Sorteringsanvisningar för förpackningar och tidningar

Varför gäller lagen
förpackningar och inte
materialslag?
Förordningen om producentansvaret bottnar i en princip som kallas
”Polluter Pays Principle” (ungefär
”den som smutsar ner ska betala”). Principen innebär att den
som tillför samhället en ”förorening” också ska ta ansvar för att ta
hand om denna ”förorening”. Man
vill komma åt problemet vid dess
kärna.
För att detta ska kunna fungera
i praktiken måste politikerna
definiera vilka varor som ska omfattas så att ansvaret för vem som
tillför samhället dessa kan tydliggöras — eftersom de ska ställas
ansvariga för att organisera och
finansiera en insamling. Det kallas
producentansvar och två av de
varugrupper som har ett producentansvar är just förpackningar
och tidningar.
Varför får jag inte lämna annat än förpackningar och tidningar på
återvinningsstationen?
Den huvudsakliga anledningen
är att insamlingen kostar pengar,
de återvunna förpackningarna
bär inte sina egna kostnader. Och
de så kallade producenter som
finansierar återvinningen av sina
produkter kan givetvis inte hållas
ansvariga för att betala andra
producenters varor.
Dessutom används ofta olika kvalitéer till olika typer av produkter.
Man kan till exempel inte blanda
glasförpackningar med vilket
sorts glas som helst. Vanliga fönsterrutor och många dricksglas är
av annan kvalitet som gör att om
de blandas med glasförpackningar
får det nya glaset sämre kvalitet.
Ett dricksglas är av annan kvalitet än glasförpackningar,
och om de blandas med glasförpackningar får det nya
glaset sämre kvalitet.
www.borab.se
tfn 0278-255 22
e-post: [email protected]
V A R F Ö R ?
Dina sopor kan innehålla
både farliga och värdefulla
ämnen. Genom att sortera
dina sopor väl, kan de tas
omhand på ett säker sätt och
det mesta kan återvinnas.
Därmed skyddas människor
och miljö. Vi kan också spara
energi och naturresurser
genom att använda materialen flera gånger.
Sopsortering är en del av
EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö
och människor inte kommer
till skada.
Genom att sortera soporna
minskar dessutom det avfall
som riskerar att hamna på
deponi, soptipp.
Det är faktiskt också ett
lagbrott att inte sortera sina
sopor.
Förpackningarna som lämnas ska vara tomma och
rena. Skölj ur om det behövs och låt den torka; att
diska i varmvatten är inte
nödvändigt.
Sorteringsanvisningar
Så här
sorterar du
Förpackningar och
tidningar
Information från förpacknings- och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se
Så här sorterar du - lämna till ÅVS*
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar
Flaskor och burkar, vinoch spritflaskor från
Systembolaget.
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar,
bärkassar, presentpapper,
wellådor till TV, stereo,
möbler m m, omslag till
bokklubbsböcker.
Bärkassar, plastpåsar,
plasttuber, refillpaket,
plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket,
frigolit, burkar, dunkar,
flaskor, små hinkar (t ex
för sylt).
Konservburkar, tuber,
kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade
målarburkar.
Dags- och veckotidning,
magasin, reklamblad,
kataloger (postorder,
telefon, resekataloger och
liknande), broschyrer och
skriv/ritpapper.
Färgat och ofärgat glas
sorteras var för sig.
OBS! Sortera inte som
glasförpackning:
OBS! Sortera inte som
pappersförpackning:
33 och 50-centiliters
dryckesflaskor lämnas
mot pant i butiker.
Porslin, keramik och
andra produkter som inte
är förpackningar slängs
som hushållsavfall eller
grovsopor.
Kuvert: Slängs som hushållsavfall.
Dags- och veckotidningar,
broschyrer, reklamblad
och skrivpapper läggs i
behållaren för tidningar.
Glödlampor samlas in
tillsammans med elektronikavfall.
*ÅVS: Återvinningsstation
Rengör:
Separera: Platta till: Sortera:
OBS! Sortera inte som
plastförpackning:
Videokassetter, plastleksaker, plastmöbler,
tvättkorgar och andra
produkter som inte är en
förpackning lämnas som
grovsopor.
Plastflaskor med pant
lämnas i butikernas pantsystem.
Plastfickor och mappar
läggs bland de vanliga
hushållssoporna.
Sopsäckar, avfallspåsar
och hundbajspåsar är inga
förpackningar utan är till
för att innehålla avfall
och kastas tillsammans
med det.
OBS! Sortera inte som
metallförpackning:
Burkar med färgrester,
lim, lösningsmedel lämnas
som farligt avfall.
Metalliknande påsar som
innehåller mer mjukplast
eller papper sorteras
efter det viktmässigt
dominerande materialet.
OBS! Sortera inte som
tidning:
Kuvert, Post-it lappar och
vykort slängs som hushållsavfall/brännbart.
Omslag/present/julklappspapper, pappersförpackningar (kartonger och
påsar) läggs i behållaren
för pappersförpackningar.
Metallskrot, VVS-detaljer,
stekpannor och andra
produkter som inte är
förpackningar lämnas som
grovsopor
Elektronik och el-artiklar:
Lämnas in som eletronikavfall.
Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant
i butiker
Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka.
Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan
separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.
Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Packa mindre pappersförpackn under diskbänken och på återvinningsstationen. Men låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska eftersorteras ytterligare innan det är dags för återvinning.
Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen.