Månadsbrev okt 2014 Anemon Lund.pdf

Månadsbrev för oktober
I skrivande stund är vi fortfarande inne i september månad, det dröjer dock inte länge förrän det är
dags att vända blad i kalendern och hälsa oktober månad varmt välkommen.
Nya riktlinjer från Försäkringskassan
From den 1 september är alla assistansanorndare skydliga att använda en ny Assistansräkning vid
redovsining av antalet använda assistanstimmar, på denna räkning ska vi ange hur många timmar
varje assistent arbetar under respektive månad, samt vilket kollektivavtal den personliga assistenten
omfattas av. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 1248 timmar inklusive jour (1040
aktiva timmar och 208 jourtimmar) under en maximal begränsningsperiod av sex månader (sept-feb).
Om dessa riktlinjer inte följs kan Försäkringskassan besluta att neka utbetalning av
assistansersättning, vilket vore förödande för såväl kunder som anställda.
Din gruppchef kommer att föra statistik över antalet arbetade timmar så att ingen hamnar utanför
ramarna för vad som är tillåtet enligt Försäkringskassans riktlinjer.
Shoppingresa till Ullared
Den 4 november styr vi kosan mot Ullared för en heldag på Gekås tillsammans, för ytterligare
upplysningar gällande anmälan etc, se separat inbjudan.
Anemons Inspirationsdagar
Anemons Inspirationsdagar i Simrishamn och Halmstad har fått ett enormt gensvar från våra
deltagare, för dig som är intresserad finns det möjlighet att delta vid vårt sista tillfälle på
Stadsbiblioteket i Helsingborg den 7 oktober, mellan klockan 09:00-16:15. Är du nyfiken på våra
föreläsare följer en kort presentation på nästa sida.
Hälsningar
Anja, Heléne, Janette, Jenny, Jonas, Renata, Sarah & Åsa
Vår fantastiska hjärna samt Pedagogiska hundar i vårdenChristina Hansson, leg. sjukgymnast.
Christina har över 20 års erfarenhet som sjukgymnast och arbetar till vardags på Aktivitetscenter
Fröet i Malmö, en verksamhet för personer som drabbats av förvärvade hjärnskador i vuxen ålder.
Vår fantastiska hjärna
Den mänskliga hjärnan är ett komplext organ med oanade möjligheter även vid kognitiva
funktionsnedsättningar. För att ha möjlighet att utnyttja dessa resurser är det av allra största vikt att
vi vet hur hjärnan egentligen fungerar och hur den reagerar på olika former av stimuli. Christina tar
oss med på en spännande resa och visar oss en ny värld med vår fantastiska hjärna i fokus!
Pedagogiska hundar i vården
Hunden är människans bästa vän – och även sjukgymnastens!
Få medhjälpare kan höja motivationen och inspirationen till aktivitet och rörelse så mycket som en
hund. Sedan 10-talet år tillbaka använder Christina sina egna hundar i rehabiliteringsarbetet med
patienter, som förvärvat en hjärnskada. Hundarnas närvaro stimulerar till engagemang, närhet,
glädje samt villkorslös kärlek. Att mötas av en mjuk päls, en blöt nos och ett par varma ögon öppnar
upp för många otroliga möten och upplevelser inom vård och omsorg.
Beröringens betydelse för människanKriStina Persson, taktil terapeut och diplomerad beröringspedagog
KriStina har arbetat i många år inom daglig verksamhet för personer med omfattande
funktionsnedsättningar av såväl psykisk- som fysisk art och har under dessa år uppmärksammat
beröringens betydelse för människans välbefinnande. KriStina är utbildad beröringspedagog och
vidareutbildad till Taktil terapeut samt lärare i metoden Taktil Stimulering vid Skola för beröring.
KriStina kommer att tala om beröring såväl utifrån ett vetenskapligt perspektiv samt utifrån hennes
roll som taktil terapeut där hon dagligen ser vilka positiva effekter som uppnås när frisättningen av
oxytocin sker i samband med beröring.