgee
På Göteborgs-Postens resesajt
kunde vi 2013-05-18 läsa om
olika platser i Västsverige som
påminner om Midgård. Artikelförfattaren Mikael Jägerbrand
hävdar t.o.m. att den västsvenska naturen inspirerade
vår käre professor. Hur detta
gick till dribblas bort i några
luddiga och löst sammanhållna
meningar och sen ger vi oss
raskt ut i geografin.
De bohuslänska kungarna
Gandalf d.ä. och d.y. ligger
troligen begravda i Alvhem,
kanske i anslutning till gravfältet. ”Några mil” därifrån kan
man hitta en stenring som ser
lite grann ut som Bilbos stentroll, i Strömstad, som för övrigt
ligger mitt i det som vikingarna
kallade Alvhemmen (hela Bohuskusten).
Bilbos grav (!) ligger ”strax intill” i Skalundhögen i Lidköping.
Alla vet ju att Bilbo och Frodo
har sin direkta förebild i Beowulf, och det är han som ligger
begravd där. Bilbo bodde för
övrigt i Beowulfs kungsgård i
Alvhem. Det rör sig om fornborgen Örnäs, eller Earnanäs
som Beowulf stavade det.
I Lödöse museum kan man
beskåda alvsopor. Det hänger
på något sätt ihop med Göta
älv… I närheten finns Hornborgasjön, som givit namn och
utseende till Helms klyfta, och
tillsammans med Billingen har
den givit upphov till Långa sjön
och Ensamma berget. Självklart!
Inte så mycket att anmärka på
med avseende på guldringar
som hittats i Västsverige, dem
finns det gott om och det är väl
inte helt orimligt att en hittats
vid Gandalfs grav (se ovan).
Guldringarna kan dock nästan
uteslutande beses i Stockholm.
(Dag Stålsjö & Co gjorde en stor
grej av detta i den gamla roliga
TV-serien Svearikets vagga.)
Historiska muséet i Stockholm
innehar även den stora guldskatten från Timboholm i
Skövde (7 kg guld!) som enligt
artikelförfattaren ligger till
grund för Smaugs drakskatt.
För de har ju inga riktiga
skatter i England.
Spökarmén i Ålleberg kan väl
visserligen ha inspirerat professorn, men snarare är det väl
någon annan av alla liknande
europeiska historier som ligger
till grund för de dödas här, som
för övrigt inte alls är grön (nej!).
Vad säger mäster Elrond om
dessa utsagor?
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Framsidesbilden
Vilken historia döljer sig
bakom omslagstornet?
Sanitetsskandaler och
orenhet i Göteborg!
Av Ruby Gamgee
Elostirion 104:s framsida pryds
av en bild på vattentornet i
Lunden. Detta nås t.ex. från
Platågatan, en tvärgata till S:t
Pauligatan.
Vattentornet byggdes 1930,
vilka siffror pryder portalen
mot Platågatan.
I boken Vattenbyggnadskonst i
Göteborg under 200 år av Hans
Bjur kan man läsa att vattenförbrukningskurvan år 1926
plötsligt stegrades, och utbyggnad av vatten- och avloppsnäten krävdes. Stegringen hade
två orsaker: bostadsbyggande i
stor skala med rationella
metoder hade kommit igång,
och bostadens hygienska standard hade höjts. Från 1926 till
1942 ökade t.ex. antalet badrum
från 7 000 till 37 000, och antalet tappkranar per fastighet
från 2 till 37.
Utbyggnad behövdes även för
att få bukt med de återkommande epidemier av t.ex.
tyfus som orsakades av ett
överbelastat vattenförsörjningsnät. Efter tyfusepidemin 1924
påbörjades klorering av dricksvatten.
Stadsdelen Lunden bestod
fram till 1920- och -30-talen av
ruffiga småhus med usel sanitet. Därefter vidtog byggande
av landshövdingehus och senare hyreshus av betong och
tegel.
I bildarkivet Carlotta visar bild
GhmR:166:7 Lundens vattentorn år 1938. Till bild Ghm
D:14288 kan man läsa om förhållandena i Lunden, den s.k.
Tjörbostaden, år 1884. Det är
ingen uppbygglig läsning…
Skattmästaren om bindande
anmälan till HG XXIII:
”Jag lovar, om du anmäler dig
och sen dör, så slipper du
betala!”
15
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Dagens text
I The Silmarillion, kapitlet ”Of the Rings of Power and the Third Age”, läser vi om de vita
alvtornen vid Fylkes västra gräns.
It is said that the towers of Emyn Beraid were not built indeed by the Exiles of
Númenor, but were raised by Gil-galad for Elendil, his friend; and the Seeing
Stone of Emyn Beraid was set in Elostirion, the tallest of the towers. Thither
Elendil would repair, and thence he would gaze out over the sundering seas,
when the yearning of exile was upon him; and it is believed that thus he would at
whiles see far away even the Tower of Avallónë upon Eressëa, where the
Masterstone abode, and yet abides. These stones were gifts of the Eldar to
Amandil, father of Elendil, for the comfort of the Faithful of Númenor in their
dark days, when the Elves might come no longer to that land under the shadow
of Sauron. They were called the Palantíri, those that watch from afar; but all
those that were brought to Middle-earth long ago were lost.
Namnet Elostirion har dock
inte alltid associerats med detta
torn. I ett skede av arbetet med
uppföljaren till The Hobbit var
det faktiskt namnet på det som
1
senare blev Osgiliath!
Númenoranernas höga torn i
Midgård omnämns första
gången i en version av ”The
Fall of Númenor” som troligen
2
skrevs på 1930-talet. Tornen är
alltså ett gammalt koncept som
hängt med under en stor del av
Midgårds historia.
Men i Unfinished Tales, not 3
till kapitel 2 i del 2, berättas hur
Gil-galad, vid númenoreanernas första återbesök till Midgård år 600 i Andra åldern, förmedlade ett möte mellan dessa
och de kvarvarande människorna i Midgård, på just Tower
Hills. Fanns de redan då? Vem
byggde dem egentligen?
I The Fellowship of the Ring
omnämns tornen i prologens
”Concerning Hobbits”:
Three Elf-towers of immemorial
age were still to be seen on the
Tower Hills beyond the Western
Marches [of the Shire]. They
shone far off in the moonlight.
The tallest was furthest away,
standing alone upon a green
mound. The Hobbits of the Westfarthing said that one could see
the Sea from the top of that
tower; but no Hobbit had ever
been know to climb it.
Denna text har överlevt nästan
oförändrad från den allra första
3
versionen av historien. Tornen
finns även med på den första
4
versionen av Midgårdskartan.
I Tom Bombadills hus drömmer
sedan Frodo att han ser Gandalf i ett högt torn. Ett tag i
textens utveckling var detta
torn Elostirion, då Gandalf
förföljdes av Ringvålnader
västerut och belägrades i ”the
Western tower”. I den publicerade versionen är det ju på
Weathertop han belägras (och
det är Orthanc Frodo drömmer
5
om).
I Appendix B till The Return of
the King kan vi sedan läsa hur
Sam Gamgees dotter Elanor
med make är 1462 (SR) flyttar
till Undertower på Tower Hills,
där sedan deras ättlingar
Fairbairns kommer att bo.
Detta område, the Westmarch,
skänkte Kungen till Fylke år
16
1452 (SR). Fast Kungen kallade
det nog Emyn Beraid i stället.
I noteringen för år 1482 (SR)
läser vi slutligen:
On September 22 Master Samwise rides out from Bag End. He
comes to the Tower Hills, and is
last seen by Elanor, to whom he
gives the Red Book afterwards
kept by the Fairbairns. Among
them the tradition is handed
down from Elanor that Samwise
passed the Towers, and went to
the Grey Havens, and passed
over the Sea, last of the Ringbearers.
Noter
The Treason of Isengard och
The War of the Ring
2
The Lost Road
3
Return of the Shadow
4
The Treason of Isengard
5
Ibid
(Bild: omslag till ET nr 8).
1
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Parmandili recenserar
The Black Magician Trilogy, fantasy av Trudy Canavan
Recenserad av Ren den Orene
som mellanstatliga. Huvudstaden tycker jag för övrigt har
en svag doft av Lankhmar.
Vad är det som gör att man
inhandlar en viss bestämd bok
egentligen? Vanligast är det väl
efter rekommendation av
vänner eller en positiv anmälan
i något forum, på nätet eller
liknande. I fallet med boken
The Magicians’ Guild var det
egentligen en ren slump att jag
fick se den i hyllan på SF-bokhandeln och såg att den vunnit
någon form av utmärkelse. Det
var hur som helst inte omslaget
(som inte har ett skvatt med
innehållet att göra) eller baksidesblurben (som jag aldrig
läser) som fick mig att inhandla
den.
The Magicians’ Guild visade sig
vara första delen i en trilogi,
The Black Magician, och innehåller fullt tillräckligt med
intressant stoff för att man
skall vilja läsa resten av
böckerna. Berättelsens miljö är
noggrant och trovärdigt skapad,
under premissen att magi som
den beskrivs i boken fungerar,
och likaså är det sociala systemet intressant. Eller snarare
systemen, för i bakgrundsvärlden finns ett antal riken
som skiljer sig åt, både befolkningsmässigt och socialt. Detta
skapar förutsättningarna för
dramats konflikter, vilka är
såväl personliga och sociala
Boken har en demokratisk,
feministisk och antirasistisk
inriktning, vilket dock inte
genomförs helt konsekvent,
eftersom magikerna är en högt
priviligierad klass, som inte
anses behöva slösa tid på
banala sysslor som städning,
matlagning, tvätt och annat
som man kan ha tjänare till.
Det verkar fru Canavan inte
tycka är särskilt anmärkningsvärt.
Till stor del utspelar sig handlingen i magikernas internatkvarter där undervisning
bedrivs enligt den klassiska
engelska modellen (exporterad
till Australien också?), med
mobbing och allt.
fördel kunde kortats något. En
lite ovanlig detalj är de många
personliga tankarna, markerade kursivt, som huvudpersonerna ägnar sig åt.
Efter att jag tagit hem hela trilogin läste min son den och påpekade att det fanns en fortsättning/uppföljare, vilken han
omedelbart gick och köpte. Den
hade inte riktigt samma spänst,
vilket kan bero på att den är en
bit längre, eller att jag hade anpassat mig, men var klart läsvärd. På det hela taget en
trevlig läsupplevelse, men jag
tror nog inte att det blir en
omläsningsbok.
Jag antar att det uppmärksammats att jag inte har
relaterat handlingen, vilket är
med flit; jag tycker det vore att
förstöra för den som tänker läsa
böckerna (död åt spoilers!).
Mycket av handlingen rör relationer, vilket stöder en av mina
fördomar, nämligen att kvinnor
skriver oftare om det än män.
De gör det dessutom bättre.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Handlingen går ofta i flera
parallella spår, upp till fyra vid
något tillfälle, men är välgörande fri från cliffhangers.
Intresset hålls oftast väl uppe
ändå.
En annan skön sak är att
storyn innehåller humor samt
ett flertal sympatiska
människor, vilket jag personligen tycker är jobbigt när
det saknas, vilket det gör i
mycket fantasy. Språket är
välskrivet och läsningen flyter
bra utan alltför många
longörer. Kanske att några
parrelationsdiskussioner med
17
Trudy Canavan, bild från
trudycanavan.com.
NUMMER 104NUMMER 104
ELOSTIRION
ELOSTIRION
ÅR XXXIII
ÅR XXXIII
Lotsens perspektiv på världen
I en ny artikelserie om Mithlonds ämbeten och poster börjar vi med en av de viktigaste.
Av Arthalion, Mithlonds Lots
Lotsämbetet är ett av de absolut
viktigaste ämbetena i riket då
det är detta ämbete som ansvarar för att hjälpa och guida intressenter och nya inbyggare in
i riket.
Vad ingår då i ämbetets
uppgifter?
Förmodligen har de olika
Lotsarna i rikets historia haft
lite olika sätt att beskriva sina
arbetsuppgifter och vad som
behöver göras. Under de senaste
åren har undertecknad varit
mer eller mindre involverad i
ämbetets dagliga verksamhet
och på denna tid har jag
kommit fram till följande.
Ämbetet är ofta den första
kontakten en person har med
riket och jag brukar ta tillfället
i akt att träffa intressenten över
en fika och förklara lite vad
riket innebär.
Den naturliga följden är att se
till att intressenten får en
fadder samt får tillgång till
Mithlonds väv och får elektroniska postmeddelanden.
Lotsämbetet skall hela tiden
fungera som ett stöd för fadder
och intressent och det kan innebära att svara på frågor, kontakta intressenterna och föreslå
aktiviteter att närvara på,
hjälpa till att fixa kläder samt
att finnas till hands när det
skall väljas alias.
Lotsen skall också förbereda invigningsceremonin samt närvara vid densamma och efter
invigningen är det viktigt att
tillse att de nya inbyggarna
fortfarande kan finna ett stöd
när det gäller att komma in i
den dagliga verksamheten.
Lotsen har också hand om Årsstenssystemet som går ut på att
dela ut ringar med olika stenar
på, vilka representerar det
minsta antalet år innehavaren
varit inbyggare.
Vad krävs av en Lots?
Det är min direkta uppfattning
att Lotsämbetet sköts bäst av
fler än en inbyggare och då är
det lämpligt att det någonstans
i strukturen finns en relativt
erfaren inbyggare som kan
svara på lite knepigare frågor
gällande rikets historia och
struktur. Denna inbyggare
behöver givetvis inte vara ämbetsmannen utan kan vara vice
eller inneha en post under
Lotsämbetet.
För att engagera sig i Lotsämbetet är det viktigt att man
En Ren Limerick
An ambitious young ranger in Bree,
a hero he thought he would be.
But he smelled like a skunk,
and he always was drunk,
so he tangled his sword in a tree.
18
är social och utåtriktad och
genuint intresserad av Mithlonds fortlevnad. Man måste
förstå att det är absolut avgörande för rikets fortlevnad att
vi har en god tillströmning av
nya inbyggare och att det är av
yttersta vikt att de nya blir så
gott omhändertagna som alls är
möjligt. Det är långt viktigare
att Lotsämbetet fylls av engagerade inbyggare än att Lotsen
råkar vara en inbyggare med
mycket erfarenhet.
Man behöver alltså gilla att fika
mycket, träffa nya människor
man kan prata med och käka
kakor tillsammans med. Det är
en fördel om man kan tänka sig
att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och
skulle man tycka att det är
roligt att stå i centrum ibland
är det ett plus men inte
nödvändigt.
Lotsämbetet är ett ämbete där
jag är övertygad om att ingen
kan göra allt men alla kan göra
något och Mithlonds framtid är
ur ett Lotsperspektiv oerhört
ljus varför Lotsämbetet söker
med ljus och lykta efter
intresserade inbyggare.
Är du nyfiken eller intresserad
av Lotsämbetet? Kontakta
[email protected]
KALENDARIUM
13/7 – julis riksmöte (PR-gruppen)
26-28/7 – Bokskogen:
Medlemmar av
Tolkiensällskap: 550 kr
Utomstående: 625 kr
Barn 7-12: 200 kr
Dessa priser gäller t.o.m. 12
juli, därefter höjs priset med
100 kr.
Betalning skall göras till
PlusGiro: 58 31 31 - 8
Om man vill sova inomhus
kostar det 50 kr extra.
Anmälan: skicka e-post till:
[email protected]
Bokskogen är belägen vid
Wressels scoutstuga.
http://bokskogen2013.blogspot.se
4-11/8 – Medeltidsveckan på Gotland
?/8 – augustis riksmöte
9-11/8 – Bris sommarbankett:
7/9 – septembers riksmöte (Bokgillet)
26-29/9 – Bokmässan
4-6/10 – Höstgille XXIII: Blå Bergen
18-20/10 – Fantastika (Swecon 2013)
I NÄSTA NUMMER
* BOKSKOGEN * MAT *HÖSTGILLE XXIII *
* BANKETTER * BOKMÄSSAN * RECEPT *
NUMMER 105 UTKOMMER I NOVEMBER, MANUSSTOPP 31 OKTOBER 2013.