Grunden till många bekymmersfria år

ute
Visir
Grunden till många bekymmersfria år
GRUNDNING
Visir Oljegrundning Pigmenterad
Visir Oljegrundning Klar
U N I K KOM P E TENS
•
MOD ER N P RODUKTUTVECKLIN G
•
KVALITE TSPRODUK TE R
Jotuns utvecklingslaboratorium i Sandefjord är Nord-Europas största färglaboratorium. Här arbetar forskare, ingenjörer och målarmästare med forskning, produktutveckling och teknisk service. Vår verksamhet erbjuder produkter av hög kvalitet för målning både utomhus och inomhus. Våra systemtabeller visar dig hur du skall gå
tillväga för att få bästa möjliga resultat.
Så gör du för att uppnå bästa
möjliga resultat för ditt hus!
Grunden i ett överlägset skydd heter Visir!
Grundning av trä ger dig det bästa utgångsläget för allt senare underhåll. Detta gäller speciellt nytt, men även tidigare behandlat
trä. Om grundningen utförs enligt Jotuns anvisningar – och byggnadens konstruktion är riktig – kan man undvika obehagliga överraskningar och onödiga utgifter i framtiden.
Vägg
NYTT
TRÄ
FÖRARBETE
Nytt trä, som stått ute
mindre än två veckor,
behöver inte tvättas.
FÖRARBETE
Vad gör grundningen för träet?
Nytt trä är vattenavvisande, men om det blir stående obehandlat kan träytan snabbt brytas ned av ljus och fukt.
Den vattenavvisande egenskapen försvinner efterhand och träytan utsätts för inträngning av vatten. Därför rekommenderar
Jotun att nytt trä behandlas med Visir så snart som möjligt
och gärna före montering.
Visir
• Ger det bästa underlaget för vidare behandling
• Förstärker/återskapar träets naturliga, vattenavvisande effekt
och förhindrar att vatten tränger in. Därmed minimeras risken
för svamp- och rötskador.
Träprovet till höger är exponerat utomhus och gråfärgat av ytmögel.
Provet till vänster är friskt trä. Nedbrytningen beror på solljuset.
• Förhindrar att träfibrerna bryts ned av skadligt ljus.
TIDIGARE
BEHANDLAT
Exempel på obehandlat, exponerat trä
Exempel på ytmögel
Tvätta med
Jotun Kraftvask.
Ta bort all lös
färg ned till bart
trä. Grånat trä
tas bort ned
till friskt trä.
G RUNDNING
Applicera 1-2 strykningar
Visir Oljegrundning Pigmenterad Klar på bart trä. Ändträ
behandlas 3-4 gånger vått
-i-vått. Vid användning av
Trebitt Oljelasyr rekommenderas Visir Oljegrundning Klar.
G RUNDNING
Applicera 1-2 strykningar
Visir Oljegrundning Pigmenterad Klar på bart trä. Bart
ändträ behandlas 3-4 gånger
vått-i-vått. Vid användning
av Trebitt Oljelasyr rekommenderas Visir Oljegrundning Klar.
S LU TSTRYKNING
Applicera två
strykningar Demidekk
Optimal, Demidekk
Oljetäckfärg eller
Trebitt Oljelasyr.
S LU TSTRYKNING
Applicera två
strykningar Demidekk
Optimal, Demidekk
Oljetäckfärg eller
Trebitt Oljelasyr.
Råd: Visir skall tränga in i träet och inte bilda film på ytan. Läs produktens bruksanvisning före användning.
Fönster
FÖRARBETE
G RUNDNING
S LU TSTRYKNING
Tvättning är en nödvändig del av förarbetet
NYTT
TRÄ
– förebygger skador och förlänger färgens livslängd
Nytt trä, som stått ute
mindre än två veckor,
behöver inte tvättas.
Jotun Husvask
– för regelbunden tvätt
Jotun Kraftvask
– tvätt före ommålning
Jotun Alg och Mögeldesinfektion
– vid angrepp på ytskiktet
Tvättmedlet du bör använda varje år.
Tar bort smuts, pollen, salt, fett, alger
och ytmögel.
Kraftigt tvättmedel som skall användas
före ommålning. Tar effektivt bort sot,
fett, alger och ytmögel.
För desinficering av ytor angripna av
beväxtning. Används efter tvätt med
Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask.
TIDIGARE
BEHANDLAT
FÖRARBETE
Tvätta med
Jotun Husvask.
Ta bort all lös
färg ned till bart
trä. Grånat trä
tas bort ned till
friskt trä.
Applicera 1-2 strykningar
Visir Oljegrundning Pigmenterad. Ändträ behandlas
3-4 gånger vått-i-vått.
G RUNDNING
Bart trä grundas med Visir
Oljegrundning Pigmenterad.
Bart ändträ behandlas 3-4
gånger vått-i-vått.
Applicera 3 tunna
strykningar Demidekk
Optimal Fönster eller
Drygolin Fönsterfärg.
S LU TSTRYKNING
Applicera två
strykningar Demidekk
Optimal Fönster eller
Drygolin Fönsterfärg.
Råd: Visir skall tränga in i träet och inte bilda film på ytan. Läs produktens bruksanvisning före användning.
• Är pigmenterad för att filtrera bort
skadligt ljus.
• Lätt att se var du grundat.
Används
före täckfärg/
täcklasyr
• Enkel att applicera. Torkar snabbt.
• Unik penetrationsförmåga.
• Vid temperaturer under +5°C
rekommenderas Visir Oljegrundning Klar.
Huset på bilden kommer från Sävsjö Trähus
www.savsjotrahus.se
Visir Oljegrundning
Klar
• Är opigmenterad men
innehåller ljusfilter.
• Påverkar inte lasyrens kulör.
• Unik penetrationsförmåga.
• Kan även användas under
den kalla årstiden.
Används
före lasyr eller
som vintergrundning
ALLT BART TRÄ SKALL GRUNDAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT
Ju snabbare du ser till att grunda, desto mer intakt förblir träet. Känn efter med handflatan. När ytan är torr
kan du grunda.
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ SKALL OCKSÅ GRUNDAS
Orsaken till detta är att de nya impregneringstyperna inte ger samma skydd mot ljusnedbrytning som tidigare.
Innan ytan grundas skall ev utfällningar av kopparsalter på ytan tvättas bort. Träet kan sedan grundas så snart
det är torrt på ytan.
SÅ HÄR GRUNDAR DU
Visir Oljegrundning skall appliceras fylligt. Oljan arbetas omsorgsfullt in i träytan. Stryk ut i panelens längdriktning. Mätta allt ändträ noggrant, med 3–4 strykningar vått-i-vått. Visir Oljegrundning skall suga in i träet
och inte bilda film på ytan.
Jotun AS P.b. 2021, NO- 3248 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se
FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION!
Jotun är Skandinaviens ledande producent av färger, lasyrer och lacker som skyddar och förskönar. Väljer du en av
våra produkter får du det bästa inom teknologi, innovation och kompetens. Du får också en produkt som är anpassad
till byggnadsskicket och klimatet i Skandinavien. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet.
www.jotun.se
Art.nr 9JS999940014 · Design: www.allegro.no · Foto: Studio Dreyer & Hensley · Sigbjørn Lenes Reklamefoto
Visir Oljegrundning
Pigmenterad