Bildanalys Jag kommer i det här arbetet kalla bilderna Bild

Bildanalys
Jag kommer i det här arbetet kalla bilderna Bild 1 och Bild 2. Bild 1 föreställer en person i en film och
Bild 2 föreställer den brittiske 1500-talskungen Henrik VIII.
Materialanalys
Bilderna är gjorda i helt olika teknik. Det rör sig dels om en filmaffisch som förmodligen är gjord med
digitalteknik, t.ex. fotomontage, dels om ett måleri, förmodligen i olja. Det skiljer nära 500 år mellan
bilderna. Bild 1 är troligen gjord av en reklambyrå medan Bild 2 är gjord av konstnären Henrik
Holbein.
Form- och färganalys
Båda bilderna har stående format och de domineras båda av en mansperson. Bilderna är gjorda i
realistisk stil och särskilt Bild 1 präglas av ett stort djup. En gemensam nämnare för bilderna är att
båda har en slags horisont. Det finns en vågrätt linje som markerar skillnad mellan markplan och luft
eller rum. Bild 1 har en mer begränsad men kulört färgskala där gult och blått dominerar, medan Bild
2 har fler färger om än mer dämpade. I den moderna bilden kombineras bild och text. En liten del av
texten är skriven i rött, den övriga i vitt.
Innehållsanalys
De båda bilderna är genom sin komposition lätta att uppfatta. Det är bildernas innehåll, inte
kompositionen, som gör dem till utmaningar för den som tittar på dem. Bild 1 är en utomhusmiljö
och Bild 2 en inomhusmiljö. De båda männen står i liknande positioner, med benen brett isär. I Bild 1
har mannen ryggen vänd mot betraktaren, i Bild 2 står mannen, med liten vinkling, vänd mot
betraktaren. Den ena mannen är i själva verket en karaktär, en påhittad person, medan den andra är
en historisk person. Mannen på Bild 1 upplevs mycket mer feminin, trots att mannen på Bild 2 har
ett kjolliknande klädesplagg och något som nutida människor skulle kalla strumpbyxor. I Bild 2 finns
det flera signaler om rikedom och makt, t.ex. fina kläder och vapen. I Bild 1 är det istället bristen på
kläder som skickar signaler.
Genetisk analys
Bild 1 är en filmaffisch, en reklambild. Det finns detaljer i bilden som antyder att filmen är en komedi
eller en parodi. Bild 2 är ett porträtt. Eftersom jag vet att det är ett porträtt av Henrik VIII har jag
kunnat ta reda på att det är ett renässansporträtt. Bilden hör därmed till samma epok som Leonardo
da Vincis Mona Lisa.
Funktionsanalys
Den tekniska och den genetiska analysen visar att det på många sätt är mycket stora skillnader
mellan bilderna. Filmaffischen finns i flera upplagor (utöver alla de digitala kopior som går att hitta
på Internet). Det finns inte något original. Målningen däremot finns i ett original. Kopiorna är
framförallt till för att berätta om målningen. Målningen hänger troligtvis på ett museum.
Det går att tänka sig att båda bilderna på något sätt gör reklam för något: filmaffischen gör reklam
för filmen Brüno medan porträttet gör reklam för antingen kungen eller kungamakten. Det kan till
och med vara ett porträtt som är gjort för att kungen ska få en prinsessa eller adelsdam att tycka om
honom.
En stor skillnad mellan bilderna är att Bild 1 berättar om något som är en parodi medan Bild 2 med
all sannolikhet ska uppfattas som mycket allvarlig och seriös.
Reflektioner
Det är två saker som jag uppfattat som särskilt intressanta när jag arbetat med de här bilderna.
1. Det är så tydligt att personen på Bild 2 har mycket makt. Det ser jag trots att jag inte levde
på den tiden och inte har 1500-talsmänniskans känsla för hur en person med makt ska se ut
eller röra sig.
2. Det är lika tydligt att några av detaljerna i Bild 2 hade verkat väldigt feminina på en nutida
manlig västerländsk statsminister eller kung, t.ex. kjolliknande kläder och strumpbyxor
(möjligen med undantag för en person från Skottland). Ändå verkar ger de inte ett feminint
intryck på en nutida betraktare.
Det är, med andra ord, lättare att reflektera kring en gammal bild när den placeras bredvid en nutida
bild som har många likheter med den.