Dokumentär i världen - Röda Korsets Folkhögskola

Viljan att utvecklas och
fördjupa mig i demokrati ,
mänskliga rättigheter och
globala frågor fick mig att
söka kursen. I möten med
föreläsare och kursdeltagare uppstår intressanta
diskussioner. Resan till
Sydafrika blir ett utmärkt
tillfälle att göra dokumentärfilm och vara med och
förändra!
Ciro Sammarco
Jag har tidigare studerat
internationella relationer på
gymnasiet och det var där
min nyfikenhet vaknade.
Jag valde kursen för att
den innehåller ämnen jag
är väldigt intresserad av.
Jag har alltid velat kunna
påverka på något sätt och
det kan man göra via dokumentärfilm - jag tycker det
är bästa sättet att nå fram
till människor.
Vanessa Väisänen
Dokumentär
i världen
- för demokrati och mänskliga
rättigheter
Jag anser att medierna
bör vara en plattform för
demokratiska frågor och
diskussion för att föra den
svenska demokratin framåt.
Så är det inte idag. Jag
sökte kursen för att lära mig
mer om hur media ser ut
och hur mediabilder faktiskt
påverkar oss, individuellt
och som svenska medborgare ur ett samhällsperspektiv.
Sandra Virsand
ANSÖKAN
Senast den 15 april årligen. I mån av plats behandlas
även ansökningar inkomna efter detta datum.
För mer information kontakta:
Birger Nilsson tel: 070-2693220
[email protected]
eller
Rita de Castro tel: 08-680 18 71,
[email protected]
Röda Korsets folkhögskola
Bredholmstorget 14 127 48 Skärholmen
Tel: 08-680 18 71 Fax: 08-680 18 79
För ytterligare information och anmälningsblankett se
hemsidan:
www.redcross.se/folkhogskolan
Här kan du även se exempel på filmer från Sydafrika
som har producerats av kursdeltagarna.
RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA
STOCKHOLM
Mediernas rapportering från syd är ”svart-vit”. Särskilt
den vanliga människans styrka och initiativkraft glöms
bort. Kommunikations produktioner syftar till att nyansera massmedias ensidiga bild av länderna i syd.
KURSMÅL
• att vara en praktisk mediakurs för globalt och lokalt
fredsarbete som inriktar sig på
• att tillsammans med lokala aktörer stärka demokratiska processer.
• att ge kunskap om hur samhällen (t ex kåkstäder,
afrikanska byar och svenska förorter) påverkas av
global ekonomi.
• att ge grundläggande kunskap i videoproduktion.
• att ge kunskap om alternativa berättarmodeller och
bildspråk att använda i samverkan med lokala aktörer.
• att ge kunskap och erfarenhet av projektarbete.
• att ge möjlighet till att använda video som verktyg i
demokratiarbete.
KURSUPPLÄGG
I kursen används en problemorienterad pedagogik för
både teoretiska och praktiska övningar. Under höstterminen varvas teoretiska och praktiska övningar:
• teori om global ekonomi, mänskliga rättigheter och
landkunskap.
Filmproduktion i Khayalitsha, Kapstaden
• praktisk övning i hantering av videoutrustning.
• praktisk TV-analysövning.
Under en del av vårterminen är studierna förlagda i
annat land med studier i projektgrupper i ett mindre
samhälle. Produktionerna kan komma att fokusera på
jämställdhet, rättvis handel och/eller hiv/aids. Därefter sker efterarbete och redigering av programmen i
Vindruvsplockning
Foto: Emelie Lundqvist
Sverige. Opinionsarbete genomförs sedan på skilda
platser i Sverige i syfte att föra ut en nyanserad bild
av länderna i syd - via föreningar, kabel-tv eller näroch lokalradio.
KURSTID
Heltidsstudier med en del av studietiden förlagd i ett
land i Afrika.
ANTAGNINGSVILLKOR
Goda kunskaper i engelska. Inga förkunskaper i
media krävs. Du bör ha erfarenhet av andra kulturer,
antingen genom egen uppväxt, resor, yrkesmässig
erfarenhet eller genom studiebakgrund (sociologi,
socialantropologi eller u-landskunskap). Engagemang i frivilligorganisation och tidigare studier vid
folkhögskola är en merit.
KURSKOSTNAD
Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader
för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din
plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på
materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader
för studierna utomlands (resa och uppehälle). För
finansiering kontakta CSN.
Omslagsbild: Filmproduktion om drogmissbruk i Hopefield,
Sydafrika
Foto: Kommunikation och mediakursen