Sophämtning Landsbygden 2015

1 (2)
Sophämtning på landsbygden 2015
Här presenteras hämtningsdagarna för hushållsavfall på landsbygden. Kommunens landsbygd är
uppdelad i tretton olika hämtningsområden.
Se efter på kartan var just din fastighet hör hemma. Ditt område framgår också på separat brev.
Område
Hämtningsdagar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
41
2/1 28/1 24/2 18/3 13/4 6/5 29/5 17/6 8/7 27/7 13/8 4/9
28/9 26/10 18/11 10/12
42
7/1 29/1 25/2 19/3 14/4 8/5
1/6 22/6 9/7 28/7 14/8 7/9
29/9 27/10 20/11 11/12
43
8/1 30/1 26/2 23/3 15/4 11/5 2/6 23/6 10/7 29/7 17/8 8/9
30/9 28/10 23/11 14/12
44
9/1
1/10 30/10 24/11 15/12
2/2
2/3 24/3 16/4 12/5 3/6 24/6 13/7 30/7 18/8 9/9
45
12/1 3/2
3/3 25/3 17/4 13/5 4/6 25/6 14/7 31/7 19/8 10/9 2/10
2/11 25/11 16/12
46
13/1 4/2
4/3 26/3 20/4 18/5 5/6 26/6 15/7 3/8 20/8 11/9 5/10
3/11 27/11 17/12
47
14/1 5/2
5/3 30/3 21/4 19/5 8/6 29/6 16/7 4/8 21/8 14/9 6/10
4/11 30/11 18/12
48
15/1 6/2
9/3 31/3 27/4 20/5 9/6 30/6 17/7 5/8 24/8 15/9 12/10 9/11
49
16/1 16/2 10/3 1/4 28/4 22/5 10/6 1/7 20/7 6/8 25/8 16/9 13/10 10/11 2/12 22/12
50
22/1 17/2 11/3 2/4 29/4 25/5 11/6 2/7 21/7 7/8 31/8 17/9 14/10 11/11 4/12 23/12
51
23/1 18/2 12/3 7/4 30/4 26/5 12/6 3/7 22/7 10/8 1/9 18/9 16/10 13/11 7/12 28/12
52
26/1 19/2 16/3 8/4
53
27/1 23/2 17/3 10/4 5/5 28/5 16/6 7/7 24/7 12/8 3/9 22/9 20/10 17/11 9/12 30/12
1/12 21/12
4/5 27/5 15/6 6/7 23/7 11/8 2/9 21/9 19/10 16/11 8/12 29/12
Vi förbehåller oss rätten att förskjuta eller ändra
hämtningsdagen. Det kan gälla vid bilhaveri, sjukdom
eller av annan orsak som vi inte kan råda över.
Har du frågor eller synpunkter angående hämtningen?
Ring tel 0380-51 71 77, så når du personen som hämtar
sopor i ditt område.
Vill du prata med Kundservice om annat som rör
avfallshantering, så ringer du 0380-51 70 40.
NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB | FJÄRRVÄRME  ELNÄT  VATTEN & AVLOPP  RENHÅLLNING  GATA &PARK
571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]  Telefon Kundservice 0380-51 70 40  www.nav.se  [email protected]
2 (2)
Grovsopor, farligt avfall och förpackningar
Detta tar vi inte med bland hushållsavfallet
 Trädgårdsavfall
 Möbler
 Sten, grus eller jord
 Keramik, porslin, glas eller isoleringsmaterial (glasull)
 Metallföremål
 Elektronik, och batterier
 Farligt avfall – oljor, färg, lösningsmedel, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, glödlampor
(ska lämnas på Boda Avfallsanläggning eller till en annan miljöstation, läs mer på www.nav.se)
Privatpersoner lämnar grovsopor och farligt avfall kostnadsfritt på Boda Avfallsanläggning.
Förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna
Du gör med en bra sortering hemma en stor miljöinsats om du lämnar
förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Pappersfiber i
kartonger och tidningar kan återvinnas upp till sju gånger.
Plastförpackningar blir nya plastartiklar. Glas och metall kan återvinnas
oändligt till nya produkter. Det är en stor energibesparing att återvinna
material istället för att nyutvinna från jordens resurser.
Med rätt sortering gör du en klimatsmart insats för miljön!
Öppettider på Boda Avfallsanläggning
Vill du veta när vi har öppet på Boda? Undrar du hur något ska sorteras?
Läs mer på vår hemsida www.nav.se eller kontakta Kundservice, 0380-51 70 40.
Miljöarbetet är viktigt – Kontakta oss gärna!
Att avfall hamnar där det ska och att vi tillsammans i så stor utsträckning som möjligt minimerar,
sorterar och återvinner avfall rätt tycker vi är viktigt. Behöver du mer information?
Läs gärna mer på vår hemsida, www.nav.se, eller kontakta Kundservice, 0380-51 70 40.
NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB | FJÄRRVÄRME  ELNÄT  VATTEN & AVLOPP  RENHÅLLNING  GATA &PARK
571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]  Telefon Kundservice 0380-51 70 40  www.nav.se  [email protected]