Gudstjänster under hösten 2013 (vinterläsning)

Gudstjänster under hösten 2013 (vinterläsning)
Följande datum är det gudtjänster i våra kyrkor. De rödmarkerade dagarna är gånger Du ska vara med. En
del av dessa dagar är plats redan bestämd medan andra kan Du själv välja vilken kyrka Du vill gå i (2/11
och 1/12). Du ska dessutom gå på en gudtjänst vid jul, vilken väljer du själv. När Du är uppsatt som
gudstjänstvärd så ska du vara där 20 minuter innan gudstjänsten. Vi förutsätter att Du kan då. Har Du
förhinder ordnar Du själv någon annan i Ditt ställe. Glöm inte att fylla i Ditt närvarokort och lämna det till
prästen eller en av gudstjänstvärdarna! Skulle Du ha förhinder någon gång får du gå någon annan söndag
eller helgdag.
Söndag/Helgdag Torsås
kyrka
Söderåkra
kyrka
8/9
15.e sönd e. tref.
”Ett är nödvändigt”
15/9
16:e sönd e. tref.
”Döden och livet”
22/9
17:e sönd e. tref.
”Rik inför Gud”
14.00 Gudstjänst
10. 00 Mässa
29/9
Den helige Mikaels dag
”Änglarna”
6/10
19:e sönd. e. tref.
”Trons kraft”
13/10
Tacksägelsedagen
”Lovsång”
11.00 Högmässa
John E, John H,
Tilda & Emma B
14.00
Bibelutdelning
20/10
21:e sönd. e. tref.
”Samhällsansvar”
27/10
22:a sönd. e. tref.
”Frälsningen”
2/11
Alla helgons dag
”Helgonen”
3/11
Sönd. e. alla helgons
dag
”Vårt evighetshopp”
10/11
24:e sönd. e. tref.
”Den yttersta tiden”
11.00
Temagudstjänst
16.00 Högmässa
Gullabo
kyrka
11.00 Högmässa
11.00 Mässa
18.00
Musikgudstjänst
Oscar L, Elias,
Victor, Olivia &
Oskar H
17.00
Önskepsalmer
11.00 Högmässa
14.00
Familjegudstjänst
18.00 Jaktmässa
Nathalie, Nicole,
Jessika & Emma A
11.00 Högmässa
10.00 Skördemässa
14.00
Familjegudstjänst
10.00
Familjegudstjänst
11.00 Högmässa
10.00 Mässa
11.00
Familjegudstjänst
Daniella, Felix,
Johanna C &
Nellie
11.00 Högmässa
Smilla, Emma S-P,
Johanna O-K &
Isak
16.00
Minnesgudstjänst
Bergkvara
kapell
14.00
Musikgudstjänst
OBS! I Gisemåla
skola
17.00 Ljus och
Minnesgudstjänst
14.00 Gudstjänst
16.00
Minnesgudstjänst
11.00 Högmässa
10.00 Mässa
18.00 Taizemässa
17.00
11.00 Högmässa
Ungdomsgudstjänst
Söndag/Helgdag Torsås
kyrka
17/11
Sönd. f. domssöndagen
”Vaksamhet och
väntan”
24/11
Domssöndagen
”Kristi återkomst”
1/12
1:a sönd. i advent
”Ett nådens år”
8/12
2:a sönd. i advent
”Guds rike är nära”
15/12
3:e sönd. i advent
”Bana väg för Herren”
22/12
4:e sönd. i advent
”Herrens moder”
24/12
Julafton
”Den heliga natten”
25/12
Juldagen
”Jesu födelse”
26/12
Annandag jul
”Martyrerna”
29/12
Sönd. e. jul
”Guds barn”
31/12
Nyårsafton
”I Jesu namn”
1/1
Nyårsdagen
”I Jesu namn”
Torsås Kyrka
Söderåkra
kyrka
Bergkvara
kapell
Gullabo
kyrka
11.00
Familjegudstjänst
Smilla, Emma S-P,
Johanna O-K &
Isak
14.00 Gudstjänst Gemensam i
Torsås
10.00 Mässa
14.00 Gudstjänst
Gemensam i
Torsås
11.00 Högmässa
11.00 Gudstjänst
10.00 Mässa
17.00
Familjegudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Högmässa
18.00
Adventskonsert
14.00 Gudstjänst
16.00 Lucia
Daniella, Felix,
Johanna C &
Nellie
11.00 Högmässa
15.00 Ljus och
Luciagudstjänst
OBS! i Gisemåla
skola
11.00
Familjegudstjänst
Nathalie, Nicole,
Jessika & Emma A
18.00
Musikgudstjänst
11.00 Samling vid
krubban
23.00
Midnattsmässa
7.00 Julotta
11.00
Krubbgudstjänst
10.00 Mässa
17.00 Julbön
23.00
23.00
Midnattsmässa
Julnattsgudstjänst
7.00 Julotta
10.00 Högmässa
11.00 Gudstjänst
10.00 Mässa
Gemensam i
Torsås
18.00 Musik
gudstjänst
John E, John H,
Tilda & Emma B
Gemensam i
Gullabo
17.00 Gudstjänst
Oscar L, Elias,
Victor, Olivia &
Oskar H
18.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa
16.00 Nyårsbön
18.00
Nyårsgudstjänst
Bergkvara kapell
Gullabo kyrka
Söderåkra kyrka