Bruksanvisning – KNP kameraväst med ContourHD

Bruksanvisning – KNP kameraväst med ContourHD‐kamera I paketet hittar du följande produkter: () Kameraväst () Radarfäste ( ) ContourHD‐kamera ( ) Vattentätt fodral ( ) Vajerfäste ( ) Extra minneskort ___GB ( ) Denna bruksanvisning ( ) Kvitto ( ) _______________________ Bruksanvisning: 1. Ta fram västen, det vattentäta fodralet och vajerfästet. Öppna vajerfästet (Bild 1) och fäst den ena änden i det vattentäta fodralet (Bild 2) och den andra änden i västens kamerafäste (Bild 3). 2. Försäkra dig om att fodralets lås är ställt i Open‐läge (Bild 4) och skjut in fodralet in till fästets kant. 3. Sätt fodralets lås i Lock‐läge, och lås även vajerfästet (Bild 5). 4. Plocka upp ContourHD‐kameran ur lådan och sätt i batteriet. Ladda batteriet. Batteriet kan laddas via datorns usb‐kabel, då kameran är ansluten till datorn, eller via en separat införskaffad nätadapter. Byt även ut kamerans minneskort mot ett större minneskort, minst 8 GB. 5. Öppna det vattentäta fodralet via haken i dess nedre kant (Bild 6) och tryck in kameran. 6. Trä västen på hunden och vrid kamerans lins så att kameravinkeln blir absolut vågrätt. Obs! Kamerans lins kan vara mycket stel och svår att vrida, men med ett fast handgrepp kan den vridas 90⁰ åt både hållen. När kameran sätts igång tänds lasern för ett ögonblick, vilket hjälper till att rikta kameran korrekt. Varning! Var noga med att lasern inte träffar någon i ögonen! Om strömknappen trycks in, då kameran är på, lyser lasern en lite längre tid. Det finns två lasrar. Vrid linsen tills de båda lasrarna är absolut vågrätta. 7. Stäng det vattentäta fodralet och fäst remmarna till stötskyddet. 8. För att spela in, se till att strömmen är på, och dra fram skjutreglaget på det vattentäta fodralets ovansida. Obs! ‐ Kamerans laserstrålar är farliga för ögongen! När kameran startar tänds de automatiskt och lyser i ett kort ögonblick. Om strömknappen trycks hastigt in, lyser laserstrålarna i ett par sekunder. ‐ För att maximera inspelningstiden, sätt på strömmen först när inspelningen ska börja. Vid varmt väder är inspelningstiden ett par timmar, då batterierna är fulladdade. Vid kallt väder förkortas inspelningstiden avsevärt ‐ Tracker G400‐hundradarn (om beställt) kan fästas i haken på västens ovansida. Mer information om KNP kameravästen finns på adress: www.kameravaljas.fi Pekka Hannonen [email protected] 050 582 6523 Kaakon Nettipalvelu Oy Antinkatu 2 A FI‐53420 Lappeenranta www.knp.fi www.kameravaljas.fi www.tsuumi.fi Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Bild 5: Bild 6: