SOLNA/SUNDBYBERG

NÄR DU LETAR LOKAL
NUMMER 3 | 2012 | ÅRGÅNG 15 | PRIS: 59:-
På nätet:
Stockholms
TemA:
STÖRSTA
MAGASIN
om lediga
lokaler
SOLNA/SUNDBYBERG
ny shoppingupplevelse i mall of scandinavia
Kolla in vår checklista
inför din flytt!
på jobbet
På bjurfors har man tagit
inredningen ett steg
längre – nämligen hem
Värden svarar
balder går sin egen väg
JURISTEN | MATTIAS ALPMAN
PORTRäTTET | ALI DAVOODI
”vid en uppsägning av ett hyreskontrakt är det viktigt att uppsägningen utformas på ett korrekt sätt.”
”Jag vill inte bli känd som
fresh fish-mannen, jag
vill göra mycket mer.”
Jakobsberg
E 18
Vaxholm
E4
Djursholm
FAKTA: SOLNA & SUNDBYBERG
SOLNA
Spånga
LÄGE &
KOMMUNI KATIONER
E 18
Sundbyberg
Solna
Hässelby
Bromma
Lidingö
Solna stad har 60 000 invånare och ligger strax norr
om Stockholms innerstad.
Befolkningsmässigt är det
den åttonde största kommunen i Stockholms län, men till
Norrtull
Kungsholmen City
Djurgården
Nacka
Södermalm
Hägersten
Hitta
kal i
lo
a
y
n
din
er
Solna ell
på
rg
e
b
Sundby
Ekerö
E 20
ytan är den den tredje minsta
i Sverige. Kommunikationerna
är utmärkta med sex tunnelbanestationer och ett flertal
busslinjer. Det går även tre
europavägar genom staden; E
4, E 18 och E 20. Med flygbuss
når du Arlanda på 20 minuter
och Bromma på tio minuter.
FÖRETAG &
FASTIGHETSÄGARE
Solna är en attraktiv kommun att både bo och arbeta i.
Cirka 80 procent av de cirka
8 000 företagen verkar inom
tjänstesektorn. I Solna stad
finns det fler arbetsplatser än
invånare och varje dag pend-
Globenområdet
73
E4
Huddinge
Tumba
Tyresö
Arenastaden och Hagastaden är de två största utvecklingsprojekten i norra Europa. Båda ligger i Solna.
– Det är otroligt bra. Solna är en dynamisk stad med tillväxt,
säger den nyvalde kommunstyrelseordföranden Pehr Granfalk (M).
text: Therese Aronsson bild: David Schmidt
Västerhaninge
Solna har framtidstro
20
I TOPPEN. Svenskt Näringslivs mätningar har kommunens
företagsklimat legat i topp i Sverige i fyra år i rad. Dessutom har Solna Sveriges lägsta kommunala skatt.
LOKALNYTT 3/2012
lar cirka 55 000 människor dit
för att arbeta, Solna har blivit
ett nav för svensk byggindustri, livsmedelsindustri och
läkemedelsindustri. Några av
de största fastighetsägarna
vad gäller kontor i Solna är
Fabege, Skanska och Humlegården.
HISTORIA
Solna betyder Solön och kung
Carl XVI Gustaf är född här.
Solna socken sträckte sig
på medeltiden ända fram till
Gamla Stan i Stockholm och
infattade även delar av nuvarande Nacka och Lidingö. De
södra delarna har sedan efter
hand tillförts till Stockholm.
1943 bildades Solna stad,
som till en början hade cirka
30 000 invånare. Men en fortsatt stark expansion har gjort
att dess bebyggelse successivt
har växt samman med Stockholms.
största köpcentrum. Den kommunala servicen drivs både
i kommunal och privat regi.
Bland annat finns elva kommunala grundskolor och ett antal
friskolor, samt Solna gymnasium. På högskolenivå finns Karolinska Institutet, Polishögskolan
och Militärhögskolan Karlberg.
SERVICE
I köpcentrumet Solna Centrum
finns olika servicefunktioner,
bland annat en stor mix av
butiker och restauranger. I den
nya stadsdelen Arenastaden
kommer även Mall of Scandinavia byggas, vilket blir Nordens
VI FINNS I
SOLNA &
SUNDBYBERG!
Aberdeen Asset Management
Charlotte Söderholm
070-205 92 37
[email protected]
aberdeen-asset.com
www.aberdeen.se
Fastighets AB Förvaltaren
Robert Kull
08-706 91 19
[email protected]
www.forvaltaren.se
Fabege AB
Solna Business Park
Johanna Andersson
08-556 747 28
[email protected]
Klövern AB
Pernilla Pettersson
[email protected]
08-400 500 77
www.klovern.se
Arenastaden
Lena Holmström
08-556 747 39
[email protected]
www.fabege.se
Mengus
Hansi Danroth
[email protected]
070-524 12 70
www.mengus.se
Diligentia AB
Johan Swederus
070-826 85 65
[email protected]
www.diligentia.se
Humlegården Fastigheter
Lennart Öberg
070-678 01 89
[email protected]
www.humlegarden.se
Skanska Fastigheter Stockholm AB
Billy Forsell
010-448 02 93
[email protected]
www.skanska.se/kontor
Skapas många arbetstillfällen
Han syftar på de två stora stadsutvecklingsprojekten som
byggs. I Arenastaden, med Nationalarenan, Mall of Scandinavia och Arenahotellet, investeras det 16 miljarder
kronor och i Hagastaden, med nytt sjukhus och ett Life
science-kluster, investeras det 50 miljarder kronor.
– Det är enorma summor. De är de två största utvecklingsområdena i norra Europa och båda ligger i
Solna. Det är otroligt bra för tillväxt och utveckling,
och gör att många arbetstillfällen skapas.
I Solna bor det 70 000 personer och 80 000 arbetar i
O
SS
ON
EA
R
kommunen. Här finns mer än 8 000 företag, bland
annat i de företagskluster som finns inom bygg, IT, life
science och livsmedel. Pehr Granfalk skulle gärna se
fler, annorlunda kluster för att locka hit fler företag
och öka tillväxten ytterligare.
Solnas företagsklimat är väldigt bra och de har Sveriges lägsta kommunalskatt. Enligt Svenskt Näringslivs
mätningar har kommunen legat i topp i Sverige i fyra
år i rad.
– Det är oerhört viktigt och vi arbetar mycket med
näringslivsfrågor. Det måste vi för att klara välfärden,
för att klara utbyggnaden av vård, skola och omsorg. Vi
måste även klara den sociala biten med utanförskap.
Genom arbete bryts utanförskap. I Solna är arbetslösheten låg och unga växer inte upp utan hopp. Därför har
vi inte de problem som många andra kommuner har,
säger han och fortsätter.
– Vi vill inte att man ska arbeta, bo och leva här utan
leva, bo och arbeta. Fast det gäller att inte slå sig till ro
utan vara ödmjuk inför att det kan vända lika snabbt.
Pehr Granfalk berättar att de även planerar ett nytt
BILD: THERES
K
ontoret är nyrenoverat. Här finns ett stort konferensbord, ett skrivbord och en fåtöljhörna med
kaffemaskin. Färgerna går i grönt och vitt. Från
fönstren på sjunde våningen i stadshuset ser kommunstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk (M), ut över Solna.
Han tillträdde posten vid årsskiftet.
– Solna är en rolig kommun att jobba i. Vi befinner
oss i ett intensivt skede utvecklingsmässigt. Man kommer inte känna igen sig här om tio-femton år.
N
Fastighets AB Balder
Thobias Leidenfors
08-735 37 78
[email protected]
www.balder.se
OIGENKÄNNLIGT. ”Vi befinner
oss i ett intensivt skede utvecklingsmässigt. Man kommer inte
känna igen sig i Solna om tiofemton år”, säger Pehr Granfalk.
3/2012 LOKALNYTT
21
LÄGE &
KOMMUNI KATIONER
I Sundbyberg bor det närmare
40 000 personer. Det inte
bara Sveriges minsta kommun
utan också den mest folktäta.
Närheten och tillgängligheten till Stockholm är en av
Sundbybergs stora fördelar.
Det finns två tunnelbanelinjer,
pendeltåg, fjärrtåg, ett antal busslinjer och omedelbar
närhet till Bromma flygplats.
Dessutom kommer Tvärbanan
gå genom Sundbyberg när
den förlängs. Sammantaget
gör det Sundbyberg till en av
och modernare Solna Centrum, ett Solna City. Det
ska bli större och trevligare. Med påbyggnader ska det
skapas fler kommersiella ytor, fler bostäder och fler
kontorsytor, precis vid tunnelbanestationen.
Men det har inte alltid varit en framgångssaga. För
15–20 år sedan var Solna inne i en nedåtgående spiral
med stora utflyttningar. Genom att satsa på utvecklingsfrågor och infrastrukturprojekt lyckades man vända
den.
Citykänslan sprider sig
Sundbyberg Business Park.
landets kommunikationstätaste kommuner.
BEBYGGELSE &
FASTIGHETSÄGARE
Bebyggelsen i Sundbyberg
består till stor del av flervåningshus. Till en början hade
Sundbyberg en industriell
en dynamisk stad med framtidstro och tillväxt. Det är
här det händer. Vi tänker nytt och är inte rädda för att
tänja gränser. Solna är ett av de modernaste ställena i
norra Europa, säger Pehr Granfalk.
Varför ska företag etablera sig i Solna?
– Kommunikationerna. I Solna är det nära till det mesta. Här finns tunnelbana, bussar, pendeltåg och det är
nära till Arlanda och Bromma. Det sker även en fantastisk utveckling och tillväxt här med Arenastaden och
Hagastaden. Det är svårt att greppa hur stora de är och
hur mycket de kommer att betyda för Solna.
– Det finns ett väldigt stort intresse för att etablera
sig här, både från svenska och utländska företag. Just
nu finns några stora företag som är på väg in.
Vad behövs för Solnas fortsatta utveckling?
– En tunnelbana till Karolinska. Det skulle vara naturligt att dra en gren från Odenplan som efter Karolinska sedan går till Täby. Det skulle underlätta för både
kontor, bostäder och handel som byggs här. Vi jobbar
hårt för det, men tyvärr kan det ligga långt fram i
tiden. Det som också behövs är att skapa portar till
staden som man ser när man kommer på motorvägen.
Men det kommer att göras i och med bygget av de två
nya stadsdelarna. ¶
ca 7 %
Bild: colliers
HYRESKOMMENTAR
SOLNA OCH SUNDBYBERG
Vakansgrad
Solna och
Sundbyberg
hyresnivåer
kr/kvm och år: 1 400–2 100
David Almqvist, Marie Eriksson och Thomas Jalde | colliers
Vad ser ni för trender på hyresmarknaden för Solna och Sundbyberg?
– Solna Business Park är ett affärsintensivt och expansivt område med modern företagsmiljö och
ett bra kommunikationsläge. En stor omvandling av fastighetsbeståndet har skett då många industrifastigheter förädlats till effektiva kontorslokaler. Många stora företag till exempel inom dagligvaruhandeln och konsultbranschen har valt att placera sina huvudkontor i området. Hotelletableringar och den kommande trafikering av tvärbanan är faktorer som ytterligare kommer att öka
områdets attraktionskraft. Vakansgraden är låg, runt cirka sju procent. Hyresnivåerna för kontorslokaler i äldre fastigheter ligger mellan 1 400 och 1 900 kronor per kvadratmeter och år, och för
nyare fastigheter ligger samma siffra mellan 1 500 och 2 100.
22
lokalnytt 3/2012
prägel. I dag har dock karaktären skiftat och de många
tjänsteföretagen dominerar.
Bland de största aktörerna på
Sundbybergs fastighetsmarknad återfinns Förvaltaren, Diligentia, Skanska, Vasakronan,
Jernhusen och Fabege.
Bild: kungahuset.se
– Vi har lyckats förvalta och utveckla de förutsättningar som vi har. Det finns andra områden med liknande
placering som inte lyckats lika bra. Vi inser att arbete i
Solna inte bara handlar om att sitta på ett kontor, den
yttre miljön är också viktig. Solna ska upplevas som en
modern och fräsch stad som man vill leva och verka i.
Det kan vi fortfarande bli bättre på.
När de nya utvecklingsområdena är klara kommer
Solna att ha norra Europas största område för life
science, vilket kommer att locka hit många företag.
Hagastaden kommer att få Solna och Stockholm att
växa samman. Det gör att den pulserande citykänslan
sprider sig till Solna. Det blir enklare att bo i Solna och
jobba i Stockholm och tvärtom.
– Här finns ett bra underlag för framtiden. Solna är
Bild: niclas liedBerg
SUNDBYBERG
Estelle – en
kunglig Solnabo
Prinsessan Estelle föddes
den 23 februari på Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna. Hennes hem är Haga
slott, som även det ligger
i Solna. Solna stad skickar
sina varmaste hälsningar
till den nyfödda, kungliga
Solnabon.
– Solna stad lyckönskar
H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel till
sin nyfödda dotter och önskar hela familjen all lycka i
framtiden. Vi är glada och
stolta över att Sveriges nya
tronarvinge kommer att
växa upp i Solna, säger Pehr
Granfalk, kommunstyrelsens
ordförande.