Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Informatör
Stina Johansson
Tfn. 0980-707 22
E-post: [email protected]
Kiruna den 14 februari 2011
Jakten på det farliga avfallet fortsätter!
Tävlingen fortsätter och ger er båda kunskap, nytta och nöje!
Uppdraget denna gång handlar om att källsortera avfallet. Syftet med tävlingen är att eleverna
ska lära sig mer om kretsloppstänkande, miljömedvetenhet, återvinning och samtidigt ha
roligt.
Solen börjar kika fram och vi har massor av snö. Härligt! Nu stundar vårterminen och
förutom skidåkning, skridskor, uetaktiviteter och korvgrillning i vårsolen har ni två uppdrag
och en sluttävling i Jakten på det farliga avfallet att se fram emot.
Vi har presenterat Jakten på det farliga avfallets första uppdragsvinnare!
Vinnare uppdrag 1, Förr, nu och framtiden: Klass 3-4T på Tuolluvaaraskolan!
Stort Grattis säger vi än en gång till Ann-Christin Fredriksson och hennes klass!
Vi tackar alla klasser för ett väl genomfört första uppdrag och för era fina färgglada härliga
och kreativa tävlingsbidrag! Nu kör vi vidare och här kommer uppdrag 3…
Avfall är en resurs!
Genom att lära oss mer om materialen - som ena stunden är något vi vill ha, t ex en mjölktetra
eller en chipspåse, och som i nästa stund är något som vi vill bli av med, ett skräp – ökar vi
förståelsen för att avfall faktiskt är en resurs som är smart att använda igen, och igen, och
igen, och igen...
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl,
kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Vi kan också spara energi
och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
Sopsortering handlar om hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte
kommer till skada.
Visste du att avfallsmängden uppgår till ca 480 kg per person/år!
Sopsortering
Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna dem. Ju
renare de är desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt.
Mycket mer än förpackningar och tidningar kan återvinnas. Men det är bara förpackningar
som ska lämnas på återvinningsstationen (ÅVS). Övriga sopor, grovavfall, el-avfall, deponi
och farligt avfall ska du lämna på återvinningscentralen (ÅVC).
När allt avfall hemma har sorterats ut blir det en del sopor över, det är det som du slänger i
soppåsen. Soppåsen kommer också till nytta, den går till förbränning vid värmeverket och blir
fjärrvärme i många av Kirunas villor och fastigheter.
Tänk på att det bara får vara brännbara sopor i soppåsen, den får inte innehålla farligt avfall,
deponi, glas och metall. Inte heller batterier, glödlampor och elektronik.
Besök gärna en återvinningscentral i närheten av er skola.
Visste du att tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner.
Genom att lämna den till återvinning kan den istället bli en ny flaska, en diskborste eller
ett staket.
Senast 31 mars 2011 vill vi ha in ert tävlingsbidrag!
Lycka till!
Med vänliga hälsningar
Jaktledningen
Tävlingsbidragen skickas till:
Tekniska Verken i Kiruna AB
981 85 Kiruna
Märk kuvertet med: ”Jakten på det farliga avfallet”
Glöm inte att märka era bidrag med klass och skola!
Använd gärna internposten
Uppdrag 3, Skräpet hemma
Uppgift 1
En stor del av avfallet uppstår i köket och består mest av förpackningar.
Vad händer med skräpet hemma hos dig?
•
•
•
•
Gå igenom med eleverna vilket skräp som är tillverkat av plast, papper, glas och
metall. (bilaga, om materialkunskap bifogas)
Fyll i skräpenkäten hemma tillsammans med föräldrarna, eleverna ska återge
verkligheten inte det som man tror är rätt svar.
Enkäten är anonym.
Summera klassens enkätsvar och skicka in.
Uppgift 2
En Skräpis, är en som inte sorterar sitt avfall alls. Här krävs det bättring!
Tänk på att allt som inte sorteras hamnar i vår natur, i dricksvattnet, i luften vi andas. Då blir
det genast lätta att börja sortera!
•
•
Bygg en ”Skräpisgubbe” eller en ”Skräpisgumma” av sopor som du inte får slänga i
soppåsen.
Fotografera ”Skräpis” och skicka in bilden.
Uppgift 3
Nu när ni börjar lära er mer om vad som ska återvinnas vill vi att ni gör planscher för varje
materialslag som visar varför det är viktigt att få en Skräpis att sortera och återvinna.
Peppa Skräpis att börja källsortera!
Gör en (1)plansch för varje materialslag i Storlek A3.
- Metall
- Glas
- Plast
- Papper
- Tidningar
• Rita, måla och skriv varför Skräpis ska källsortera mer.
•
Uppgift 4
Hitta elva ord!
Bland alla bokstäver finns elva ord gömda. Alla ord handlar om detta uppdrag. Kan ni hitta
dem? Orden hittar ni både lodrätt och vågrätt.
•
•
•
Ringa in orden när ni hittat dem.
Skicka in ordkrysset.
Glöm inte skriva klass och skola.
Uppgift 1, Skräpet hemma
-Enkät att fylla i hemma•
•
Vad händer med skräpet hemma hos dig? Slänger ni det i soporna, lämnar ni det till en återvinningsstation
eller gör ni något annat? Fyll i tabellen.
Kryssa även i hur du och din familj bor.
Jag bor i ...
Lägenhet som vi hyr (hyresrätt)
Skräp
Glas
T ex läsk-, vin och ölflaska,
syltburk, burkar, flaskor etc
Metall
T ex konservburk för
varmkorv, aluminiumfolie,
kaviartub, värmeljushållare,
folieform etc
Pappersförpackningar
T ex makaronikartong,
mjölk- och juicetetra,
äggkartong, mjölpåse etc
Tidningar
T ex NSD, Kuriren,
Annonsbladet, reklamblad,
telefonkatalog, skriv- och
ritpapper etc
Plastförpackningar
T ex plastfolie, plastpåsar,
chipspåsar, ketchup- och
schampoflaska, keso- och
yoghurtburkar, korkar, lock
etc
Slänger i
soporna
Lägenhet som vi äger (bostadsrätt)
Återvinner
eget hus
Om ni inte återvinner – skriv varför
ni inte gör det
Uppgift 1, Skräpet hemma
-Sammanställning klassens resultat •
Sammanställ alla enkäter i er klass. Varje elev = 1 hushåll.
Exempel:
§ Sätt ett streck för varje hushåll som slänger glas i soporna.
§ Sätt ett streck för varje hushåll som lämnar glas till återvinning.
§ Skriv gärna om någon gör något annat.
§ Om man inte återvinner, skriv varför man inte återvinner.
§ Räkna alla streck och skriv in siffran.
Så här bor vi i vår grupp:
....................... elever bor i lägenhet som de hyr (hyresrätt)
....................... elever bor i lägenhet som de själva äger (bostadsrätt)
....................... elever bor i eget hus (villa)
Så här gör hushållen i vår klass med skräpet:
Skräp
Glas
Metall
Pappersförpackningar
Tidningar
Plastförpackningar
Slänger i
soporna
Återvinner
Varför man inte återvinner
Uppgift 2, Skräpis
Klass: ..............................................................................................................
Skola: ...............................................................................................................
Bild på Skräpis
Kan ni klistra här!
Uppgift 4, Ordkryss
Elva (11) ord gömmer sig i krysset, kan ni hitta dem? Ringa in orden.
Klass: ..............................................................................................................
Skola: ...............................................................................................................
O
K A
K R
E
T
S
L
O P
P
Ö
K Å
K
L
G K Y
S
A
S
T
T
Y
A
D
P
H
Ö
Y
G Ä
M Y
S
F
U
A
A
F
G
L
Y
R
P
H L
I
K K G Ö
V
L
H J
A
T
F
A
P
L
L
C
R
A
P
F
P
A
L
S
F
S
P
M S
J
C
Ä
K I
A
E
I
I
T
A
X
P
I
O Ö
X
P
M G
L
R
S
N
B
Q
C
E
L
R
Ä
Z
I
X
Å
L
O L
B
G E
B
R
D
T
M I
S
J
B
P
O G L
A
P
B
E
Y
M E
T
A
L
L
Q M A
M
S
D
B
R
H
J
A
F
I
E
N
E
C
S
K
S
E
A
A
I
Å
T
E
R
V
I
N
N
O S
D
L
P
Ö J
H F
W C
A
L
Å
N
M U
E
F
Ö R
A
K N
I
N
G A
P
C
A
R
S
S
Uppgift 3, Planscher för källsortering
Klass: ..............................................................................................................
Skola: ...............................................................................................................
Vi skickar in planscher för:
o Metall
o Glas
o Plast
o Papper
o Tidningar