Vänklang - Konserthuset

Föreningen
Filharmonikernas vänner
sToCkholms konserThUs
Vänklang
MAJ 2013
Maj 2013
Tack Börje!
Det är med betydande ödmjukhet och stor entusiasm jag nu tar över stafettpinnen efter Börje
som ordförande i vår fina Vänförening. Ödmjukhet
inför uppgiften att förvalta det arv som under
många år under Börjes ledning byggts upp och
inför allt det kunnande som finns representerat
bland er alla och inte minst i styrelsen. Entusiasm
över att få fortsätta arbeta med och för er alla
så att Vänföreningen även i fortsättningen blir en
naturlig och självklar mötesplats för musikentusiaster på båda sidor om scenrampen.
Vi tackar Börje Risinggård för lång och trogen
tjänst, fyra år som vice ordförande och inte mindre än 13 år som ordförande.
Föreningen har under hans tid utvecklats och vuxit enormt. Det är naturligtvis
inte bara hans förtjänst, men han har i hög grad bidragit till att Filharmonikernas
Vänförening idag är en av landets absolut största och mest välskötta vänföreningar. Han har lugnt och metodiskt lett styrelsens arbete på ett föredömligt sätt.
Han har spritt trygghet och trivsel omkring sig. Och hans djupa och genuina
engagemang för musiken i allmänhet och Kungliga Filharmonikerna i synnerhet
har ingen kunna ta miste på. Tack Börje!
Som ny ordförande tackar jag för ert förtroende och lovar att tillsammans med
styrelsen, kansliet och Konserthusets ledning göra mitt bästa för föreningen
framöver. Jag ser fram emot fortsatta kontakter med er medlemmar. Utan ert
stöd och er medverkan på våra vänträffar och lyssnarcirklar kan vi inte fortsätta
att stödja våra vänner i orkestern. Och det är ju det som är vårt yttersta syfte!
Vi får då och då kommentarer, både positiva och kritiska, och förslag och idéer
om vår verksamhet. Denna direktkontakt med er medlemmar är mycket viktig
för att vi ska kunna driva verksamheten så som ni vill ha den. Fortsätt att höra
av er! När vi ses på vänträffarna eller via e-mail till [email protected]!
Inbjudan till vänträff om
Ingmar Bergman och musiken
Tisdag 21 maj kl 19.00 i Grünewaldsalen
Varifrån kommer musiken...?
"Om jag var tvungen att välja mellan att förlora hörseln eller
synen – då skulle jag behålla hörseln. Jag kan inte tänka mig
något värre än att min musik skulle tas ifrån mig.” Så uttryckte
sig en av världens främsta filmskapare.
Vid vänträffen som arrangeras i samarbete med Dramatens Vänförening kommer musikjournalisten Tom Sandberg,
medlem i Vänföreningens styrelse, att leda ett samtal om Ingmar Bergman och hans relation till musiken. Vad betydde den
för honom och hans skapande? Vilken roll spelade musiken i
hans filmer och teateruppsättningar? Vilken musik drogs han till?
Vi kommer att få höra utdrag ur Bergmans Sommarprogram 2004, och vi
kommer att få ta del av erfarenheter från några som arbetat nära honom och
som ägnat stort intresse åt ämnet.
Dramatenskådespelerskan Irene Lindh var bl a med och sjöng i Bergmans
uppsättningar av Vintersagan och Ett drömspel.
Pianisten Roland Pöntinen ägnade nyligen en pianoafton åt Ingemar
Bergman och musiken.
Kulturjournalisten Marie Nyreröd, nu verksam vid Sveriges Television,
arbetade under många år nära Ingemar Bergman.
Musikjournalisten Lars Nylin, arbetar sedan flera år med att samla in och
i någon form ge ut ett urval av Bergmans musik.
Efter en paus får vi lyssna 15-årsjubilerande Lilla Akademiens elever och
musiker från Kungliga Filharmonikerna som är föräldrar och/eller lärare på
Lilla Akademien.
Den 21 maj arrangerar vi säsongens sista vänträff, denna gång tillsammans
med Dramatens Vänförening. Det blir ett estradsamtal om Ingemar Bergman
och musiken, och musik av elever och lärare från Lilla Akademin. Då hoppas
jag vi ses igen.
Entréavgiften är 100 kr per person och betalas vid ingången (kontant). I pausen
serveras en smörgås och vin kan köpas för 50 kr per glas. Köp gärna vinkupong
direkt vid ankomsten så går det smidigare i pausen. Ha gärna jämna pengar och
glöm inte medlemskortet.
Anmäl dig på telefon 08-20 58 12 eller till [email protected]
snarast möjligt och senast torsdagen den 16 maj. Om du anmält dig och får
förhinder utgår vi från att du anmäler detta.
Lev väl!
Varmt välkommen!
Martin Dworén
Ordförande
Årsmötet 24 april
Börje Risinggård har varit medlem i Vänföreningens styrelse sedan 1996 och
dess ordförande sedan 1999. Nu har han bestämt sig för att det är dags att göra
annat och lämnar över ordförandeklubban till nästa ordförande.
Han avtackades och uppvaktades med blommor, presenter och tal från
Vänföreningen, orkestern och Konserthuset. Börje Risinggård är nu Hedersvän i
Vänföreningen.
Till ny ordförande valdes enhälligt Martin Dworén, styrelsemedlem sedan
2006 och under flera år ansvarig för föreningens musikresor. Vi hälsar
honom välkommen som ordförande och önskar lycka till.
Övriga styrelsemedlemmar:
Leif Borin
Monika Hammar Granberg
Bo Leander
Ulla Ravell
Astri Andersson
Jan Lindman
Tom Sandberg
Stefan Forsberg, konserthuschef
Peter Eriksson, orkesterns ordförande
Margareta Risinggård, nyval
Ulrika Wedelfors
Välkommen att beställa en kopia av årsmötesprotokollet. Ring kansliet
08-20 58 12 eller skicka ett mejl till [email protected]
Martin Dworén, välkommen att ta plats i högsätet! Vem är du?
Jag är en storkonsument av musik både på Konserthuset och på skiva.
Sedan slutet på 50-talet har jag nog varit på uppåt 800 konserter här i huset.
Det känns nästan som mitt andra hem! Det började med skolkonserterna med
dåvarande konserthuschefen Johannes Norrby och har sedan fortsatt. Härutöver
är jag en glad pensionär, far- och morfar, och arbetar på Fryshuset med och för
barn och ungdomar.
Vad var det som fick dig att anta utmaningen att bli ordförande, efter sju år som
styrelseledamot?
Det var ett erbjudande som det var svårt att tacka nej till. Att få bli ordförande i
en av landets största och finaste vänföreningar .... det är en ära och en utmaning!
Vad tänker du ta med dig från Börjes tid?
Det allra mesta! Börje har gjort ett jättefint jobb och lett styrelsens arbete på ett
föredömligt sätt. Sedan kan det hända att både jag, styrelsen och medlemmarna
kommer fram med en del nya idéer och då får vi diskutera dem. Men ambitionen
är att föreningen även framöver ska driva en verksamhet som både är uppskattad av medlemmarna och ger oss möjlighet att fortsätta att ge ett substantiellt
stöd åt våra vänner filharmonikerna. Den största utmaningen är att vi i styrelsen
måste hantera föreningens ekonomi så att vi kan fortsätta stödja orkestern. För
att lyckas med detta måste vi satsa på att behålla och utöka medlemskretsen,
att erbjuda attraktiva program och att få fler yngre medlemmar!
Så här presenterar sig den nya styrelseledamoten
Margareta Risinggård
Tack för förtroendet! Jag är mycket glad över att
vara invald i styrelsen för Kungliga Filharmonikernas
vänförening. Musik har alltid funnit med i mitt liv - som
aktiv sångare i barnkör, skolkör och kyrkokör och som
publik från tidiga tonår på skolkonserter på lördagseftermiddagarna i Konserthuset.
Jag är född på Södermalm men uppvuxen i
Bromma och har varit Bromma trogen större delen
av mitt liv. Jag är socionom och har ägnat många år
av mitt yrkesliv inom Skatteverket med att rekrytera
personal och med EU-samarbete. Yrkesarbetet är
nu passerat för min del men jag har fortfarande kontakter med tidigare kollegor
och är sekreterare i en livaktig ”veteranförening”. Livet med stora möjligheter
att disponera min tid passar mig utmärkt. Musik finns det alltid tid för och vi går
mycket gärna på konserter både i Stockholm och på resor. Det blir mycket ofta
i vårt Konserthus vilket en gång kommenterades av Peter Scheele: ”Har ni inget
eget hem?”
Från mitt körsjungande minns jag särskilt Glucks Orfeus och Eurydike i
Bromma läroverk under gymnasieåren och Brahms Requiem i Västerledskyrkan
under Folke Wedars ledning . Under några år på 70 - 80-talen bodde vår familj
utomlands och musikminnen därifrån var att sjunga i en kyrkokör i Warszawa och
att vara med i en kör med sångare från många länder i Lagos, Nigeria.
Maken Börje sedan 43 år och jag har två barn och fem barnbarn som alla bor
på gångavstånd från vårt hem i området Bromma Kyrka. Det innebär stor och
ömsesidig glädje och nytta för oss alla. Vår dotter var elev på Adolf Fredriks
musikskola vilket gav många härliga musikminnen för hela familjen. Vi tycker att
det är viktigt att den klassiska musiken introduceras tidigt i livet. Självfallet har vi
abonnemang på familjekonserterna för barnbarnen och oss själva.
Årets Filharmoniker utsedda
Vid konserten den 11 april delade vi ut stipendier till de två som valts till
Årets Filharmoniker. Det blev Joakim Wendel och Johan Fransén som fick
40 000 kronor vardera.
Violinisten Joakim Wendel spelar i Kungliga
Filharmonikernas första violinstämma. Han arbetade hos Uppsala
Kammarsolister åren 1984–90. Han har
även varit konsertmästare i Jönköpings
Sinfonietta och Sundsvalls Kammarorkester.
Övrig tid har Joakim Wendel frilansat som
kammarmusiker. Vi gratulerar och frågar vad
han tänker använda pengarna till.
- Jag har inte riktigt bestämt mig än men
jag har tänkt köpa en ny stråke så
då är det här verkligen ett välkommet bidrag.
Men nu ska det bara njutas…
Klarinettisten Johan Fransén är alternerande soloklarinettist i Kungliga Filharmonikerna. Innan dess
hade han samma position vid Malmö opera och
musikteater och han har även varit soloklarinettist i
Helsingborgs symfoniorkester. Han har framträtt som
solist med Kungliga Filharmonikerna vid ett flertal
tillfällen, till exempel hösten 2002 i Aaron Coplands
Klarinettkonsert och i november 2006 i Mozarts
klarinettkonsert. Vid sidan av orkesterengagemang
ägnar han en stor del av sin tid åt kammarmusicerande.
- Tack för stipendiet, det var verkligen en glad
överraskning. Vad jag ska göra för pengarna har jag
inte riktigt bestämt ännu, men att åka till Berlin och
få en massa inspiration i form av konserter och opera
på riktigt hög nivå och kanske också passa på att ta
någon lektion är något jag har funderat på.
Årets mottagare av Stefan Jacobsons pris till
Fritz och Wega Jacobsons minne
Detta pris kan vi dela ut tack vare avkastningen på en mycket generös donation
från vår medlem Stefan Jacobson. Mottagare av priset i år är pianisten Stefan
Lindgren. Prissumman är 49 000 kronor.
Stefan Lindgren studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1976–80
och erhöll diplom 1980. Sedan fortsatte studierna vid Juilliard School of Music
i New York 1981–83. Han har framträtt med de flesta större orkestrar i Sverige
och har gett ett stort antal pianoaftnar och kammarmusikkonserter både i Sverige och internationellt. Han var Radiosymfonikernas orkesterpianist 1993–2001
och innehar sedan 2007 motsvarande tjänst hos Kungliga Filharmonikerna. Han
är även tonsättare och har bland annat komponerat flera pianokonserter. Den
senaste, Pianokonsert nr 4, uruppfördes av Helsingborgs Symfoniorkester med
Stefan Lindgren som solist i september 2012.
- Kära vänner, jag är överväldigad! Mitt allra största och varmaste Tack för
stipendiet Stefan Jacobsons pris. Jag är utomordentligt glad och tacksam, det
är verkligen ett stort privilegium. Det här stipendiet gör det möjligt för mig att
genomföra CD-inspelningen av min pianokonsert, plus två ytterligare orkesterstycken av mig, med Helsingborgs Symfoniorkester. Det känns underbart roligt
och inspirerande att få möjlighet att förverkliga en musikalisk dröm på detta sätt.
Lite av varje...
”Jag fick uppleva Carlos Kleiburn arbeta med Wienerfilharmonikerna i nästan
en timme, in i minsta detalj. Finns det någon form av mänskligt samarbete som
mellan de här 90-100 musikerna och dirigenten? Inbördes mellan musikerna
och med dirigenten. Jag vet inte. Jag vet ingenting som är mer av mänskligt
samarbete än det. Och jag vet ingenting som är roligare och mera upphetsande
egentligen än att sitta i en orkester, sitta mitt inne i den stora klangkroppen, och
lyssna. Om jag hade varit mera musikbegåvad och mindre regissörsbegåvad
så hade jag säkert blivit dirigent. Därför att jag upplever det som nånting som
måste vara, om man är bra, måste vara nånting av det roligaste som finns.”
Ingmar Bergman, ur Sommar 2004
-----------------------------------------------------------------------
Det har varit presskonferens i Konserthuset.
Då fick vi bland annat bekräftat att Stefan Forsbergs kontrakt förlängts till 2021
och att Sakari Oramos kontrakt har förlängts till 2018.
Stefan Forsberg kunde stolt meddela att verksamheten går bra, vi har ett hus
som bubblar av aktivitet.
Några nedslag i kommande säsong: Nobelkonserten 8 december leds av
Riccardo Muti.
Pianisten Leif Ove Andsnes är Artist in Residence och Rebaroque har utnämnts till Ensemble in Residence.
Aktuelle Herbert Blomstedt debuterade med Kungliga Filharmonikerna för 60
år sedan och firar det 2014 med samma program som den gången 1954.
Hedersdirigenten Alan Gilbert gästar huset med Bruckners åttonde symfoni.
Martin Fröst kommer med ett nytt konsertprojekt, Dollhouse. Andrew Manze
gästar oss till våren.
Det blir en romansserie i Grünewaldsalen med bland andra Anna Larsson,
Nina Stemme och Miah Persson. De kommer alltid att vara två vid samma konsert. ”Så ni får mycket godis för pengarna”, sa Anna Larsson när detta presenterades.
Konserthuset kommer att starta en webb-TV-kanal där man ska kunna se hela
konserter, hela bredden av verksamheten. KonserthusetPlay.se.
Och det blir mycket, mycket mer.
Här njuter slagverkarna Anders Haag och Daniel Kåse av årets första glass.
-------------------------------------------------------------------------------Det här är sista numret för våren.
Nu tar kansliet sommarlov och
öppnar igen lagom till Gärdetkonserten och ett nytt nummer av
Vänklang i början av september.
Då kommer det att finnas en
inbjudan till vänträffen den 30
september och den är verkligen
värd att vänta på.
Men dessförinnan ses vi
på Gärdet den 18 augusti och
möter Filharmonikerna i det
gröna. Fram till dess – tack för
denna säsong och ha en riktigt
skön sommar!
Redaktören själv har redan haft en bit sommar, i Nya Zeeland i februari. På
bilden sitter jag på ett kafé på en kaj mitt i huvudstaden Wellington. Inte så dumt
för att vara i februari…
Resor i musikens tecken
8-9 juli Stor Jussi Björlingkonsert och besök på Världsarvet
Hälsingegårdar Ciceron Niklas Lindblad
Till Voxnadalen djupt inne i Hälsinglands skogar kom Jussi Björlings förfader redan
1747. Den 8 juli arrangerar Jussi Björling-sällskapet sin årliga konsert i Voxnabruks
1700-tals kyrka till minne av den store tenoren.
Medverkande är 2012 års Jussi Björlingpristagaren Joachim Bäckström, som nu
gör succé i Trollflöjten på Malmöoperan, och Christer Bladin som bland annat har
sjungit med Plàcido Domingo. Sopranen Rebecca Rassmussen, 2011 års Jenny
Lindstipendiat, medverkar, och Lennart Eng ackompanjerar på flygel.
Efter konserten bjuds en buffé på Woxnabruks Herrgård och "Önskekonsert". Vi
får lyssna till samtal lett av Kgl Operans chefdramaturg Stefan Johansson som talar
om Jussi Björling och Stephen Hastings bok: "The Björling sound". Anders Hanser
berättar om operasångerskan Hanser-Lina Fäbodstintan från Orsa, som gjorde
debut på Operan mot Jussi Björling.
Vi besöker Världsarvet Hälsingegårdar. Vi ser några av de allra vackraste Hälsingegårdarna i trakten med granna förstukvistar och allmogemåleri. Vi gör en utflykt
i Voxnadalens högklassiga allmogebebyggelse och sekelskiftesarkitektur och
besöker ett museum över sångaren Jim Reeves.
Vi bor bekvämt på uppskattade AlftaQuren.
Avresa från Cityterminalen 08.30. Åter på Cityterminalen den 9 juli 19.00.
Pris 2 690 kronor (ordinarie pris 2 990 kronor) Inget enkelrumstillägg tillkommer.
I priset ingår bussresor, en natt på hotell, en frukost, två luncher, en buffé, två förmiddagskaffe, konsertbiljett, visningar och entréer enligt programmet.
Anmälan direkt till Favoritresor 08-660 18 00 senast 7 juni, [email protected]
Uppge ditt medlemskap vid anmälan.
11-13 juli Vattnäs Konsertlada – Festival med Opera och Verdi
Ciceron är musikkonnässören Niklas Lindblad
Det finns några platser kvar – så skynda att anmäla!
Vattnäs Konsertlada, mellan Mora och Orsa, en vacker spelplats för klassisk musik.
Hovsångerskan Pers Anna Larsson, själv bördig från Vattnäs, är konstnärlig ledare
för Vattnäs Konsertlada.
Dag 1 Avresa från Cityterminalen kl 09.00. Lunch på Haganäs Herrgård, sedan mot
Mora och vårt hotell. Gemensam middag och avfärd mot Vattnäs och en Verdikonsert. Medverkande är Anne Wik Larsen, Hanna Husáhr, Ingrid Tobiasson, Fredrik
Zetterström, Rickard Laby, Lars Cleveman, Anna Larsson, Göran Eliasson samt
Vattnäs festivalkör.
Dag 2 Visning av Zorngården, Anders Zorns och Emma Lamms hem som ännu
berättar om ägarnas liv och verk. Gemensam lunch på Fryksås hotell i en av Sveriges äldsta fäbodsmiljöer. Efter gemensam middag beger vi oss mot Vattnäs och
Brittens ”Lucretia”. Medverkande är Pers Anna Larsson, Ingrid Tobiasson, Göran
Eliasson, Eva-Lotta Olsson, Anton Ljungqvist, Medlemmar ur Dalasinfoniettan.
Dirigent är Mathias Böhm. Regissörer är Pers Anna Larsson och Ingrid Tobiasson.
Dag 3 Besök på Sångs – skalden Erik Axel Karlfeldts hem i Sjugare. Vår lunch
serveras i Bjursås med vidsträckt utsikt över den kringliggande bygden. Tillbaka
i Stockholm vid 18-tiden.
Pris per person i dubbelrum: 5 390 kronor (ordinarie pris 5 690 kronor.) För
enkelrum tillkommer 850 kronor. I priset ingår bussresa, två nätter på hotell, del i
dubbelrum, två frukostar, tre luncher, två middagar, konserter och musikarrangemang enligt programmet, Visning och entré enligt programmet, ciceron.
Anmälan direkt till Favoritresor 08-660 18 00 senast 29 maj, [email protected]
se. Uppge ditt medlemskap vid anmälan.
7-9 augusti 2013 – Exklusivt för Filharmonikernas Vänner
Katrina kammarmusikfestival på Åland!
Katrina kammarmusik klingar igen i det åländska landskapet med lockande konsertplatser – medeltida kyrkor, Kastelholms slott och Kobba klintar utanför Mariehamn. Med toppmusiker från Sverige och Finland får vi njuta av främst svensk
musik. Under vistelsen kommer vi också att bli inbjudna till Svenska Konsulatet i
Mariehamn. Den svenska konsuln är medlem i Vänföreningen.
Dag 1: Avresa från cityterminalen 7.30 till Grisslehamn och Eckerölinjens fartyg
som avgår 10.00. På Eckerö möter vi vår guide med buss som berättar om Åland
och dess historia, bl a Bomarsunds fästning. Vi bor på Hotell & Restaurang
Pommern i Mariehamn. Efter middag beger vi oss till Finströms kyrka för konsert
”Musica Baltica” med musik av bl a
Dietrich Buxtehude, Christian Geist, Johan Valentin Meder och Ludert Dijkman.
Kajsa Dahlbäck, sopran, Helsingfors barockorkesters ensemble och Temperakvartetten
Dag 2: Frukost och egen tid fram till lunchkonsert kl 12 i Sankt Görans kyrka,
Mariehamn
med musik av Gunnar de Frumerie, Tor Aulin och Fanny Mendelssohn. Gemensam middag på hotellet. 19.00 Konsert på Kastelholms slott. Musik av bl a
Anders Eliasson, Benjamin Britten, och Wilhelm Stenhammar.
Dag 3: Frukost och avresa till Eckerö för båtresa med smörgåsbord. Åter i
Stockholm ca klockan 16.30.
Pris: 4 490 kr per person i dubbelrum, Enkelrumstillägg: 250 kr per natt.
I priset ingår buss- och båtresa, 2 övernattningar inkl frukost, ett smörgåsbord,
två middagar. Biljett till konserterna, guide och reseledare.
Bokning senast 5 juni till Larssons Resor 08-34 82 00 eller till e-post till
[email protected]
10-11 augusti - Opera i Dalhalla och opera På Skäret
Dalhalla i Rättvik har blivit en musikscen med rykte långt utanför landets gränser.
Akustiken är uppseendeväckande bra och teatern med sin vattenomflutna scen
har inspirerat scenografer och ljuskonstnärer till fantastiska dekorer.
Richard Wagners Rhenguldet ges nu i en produktion som är speciellt anpassad för Dalhallas storslagna miljö. Eld, luft, jord och vatten och en magnifik
sångarensemble. Uppsättningen regisseras av den erfarne Wagnersångaren
Marcus Jupither, som gör sin debut som regissör. Medverkande är bl a Anna
Larsson, Göran Eliasson, Niklas Björling Rygert, Dalasinfoniettan och Gävle
Symfoniorkester. Dirigent är Patrik Ringborg. Efter föreställningen tänds
kvällshimmelen upp av ett magnifikt fyrverkeri.
Årets Opera på Skäret är Rossinis ”Barberaren i Sevilla”, en komisk opera i
två akter om den finurlige barberaren Figaro, som hjälper sin trånsjuke vän greve
Almaviva att få sin älskade Rosina. Vi får ta del av listiga upptåg, falska förklädnader och sprittande musik. Örebros kammarorkester medverkar. Dirigent är
Andreas Lönnqvist.
Skäret – ett nedlagt sågverk vid sjön Ljusnaren – har på kort tid blivit ett
intressant alternativ för operaintresserade i Sverige. Det gamla sågverket har
mycket god akustik och upplevelsen av opera blir någonting alldeles extra i den
vackra miljön.
Dag 1 Avresa från Cityterminalen kl 09.00. Lunch på Gamla Staberg, en välbevarad bergsmansgård. Vi kommer under eftermiddagen till Korstäppans herrgård
vid Siljans strand. Gemensam middag och därefter färd till Dalhalla för kvällens
föreställning. Efter föreställningen åter till hotellet där vi äter en kvällssmörgås
och samtalar om våra intryck.
Dag 2 Efter frukost avreser vi från hotellet. Lunch på Bångbro Herrgård, byggd
på 1850-talet. Föreställningen på Skäret börjar klockan 16.00. Vid återresan mot
Stockholm stannar vi i Arboga för att samla våra intryck över en räksmörgås och
ett glas vin. Åter Cityterminalen vid midnatt.
Pris 4 690 kronor (ordinarie pris 4 990 kronor) För enkelrum tillkommer 350
kronor.
I priset ingår bussresa, en övernattning på hotell, del i dubbelrum, en frukost,
två luncher, en middag, entréer och visningar enligt programmet, två evenemangsbiljetter, räksmörgås och ett glas vin, skatt.
Anmälan direkt till Favoritresor 08-660 18 00 senast 7 juni, [email protected]
Uppge ditt medlemskap vid anmälan.
25-29 november Verdi och Mahler i Budapset
Budapest i musikens tecken planeras till den 25-29 november. Det blir en opera
och en konsert. Verdis Othello och en Mahlerkonsert. Pris och program beräknas bli klart om några veckor.
Ni kan redan nu anmäla intresse för denna här resa, direkt till Favoritresor
08-660 18 00 [email protected] Uppge vid anmälan ditt medlemskap.
Sommaröppet
18 juni-24 augusti
Fri entré till utställningarna The Nobel Prize Award
Ceremony: The Exhibition och Organic Knitting –
Twisted Shadows. Guidade visningar på svenska
och engelska samt visningar för barn.
Läs mer på konserthuset.se/sommar
Trevlig resa!
Trevlig resa önskar Martin Dworén
0768-987 004
[email protected]
Nya medlemmar hälsas varmt välkomna
arne kallin
helena Wallenberg
lilian och alessandro
Cornale
najat Jabo
Ulf och Charlotte
selander
MUSIKSMART
Med en konsertserie kommer du iväg!
stockholms konserthus är ett hus fyllt med musik! kliv in från
stadens brus och sätt dig i någon av våra salar och njut. vi låter
dig svepas med i den stora symfoniorkesterns mäktiga klanger
och trollbindas av virtuosa solister i olika genrer. oavsett om
du kommer själv, med någon du tycker om, tillsammans med
arbetskollegor eller med kompisar, är ung eller äldre. i stockholms konserthus, stadens musikaliska vardagsrum, låter vi
dig uppleva och njuta av musik med flera sinnen.
var smart, vi kallar det musiksmart, och boka en konsertserie.
med våra konsertserier blir det billigare, enklare och smidigare
att komma iväg, både för att njuta av gamla favoriter och för
att upptäcka nya stjärnor på musikhimlen!
Många fördelar
• Billigare. 25% rabatt på konserterna i din serie. Du får
dessutom 15% på de allra flesta av våra övriga konserter
under säsongen.
25%
rabatt
• Enklare. Ett färdigt paket med utvalda konserter
som gör att du kommer iväg.
Omslag: Karl-Johan Elf.
Helena Valeberg. Foto: Dan Hansson
• Smidigare. Din plats är bokad innan lösbiljetterna släpps –
även till de mest populära konserterna.
Tips
vi hjälper dig gärna att välja serie efter dina intressen.
Du når oss på telefon 08-50 66 77 88.
Var MUSIKSMART.
Boka din musiksäsong nu!
Aktivitetskalender
21 maj
Vänträff kl 19.00
30 maj
Kungliga Filharmonikerna spelar i Dresden
8-9 juli
Resa – Jussi Björling i Hälsingland
11-13 juli
Resa – Vattnäs Operafestival
7-9 aug
Resa – Kammarmusik på Åland
10-11 aug
Resa – Opera på Skäret och Dalhalla
18 augusti
Kungliga Filharmonikerna spelar på Gärdet
30 september
Vänträff
22 oktober
Vänträff
18 november
Vänträff
25-29 november
Resa – Verdi och Mahler i Budapest
Föreningen Filharmonikernas vänner
Box 7083, 103 87 Stockholm
Tel 08-20 58 12, e-post [email protected]
Ansvarig utgivare: Martin Dworén. Redaktör: Ulla Ravell
ISSN-nr 2000-4400