Bruksanvisning Strep-A

Analyz Strep A
Analyz Strep A test
Grupp A Streptokocker
För snabb detektion av grupp A Streptokocker
• Enkelt att utföra
• Miljövänlig strip
• Resultat efter 5 minuter
• Hållbarhet 18 månader i rumstemp. (från tillverkning)
• 25 resp. 50 tester/förpackning
Analyz Strep A
PROVTAGNING: Ta prov genom att rotera pinnen på tonsillerna, bakre delen av svalget
och på ev vita fläckar i tonsillområdet. Undvik kontakt med tand-, gom-,
tung- eller kindområdet.
UTFÖRANDE AV ANALYZ STREP A
Droppa 4
droppar av
Reagens 2
ned i röret.
Droppa 4
droppar av
Reagens 1
ned i röret.
5
För provpinnen
ned i röret. Snurra
provpinnen och
låt stå i minst 1
minut, dock ej
längre än 15
minuter.
Pressa ur all vätska
ur provtagningspinnen mot insidan
av röret. Kläm ihop
om provtagningspinnen när den
tas ur röret. Kasta
Ställ ner testremsan
i röret. Avläsning skall
ske vid 5 minuter, ej
senare.
provtagningspinnen.
AVLÄSNING AV TEST
Så fort du ser två röda
linjer kan testet läsas
som positivt.
Färgintensiteten kan
variera.
Kontrollfält
Testfält
POSITIV
NEGATIV
OGILTIG
Två linjer
En linje
Ingen linje