Yngsta partiet går till val med program som ska förnya Lund

PRESSMEDDELANDE
Christer Hjort
E-post: [email protected]
Telefon: 070-528 7008
21 augusti 2014
Kommunalvalet 2014
Yngsta partiet går till val
med program som ska förnya Lund
FörNyaLund är uppstickaren som utmanar de etablerade partierna i Lunds
kommunfullmäktige. Partiet bildades så sent som i januari för att stoppa den dyra och
obehövliga spårvägen. Partiets alternativ är en satsning på kollektivtrafik med tysta,
utsläppsfria elbussar i hela kommunen.
FörNyaLund går till val med ett brett program med satsningar på barnen och
upprustning av skolorna samt bättre boende för äldre. Man vill se en politik för nya
arbetsplatser, inte minst vid etablering av företag i de östra kommundelarna.
Partiet vill slå vakt om en god samhällsservice i stadsdelscentrum och i byarna. Fler
och snabbare bussförbindelser till Lund är angelägna för att underlätta
barnfamiljernas vardag.
Genom satsningen på elbussar och på upprustning av cykelbanor lanserar
FörNyaLund den ”Tysta staden där fågelsången hörs”.
Lunds stadskärna måste vitaliseras och ambitionerna för stadsförnyelse och arkitektur
måste höjas. Den historiska lundamiljön är en tillgång. De kulturella pärlor, som
staten försummar och kommunen struntar i, behöver putsas.
Kulturens Lund är de många, små arenornas stad. FörNyaLund vill stimulera de ungas
kreativitet och skaparglädje tillsammans med de äldres nyfikenhet och engagemang
för att skapa ett varierat kulturutbud med många mötesplatser.
24 kandidater ställer upp
Partiet ställer upp i valet i Lund med 24 kunniga och engagerade kandidater till
kommunfullmäktige. De kommer nu att vara synliga på olika platser i stan och i
byarna för att informera och diskutera vid torgmöten och debatter.
FörNyaLund har en bemannad valstuga på Stortorget från 6 september och trycker
upp åtta olika valaffischer som sätts upp i stan och vid infarterna.
Alla hushåll i kommunen får nästa vecka partiets valbroschyr, som tryckts i 60 000
ex. På omslagsbilden ses fyra av FörNyaLunds toppkandidater Anne Landin, Sverker
Oredsson, Klara Gullstrand och Andreas Irestål i en grön miljö, nämligen bland
platanerna på Clemenstorget som hotas av spårvägsbygget.
FörNyaLund har inbjudit alla partier i kommunfullmäktige till en debatt om
kollektivtrafiken och stadsutbyggnad i Lund. Debatten är planerad att äga rum i
Pingstkyrkan måndag 1 september kl 19.
1 Stor uppslutning -­‐ Det är fantastiskt att vi ser ut att kunna genomföra en fullödig valrörelse helt utan bidrag från stat och kommun, säger Sverker Oredsson, ordföranden i FörNyaLund. -­‐ Våra medlemmar och sympatisörer är mycket generösa, både med sina personliga insatser och med pengar. Vi blir också glada över alla positiva tillrop som vi får. Det märks att människor tycker att vi behövs som ett nytt och fräscht alternativ. -­‐ Ett par saker vill vi särskilt poängtera, fortsätter Sverker Oredssson: -­‐ Spårvägsfrågan är i hög grad fortfarande aktuell. Detta trots att Trafikverket och Regeringen inte vill ge några pengar till en spårväg i Lund och trots att det nu verkar finnas en majoritet av lundabor som säger nej till spårväg. Både den nuvarande majoriteten i Lund och oppositionen fortsätter att driva spårvägsfrågan. -­‐ FörNyaLund är inget enfrågeparti, även om det var motstånd mot spårväg som födde partiet. Vi har ett gediget handlingsprogram som spänner över hela det kommunalpolitiska fältet. Medborgardialog Anne Landin är partiets förstanamn och dessutom vice ordförande i styrelsen. och sammanfattar FörNyaLunds tre viktigaste frågor: -­‐ Det är främst en miljövänlig, effektiv kollektivtrafik för hela Lund inklusive byarna. Vi vill också medverka till en systematisk och väl fungerande medborgardialog där universitetet är en självklar part. Sist men inte minst vill vi få till stånd en försköning och vitalisering av Lunds stadskärna, summerar Anne Landin. Hela partiprogrammet finns på hemsidan: www.fornyalund.se Ytterligare upplysningar: Anne Landin, v. ordförande, professor, tel 0705-­‐22 77 40 Sverker Oredsson, ordf, professor, 046-­‐33 55 60, 222 30 49 (bortrest utomlands t.o.m. söndag 24 augusti) Vid pressträffen den 21 augusti deltar följande fullmäktigekandidater för FörNyaLund: Jan Annerstedt Anne Landin Kerstin Frygner Andreas Irestål Klara Gullstrand Vladimir Liharevschi Marie Henschen Cecilia Nelson, sekreterare Tove Persson, kassör Bilagor till FörNyaLunds pressmeddelande 2014-­‐08-­‐21: FörNyaLunds valbroschyr (pdf) FörNyaLunds kandidatpresentation (pdf) FörNyaLunds valsedel (pdf) FörNyaLunds affischer skickas i separat mejl 2