Ladda ned - Prysmian group

Maskinkablar
M-FLEX YY 300/500 V
Användning
Maskinkabel som ska användas till styrutrustning, monteringslinjer, transportsystem, produktionslinjer, robotar, ventilationssystem,
mät-, styr- och anslutningskabel för verktygsmaskiner, data- och signalanläggningar. Mycket flexibel, liten böjningsradie, olje- och kemikaliebeständig. Avsedd för fast och flexibel installation i torr och fuktig miljö. Utomhus med skydd.
Standard
EN 50525-2-21
Oljeresistens enligt EN 50299-2-22
Brandspridningsklass
F2 enligt SS424 14 75
samt IEC 60332-1-2
Konstruktion
Ledare:
Isolering:
Partmärkning:
Mantel:
Märkexempel:
Temperaturområde
Flexibel applikation: -5/70 °C
Fast installerad: -20/70 °C
Lägsta temperatur vid installaion: -5 ºC
Godkännande
C, RoHS
Miljödeklaration
M-FLEX YY 500
Halogenfritt alternativ
M-FLEX HH 500
Böjningsradie
Flexibel applikation: 15 x D
Fast installation: 5 x D
Mångtrådig koppar enl. IEC 60228 Klass 5
PVC
2-led: Svart, numrerade
Mångledare: en grön/gul övriga svarta,numrerade enligt VDE 0293
PVC, grå
DRAKA 08 M-FLEX YY 3G1,5 mm2 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE “TRACE NUMBER”
Ledarantal
x area
mm2
2x0,75
2X1,0
2X1,5
2X2,5
Ytterdiam.
(approx.)
mm
5,6
5,9
6,6
7,7
Vikt
(approx.)
kg/km
36
42
55
77
Stand.längd
m
500
500
500
500
E-nr
3G0,75
3G1,0
3G1,5
3G2,5
5,9
6,3
7,0
8,2
47
60
75
105
500
500
500
500
0264845
0264855
0264865
0264875
4G0,75
4G1,0
4G1,5
4G2,5
4G4
4G6
4G10
6,4
6,8
7,7
9,0
11,0
12,2
15,5
60
70
95
135
210
290
485
500
500
500
500
500
500
500
0264885
0264895
0264905
0264915
0264925
0264935
0264945
0264805
0264815
0264825
0264835
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
M-FLEX YY 300/500 V Forts
Ledarantal
x area
mm2
4G16
Ytterdiam.
(approx.)
mm
18,8
Vikt
(approx.)
kg/km
735
Stand.längd
m
500
E-nr
5G0,75
5G1,0
5G1,5
5G2,5
7,0
7,5
8,4
10,5
75
90
115
180
500
500
500
500
0264965
0264975
0264985
0264995
7G0,75
7G1,0
7G1,5
7G2,5
7,6
8,1
9,2
11,0
95
115
150
230
500
500
500
500
0265085
0265095
0265135
0265145
12G0,75
12G1,0
12G1,5
12G2,5
10,3
11,0
12,4
15,1
160
190
255
395
500
500
500
500
0265195
0265255
0265265
0265275
500
500
500
500
0265285
0265295
0265335
0265345
18G0,75
12,0
240
18G1,0
12,5
290
18G1,5
14,9
405
18G2,5
17,7
595
Fler kabelvarianter finns att tillgå. Kontakta kundtjänst för mer information.
Nominella värden om inget annat anges.
0264955
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.