Lerums Konståkningsklubb söker fler tränare till vårt tränarteam

Alternativ 1
Alternativ 2
Lerums Konståkningsklubb söker fler tränare till vårt tränarteam
Detta är Lerums Konståkningsklubb
Lerums Konståkningsklubb, som bildades 1982, är av Sveriges ledande
konståkningsklubbar inom såväl bredd- som elitverksamhet. Klubben har sedan flera år
en stadigt växande verksamhet. Vi bedriver ett strategiskt arbete för att attrahera fler
medlemmar och har en tydlig plan för att göra fler skridskoskoleåkare till konståkare och
successivt också till tävlingsåkare. I samarbete med grundskolan Stenkulan i Lerum
arrangerar vi en s.k. konståkningsprofil som gör det möjligt för konståkare att utöva sin
sport i anslutning till skoltiden.
Klubben har sedan lång tid tillbaka en elitsatsning. Vi har tydliggjort den satsningen
genom att göra det möjligt för vårt elittränarteam att fokusera arbetet mot elitserie- och
A-tävlingsåkare och genom att de åkarnas träning bedrivs enligt en individuellt fastställd
mål- och handlingsplan. Under innevarande säsong har klubben åtta åkare i Svenska
Konståkningsförbundets elitserie, varav en i det svenska landslaget. Klubben har som
mål att senast 2015 ha minst sju åkare på SM och minst två åkare på Nordics.
Den goda sammanhållning och sociala miljö som råder bland våra medlemmar är
centrala faktorer för klubbens verksamhet. En viktig del i det teamarbetet är klubbens
jul- och våruppvisning där alla konståkare deltar. Klubbens värdegrund sammanfattas i
följande ledord: personlig utveckling – bredd och elit – teamkänsla.
Vi i Lerums Konståkningsklubb är alltså stolta över vår verksamhet. Men vi är inte nöjda.
Vi arbetar nämligen ständigt för att förbättra våra åkares resultat och vidareutveckla vår
goda teamkänsla och verksamhet. Vi vill vara bäst när det gäller och det på alla
tävlingsnivåer.
Tränare som vi söker
Vi söker tränare med start från och med säsongen 2014/15 som kan komplettera vårt
elittränarteam, bestående av Thomas Öberg och Maria Bergqvist, och vårt övriga
tränarteam.
Vi förväntar oss att du som tränare ska ha följande bakgrund och kompetens. Du har
haft en kompetens som åkare som motsvarar elitnivå. Du har kompetens att bedriva
träning på alla konståkningsnivåer, delar klubbens mål och värderingar, följer klubbens
verksamhetsinriktning och mål- och handlingsplan för våra konståkningsgrupper, arbetar
service- och målinriktat och har en god organisationsförmåga. Därtill har du en god
samarbetsförmåga och ser det som en spännande utmaning att, som en viktig del i vårt
tränarteam, förbättra våra åkares prestationer. Ju högre tränarutbildningsnivå du har
desto mer meriterande är det. Har du kompetens som koreograf är det också
meriterande. Du ska kunna tala det svenska eller engelska språket flytande.
Klubben välkomnar och hoppas att tränare i klubbens befintliga tränarteam söker
tjänsten!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig som tränare en engagerad, professionellt och strategiskt arbetande och
växande klubb, ett välfungerade och högkvalificerat tränarteam, motiverade och
engagerade åkare och föräldrar, en trygg anställning, goda karriärmöjligheter och ett
arbete nära storstaden Göteborg.
Ansökan/Information/Kontakt
Frågor och arbetsansökan med CV ges in till vår styrelseordförande Helena Rosén
Andersson: [email protected]
För mer information om vår verksamhet se: www.lerumskk.se