Här

Astrids sånger
28 sånger ur Astrid Anderssons visrepertoar
5
5
Astrids sånger
Författare: Anders Berglund
Förlag: Musik att minnas, Källslätten 12, 647 91 Mariefred

Copyright 2008 Anders Berglund och Musik att minnas
Innehåll:
Aftonen
Anna Marie och Pelle
Bröllopet i Flänga
Det var en lördagsafton
Du hemmets jord
sid
1
26
16
13
5
Där sjöng en fågel på lindekvist
En ton från himlen (Amazing Grace)
Ett sjungande gäng
Gamla farmor skrynklig är och grå
Hejsan, nu är det jul i var knut
29
19
12
10
31
Kom, sköna maj och blicka
Lappflickan
Lugn vilar sjön
Mormor
Pelle
4
14
21
11
27
Rosen och fjärilen
Serenad för durstämd gitarr
Sjömannen och stjärnan
Snart är julen här...
Sveriges städer
7
8
15
30
22
Tidigt med solen
Till lags åt alla
Vem kan sitta tyst och still
Vem är din vän?
Vi dricker kaffe
20
24
9
18
25
Vid ett torp i en skog
Vårvindar friska
Vägarna de skrida
28
2
6
Till Dig som spelar gitarr!
Ackord och spelstilar
Bakgrund
32
33
34
Aftonen
  G
  

 
Väl - kom - men, väl - kom - men du

 



ljuv - li - ga

A7
 
ra,


du
G

kväll.
Nu
D7

gör
D7

kla
-
    

G
 
Karl August Nicander
 
mig
så

trygg

ra,
 
lå - ter jag
 
och
D7
så

G


 
du

 
stil - la och
C
 

sor - ger - na
fa

  
säll.
G
2. En ängel på glänsande vingar,
D7
5. Vad gör det att skymningen breder
G
G
du svävar från himmelen ner.
sitt flor? hon är tankarnas vän.
C A7
C A7
Du kraft åt det levande bringar
D7
Vad gör det att solen går neder?
G
D7
och svalka åt jorden du ger.
G
-
G
Hon kommer i morgon igen.
D7
G
D7
6. På purprade molnet hon blänker.
3. Ditt guld över ekarnas toppar
G
G
och blånande bergen du sår.
Hon liknar den dödliges hopp,
C A7
C A7
Milt läskar du blommornas knoppar
D7
ty knappt hon i väster sig sänker
G
D7
med daggens balsamiska tår.
G
förrän hon i öster går opp.
D7
4. Och fåglarna glada och fria,
G
G
D7
7. Nu låta vi sorgerna fara,
G
G
som hoppet du aldrig bedrog.
du hägnar vårt fredliga tjäll.
C A7
C A7
De sjunga sitt ”Ave Maria”
D7
Välkommen, välkommen, du klara
G
D7
i dal och på berg och i skog.
G
du stilla och ljuvliga kväll.
1
Vårvindar friska
Julia Nyberg
Svensk folkmelodi
H7
Em
H7
  Em








         

    


Vår - vin - dar fris - ka le - ka och vis - ka lun - der - na kring, likt äls - kan - de par.
Em
 
         
Ström - mar - na i - la, fin - na




G
     
H7
Em
ej vi - la förr´n ner
D
       
i dju - pet stört - vå - gen far.
   
Em

  
H7
 
 

Kla - ga, mitt hjär - ta, kla - ga! O, hör! Vall - hor - nets klang blandklip - por - na dör,
Em
 
     
      
H7
Em
  
ström - kar - len spe - lar, sor - ger - na de - lar va - kan kring berg och dal.
Em
2. Hjärtat vill brista
- ack! När den sista
H7
Em
H7
gången jag hörde kärlekens röst.
Em
Avskedets plåga,
ögonen låga,
H7
Em
mun emot mun vid klappande bröst.
G
D
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Em
H7
trasten slog drill på drill för sin brud,
Em
strömkarlen spelte,
sorgerna delte,
H7
Em
suckande berg och dal.
Julia Nyberg (1785-1854) var mer känd under pseudonymen Euphrosyne.
Visan har egentligen två titlar, Den stackars Anna eller Molltoner från Norrland.
2

Em
Em
3. Natten så fager,
5. Hurtigt på slätten
ljus som en dager
med bajonetten
H7
Em
H7
H7
Em
H7
göt över skog och bölja sin glans.
snabb som en ren han ilade ned.
Em
Em
Älvornas vingar
Där, ibland fanor,
glänsande ringar
flygande svanor,
H7
Em
H7
slöto kring ängens tuva i dans.
G
Em
klingande spel, i blixtrande led,
D
G
D
Suckande hjärtan, suckande lund,
rak som en tall han höjde sig opp,
Em
Em
H7
smekande ord och saligt förbund!
H7
såg jag hans bild vid tårarnas lopp.
Em
Em
Strömkarlen spelte
Strömkarlen spelte,
sorgerna delte
sorgerna delte,
H7
Em
H7
Em
vakan kring berg och dal.
suckande, berg och dal.
Em
Em
4. Ack, att vid polen
6. Snart han marschera -
midsommarsolen
H7
kom aldrig mera
Em
H7
H7
Em
H7
tusende år bortsovit så sällt!
åter till hemmets brudliga tjäll.
Em
Em
Hastigt vem kallar?
När av min Modig
Krigsbudet skallar
vålnaden blodig
H7
H7
Em
fjärran ifrån ”Till vapen!” så gällt.
G
svävar på västerns rodnande fjäll,
D
G
Nu var ej tid hos flickan att bo,
Em
D
Klaga mitt hjärta, klaga! O, hör!
H7
Em
löftet han gav om kärlek och tro:
H7
Vallhornets klang bland klipporna dör
Em
Em
Strömkarlen spelte
Strömkarlen spelar,
sorgerna delte,
H7
Em
sorgerna delar,
Em
H7
suckande, berg och dal.
Em
vakan kring berg och dal.
3
Kom, sköna maj och blicka
J.D.Valerius
W.A.Mozart
G
Am
D7
G



  

  
    



       
  
  

Kom,skö - na maj och blic -
ka med mil - da ö - gon ner,
jag är en li - ten
 
  
  





       
     

Am
flic
D7
G
Am
ka, som dan - sar blott och ler.
D7
G
Det är för sött om
Em
vå - ren
att
G
D7
G
 C  Am  G


 
       

        

 
  
A7
D
un der lek och ras,
strö blom- mor ut - i
G
2.
G
Snart kommer liten ärla
Am
D7
hå - ren och sät - ta löv i glas.
3. Nog händer det att kjolen
G
Am D7
G
och säger: ”Det är vår!”
blir lite våt i dyn,
Snart daggens silverpärla
att kinden steks av solen
Am
D7
G
Am
i sippans sköte står.
Am
D7
Am
A7
att vid en aftonstund
D7
G Em
D
så strängt med sin Sofi.
C Am
G
gå hand i hand förtroligt
G
D7
Men mamma aldrig räknar
D
G
G
och blåsten skämmer hyn.
G Em
Bror Calle, ack hur roligt
A7
D7
C Am
Vad gör mig några fräknar
G
G
omkring i gröna lund.
D7
G
blott jag är glad och fri.
4
Du hemmets jord

  


 G
 

 
    
   


  

D7
Du hem - mets jord, där jag som li - ten lek - te,

G



varm.

 



var


 
smek - te,
här blev jag



det
mo

Här
G
P.J. Rosenius
G
din blot - ta
C
-


å - syn gör min käns - la

D7


ders - hän - der
ömt
 

  

Am
D7
G

lyft
up - på min fa - ders arm.

D7
2. Här är den fläcken, där jag först såg ljuset


G
och där jag nötte mina barnaskor.
C
D7
G
Än står det kvar det kära gamla huset
Am
D7
G
med många minnen ifrån far och mor.
G
D7
3. Så mycket gott och skönt jag här mig lärde
G
på skolans bänk och vid föräldrars bord.
C
D7
G
Och därför sätter jag det högsta värde
Am
D7
G
på denna lilla fläck utav vår jord.
G
D7
4. Här fick jag se en bok för första gången
G
jag gått i skola här och samlat rön
C
D7
G
Här övade jag in den första sången
Am
D7
G
och här jag lärde mig min första bön.
5


mig
Vägarna de skrida
 G
      


C
 

lödd - rig


    
  
äl - var - na de gli - da
Sko - gar - na
 D7
       
vin - dar - na de ri - da högt på
C
    
sky.
D7
      
Vä - gar - na de skri - da
G
Karl-Erik Forsslund

de gång - a
 
G
 


    

Am
so - len själv
D7
kom och låt
      

D7
å - sar - na de dra - ga långt från bygd och by.


sto - ra steg och lång - a
  
G
     
Högst av al - la vand - rar


 
oss föl - ja sol och vind och
G
C
2. Stackars de som sitta i en vrå och titta
D7
G
rakt emot en vägg och ingen solglimt få!
Stackars dem som ligga
C
längtande och tigga
D7
G
bara lite luft och lite himmel blå!
D7
G
//: Lyckliga vi fria vandringsmän
Am
D7
G
glatt vi gå och komma gladare igen! ://
G
C
3. Upp i fjällen gå vi blåa höjder nå vi,
D7
G
vinden blåser bort all dalens rök och damm.
Vindarna de tiga,
C
klintarna de stiga,
D7
G
djupt i dalen under oss dra molnen fram.
D7
G
//: Vandra vi dalen ner igen,
Am

D7
G
fjällets friska vind han dansar kring oss än! ://
6
G

älv!
 
 
 


Rosen och fjärilen
D

  
Den
sis -

sis


-


ta

ta
fjä

G

 
sa


mi
- na
som
-
ril

de,


tal

-
röd



ro - sen

ros,
A7

-
te


nu
är
A7

i
E7
för
 

so - len brann

med
och
  
D


va - rann.
Och
  
D



som - marn slut
och

stor
D
  
A


kron - blad strös

Daniel Fallström
Walter Lindblom

-
E7
D
men
ut.
A
2. Du vackra fjäril, stanna hos mej här.
A7
D
Om ej så se hur allting kring oss dör.
G
D
Men fjäriln flög som uti flydda dar
A7
D
han lyfte vingarna till flykt som svar.
D
E7
A
3. Han flög, han flög tills kvällens skymning kom
A7
D
han vände ångerfull till rosen om.
G
D
Han ville tigga vad han ratat nyss:
A7
D
En bädd av purpur och en drottningkyss.
D
E7
A
4. För sent, för sent! Hon vissnad var och död.
A7
D
Nu blott en tistel fjäriln famnen bjöd.
G
D
Så kom det sej när sol i öster brann,
A7
D
att man en fjäril hos en tistel fann.
7


Serenad för durstämd gitarr
C
 
  
   
 
Det sjung - er en
få - gel i


    
C
 G7


       
och sä - kert det fäg - nar väl jän - tan att
   
Om

va


ja
C



hö - ra en sån se - re - nad
 F
 

kär - le - ken
   

G7
-

kär - le - ken,

  
 
C
skri


C
glän - tan, kvi - vitt, han är sorg - lös och glad

          
G7
  
G7
C
som


   
D7


ord
ej
Det sjung - er en
få - gel i
kan
be -
   

G
och tro - he - ten, den tro - he - ten som ald - rig kan
 C



       



ta slut.
C
 G7
        
glän - tan en kort men en lyck - lig mi - nut.
C
C
2. Den fågeln han flyger om kvällen
G7
3. Nog sjunger den fågeln i dungen
C
G7
C
kvi-vitt, hem till sin lilla holk.
kvi-vitt, där du ensam nu går.
Men han har på olika ställen
och aldrig en visa blev sjungen
G7
C
G7
gjort sig till en sjungande tolk.
G7
C
G7
För kärleken, ja, kärleken
F
F
G7
C
och troheten, den troheten
G
D7
som hjärtan sammanslå!
G
som bor på hjärtats grund.
C
C
Den fågeln han flyger om kvällen
G7
C
den intet kan förgöra
C
och troheten, den troheten
D7
C
Om kärleken, ja, kärleken
C
den stora och den sanna
G7
C
så underbart skönt som i år.
Det sjunger en fågel i dungen
C
G7
nog hem till en kär liten vrå.
C
för dig i en lycksalig stund.
8

 

Vem kan väl sitta tyst och still?
G

D7


Vem kan
 
väl



drill? Vem kan

G
 

väl
 
drill?




sit - ta
C

G
tyst
och still
  
G
sit -



fi - de - ral
och

still
 
    

lär - kan
och still
 



när
lär

-

kan
i

när
sin



lär - kan slår
sin

 





  
Vem kan
väl

fi - de - ral - lan - la
C
slår

sin
drill?
D7
G
2. Jag måste sjunga, jag också
D7
G
ty himlen är så klar och blå.
C
G
Jag måste sjunga, jag också
D7
G
ty himlen är så blå.
D7
G
Fideri, fidera, fiderallanla,
D7
G
fiderallanla, fiderallanla.
C
G
Jag måste sjunga, jag också
D7
G
ty himlen är så blå.
fi - de-
sit G


G
9

skyn
G

- lan - la.
D7
slår
D7


fi - de - ra,
    
la
G
när
D7
G
G
tyst
tyst
Fi de - ri,
ral - lan
 

ta
  
D7

 

D7
ta

Gamla farmor skrynklig är och grå
C

    


G7
 
Gam - la far - mor skrynk - lig är och grå,
C
        
böjd och lu - tan - de hon sy - nes gå.
      
 
       
F
G7
bör - da tryc - ker hen - ne nu,
C
for - dom var hon ung och rask som du.
C
G7
2. Men hon har ett hjärta ömt och gott,
C
ack, om du det hjärtat kände blott
F
skulle du som blott till ytan ser
G7
C
älska farmor mycket, mycket mer.
C
G7
3. Snart Vår Herre farmor till sig tar
C
hon är nöjd att sluta sina dar
F
och få vila i en kyrkogård
G7
C
där ett kors blir rest som minnesvård.
C
G7
4. Kära barn, förljuva farmors lott
C
sök att skaffa henne glädje blott
F
ty om sorg du gamla farmor ger
G7
C
hon med smärta går i graven ner.
10
 
Li - vets

Mormor
 
 



 
D

A7

Så - dan mor - mor
A7

 
Du har

ing - en?
D
  

L Nielsen

just som min,
Em
Det

 
 
ska - da,
  
 A7
 

o,
A7
2. Hon är sex och sextio år,

D
fin - nes ej. Hur´ - dan är din?
D
är

  
vad det
D

är


ska - da.
D
A7
6. Hon kan sjunga psalmer,du,
D
D
jag blev, vet du, sex i går.
räkna fort till nittisju,
A7
A7
D
D
Vad vi kunna trivas samman,
och så fort som hon kan sticka,
Em
Em
A7
D
kunna trivas samman!
D
A7
D
ja, som hon kan sticka!
A7
D
3. Hon förtäljer sagor små,
A7
7. Handen darrar, tråden går,
D
D
än om djur och trollen grå,
A7
snart hon strumpan färdig får:
D
A7
än om kungar och prinsessor,
Em
A7
Mormor stickar en om dagen,
D
Em
kungar och prinsessor.
D
A7
D
A7
8. Sådan mormor just som min,
D
D
kor och får och tupp och häst,
A7
D
stickar en om dagen.
A7
4. Hon av papper klipper bäst
D
finnes ej. Hur´dan är din?
D
A7
D
som därtill kan stå på bordet,
Du har ingen? Det är skada,
Em
Em
A7
D
som kan stå på bordet.
D
A7
5. Ställes hela flocken tätt
D
och jag blåser än så lätt,
A7
A7
D
o, vad det är skada!
D
blir det liv i allesamman,
Em A7 D
liv i allesamman.
11

 

Ett sjungande gäng
  
Ö - ver berg,
 


ge - nom dal,
  

 
  
ty
D7
  
  
ge - nom sko - gen
-
a
så sval
  
 
   
G
vi - sor skall kling
sång,

  
G
  
  
  
G
  
  
står, kom och följ
lju

  
vå - ra spår, kom du med
i
 
med
So - len sti - ger motskyn väc - ker fol - ket
  

der än - då vår
 
vårt led
G
G
 
C
  
 
          
   

ung.
vå - ra
 
Du som tve - kan - de
D7
C
ö - ver - allt
  

här kom - mer ett sjung - an - de gäng.
 
D7
Om än vä - gen är lång,
G
  
om din


själ
är
  
 
D7
i byn, kom nu med, kom nu


G

oss och sjung, sjung, sjung!
G
D7
2. Över ängen så grön, över kullar och krön,
G
fram på mossiga stigar vi vandra.
D7
Men mot himmelen blå, stiger sången ändå,
G
ty här kommer ett sjungande gäng.
C
G
Du som tvekande står, kom och följ våra spår
D7
G
kom du med i vårt led om din själ är ung
C
G
solen stiger mot skyn, väcker folket i byn.
D7
G
Kom nu med, kom nu med oss och sjung, sjung, sjung!
G
D7
3. Sen vi ställer vårt tåg blott till blånande våg
G
där vi svalkas av brusande vindar.
D7
Och när dagen är all ljuder ändå vår trall,
G
ty här kommer ett sjungande gäng.
C
G
Du som tvekande står, kom och följ våra spår...
12
Det var en lördagsafton
D
 
    


A7
    


Bengt Haslum
Dansk folkmelodi
 
    
D
 
Det var en lör - dags - af - ton, jag gick i björk - al - lén,

 
A7
  
var
    
   
    
D
en - sam, och tim - men var rätt sen.
så för - tviv - lat
A7
På him - len häng - de
må - nen röd och
D
Em
A7
D
 G


                



grann som en kast-rull, men jag var svart i
D
sin - net för An - na - Sti - nas skull.
A7
D
2. Jag hade lämnat dansen och dyster var min håg,
A7
D
för Anna-Stina bara åt andra pojkar såg.
A7
G
D
Och hennes skratt förföljde mig, skar genom märg och ben
Em
A7
D
men det försvann med ens när jag fick se dig i allén.
D
A7
D
3. Och du var lika ensam, du stannade och log,
A7
D
i samma stund gol göken, bortifrån närmsta skog.
A7
G
D
Och sedan utan ord vi två slog följe ner mot byn,
Em
A7
D
och tänk, jag tyckte månen log och nickade från skyn.
D
A7
D
4. Och snart var Anna-Stina som bortblåst ur mitt sinn´
A7
D
jag visste ju på stunden, du skulle bliva min.
A7
G
D
Du Marianne, sån tur att jag från lördagsdansen stack,
Em
A7
D
vi bjuder Anna-Stina på vårt bröllop som ett tack!
13

 
Lappflickan
Augusta Amalia Östengren



         
G


    
C



Bland O - vi - kens snö - krön - ta sky - hö - ga fjäll. Blandgröns - kan - de tu - vor där

lig - ger mitt tjäll.

lär - de
     
    

G
Där
väx - te
jag blic - ka
  
lil - ja

 
i knopp.
G

mot him - me - len opp.
Där
li - ten lil - ja
     
Där
väx - te
jag opp,

   
D7
lär - de jag
i knopp.
C
 
  

G
jag opp,
D7
   





 

G

     
D7
blic - ka
mot him - me - len

G
opp.
G
2. Visst vindsvalor flögo kring fjällarna grå,
C
G
men Herren gav hägn ock åt lärkorna små.
D7
G
//: Och bland drivor och snår liten lappflicka går
D7
G
och jag sjöng som man sjunger i ungdomens vår.://
G
3. Där tärde en brinnande längtan min håg,
C
G
att skåda det land som bak fjällarna låg.
D7
G
//: Se dess bländande prakt. Och jag flydde den trakt
D7
G
Där barndomens änglar kring vaggan stått vakt.://
G
4. Sen haver jag farit så vida omkring
C
G
och skådat i världen mång´ underbar ting.
D7
G
//: Men jag längtar ibland, hem till fjällbäckens strand.
D7
G
Till min hembygd där norrskenet flammar ibland.://
G
5. Nog vänder jag åter till hemmet en gång
C
G
och sjunger bland Ovikens fjällar min sång.
D7
G
//: Sjunger glad och förnöjd och i jublande fröjd
D7
G
går min sång mot den blånande himmelens höjd.://
14

Där
 
li - ten
Sjömannen och stjärnan
 
 


A
 
Hör min sång,
   
du
kä -
kla - ra



af - ton - stjär - na
blå.
Tag en

   

ra
hem till
dem
A
  

E7
   
A
där på him - len
 D
 
  



A

jag
E7
Gösta Valdemar
Bror Karlsson
du som




ly
- ser
   
häls - ning med dig till de
E7
A
   

all - tid tän - ker

på.
A
2. Ifrån hemmets kära gamla stränder,
E7
4. I min längtan har jag sagt till vinden
A
A
går vår kurs nu mot ett hotfullt hav.
att hon älskar lika varmt som jag -
D
Stävar genom storm mot fjärran länder,
A
E7
att vi möts på nytt vid gamla grinden
A
där så mången sjöman fått sin grav.
A
D
A
E7
att jag drömmer om den stund och dag.
E7
A
3. När i kväll jag sitter här på däcket,
A
E7
5. Därför nu jag ber dig aftonstjärna,
A
A
efter dagens mödor och besvär,
när ditt milda sken du skänker dem,
D
går min tanke hem med fågelsträcket
A
E7
D
lys då också för mitt hjärtas tärna
A
till den flicka som jag har så kär.
A
E7
A
och sänd bud om trofast längtan hem.
15
Bröllopet i Flänga
Svarta Masken
Ejnar Westling
C
1. Petter Johansson i Flängan skulle gifta bort sin tös
Dm
de´ va ett släng och slamrande, som håken skull´ vart lös,
G7
C
å till bröllopet va bjudna alla grannarna i byn,
D7
G7
både käringar och gubbar kors, för tusan en sån syn!
C
F
Först kom Per på Sand med en hund i band,
G7
C
sen kom käringa i Väst´gårn me´ galoscherna i hand.
F
Sen kom Larssons Knut i en lång syrtut,
G7
C
å för brudparet så sköt han en hejdundrande salut.
C
2. Å te börja me så feck dom sej en stor å redi bäsk,
Dm
å sen så feck dom bita i ett stycke grisafläsk,
G7
C
de va sup å smörgåsbord me sylta korv å ost,
D7
G7
å gubbarna de skålade me socknens prost,
C
F
de va stuvad kål, de va får i kål,
G7
C
de va blomkål de va stenkol å så mycke alkohol,
F
de va dynamit, de va dundersprit,
G7
C
var dom hade fått´et från, de hör ju inte hit.
C
3. De va kalvkotlett å lingonmos å ärter, lök och dill
Dm
å skinka, gädda, ansjofisk å rökt å inlagd sill,
G7
C
de va sup å smörgåsbord me kycklingfrikassé
D7
G7
å Anna Karis höna på ett fat breve´.
C
F
Å där åts och dracks, de va inkokt lax,
G7
C
de va lammstekar, som trotsa både gaffel, kniv och sax,
F
de va fruktgelé, de va blamaché
G7
C
glassen var så kall att alla munnar drogs på sne.
16
C
4.
Å när dom hade sluta, så begynte dom på nytt
Dm
å öste i sej sillsallat, rabarberkräm å ”pytt”,
G7
C
å fast brudgummen han skrålade, var bruden ändå nöjd
D7
G7
å drömde blott om äktenskapets ljuva fröjd.
C
F
Hon hade bra aptit å bar en slöja vit
G7
C
å en sidenklänning skinande så blank som antracit,
F
hon hade lingonkrans å en silkesfrans,
G7
C
som guppade och slängde på´na baktill som en svans.
C
5.
Sen tog Österman från väggen ner en stråke med fiol,
Dm
å genast vart de fart å fläng på byxor å på kjol,
G7
C
de va hambopolka, gammalvals och schottis, spaderkatt,
D7
G7
de va lögn att käringarna stilla satt.
C
F
Dom sjöng hej och hopp, de gick i vild galopp,
G7
C
å sen hissa dom på bruden, så man såg´na ända opp.
F
Men på sin bröllopsnatt klädd i vit kravatt,
G7
C
låg brudgummen å snarka i galoscher å i hatt.
17
Vem är din vän?

    


Vem är din

du
 G


på

svin - ner,
D

vän?
  


Du

lyc - kans höj - der står.
Men var och


A7
så snart din
fin - ner.
Så läng - e
    
D
  
  



tu - sen vän - ner
   

A7
en
  

lyc - kas sol till - ba - ka
D

av
D

går.
A7
2. Vem är din vän? Kanhända lekkamraten
D
ifrån din barndoms lyckligare dar.
G
Nej, han har fått en bättre plats vid staten
A7
D
och minnes knappt vem han fordom var.
D
A7
3. Vem är din vän? Kanhända han som glaset
D
dig skaffade uti ett muntert lag.
G
Nej, du tar fel, det var blott vid kalaset
A7
D
han var din vän och bror en enda dag.
D
A7
4. Vem är din vän när lyckans sol gått neder
D
och bleka nöden för din hydda står?
G
Vem söker upp dig, delar ditt bekymmer?
A7
D
Vem är din vän, som var din vän i går?
D
A7
5. Jag vet en vän: Fly till din moders hjärta.
D
Fast ofta glömd hon känner dig igen.
G
Ifrån den stund hon födde dig med smärta
A7
D
hon är och blir din enda sanna vän.
18
  

des - sa snart för -

En ton från himlen
 
 




D
  
  
En
E

ton
från
  

 
D
vad
Hm
 
den
-
nen
G
D
E
A7
mig,
en
rig
ton
så
G
 
förr

jag hört
och
D


bar.
Hm E
G
 
G
D
3. Det var en ton av evighet
A
en paradismusik
D
D
Jag kände att det finns en ro
Hm
  
D
A
D7

  
mej
en glädje utan gräns.
D
Hm

till
2. Jag såg en kärlek utan mått
Hm
ald -
  
to
D
D7
A7

D

len nåd - de
klar
D
sett
  
him
A
sil - ver -

G
(Amazing Grace)
D7
G
D
och där den tonen klinga får
D
Hm
som jag ej anat ens.
A7
D
blir jorden skön och rik.
19
 G
 
Tidigt med solen

Am

Ti - digt med

 Am


sjung
- er
D
 
sky.


min
Am

 

so - len
jag


psalm
och


To - ner - na
G
G




P E Rudebeck
A7
föl - jer min hjord
G

små
fåg

lju - da
Am
by,

G
spe
-

D7
i
G

sko
A7

A7
- lar - na
 
G
i - från



-
gen.
D
2. Troget jag vaktar för ulven min betande hjord
Am
G
A7
D
Vilddjuren fly för min bön och Guds skyddande ord
Am
G
D7 G
medan jag vallar i skogen.
G
Am
G
A7
D
3. Själv är jag liksom det värnlösa lammet i skog,
Am
G
A7
D
men jag har också min herde, han känner mig nog.
Am
G
D7 G
Honom jag följer i skogen.
G
Am
G
A7
D
4. Medan jag sjunger och talar med Gud för mig själv
Am
G
A7
D
svarar mig trastar och lamm och den brusande älv.
Am
G
D7 G
Jag är ej ensam i skogen.
G
Am
G
A7
D
5. Duvan hon bygger djupt inne bland träden sitt bo.
Am
G
A7
D
Gömd ifrån världen hon lever i kärlek och tro.
Am
G
D7 G
Så vill jag bygga i skogen.
20

 
D


la
i

Lugn vilar sjön
G

 
 





Lugn vi - lar sjön.
 
       



 
barm,
han

da - lar
      

nu
bre - der nat - ten milt sin
ej me - ra



slum - rat
in
D7
ta - lar, han slum - rat
Am
D7
in
vid sko - gens

sko - gens barm.
D7
G
2. Lugn vilar sjön! Var fågel stilla

G


vid
 

 
Am

G

      

Och få - gelns röst
Em

Kring berg och
G
arm.
D7
D7
3. Lugn vilar sjön! Igenom parken
G
G
sitt huvud under vingen lagt.
en viskning går kring bergens krön,
Am
Am
All världens ävlan, flärd och villa,
D7
Och alla blommorna på marken
Em
D7
de fjättras nu av sömnens makt,
Am
D7
Em
de bedja fromt sin aftonbön,
G
Am
de fjättras nu av sömnens makt.
D7
G
de bedja fromt sin aftonbön.
G
D7
4. Lugn vilar sjön! Mot jordens smärta
G
le hoppets stjärnor från det blå.
Am
Var frid, var tröst, o mänskohjärta,
D7
Em
ty även dig skall friden nå,
Am
D7
G
ty även dig ska friden nå.
21
Sveriges städer
Mel.. Petter Jönsson
John Tengberg
D
A7
 
 
  

  









  

  
I gam - la Sveri - ge där fin - nes stä - der såmång - a
och fle - ra
blir de, ty

                  
D
nu
 G
 
de byg - gas med ång - a.

I
  

 
A7
blan - da,
allt
i - från
gla - da rim jag dem om var - and - ra
D
  
    
Y - stad och än - da till
A7
Det gamla Uppsala har så gott om studenter
D
och uti Sala där finns det silver, som blänker.
G
I Örebro finns där massor av kräftor,
A7
D
och i Arboga finns öl som plär komma efter.
D
3.
A7
I Södertälje där finns det kringlor och tokar,
D
och omkring Malmö där finns kanaler och bokar.
G
I Falun blir man med korv och kräftor trakterad,
A7
D
i Karlstad skiner vår sol så blank och polerad.
D
4.
A7
I gamla Visby oss fröjd ruinerna skänka,
D
och uti Vadstena finnes spetsar kantänka.
G
I Eskilstuna man slipar knivar och saxar,
A7
D
och uti Halmstad där finns så livade laxar.
D
5.
A7
För pepparkakor har Kungälv namn här i Norden,
D
och Karlshamnspunschen, den är den bästa på jorden.
G
Vi få från Jönköping våra säkerhetsstickor
A7
D
och ifrån Stockholm så många livade flickor.
22

Ha - pa - ran - da.
D
2.
 
vill
D
A7
6. I Göteborg finns Carnegies porter och pengar
D
men för sin brist på en kvast får Kalmar små slängar.
G
Om staden Åmål är ”ändå något” en sägen
A7
D
och uti Trosa är världens ände belägen.
D
A7
7. I Karlskrona där finnas båtsmän och dockor,
D
och ifrån Säter vi få av masarna klockor.
G
Från kaffehalvan får Uddevalla nog snäsor,
A7
D
och uti Norrköping finnas norrköpingsnäsor.
D
A7
8. I staden Motala byggs där fartyg i massor,
D
och lilla Gränna, en trädgårdsstad som gör kassor.
G
Om staden Skövde, en sägen finnas om skälmar,
A7
D
och uti kyrkan i Askersund finns det hjälmar.
D
A7
9. I Västerås smaka salta gurkorna malle,
D
och i Borås föds varenda mänska till knalle.
G
I Filipstad får pianot ej visa bena.....
A7
D
nej, kors i Kristinehamn, ej illa jag mena!
23
 
 
Till lags åt alla
(mel. Värnamovisan)
 
A7
al - la kan ing - en
va - ra om värl - den kring man ock skul - le
           
Till lags åt
   
D
G
A7
D
 D


          




 
   
fa - ra. Så där - för lugnt kan du sa - ken ta
vad tyc - ke folk om dig än må ha.
D
A7
2. Ty hur man brygger och hur man bakar
D
finns alltid någon som det ej smakar.
G
Och finns blott en som ger till ett rop,
A7
D
strax gör detsamma den hela hop.
D
A7
3. Det finns så mången som blott vill klandra
D
och döma allt och le åt andra.
G
Och brister finna de runt omkring
A7
D
men göra själva platt ingenting.
D
A7
4. Och brutna kvistar det finns i skogen
D
och mull det hänger alltid vid plogen.
G
Så blir dock slutet på allt till sist,
A7
D
att varje mänska har skuld och brist.
D
A7
5. Så kunna trygga vår väg vi vandra,
D
se på oss själva och ej på andra.
G
Men hjälpa nästan det är dock bäst
A7
D
och göra vad som oss höves mest.
24
 
 
Vi dricker kaffe
D
   
A7
    
(mel. Värnamovisan)

  


  
G
A7
D
 D


          
    
   
Vi dric - ker kaf - fe
i al - la
vä - der
stä - der, sta - tions-sam-häl - len och by - a - lag,
D
i bå - de
stör - re och mind - re
ja, sörp - lar kaf - fe var - en - da dag.
A7
2. Vi dricker hemma, vi dricker borta,
D
A7
5. Ett sparsamt släkte vi aldrig varder
D
D
ibland vid långbord, ibland vid korta.
vi dricker kaffe för tolv miljarder
G
G
Vi dricker inom- och utomhus
A7
och detta under ett enda år.
D
A7
och gillar kaffe långt mer än snus.
D
A7
3. Vi dricker kaffe som är magneten
D
Vi dricker kaffe hur än det går.
D
A7
6. Med glädje fyller vi kaffeburken
D
D
i både sällskap och ensamheten,
och dricker mer än arab och turken.
G
G
och det besinnats nu hurusom
A7
Fast priset stiger snart om igen
D
A7
vi dricker kaffe mest dygnet om.
D
A7
4. Den första koppen är alltid toppen
D
och den vi dricker till sista droppen
G
Dom goda tingen ju dock är tre,
A7
D
vi dricker kaffe som bara den.
D
så det dricks påtår och tretår me´.
25
 G
 
Anna Marie ochPelle
    
Fat - tig var hon och

 
    
C
Gustaf Lyckow
    
fat - tig var han och fat - ti - ga vo - ro
C
    
 
G
D7


Kär - le - ken li - ka brin - nan - de brann,

bå - da.
kär - le - ken är en

G
  
 
G

G

vå - da.
G
2. Båda som voro arbetsgeni
C
6. Snart är det jul och Anna Marie
G
C
tjänte på samma ställe.
C
G
myser som själva solen.
G
C
G
Pelle blev kär i Anna Marie,
Pelle en gammal folkmelodi
D7
D7
G
G
Anna Marie i Pelle.
lockar utur fiolen.
G
G
7. Solo en sväng på tiljan hon tar,
3. Amor han siktar säkert minsann,
C
G
C
lätt man av honom såras.
C
än är hon frisk i viljan,
G
C
Mia och Pelle togo varann,
D7
G
D7
G
påskaftonen vid Siljan.
G
G
4. Stugan de ha är vacker som få,
C
8. Mia och Pelle le mot varann,
G
C
högt vid en skog belägen.
G
C
Takstången med en järnflagga på
D7
G
Guld äger varken hon eller han,
G
D7
synes så väl från vägen.
G
kärlek de äga båda.
G
5. Kossa i bås och kalv i ett hörn,
G
nasse uti en stia.
C
G
lyckan de kring sig skåda.
C
G
Värphönor två på ladugårdsdörrn
D7
G
känner sig som då kronbrud hon var
bröllopet stod i våras.
C
G
G
kackla sin litania.
26
Pelle
J.O.Laurin
G
E7
Am
D7


  
                  



Det var en gång en li - ten pilt som het - te Pel - le. Hans fa - der lant - man var och råd - de
G

om
Am

ett
  

    

    

Em

stäl - le med då - lig be - tes - mark och än - nu säm - re jord,
G
Am
      
D7

G
 
det blev knapp och ma - ger kost på bon - dens bord.
G
E7
Am
2. Men Pelle växte upp, blev stor och stark med tiden.
D7
G
I bygden sade man att han var lite vriden,
Em
ty utan rast han grävde diken, röjde skog
Am
G
Am D7 G
på mark som aldrig rörts av spade eller plog.
G
E7
Am
3. Men se! Om några år kom lönen av hans möda
D7
G
då han med lust och fröjd högg av sin första gröda.
Em
Då sade man ej mer att Pelle var en tok,
Am
G
Am D7 G
nej, nu förstod man mycket väl att han var klok.
27
 
så
Vid ett torp i en skog
 
 
E7
A7
  


i
en skog med en häst
D
      
bon -

  
  
Vid ett torp
 A7
 
de
Em
   
för -
nöjd
 Em
   


väl
fat -
tig
A
    
     
D
hjär - tans
grund.



han
H7


så

ren

Em
för
- u -
i
   

sin
   
larm
alla snarka i byn,
A7
D
men morgonrodnan gladde hans syn.
E7
Alltid först gick han ut,
A7
alltid sist hem till slut
A7
D
och svettig i var klut.
Em
Bordet för honom dukas snart
H7 Em
A7
D
vid källan där vattnet rinner klart.
E7
Middag snart redes till,
A7
med en kaka, en sill
Em
A7
D
hans vällust nöjas vill.
28
och

A7

 
Nöjd
på sin
   
A7
lil - la

tänk - te
A7
tan


själ,
A7
A7
 

2. Solen glimma i skyn,
Em
Em
vän - de sin
E7
Em

E7

var

en
E7
   
av


A
en plog
A7
tu - va, klen och knapp,



  
för
   
Em
kör - de och log. Bäst han kör - de enstund, stack han pi - pan i

mun,
C M Bellman
D

gräl.
D

å - ker - lapp,
A7

är

- ligt


och
Där sjöng en fågel på lindekvist
Z Topelius
D
A7
D
 


 
  











   
 
  






Därsjöng en få - gel på lin - de -kvist,
A7
      
li - ten få - gel
på lin - de - kvist,
D

    
   
är jag för - visst,
          


D
men bor - ta drö - jer mitt hjär - tas vän,









  
 
Em
lund och mark är han fjär - ran än
A7

 


sko - gen.
D
A7
3. Och fågeln sjunger ännu i dag,
D
D
med ögon blå, med ögon blå
ännu idag, ännu i dag,
A7
A7
han satt i molnet och hörde på
han slår så ljuvliga sköna slag
D
D
och sjöng så stilla i kvällen:
och är så snabb med sin tunga.
G
G
Du lilla fågel på lindekvist,
Att vännen kommit, det hoppas jag,
D
A7
du lilla fågel på lindekvist.
D
att vännen kommit, det hoppas jag,
Em
Em
Gud giv din älskling åt dig så visst
A7
i
D
och fly - ger långt bort i
A7
2. Guds vackra ängel med ögon blå,
A7
Men
      

A7
bor - ta drö - jer mitt hjär - tas vän,
En
 


som nog kan spe - la och sjung - a.
G
D
på lin - de - kvist:
ty fågeln drillar ju slag på slag
D
A7
som du kan spela och sjunga.
D
till fröjd för gamla och unga.
29

  
Snart julen är här, uppå dörren han bankar


 
D
går
A7
  
Snart



D
ju - len är
 
i
de
  
stu - gor han
    
här,
up - på dör - ren han
E7
A

dju - pas - te
och tom - ten han
   


tan - kar.
D
 G
      
skall jag ge
D
ban - kar
D

 
van - kar vad
 G

 
   
D

Där tyst mel - lan
  
  
D
bar - nen till
jul - klapp i
år?
D
D
E7
A
och åt Stina en docka, som mamma kan gnälla
A7
D
åt Tore en bössa att indianerna fälla
G
D
A7
D
och åt lillan ett lamm som kan bräka bä, bä!
D
A7
D
3. En julgran jag också tar hem ifrån skogen
G
D
E7
A
åt sparvarna finns nog en kärve på logen.
D
A7
D
Och Brunte får havre, ett köttben får Trogen
G
D
A7
D
och själv får jag säkert ett stort fat med gröt!
30

ut - hus och
A7
2. Jag ger väl åt Anders en pisk som kan smälla
D
 
D
A7
G
A7


Hejsan, nu är det jul i var knut!
 C
 
  
    
Hej - san, nu är
det jul
 
    
 
  
G7
C
Nu
är
C
var knut.
  
vi fri - a, sko - lan
Snön lig - ger vit.
 
i

F
  
C
Him - len
  

F
är slut,
är blå,
  
C
I - sen är blank, skrid - skor - na på.
D7

G7
C
Nu
är
det
jul
  

i
var knut.
    

G
i

väg - gen
  
    

käl - kar - na fram och ski - dor - na på.
G7


C
    

Snö - gub - ben står och tit - tar.
C
3. Julgranen står så pyntad och fin
C
F
G7
C
G7
C
Kyrklockan ringer julhelgen in.
G
D7
lagar så många gotter.
F
C
granen står pyntad och fin.
Mamma i köket stökar så rar,
C

C
julafton om några dar.
D7

bo - ken vi slår
C
2. Julafton har vi om några dar,
F

F
G
Frid över alla sinnen!
C
C
F
C
Stora och små bära paket
Ta nu i ring, stora och små
G7
G7
C
alla har var sin lilla hemlighet
F
C
tralla och sjung, låt ringdansen gå!
C
F
C
Gissa, jag vet, nu blir du bet.
Nu är det jul, nu är det jul
G7
G7
C
Julafton får du veta!
C
julen varar än till påska!
31
Till Dig som spelar gitarr!
Som vägledning för Dig som spelar gitarr följer
här en uppställning över alla sånger på kassettbandet.
Tonarterna som anges är de som Astrid sjunger i på bandet.
Så långt det är möjligt använder vi få och enkla ackord!
Med hjälp av ackordanalyserna på nästa sida klarar Du alla sånger i häftet.
Kompförslagen är hämtade från Visor till gitarr 1 - Gitarrskola.
Aftonen
Anne Marie och Pelle
Bröllopet i Flänga
Det var en lördagsafton
Du hemmets jord
sid 1
26
16
13
5
G-dur
G-dur
C-dur
D-dur
C-dur
Där sjöng en fågel på lindekvist
En ton från himlen (Amazing Grace)
Ett sjungande gäng
Gamla farmor skrynklig är och grå
Hejsan, nu är det jul i var knut
29
19
12
10
31
D-dur
C-dur
G-dur
C-dur
B-dur
Kom sköna maj och blicka
Lappflickan
Lugn vilar sjön
Mormor
Pelle
4
14
21
11
27
G-dur
G-dur
G-dur
D-dur
G-dur
Rosen och fjärilen
Serenad för durstämd gitarr
Sjömannen och stjärnan
Snart är julen här...
Sveriges städer
7
8
15
30
22
D-dur
B-dur
A-dur
D-dur
D-dur
Tidigt med solen
Till lags åt alla
Vem kan sitta tyst och still
Vem är din vän?
Vi dricker kaffe
20
24
9
18
25
D-dur
D-dur
A-dur
A-dur
D-dur
Vid ett torp i en skog
Vårvindar friska
Vägarna de skrida
28
2
6
E-dur
c-moll
G-dur
32
Ackord
C
D
0 3 2 0 1 0
G
x 0 0 1 3 2
D7
x 0 0 2 1 3
G7
2 1 0 0 0 3
3 2
0
0 0 1
E
0 2
3
Em
1 0 0
A
Am
0 0 1 2 3 0
0 0 2 3 1 0
0 1 2 0 0 0
A7
0 0 1 0 2 0
Spelstilar
Viskomp 1
...att användas till sånger
i 4/4 eller 2/4-dels takt.
Viskomp 2
...att användas till sånger
i 3/4 eller 6/8-dels takt.
Fingerspel 1
...passar bäst till 4/4-dels takt
Fingerspel 2
...passar bäst till 6/8-dels takt
33
E7
0 2 3 1 4 0
Hm
x x 0
3 2 1
F
x x 3
2 1 1
H7
x 2 1 3 0 4
Bakgrund
Under många år har jag haft glädjen och förmånen att få leda sångstunder
på Livslusthuset Delfinen i Eskilstuna. Vi sjunger visor och schlagers,
skillingtryck och många andra visor som är välbekanta för de flesta.
Så dricker vi kaffe förstås....
Bland alla sångglada gäster på Delfinen träffade jag Astrid Andersson
för ett par år sedan. Jag förstod snart att Astrid satt inne med en sångskatt
utöver det vanliga. På något sätt borde detta dokumenteras!
Ett sånghäfte vore nog inte så svårt att göra... Ännu roligare skulle det bli
om vi kunde spela in ett band med alla sånger i häftet.
Frågan är ju fri, så jag frågade Astrid och personalen på Delfinen
om vi kunde sätta planerna i verket.
Det gick alldeles utmärkt.
- Jag älskar alla sånger som jag kan! sa Astrid.
Så här gjorde vi...
Astrid och jag valde tillsammans ut 28 sånger. De flesta av dem hade Astrid haft
med sig som tidningsurklipp ur den utmärkta tidningen Kvällsstunden.
Ett personalrum på Delfinen blev vår inspelningsstudio. Vi använde en vanlig
kassettbandspelare och en enkel mikrofon när Astrids sång spelades in på band.
Bandspelaren kopplades sedan via en mixer till datorn. Med hjälp av ljudprogrammet WaveLab Lite överfördes Astrids sånger till datorns hårddisk.
I ljudprogrammet redigerades sångerna så att varje sång blev en egen ljudfil
i Wave-format.
I Mediaspelaren (som finns i Windows) skapades sedan en spelningslista
bestående av de 28 ljudfilerna. Så brändes en CD-skiva.
Här kunde vi ha nöjt oss, men eftersom inte alla CD-spelare läser datorbrända
skivor kopierades skivans innehåll till kassettband.
Alla bilder i häftet kommer från Astrids eget fotoalbum.
Ett stort tack till alla gäster och all personal (särskilt Margit) på Delfinen!
Vi ses!
AndersBerglund
34
5
Astrids sånger
28 sånger ur Astrid Andersson visrepertoar
Under våren och hösten 2003 träffade jag Astrid Andersson
på Livslusthuset Delfinen i Eskilstuna.
Vi har pratat och sjungit sånger som Astrid haft med sig
som tidningsurklipp i bruna A4-kuvert.
Ur denna klippsamling har vi tillsammans valt ut 28 sånger
som vi sammanställt till det här lilla vishäftet.
Till häftet hör ett kassettband med Astrids egna insjungningar av sångerna.
Det är vår förhoppning att sångerna på det här sättet ska kunna nå
ut till Dig som tycker det är roligt att sjunga och spela gamla visor!
Visor till gitarr
1. Gitarrskola
2. Skolsånger
3. Skillingtryck
4. Svenska folkvisor
5. Astrids sånger
6. Sång- och danslekar
7.Carl-Michael Bellman
8. Kaffetåren
9. Konsten att sjunga och spela utantill
10. Julsånger
Källslätten 12
647 91 Mariefred
www.musikattminnas.se