Monteringsanvisning

i) Lyft armen och dra åt den undre skruven.
j) Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är
fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen,
haka fast och dra åt muttern i frontprofil.
6 i k) Grattis! Din nya fönstermarkis är nu klar att
använda.
6j
6k
www.amanorrland.se
VARNING!
För att undvika att markisarmen lossnar och
orsakar personskada måste den hållas fast tills muttern är åtdragen!
Din återförsäljare
Monteringsanvisning
Fönstermarkis
med dragband
1. Ta fram verktyg
a) Borrmaskin
b) Tumstock
c) Stjärnskruvmejsel
d) Blocknyckel
e) Blyertspenna
2. Montering av markisfäste
a) Mät markisens totala bredd och markera på
fodret/väggen där markisen ska sitta.
b) Markera sedan ut väggfästets båda skruvhål
ca. 10 cm från markisens ytterkant.
2 a c) Borra 2 hål med 4 mm borr vid skruvhålsmarkeringarna för ditt väggfäste.
d) Skruva dit väggfästena.
2d
3. Uppsättning av kassett
a) Häng i markisen i fästena.
b) Justera markisen i sidled.
c) Sätt dit låsskruvarna och drag åt.
3 a-b
4. Montering av bandlås och bandknopp utvändigt
a) Fäll ut markisen helt.
b) Montera bandlåset lodrätt under bandrullen
30 - 50 cm från markisens underkant.
c) För bandet genom bandlåset (se till att det inte
4 c är tvinnat).
d) Trä på bandknoppen på markisbandet och gör
en knut under knoppen ca. 20 cm från bandlåset.
e) Klipp av under knuten.
f) Ta bort pappret som sitter runt markisen.
g) Detta moment är nu klart.
5. Montering av bandlås och bandknopp invändigt
a) Mät ut och gör en markering för borrhålet.
Bandet ska dras in genom väggen ca. 20 cm
vertikalt nedanför underdelen av kassetten.
b) Borra sedan igenom väggen med en 12 mm
5 a-b borr.
c) Dra bandet igenom det utvändiga brytrullebeslaget.
d) För bandet genom hålet (tejpa fast bandet på
borren du använde och för borren genom hålet).
e) Skruva fast utvändiga brytrullebeslaget över
5 e det borrade hålet.
f) Gå in och dra på bandlåset på bandet och
skruva fast bandlåset över hålet (se till att det
inte tvinnar sig).
g) Trä på bandknoppen på markisbandet och gör
en knut under knoppen ca. 20 cm från bandlåset.
5 f h) Klipp av under knuten.
i) Ta bort pappret som sitter runt markisen.
j) Detta moment är nu klart.
5g
6. Montera markisarm
a) Kontrollera armarnas längd, kontrollera mot
beställning.
b) Gör en vertikal markering 5 - 15 cm från markisens ytterkant (centrera på foder om det finns).
6 c c) Mät från kassettens underkant och gör en markering för det övre hålet på det vertikala strecket.
Tidö: Armlängd – 7, 5 cm (ex. 70 - 7, 5 = 62, 5 cm)
Haga:Armlängd – 11 cm (ex. 70 - 11 = 59 cm)
d) Borra ett hål vid markeringen.
e) Dra i en skruv i hålet, lämna 1 cm till väggen.
f) Häng armen lodrät på skruven, gör en markering för det undre hålet.
6 f g) Borra ett hål vid markeringen.
h) Dra i och åt den övre skruven. Forts. baksida