Bäste Livhusar - LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING

1(2)
2014-03-07
Livhusarövning 3 2014-06-05--06
”Regementets besöksdag”
Härmed kallas du till Livhusarövning 3!
Övningen kan även detta år genomföras som FFÖ (Frivillig Förbands Övning) under tiden
5 - 6 juni 2014. Övningen sammanfaller även med Nationaldagsfirandet i Karlsborg.
Övade är under Fredagen 06-06 dagens heltidstjänstgörande Livhusarer i Karlsborg.
Kamratföreningens uppgift är som vanligt att vara inspekterande och hedersåskådare.
Dock kommer kamratföreningens medlemmar ges möjlighet till personlig
färdighetsträning (se programmet).
Tid
Tors
06-05
1430
1500
/
1700
1800
1930
/
????
Fre
06-06
0800
0900
1000
/
1500
Verksamhet
Plats
Ansvarig
Samling i Soldathemmet. Anmälan för
övn.ledararna. Kommendanturgg
Föreningsmästerskap pistol
Utbildning på pistol m/88
Tävlingsmoment
Intagande av förläggning
Gemensam middag
Öppet hus på mässen med K 3 övrig
personal.
Soldathemmet
Mj L, Lt P
Artilleriparken
Kn S Persson
Slutvärnet
E.S.O.
Wanäs mäss
Enskilt
Mj L, Lt P
Mj L, Lt P
Enskild frukost MR
Avvisitation förläggning
Deltagande i Nationaldagsfirandet
Deltagande i K 3 förevisningsövningar
MR Kastanjen
Enskilt
Slutvärnet
Mj L, Lt P
Fästningsområdet MJ L, Lt P
Enskild avveckling och hemtp
Enskilt
2(2)
Kommentarer:
Nationaldagsfirandet i Karlsborg är en etablerad företeelse. Det brukar komma mellan 8
och 10 tusen deltagare. Förutom FM och K 3 så är det en mängd andra aktiviteter,
musikkårer, marknad m.m. Det kanske kan vara ett alternativ att ta med familjen till
Karlsborg denna dag?
Programmet för besöksdagen och Nationaldagsfirandet är inte fastställt ännu. Vi lägger ut
det på vår hemsida när det fastställs så får vi mer detaljer kring aktiviteterna på fredagen
06-06.
Vi disponerar nu 20 förläggningsplatser 06-05—06. Vi fördelar efterhand som
anmälningarna kommer in.
Middagen på torsdag 06-05 ordnar övningsledningen till självkostnadspris. Exakt plats
e.s.o. För den som så önskar kan egen dryck medföras. Vi återkommer om detaljer.
Vi hoppas och tror att många Livhusarer vill ansluta redan till vår pistoltävling. Men
civilt arbete och andra förpliktelser kan ju göra det svårt att hinna till Karlsborg redan till
kl 1430 på torsdagen. Men fyll i anmälningsblanketten så att vi ser när du kan ansluta så
att vi kan fånga upp dig på bästa sätt.
Transporter:
Genom egen försorg. Se anmälningsblanketten.
Åker du kollektivt så kan du se aktuella restider Skövde – Karlsborg
på www.vasttrafik.se
Klädsel:
Lantlig elegans som också passar in på mässen. Förstärkningsplagg och
övrig överlevnadsutrustning enligt eget skön (eget val). Stadiga skor om du
skall delta i pistolskytte. Inneskor/ tofflor bör medföras för vistelsen i
Slutvärnet.
Anmälan:
Ställs till livhusar Johan Thorp, e- post: [email protected] alt
Forslunds väg 4 E, 541 53 Skövde.
Anmälan om deltagande i övningen sker på för övningen avsedd bilaga.
Anmälan kassören tillhanda senast 140518!
Gunnar Larsson / Stefan Petterzon
Övningsledare
Bilaga 1:
Anmälan LH- övn 3 2014