Installationsguide GUprint för Mac OS

Installationsguide GUprint för Mac OS
Ladda ner installationspaketet för Mac OS på
http://www.service.gu.se/utskrift/egen+dator/
Starta installationen genom att dubbelklicka på filen GUPrint.pkg som du hittar i din
mapp för hämtade filer. Filen innehåller en utskriftsklient och en skrivardrivrutin och är
ganska stor. Den tar en stund att ladda ner.
Får du upp ett meddelande som säger ”GUPrint.pkg” kan inte öppnas eftersom det
kommer från en oidentifierad utvecklare beror detta på säkerhetsinställningarna i din
dator. Högerklicka (ctrl+klicka) på GUPrint-paketet och välja Öppna. Du får då upp en
fråga om du vill öppna filen trots att den kommer från en oidentifierad utvecklare. Klicka
på Öppna och fortsätt sedan enligt nedan.
När installeraren för GUPrint startat klicka på Fortsätt.
Välj vilken disk som du vill installera paketet på. Om du har flera val men är osäker
klickar du bara på Fortsätt.
Klicka på Installera och vänta tills installationen är klar.
I slutet av installationen får du frågan om du vill installera PCClient. Klicka på Yes så
installeras den klient som behövs för att autentisera dig mot utskriftstjänsten.
När frågan om inloggning kommer upp skriver du in uppgifterna för ditt studentkonto
(samma som för Portalen).
OBS!
Du måste vara uppkopplad på GU:s nätverk för att kunna skriva ut - antingen via
GoteborgsUniversitet (GUWLAN) eller eduroam.
Utskriftsklienten (PCClient) måste också vara igång. Den hittar du i din programmapp.
Skrivaren för utskriftstjänsten heter GUprint.
När klienten startas dyker det upp en widget som visar ditt saldo (internt och PayEx
sammanslaget). Klicka på Detaljer så kommer du till GUprints webbplats där du kan se
dina jobb, ditt saldo samt begära återbetalning för utskrifter som blivit felaktiga på
grund av problem med skrivaren.