RL-71R

Avfuktare Recusorb
RL-71R,-71R ICE, -71LR
Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF
13-17 kg/h
Torrluftflöde
2500 - 3200 m³/h
Utmärkta resultat i alla klimat
Kanalanslutningar
Rostfritt chassi
Inbyggd värmeåtervinning
Tvättbar rotor
Möjliga inbyggda tillbehör:
• Frekvensomvandlare
• M5 och F7 filter
• Linjär styrning av värmaren
• Kondensisolering
Utsnitt ur en avfuktarrotor
från Seibu Giken. Tack vare de
många kanalerna i SSCR rotorn
tas fukten upp extra effektivt!
Värmare
Avfuktarmodell
RL - 71R
RL-71R ICE
RL-71LR
13
14
17
Torrluftflöde2 (m3/h)
2500
3000
3200
Vid externt statiskt tryck (Pa)
400
400
200
Våtluftflöde (m /h)
800
800
1000
Vid externt statiskt tryck (Pa)
300
300
200
Värmareffekt3(kW)
17
17
24
1
Nominell kapacitet (kg/h)
Rotor
Reg.-fläkt
TEKNISKA DATA
Våtluft
2
3
Reg.luft
Torrluft
Rotormotor
Processluft
1
Anslutningseffekt (kW)
20,3
21,1
28,1
Avsäkring 3 x 400V 50Hz (A)
50
50
63
Vikt (kg)
190
195
196
Process
fläkt
Gäller vid 20°C / 60% RF.
Se nedanstående diagram för andra fall.
Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m3.
I standardutförande är aggregatet utrustat
med elvärmare, ångbatteri finns som tillval.
2
3
RL-71R
RL-71R ICE
18
16
16
14
100 %RH
80 %RH
60 %RH
40 %RH
20 %RH
8
6
4
Capacity [kg/h]
10
Kapacitet (kg/h)
Capacity [kg/h]
12
Kapacitet (kg/h)
12
100 %RH
80 %RH
60 %RH
40 %RH
20 %RH
10
8
6
4
2
2
0
0
-10
30
20
10
0
-10
0
10
20
30
process air temperature [°C]
Reg(°C)
andprocessluftstemperatur
Reg-och
Reg- och processluftstemperatur (°C)
RL-71LR
20
Kapacitet
Capacity(kg/h)
C
[kg/h]
KORREKTIONSDIAGRAM
14
15
100 %RH
80 %RH
60 %RH
40 %RH
20 %RH
10
5
0
-10
0
10
20
Regoch
processluftstemperatur
Regand
process
air temperature [°C] (°C)
30
1136
1047
Våtluft ut Ø200
1247
Torrluft utØ400
448
423
910
872
258
165
476
Processluft in Ø400
Regluft in Ø200
338
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com
Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige
Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39
www.dst-sg.com | [email protected]
Representanter i över 40 länder, se www.dst-sg.com
SE 13.09
Seibu Giken DST AB
SE 11.01
DIMENSIONER
793