Långsiktigt sparande – viktigt men svårt?

Långsiktigt sparande
– viktigt men svårt?
Välkommen till Vetenskapliga rådets seminarium om sparandets
betydelse, konsumenters problem och sparbeteenden.
Onsdagen den 29 oktober 2014
Scandic Grand Central Kungsgatan 70, Stockholm
Vi ställs inför allt större och allt svårare finansiella beslut.
Företag erbjuder avancerade produkter till vanliga småsparare.
Inom flera välfärdssystem förväntas också individen ta ett ökat
eget ekonomiskt ansvar och risktagande. Du förväntas ta ställning
till hur pengarna placeras, och ofta vet du inte vad du får ut.
Kan konsumenten göra rationella val bland det stora utbudet
av sparprodukter?
Under seminariet diskuterar forskare hushållens problem med
långsiktigt sparande, förutsättningar och konsekvenser.
Anmälan via:
www.netigate.se/a/s.aspx?s=175157X2019
eller genom att scanna QR-koden.
Vänd för program
Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad. Telefon: 0771-42 33 00. konsumentverket.se
VETENSKAPLIGA RÅDETS SEMINARIUM 29 OKTOBER 2014
Långsiktigt sparande – viktigt men svårt
Om sparandets betydelse, konsumenternas problem och sparbeteenden
Program
12.00
Mingellunch och registrering
13.00 – 13.30
Inledning: Sparar vi för lite eller för mycket?
Aktuell bild av det privatekonomiska sparandet och dess utveckling.
Hur mycket sparar svenska konsumenter? Sparkvoten, den del
av inkomsten som inte konsumeras, har ökat markant men
varierar mellan olika inkomstgrupper. Sparandets betydelse i
samhällsekonomin. Forskning och internationella jämförelser. Kent
Eriksson, professor och forskningsledare på Centrum för bank och
finans, CEFIN, KTH
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
Måste man spara?
Sparandets privatekonomiska betydelse. Behovet av långsiktigt
sparande för individens trygghet och välfärd har ökat. Vilket ansvar
läggs på konsumenten? Har svenska konsumenter förstått hur mycket
man skulle behöva spara och när? Ylva Yngveson, privatekonomisk
analytiker, Pro Norna AB
Hur lönsam är du som bankkund – om kostnadsstrukturer och
prissättning på bankmarknaden
Företag erbjuder mer eller mindre avancerade produkter till vanliga
småsparare. Ibland kan tillsynes lika produkter ha mycket olika priser.
Vad karaktäriserar en lönsam bankkund? Ted Lindblom, professor
i Industriell och finansiell ekonomi vid Göteborgs universitet,
Handelshögskolan
14.30 – 14.45
Kaffepaus
14.45 – 15.15
Har konsumenten möjlighet att göra rationella långsiktiga val för sitt
sparande?
Inverkan av information, konkurrens och kognitiva förmågor för
konsumentens sparbeslut. Seniorekonom Cecilia Hermansson,
Swedbank, doktorand på Centrum för bank och finans, KTH, där hon
bedriver forskning om hushållens sparande
Kent Eriksson
Ylva Yngveson
Ted Lindblom
Cecilia Hermansson
15.15 – 15.45
15.45 – 16.15
Finansiell oförmåga och ekonomiska beslut hos konsumenter
Forskning visar att det finns en koppling mellan finansiell kunskap
och de finansiella beslut människor fattar. De med sämre kunskaper
tenderar att spara mindre och planera mindre inför pensionen. De
får oftare problem med krediter och betalar högre finansiella avgifter.
Johan Almenberg, fil dr nationalekonomi, forskar om hushållens
finansiella förmåga
Johan Almenberg
Avslutande paneldiskussion
med medverkande talare och avdelningschef Malin Omberg från
Finansinspektionen.
Moderator: professor Kent Eriksson
Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad. Telefon: 0771-42 33 00. konsumentverket.se