30 nya lägenheter på Skanörs Vångar.

30 nya lägenheter på Skanörs Vångar.
Vellingebostäder köper mark av Skanska som samtidigt får uppdraget att utveckla kvarteret
på Skanörs Vångar med 30 hyreslägenheter. Projektet är värt 50 miljoner kronor och planerad
inflyttning sker våren 2016.
– Det är första gången som Vellingebostäder går ut med
en önskan att köpa mark i kombination med nybyggna­
tion i förfrågningsunderlaget till entreprenörer. Detta
för­farande har påskyndat processen och vi kan därför
komma igång och bygga snabb­are, säger Anders Larsson
VD på Vellinge­bostäder nöjt.
Behovet av hyresbostäder i kommunen är stort och
Vellinge­­bostäder är därför glada att kunna erbjuda ytter­
ligare 30 yteffektiva och funktionella lägenheter som för­
delar sig på 12 stycken två rum och kök, lika många tre rum
och kök samt sex lägen­heter på fyra rum och kök. Fyror­na
är etagelägenheter med två sovrum på ovan­våningen.
Det nya kvarteret är inspirerat av den skånska kring­
byggda gården, precis som de hus som stod färdiga som­
maren 2013. Husen får vackra tegelfasader och svart
papptak och smälter väl in i detaljplanens övriga bebygg­
else och den unika miljön på Skanörs Vångar.
– Tack vare att vi bygger yt­effekt­ivt och funktio­
nellt kan hyreskostnaden hållas låg. Två rum och kök
på 47 kvm kommer förmodligen att ligga på 7 400 kr
i månad­en, tre rum och kök på 62 kvm strax under
8 800 kr och slutligen fyra rum och kök på 81 kvm
strax under 9 800 kr, fortsätter Anders Larsson.
Bra ljusinsläpp och material­val
Lägenheterna får stora ljusinsläpp i vardagsrummet.
Även ­hallen blir ljus med överljus ovanför ytter­dörren.
Materialvalen håller genomgående god kvalitét. Lägen­
heterna får parkettgolv och klinker, badrummen blir
helkaklade. För bekvämlighetens skull förses alla lägen­
heter med egen tvättmaskin och torktumlare placerade i
badrummet. Och alla lägenheter utom hörnlägen­heterna
har balkong eller uteplats.
Är du intresserad av våra nya lägen­heter, så håll
utkik på vår hemsida. Här kan du följa bygg­processen
och upptäcka när de nya lägenhet­erna publiceras. Det är
också här du så småningom kan a
­ nmäla ditt eventuella
intresse.
Nr.4
Dec 2014
Fasad mot norr/söder
Fantastiska idéer för Vellinges torg
Just nu arbetas det med flera
intressanta idéer för torgen i
Vellinge centrum. Tanken är
att arbetet med att utveckla och
försköna centrum ska påbörjas under 2015. Jenny Svärd
arbetar med centrumutveckling
på Veboa och Vexab är involverad i projektet:
– Många upplever Vellinge centrum som
stilla och oinspirerande. Detta ska vi nu
råda bot på. Det finns många riktigt bra
idéer på hur centrum med sina torg kan
förskönas och göras mer tillgängligt.
Idéerna ska utvärderas och förankras
hos berörda handlare och näringsidkare
i centrum, sen sätter förändringsarbetet
igång.
Nu går vi in i nästa fas
– Efter ett par års
och projektering
av våra projekt
planering
går flera
in i nästa
fas. I plan­
erna ingår
både de nya
hyresbostäderna
på Skanörs Vångar och
i Vellinge, nybyggna­
tion av vårdboenden
och trygghetsboenden.
Parallellt med dessa
arbetar vi med om­
fattande underhålls­
projekt och centrum­
utveckling.
Anders Larsson, vd.
NYHETSBREV Nr.4 / Dec 2014
Skissförslag Lilla torg.
i motsats till Stora torget – erbjuder bland
annat sina besökare svalkande skugga
från grönskande träd, uteserveringar,
bänkar med bord, boulebana och belysning
på vajrar som för tankarna till charmiga
Biergartens i södra Tyskland.
Idéerna för Stortorget, som i skiss­
En mysig centrummiljö
förslaget fått namnet Stora torget, går hand
I ett av förslagen läggs vacker natursten
i hand med planerna för Lilla torget. Hus­
på gångstråken. Det lilla kringbyggda
fasaderna runt torget ska ges ett enhetligt
torget – som i skissförslaget
uttryck, torget ska få mer grönska, det ska
fått namnet Lilla
fyllas av aktiviteter, men också av möjlighet
torget,
till en stunds avkoppling.
Bland idéerna finns skisser som
lyfter fasaderna och ska­
par ljusare lokaler
genom frontepiser ut
mot torget. Redan idag
pågår diskussioner med
en ny hyresgäst på ovan­
våningen i huset mellan
Skissförslag på fasad ut mot Stora Torget, med frontespiser.
Lilla och Stora torget.
Den gemensamma tanken är att skapa
ökad trivsel så att kommunens invånare –
och även besökare från andra kommuner
– gärna tar sig hit och när man väl är här
ska man vilja stanna ett tag.
Kostnaderna ses över
Håkan Lundberg och Christer Karlsson, områdets husvärd, ser fram emot områdets uppfräschning.
300 lägenheter i underhållsprojekt
Bilfria Tran­ och Vipgränd är ett av de barnvänligaste områdena i Vellingebostäders
fastighetsbestånd och ligger på bekvämt gång­ och cykelavstånd till Vellinge centrum.
Området byggdes under 1970­talet och det har renoverats löpande genom åren. Nu ska
dock de över 300 lägenheterna genomgå ett omfattande underhållsprojekt och de boende
kommer att bjudas in för att ge sina synpunkter på renoveringen. Även den yttre miljön
ska utvecklas och gårdarna förskönas.
– I första etappen ingår byte av fönster, renovering av balkonger och fasader på Tran­
gränd 5, 7, 10, 12, 14 och 16. Planen är att fyra hus utförs under 2015 och ytterligare två
under 2016, berättar Håkan Lundberg, förvaltningschef.
Underhållsprojektet är budgeterat till 150 miljoner kronor och ska genomföras under
fem år med start nästa år.
Enkäter kommer att skickats ut till berörda hyresgäster som också kommer att bli in­
bjudna till informationskvällar.
Som boende på Tran­ och Vipgränd är det bra att känna till att det numera är vår bi­
trädande förvaltare, Tobias Jakobsson, som övertagit förvaltningsansvaret för området.
Planerna att bygga ett flerfamiljshus på
Norrevångsgatan, vid det gamla polis­
huset, i Vellinge fortskrider. Målet är
fortfarande att lägenheterna ska vara
inflyttningsklara sommaren 2016. Men
först ska kostnaderna ses över.
Jenny Svärd, projektchef Vellinge­
bostäder: – Vi har fått in priser från entre­
prenörerna, men just nu ligger kostnad­
erna för högt. Vi gör därför ett omtag och
ser över projektets
samtliga kostna­
der för att iden­
tifiera var vi kan
skapa kostnads­
effektivare lös­
ningar. Samtidigt
har beslut tagits
att vi ska köpa
tomten, så
planerna på
ytterligare
nya hyres­
bostäder för
inflyttning
om två år
Jenny Svärd.
rullar på.
Äldre med nytt bostadsbehov
Före detta musikskolan kommer att rivas.
Fram till 2017 kommer Vellingebostäders systerbolag, Vexab, att bygga
trygghetsboende och vårdboende för att möta den ökade andelen äldre per­
soner i kommunen och deras bostadsbehov. Det kommer att byggas fler vård­
boenden med totalt över 120 platser i Skanör och Höllviken samt ett trygg­
hetsboende i Vellinge med 20 lägenheter.
St Knuts vårdboende i Skanör kommer, som vi tidigare berättat, att
byggas ut och Höllviken får ytterligare ett vårdboende på tomten som idag
rymmer Stora Hammars gamla skola och Kronodalsgården. Huset som
tidigare rymde musikskolan i Vellinge kommer att rivas för att ge plats åt
ett trygghetsboende i anslutning till Almgårdens servicehus. Under våren
2015 kommer projekteringsarbetet att påbörjas för att sedan upphandlas.
NYHETSBREV Nr.4 / Dec 2014
Oliveras Hörna:
Är du i flyttagen? Då får du lov att köra
upp till porten med bilen. Likaså om du får
möbelleveranser. Bor du på Tran­ och Vipgränd
och behöver nyckel för att öppna bommarna är
du välkommen att hämta den på vårt kontor mot
en deponeringsavgift på 500 kronor.
Extra koll! Vill också påminna er att kasta
ett extra öga på OCR­, bankgironummer och
hyresbelopp vid inbetalning för att inte riskera
onödiga betalningskrav.
God Jul &
Gott Nytt År!
önskar Vännerna på Vellingebostäder
I år ger vi en julklapp
till Barncancerfonden
vars arbete ligger oss
varmt om hjärtat.
ÖVRIGT
E­post ......................................... [email protected]
Hemsida ......................................www.veboa.se
Ansvarig utgivare .................. Anders Larsson
HUSVÄRDAR/FELANMÄLAN
(Telefontid måndag – fredag 09.30 – 10.00)
Daniel Fritz .........................................42 70 71
(Vellinge, Östra Grevie, Hököpinge, Västra Ingelstad)
Christer Karlsson ............................... 42 70 72
(Tran­ och Vipgränden)
Martin Silvhed ....................................42 70 73
(Höllviken, Skanör och Falsterbo)
Vellinge Exploaterings AB har tillsammans med lokala företag gett
bidrag till denna fina julgran som pryder Bäckatorget i Skanör.
Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge
NYHETSBREV Nr.4 / Dec 2014
Tryck ParaJett / Text och foto (om inget annat anges) Annika Andersson Kristall kommunikation / Layout och bildbehandling Stetan Wulff AB
TELEFONNUMMER
Växel.....................................................42 60 60
Fax .......................................................42 49 80
Anders Larsson, VD .........................................
Olivera Klemedsson, bostadskonsulent ..42 60 61
Sofia Lindborg, t f teknisk chef .......... 42 60 67
Håkan Lundberg, förvaltningschef ...42 60 62
Tobias Jakobsson, bitr förvaltare ...... 42 70 75
Patrik Lundqvist, förvaltare ............. 42 70 78
Jenny Svärd, projektchef ....................42 60 60
Bengt Gunnarsson, projektledare ....... 42 60 65
Torbjörn Ivarsson, ekonomichef ......... 42 60 63
Annika Idetid, ekonomiassistent ........ 42 70 76
Lars Lindberg, driftingenjör .............. 42 60 64
Mattias Servin, drifttekniker ............ 42 70 74
Charlott Kristiansson, kundtjänst ...... 42 60 68