ETERAKTUELLT - Sveriges DX

Tidningen för DX-are och världsradiolyssnare
ETERAKTUELLT
Sveriges DX-förbund - Senaste nytt på www.sdxf.se
Nr 5 | oktober-november 2012 | årgång 54
Innehåll nr 5 2012
QSL-posten32
Afrikahorisont3
Media - när och fjärran
37
Var kan man köpa mottagare?
5
Klubbnytt40
Ett halvt sekel som DX-are
6
Saxat ur loggboken
42
Klassiska DX-mottagare: Eddystone 940
11
Aktuellt på banden
43
Hat trick i tillfälliga radiostationer
14
DX-filateli48
Ett kort besök i Riga
17
Omslaget
Vatikanradion och dess sändarcentrum
18
Utgörs denna gång av ett QSL-kort från VatikanraClandestine21
dion ur Claës-W Englunds samlingar.
Transientskydd för mottagare
23
NA-horisont24
Adressändringar anmäls till:
[email protected]
Japanese shortwave club 60 år
26
Saknad eller skadad tidning meddelas i första hand:
En radiostation föds sällan smärtfritt
27
[email protected]
Piratspalten30
Stoppdatum nr 6 2012
Huvudredaktionen 14 november | Spaltredaktörer 16 november | Sista minuten 21 november
Sveriges DX-förbund
Box 1097
S-405 23 GÖTEBORG
[email protected]
Sveriges DX-förbund, förkortat SDXF är en opolitisk ideell organisation med syfte att
främja, stimulera och sprida information om DX-ing och kortvågslyssning. SDXF ger
ut tidningen Eteraktuellt som kommer ut med 6 utgåvor per år. SDXF är dessutom
sammanhållande organisation för ett antal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap
i SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. Eteraktuellt, familjemedlemskap inkl 1 EA 275
kr, utan Eteraktuellt 125 kr, betalas in på plusgiro 3 26 26-4. För medlemmar utanför
Sverige gäller andra avgifter som meddelas på begäran.
Menbership rates valid outside Sweden can be obtained on request.
Alla tider i Eteraktuellt är angivna i UTC (GMT). All times are UTC!
Eteraktuellt
Eteraktuellt är organ för Sveriges DX-förbund (SDXF).
ISSN 0014-1658.
© 2012 Eftertryck med angivande av källan är tillåtet såvida inte annat anges
för respektive artikel. Reproduction is allowed, unless otherwise stated, provided
that credit is given to the source.
Tryckt av HC Tryck/Ale Tryckteam 2012.
C/o Magnus Jesperson
Regementsgatan 22
723 45 VÄSTERÅS
E-post: [email protected]
Telefon 021-18 05 05
Redaktionssekreterare
Erik Johansson
Stångholmsbacken 56, 1 tr
127 40 SKÄRHOLMEN
E-post: [email protected]
Telefon 08-68 00 149
Redaktion
Magnus Jesperson: Ansvarig utgivare och huvudredaktör.
Erik Johansson: Redaktionssekreterare.
Moritz Saarmann: Annonsredaktör.
Eteraktuellt bygger till stor del på bidrag från läsarna. Vi är tacksamma för alla
former av bidrag - allt från tips till tipsspalter till underlag för hela artiklar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.
Bidrag kan sändas antingen till huvudredaktionen (adress ovan) eller direkt till
respektive spaltredaktör. För att kunna komma med i en viss utgåva måste bidrag
vara framme senast vid stoppdatum (se ovan). För material som önskas i retur
är det viktigt med fullständig uppgift om namn och adress.
Eteraktuellt, annons:
SDXF webbredaktör:
Plusgirokonto:
2
[email protected]
[email protected]
3 26 26-4 Eteraktuellt framställs med Adobe Indesign CS 5.5
och Adobe Photoshop Elements 10.
Afrika-horisont
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61 VISBY | 0498-26 45 68 | [email protected]
Skagenudden - ett eldorado för MVDX-ing mot Afrika!
Hans Östnell, den svenske DX-aren som flyttat till Norge,
tycks ha hittat ett riktigt bra DX-ställe i Vardö på Skagenudden. Tidigare år har han rapporterat om en mängd
asiater som trillat in via hans antenner. Nu står Afrika
på tur!
“Mozambique a big surprise on Cape Skagen” lyder
rubriken på http://barentsdx.wordpress.com , där han
gärna och ofta bloggar om sina fångster. I augusti berättade han om att Sudan på 1296 kHz, VOA/Sao Tomé
på 1530 kHz och Radio Sawa/Djibouti på 1431 kHz
faktiskt är ganska ovanliga där uppe “extreme north”.
Därför blev hans förvåning stor när han hörde en
portugisisktalande station på 1223,98 kHz kl 21:47
UTC. Den kämpade med “co-channels” Galei Zahal
och Voice of the Islamic Republic of Iran.
Inte nog med det: Någon timme senare loggades min
andra regionala Mocambique-station inom loppet av
tre veckor. Denna gång var det Emisora Provincial de
Manica på 1026 kHz som hamnade i loggen. Stationen
gick tämligen bra i bakriktningen på min 340-graders
BOG, med härlig afromusik och ett ganska tydligt
”Rádio Mocambique - Manica” på heltimmen, följt av
annonseringar på vernacularspråk.
När man som bäst trodde att ”nu borde det vara slut
med Afrika för denna gången”, så ramlade minsann
även Tanzania in i loggen. Runt midnatt UTC hördes
afromusik på 1377 kHz, när fransosen var någorlunda
”tyst”. Det visade sig vara Radio Free Africa, Mwanza,
som dessutom hade den goda smaken att släppa id
precis när jag fått igång inspelandet. Man fortsatte
sedan med diverse annonseringar på swahili(?) och
fortsatt program med afromusik och phone-in. Stationen hördes väldigt bra en stund.”
Efter att ha konsulterat WRTH och andra listor kom
han fram till att det han lyssnade på måste vara Emisora
Provincial de Cabo Delgado i Pemba, Mozambique,
eftersom det inte finns några andra portugisisktalande
på frekvensen!
Belöningen kom kl 22.00, när stationen annonserade
om en nyhetssändning ”Último Jornal” och id-ade så
här: ” Rádio Mocambique – Cabo Delgado”. Stationen
hördes med afrikansk populärmusik och ganska god
signalstyrka ytterligare en timme framåt, innan den
slutligen fadade ut helt och hållet kl 23.01.
Snart kom det nya loggar från den gode Hans, som
berättar så här: ”Fredag kväll och natt mot lördag innebar
nya afrikanska överraskningar på MV. Först hördes SRTC
Reg. Al-Gadari, Sudan på 1485,04 kHz. Detta är en
tentativ loggning, eftersom man spelade nonstopmusik.
Musiken, å andra sidan är ganska typisk för området
kring Sudan, Niger och Tchad (samma slags musik hörs
ofta från t ex LV du Sahel på 9705 kHz), varför jag är
tämligen säker på min sak. Anmärkningsvärt, då denna
lilla regionalstation bara har 5 kW i ”hatten”."
Fotnot (ur Wikipedia):
Vardø kommun är en kommun i Finnmark fylke i
norra Norge. Den gränsar till Vadsø kommun i väst,
och Båtsfjords kommun i nordväst. Största ort är
Vardø på den 3,7 km² stora Vardøya. Enda tätorten
därutöver är Kiberg som ligger på fastlandet och har
ca 2 000 invånare. Strax nordost om Vardøya ligger
ön Hornøya, Norges östligaste plats.
3
Nordligt läge är en fördel
Så långt signaturen HR. Henrik Klemetz var inte sen
att kommentera hans NorDX-tankar:
”Grattis till trevliga loggar! Jag tror förstås att det nordliga läget är ännu viktigare än att MV-sändarna på
kontinenten minskat i antal. Jag vill också påstå att
de här stationerna kommer in på relativt korta trådar.
Minnesgoda MV-Eko-läsare kanske kan kolla i gamla
bulletiner om Sydafrikas nattprogram på 1287 kHz,
som i början på 1960-talet hördes någon annanstans
än i AC-län.
Afrika, söder om magnetiska ekvatorn, är annars mycket
sällsynt i norr: Kenya har hörts någon gång samt Kongo
och Angola. Annars är nog Mozambique nytt, liksom
Malawi härom året (OJS!). Jag hörde själv en gång, en
enda gång, och ovanpå européerna, Botswana på 999
kHz. Den var helt rapporterbar, så det blev också QSL.
Afrikaner på tropikbanden blir hörbara vid störda konditioner. Mästare i att höra afrikaner söder om ekvatorn,
var nog Olof Lindberg i Lappvattnet (5 mil söder om Skellefteå). Det var på 1960-talet, då det inte precis saknades
lyssnare i resten av landet. Afrikaner norr om eller i linje
med magnetiska ekvatorn är inte lika ovanliga.”
MV-afrikaner även söderut - på Gotland
Till och med på Gotland har jag kunnat fånga en och
annan afrikan på mellanvåg. 2003 hörde jag Kenya
Broadcasting Corporation i Maralal på 1386 kHz och
jag fick både en korrekt ifylld QSL-stencil och ett långt
personligt, handskrivet brev från “Engineer in charge”.
Ett riktigt höjdarbrev i dessa e-posttider!
Även Radio Free Africa, Mwanza, Tanzania finns i samlingarna. Stationen sänder på 1377 kHz från Greak
Lakes Region (ja, så står det , men jag misstänker att
det är ett tryckfel - Great borde det stå!).
1997 hörde jag Radio One i Dar-es-Salaam på 1440
kHz, en ganska så omöjlig frekvens nu för tiden. Även
den stationen svarade snällt.
En riktig höjdare i mina album är Sierra Leone Broadcasting Service, vars sändningar på 1206 kHz hördes
4
i mitt QTH så tidigt som i februari 1984. I en ifylld,
kladdig stencil har “Project Engineer John Maddy”
skrivit en kommentar med kulspets: “Congratulations!” Gissa om den höjer attraktions-värdet på QSLet från detta sällsynta land?
Sista sucken för Radio St Helena
Exotiska och DX-vänliga Radio St Helena, som flera
gånger genomfört mycket uppmärksammade specialsändningar på kortvåg, är tyvärr på väg att läggas
ned. En regeringsfinansierad FM-station kommer att
ersätta på denna isolerade ö.
Sista dagen i etern är den 25 december, vilket på dagen
är 45 år efter stationens grundande. Därefter tystnar
mellanvågssändaren på 1548 kHz. Förhoppningen
är att kunna sända den sista dagens program även på
kortvåg, men eftersom Cable & Wireless redan har
demonterat antennen är detta mer en förhoppning
än ett löfte.
Så här skriver Ralph Peters: ”Our Final Broadcast will
be on Dec 25 to coincide with our opening on the Dec
25, 1967. This will make us 45 years of broadcasting”.
The MW signal on 1548 kHz with 1kW will be shut off
for good. As I understand it, at some point, a government
funded radio station, operating on FM will launch. The
SW broadcasting mast has been dismantled by Cable &
Wireless.”
Radio Hargeisa på gång!
Kanske är det snart möjligt att få Somaliland/Somalia
i QSL-pärmen igen! Radio Hargeisa har testat den
nya 100 kW-sändare för kortvåg, som invigdes den
27 augusti. Många DX-are ute i världen hörde id-et:
”Idhaat al Hargeysa” på 7120 kHz kl 15.45-19.00 UTC
och kanske är man igång reguljärt när du läser det här.
Tanken är att man ska täcka Afrikas Horn och delar av
Asien med sina sändningar. Att jag skriver Somaliland/
Somalia beror på att det förstnämnda ”landet” ännu
inte godkänts av många FN-nationer och inte heller
av DX-arnas landlistekommitté.
Tyvärr är infrastrukturen i området inte ”av denna
världen”, så att skriva dit lär inte ge några QSL-svar.
Kanske kan du göra ett försök via:
[email protected]
eller
[email protected]
Var kan man köpa mottagare?
Det finns i Framtidsgruppens slutrapport en
uppmaning till att vi skall ha ”engagemang för att
lämpliga billigare mottagare för MV/KV ska finnas
på marknaden”. Min spontana reaktion var - de
går väl att köpa på Media Markt! Och det gick de
definitivt att göra – för något år sedan. Jag har nu
i mitten av augusti gjort ett svep över marknaden
genom att studera ett antal webbsidor dels från de
företag som säljer till radioamatörer dels från de stora
elektronikkedjorna. Dessutom har jag besökt några av
elektronikkedjornas butiker i Göteborgsområdet. Min
slutsats är att det hos de vanliga elektronikkedjorna
har blivit ett väsentligt sämre utbud av mottagare
för eterburen radio den senaste tiden, samtidigt som
antalet internetradiomottagare stadigt har ökat. För att
få en översiktlig bild av hur marknaden ser ut idag har
jag gjort en sammanställning av tänkbara inköpskällor
för dig som söker mottagare och då har jag täckt in såväl
kommunikationsmottagare som SDR-mottagare och
”världsradiomottagare” (framför allt i reseradioformat
men ibland lite större än så också).
Kommunikationsmottagare och SDRmottagare
Två stora aktörer på amatörradiomarknaden finns i
Karlstad, SRS - Swedish Radio Supply (www.srsab.
se) och Mobinet (www.mobinet.se). Swedish Radio
Supply känner vi framför allt som generalagent för
Icom. Nu finns åter R-8500 till försäljning, den
var borta ett tag från den europeiska marknaden då
produkten inte uppfyllde miljökraven för elektronik
(det så kallade ROHS-direktivet inom EU). Men
nu är den uppdaterad så att den åter får säljas.
SRS säljer också skannermottagare från AOR.
Mobinet säljer mottagare från Yaesu (det finns bara
en handburen skanner för närvarande), Etón, Elad
och Palstar. En sak att tänka på är att det ibland
kan vara billigare att köpa en sändtagare (sändare
och mottagare) än att köpa en ren mottagare.
Wolfgang på SRS nämnde två sändtagare i den
lägre prisnivån som han kan tänka sig som lämpliga
alternativ för DX-are: IC-718 och IC-7200.
Andra inom amatörradioområdet som säljer mottagare
är Limmared Radio & Data AB (www.limmared.nu)
som säljer Alinco och någon världsradiomottagare.
Svebry Electronics (www.svebry.se) har numera bara
handskanners. Waveline i Limhamn säljer Winradios
produkter (www.winradio.se , www.waveline.se) och
numera också en tysk SDR-mottagare som heter Radio
Jet.
Vad finns hos de stora elektronikkedjorna?
Jag har tittat både på de elektronikkedjor som har större
antal butiker och sådana som till största delen ägnar
sig åt internethandel. Jag har besökt Media Markt,
Elgiganten, Siba och Audio Video. Ingen mottagare
med kortvåg över huvud taget, vare sig på webben eller
i butikerna. När jag besökte min lokala Audio Videobutik så uttryckte även handlaren en viss frustration
över att de inte längre hade ordentliga mottagare
att erbjuda, men han hade helt enkelt svårt att få
fram reseradiomottagare av tillräcklig kvalitet med
kortvågsband via sina vanliga leverantörer. Tidigare
hade de haft Sonys resemottagare i sitt sortiment
men de gick inte att beställa längre och de enklaste
lågprismottagarna ville han inte befatta sig med.
De i huvudsak internetbaserade kedjorna Komplett
och Ljud & bild har ingenting, medan deras kollega
Net on net erbjuder en ”Högkvalitativ miniradio
från König” som kostar 129 kronor. Clas Ohlson
har Sangean ATS 404 med 14 kortvågsband i sitt
sortiment och en Exibel världsradio för 99 kronor
med 7 kortvågsband, det förstnämnda alternativet
känns tveklöst som det bästa. Kjell & Co har en
König världsradio med digital display för 199 kronor
, och Jula en ”fickvärldsradio” med analog skala för 99
kronor. Det är således nästan bara lågprismottagare i
den här sektorn.
Något bättre är sortimentet hos Conrad (www.
conrad.se) som har lite fler världsradiomottagare,
bland annat från Sangean och Grundig.
Köpa från utlandet
Några av de ovan nämnda kedjorna har faktiskt sin bas
i andra länder, men har svenska internetbutiker och
storskalig distribution i Sverige. Låt mig nämna några
av de mer frekvent använda europeiska leverantörerna
med internetbutiker som är på tyska eller engelska.
Waters & Stanton i England (www.wsplc.com) har
kommunikationsmottagare från Ten-Tec och Icom,
man säljer Winradio och en del andra datorstyrda
mottagare samt världsradiomottagare från Etón
och Sony. En engelsk leverantör med mycket brett
sortiment av både kommunikationsmottagare och
SDR-mottagare är Martin Lynch & sons (www.
hamradio.co.uk) . Deras sortiment är för stort för att
lista här!
I Tyskland finns tre leverantörer jag vill nämna. Wimo
(www.wimo.de) har internetbutik med flera språk,
förutom tyska även engelska och flera andra språk,
dock inte svenska. Man säljer bland annat Icom och
Fortsättning på sidan 47
5
Ett halvt sekel som DX-lyssnare
Det glada 60-talet
Man kan förvisso tala om DX-hobbyns guldålder när
det gäller 1960-talet. Det var mitt under det kalla
kriget och många länder satsade kraftigt på att sända
(och störa) radio på kortvåg. Ett mycket stort antal
radiostationer hade sändningar på svenska. Omfattande
språkkunskaper var därför inte nödvändiga för att ta
del av allt som erbjöds på kortvåg.
Det är vanligt att man uppmärksammar 50-årsjubilarer
med stora tillställningar men det kanske är något mera
ovanligt att ta upp ett mycket privat jubileum så
här offentligt. Jag upptäckte fenomenet kortvågsradio
någon gång under 1962 – i år har jag alltså sysslat med
denna verksamhet i ett halvt sekel!
Det visade sig bli problem redan med rubriken. Att
använda beteckningen DX-are är inte helt korrekt i
mitt fall. Den typiske DX-aren är ständigt på jakt efter
nya stationer och nya länder. När väl det eftersökta
QSL-kortet har anlänt förlorar stationen och dess
program helt DX-arens intresse. Den finns redan i
pärmen, är en klassisk replik i dessa sammanhang när
man tipsar om ett trevligt program från någon station.
De som sysslar med mellanvåg är ibland ännu mer
extrema. De jublar varje gång en station tvingas
lägga av med sändningar på mellanvåg. Tanken är
att nedläggningen nu skall göra det möjligt för andra
stationer på frekvensen att bli hörbara. Denna nästan
obscena inställning till vår hobby är något som jag
inte delar. Det är snarast smärtsamt när välkända
radioröster försvinner ur etern.
Många DX-are är mycket tekniskt intresserade och
håller ständigt på att modifiera sina mottagare och
annan utrustning. Själv saknar jag detta intresse helt.
Man behöver inte förstå hur en telefon fungerar för
att använda den.
Det för mig centrala i hobbyn är de program som
de olika stationerna erbjuder och de människor som
arbetar med programproduktion och lyssnarkontakter.
Detta har fått som följd att jag lyssnat på en del
stationer i nu snart 50 år (eller skulle ha gjort det om
de valt att stanna kvar på kortvåg).
Det stora intresset för stationernas programutbud har
dock inte hindrat mig från att även jaga nya länder
och nya stationer. Epitetet ”DX” passar nog in i
sammanhanget och jag väljer därför att titulera mig
DX-lyssnare (med betoning på det senare ordet).
6
Själv hade jag väldiga problem med engelskan på
realskolan. Lösningen visade sig vara English by Radio
på BBC. Under ett helt år lyssnade jag i stort sett varje
kväll kl. nio på programmet. Till lyssnarnas hjälp fanns
en liten månatlig tidning som bland annat innehöll
de texter som dikterades i varje sändning. Under året
steg mitt betyg i engelska från nätt och jämt godkänt
till litet a.
När jag senare upptäckte att det fanns massor med
stationer på mellanvåg i Spanien väcktes mitt intresse
för det spanska språket. Det skulle senare leda till en
karriär som språklärare.
Jag och många andra uppmärksammade DX-hobbyn
via de Junior-SM i DX-ing som organiserades av bland
annat Sveriges Radio. Runt om i vårt land bildades
mängder av DX-klubbar vilket även var fallet i Lysekil,
min dåvarande bostadsort. Det var mycket aktiva och
kreativa ungdomar som ordnade med styrelser, möten,
tävlingar och bulletiner. Efter några år gick vi i Lysekil
samman med den betydligt större Uddevalla DX-Club
som gav ut tidningen Bohus-DX. Från den här tiden
kommer jag speciellt ihåg Lars-Uno Johansson och
Björn Malm som tyvärr båda har gått bort för många
år sedan.
Tidigt fick jag kontakt med HCJB och Sonja Persson
och jag vill minnas att jag första gången träffade Sonja
på ett möte i Uddevalla. Med jämna mellanrum gjorde
hon resor i Norden för att träffa sina lyssnare och följa
upp missionsarbetet. Sonja producerade mängder med
spännande program om Ecuador för oss lyssnare i
Norden. På 1960-talet var utlandsresor ännu i sin
linda och det var mycket spännande att höra berättelser
om Ecuadors indianer, djurlivet på Galapagosöarna
och Inkarikets historia. Senare kom den fascinerande
serien På radiorond i Ecuador med reportaget om Radio
Quito som en av höjdpunkterna.
1960-talet hade inte några större likheter med dagens
multikulturella värld. Många av dåtidens DX-are
visade mycket liten förståelse för kulturella yttringar
i andra delar av världen. I tipsspalterna beskrevs ofta
arabisk och indisk musik som tarmgnideri, ett minst
sagt nedsättande epitet. Lyckligtvis har denna typ
av kulturell trångsynthet i stort sett försvunnit från
dagens DX-publikationer.
Mycket senare – 1995 för att vara exakt - fick jag
tillfälle att några sommarveckor ”arbeta” på HCJB
i Quito. Det var riktigt spännande att få göra olika
radioprogram som i de flesta fall var baserade på de
erfarenheter jag fick under mina resor i Ecuador.
Dessutom sammanställde jag några presskrönikor.
På 1960-talet fanns det mängder av stationer på i
stort sett alla kortvågsband. Jag lyssnade speciellt på
dem i Afrika och Brasilien, Colombia och Venezuela.
En riktigt märklig station från denna guldålder var
Radio Américas på Swan Island i Karibien som jag
regelbundet hörde på 1165 kHz efter midnatt på min
Tandberg transistorradio.
Stationerna svarade på den tiden på i stort sett alla
rapporter och det var egentligen ovanligt att det
inte kom något svar. När jag under studieåren vid
Göteborgs Universitet på fredagskvällen återvände
hem till föräldrahemmet i Lysekil väntade oftast en
mycket tjock bunt post på mig.
På mina olika boenden under studieåren i Göteborg
användes Tandbergradion flitigt. Oftast var det BBC
som var inställd men jag loggade även stationer som Thai
Television Co. och Radio Ankatan Udara i Indonesien.
Jag minns att jag hade den sistnämnda stationen
som bakgrundsmusik under eftermiddagarna. Andra
stationer jag ofta lyssnade på var WRUL och WINB.
Den sistnämnda inledde sina sändningar år 1962 och
firar även den sitt 50-årsjubileum under år 2012.
Vi var många som lyssnade på de fartygsbaserade
radiostationerna i Nordsjön. Min absoluta favorit
var Radio Northsea International som även hade
sändningar på kortvåg och ett trevligt program för DXare. Jag kommer speciellt ihåg direktsändningen när
stationen angreps i bästa piratstil av ett konkurrerande
gäng.
Det var också under detta årtionde som jag kom i
kontakt med Shortwave Bulletin och Arctic Radio
Club. Båda dessa livaktiga klubbar finns kvar än idag.
1970-talet
På 1970-talet arbetade jag i Vilhelmina på vintrarna
och tillbringade somrarna i sydvästra Frankrike.
Märkligt nog fungerade inte mellanvågen speciellt
bra i mitt QTH i Vilhelmina utan det blev i stället
nästan uteslutande kortvåg. Här dominerade Asien
med Indien och Indonesien på eftermiddagarna och
på förmiddagarna var det Brasilien och andra områden
i Latinamerika.
7
av Falkland Islands Broadcasting Service, en station
som sedan länge inte finns på kortvåg.
Efter flytten till Halmstad tog min journalistiska
verksamhet riktig fart. Jag tog över DX-spalten i
Hallandsposten och kom att skriva den i mer än 20
år. Den försvann i samband med att tidningen ville
reducera sina kostnader.
HKVK organiserade både SM i DX-ing och DXparlament. Höjdpunkten för min del var kanske
parlamentet i Nissaström där Deutschlandfunk
deltog med en specialsändning. Tillsammans med Leif
Blomquist utgjorde jag Halmstadredaktionen av MVEkot (ARC:s publikation) under många år.
Medan jag på eftermiddagarna rättade skrivningar och
planerade lektioner lyssnade jag ofta på Radio Kükesi
i Albanien. Om jag kommer ihåg rätt sände den lilla
regionala stationen på 6666 kHz. Man hade ett mycket
varierat musikutbud med allt från albansk folkmusik
till latinamerikanska sånger. Tyvärr besvarades aldrig
mina rapporter till stationen.
I DX-aren skrev Ullmar Qvick en helt lysande artikel
om Albaniens lokala stationer på kortvåg; förmodligen
det bästa som någonsin skrivits i svensk DX press.
Jag hade i åratal producerat ett månatligt DX-inslag för
HCJB men det tog slut år 1995 i samband med att den
nordiska avdelningen upphörde. Då frågade mig pater
Lars Rooth på Vatikanradion om jag kunde fortsätta
att producera inslaget som en del av Brevlådan. Det
sänds än idag i Brevlådan den första onsdagen i varje
månad.
Även i Eteraktuellt har jag publicerat mig och då oftast
med spalten DX-Filateli. Den förekommer fortfarande
och ser betydligt bättre ut nu när tidningen trycks i
färg.
Min förkärlek till lite udda stationer ledde också till
att Türkiye Polis Radyosu ofta rattades in. Här var
det mest non-stop turkisk populärmusik som stod på
programmet. I Turkiet fanns även en meteorologisk
station med liknande programutbud.
Vintertid var ett av mina stora nöjen att lyssna på
brasilianska stationer när de startade på morgonen
på främst 60-meter. På den tiden var störningarna
obetydliga varför även svaga signaler nådde fram till
mitt radiorum i centrala Halmstad. Nattetid kunde
stationer som Radio Satélite i den peruanska staden
Cutervo höras med sin andinska musik.
På somrarna bodde jag i Arcachon men gjorde varje år
en längre resa i Spanien. Ofta blev det intressanta besök
på radiostationer som Radio San Sebastián och La Voz
de Guipúzcoa. Några av dessa besök blev ämnen för
artiklar i Eter-Aktuellt. Under min tid i Vilhelmina
var jag till och med huvudredaktör för ett nummer
av tidningen.
Nytt sekel
Inledningen på det nya seklet blev tyvärr ingen höjdare
för oss DX-lyssnare. Allt fler länder har valt att lägga
ner sina sändningar på kortvåg. Vi skall tydligen
numera lyssna via datorer och mobiler. Nedläggningen
av HCJB:s kortvågsstation i Pifo medförde i princip att
stationens närvaro på kortvåg helt upphörde.
I Arcachon var Radio Andorra en av mina
favoritstationer på kvällstid men under dagtid kunde
stationerna i San Sebastián höras perfekt. Några hade
till och med kommersiella sändningar på franska med
fantasifulla namn som Atlantique 2000.
Varje vår arbetade jag med genomförandet av
Arctic Radio Clubs årliga konvent som ägde rum i
Flytt till Halmstad 1978
År 1978 flyttade jag till Halmstad och träffade här
Stig Andersson och Rune Arnell. Senare tillkom
Leif Blomquist. Vi var alla medlemmar i Halmstads
Kortvågsklubb som på den tiden var en mycket aktiv
förening med många unga medlemmar. Efter några
år skaffade vi oss ett QTH i en stuga på Kaneberget
utanför Halmstad. Här ägnade vi väldigt mycket tid åt
att bygga långa antenner. Resultaten var riktigt goda;
höjdpunkten för min del var förmodligen loggningen
8
2010 och framåt
För något mer än två år sedan avslutade jag min
lärarbana för att ägna mig åt journalistisk verksamhet.
Jag medarbetar huvudsakligen i olika filatelistiska
tidskrifter eftersom frimärken är ett av mina stora
intressen.
vår klubbstuga på Kaneberget. Det var trevligt att
åtminstone en gång per år träffa DX-kamrater man
haft kontakt med i flera decennier.
Björn Malm hade flyttat till Ecuador och gift sig med
en ecuadorianska. Han hörde ofta av sig per telefon
och tycktes vara mycket nöjd med sitt nya liv. Björn
lyssnade mycket på latinamerikansk radio och var en
källa till pålitlig information. Tyvärr avled han för ett
antal år sedan.
Jag hade också hoppats få mer tid till radiolyssning
men tyvärr har störningsnivån i min bostad blivit
sådan att det i princip är omöjligt att lyssna på
”DX”-stationer. Uppenbarligen är det alla moderna
elektroniska prylar som ligger bakom denna konstanta
och ständigt ökande brusnivå.
Många stationer har dessutom dragit ner på sina
sändningar på kortvåg eller upphört helt. Men det
finns trots allt tillräckligt med stationer för att hålla
mig sysselsatt i stort sett hela dagen. Mitt mål är
att på något sätt kontakta minst en station varje
dag. Det kan bli en rapport, en frågeställning eller
deltagande i en tävling. Som jag ser det är det viktigt
att stationerna inser att vi fortfarande är många som
lyssnar på kortvåg.
För mig blev 2000-talet extra spännande med resor
till Kina och Rumänien som gäst hos China Radio
International och Radio Romania International. I
båda fallen har jag berättat om mina intryck här i
Eter-Aktuellt.
Tyvärr har det blivit allt svårare att få svar från
stationerna. Det har säkert sina orsaker. Många väljer
i stället att få svar i form av e-postmeddelanden. Detta
tycks fungera betydligt bättre men är en mycket tråkig
utveckling.
Nedläggningar blev som sagt temat för det nya seklet
och det gällde även Halmstads Kortvågsklubb. Efter
stormarna Gudrun och Per försvann även Kaneberget
som ett lyssnaralternativ. Det fanns helt enkelt inte
längre några träd att fästa våra antenner i!
En intressant trend är de initiativ till privat radio på
kortvåg som bland annat förekommer i Tyskland. I
Sverige hade vi under 2011 sändningarna från Radio
Nord Revival. Det var ett intressant projekt som jag
hoppas kommer att följas upp i en nära framtid.
9
Hösten 2010 fick jag en förfrågan om jag ville ta
över spalten Världsradiolyssnare i QTC Amatörradio.
Tidningen finns på många bibliotek och där kan
intresserade EA-läsare ta del av mina skriverier.
Monitoring
Jag har i väldigt många år sysslat med
programmonitoring. Detta innebär helt enkelt att jag
med jämna mellanrum sänder en detaljerad rapport
till stationen om mina intryck av programinnehållet.
I mer än 25 år var jag monitor för Radio Japans svenska
program. Uppdraget upphörde när NHK stängde sin
svenska programavdelning. För RAI International
hade jag andra uppgifter. Där gällde det att rapportera
om den tekniska mottagningskvalitén till Rai Way
som hade hand om sändarna och frekvensplaneringen.
Även detta uppdrag upphörde när Italien helt lämnade
kortvåg.
10
I nuläget arbetar jag som monitor för China Radio
International och kommenterar flera gånger i månaden
stationens olika program. Det är på många sätt ett
mycket givande arbete.
Framtiden
Det är svårt att sia om framtiden men kortvågsradion
drabbas av ständiga neddragningar för att inte tala om
nedläggningar. Detta är tyvärr något vi måste räkna
med även om det känns mycket bittert.
Man kan nog också räkna med att elektrosmoggen blir
allt värre i takt med att vi får fler och fler elektroniska
prylar.
Jag hoppas dock att kortvågen har en framtid. Här finns
kanske plats för alternativ radio och sändningar till
länder som sluter sina
gränser för Internet.
I många länder har
det dessutom blivit
betydligt
enklare
att få licens för
radiosändningar
även på kort- och
mellanvåg.
Det
finns väldigt många
personer
som
intresserar sig för
programproduktion
och som med lämplig
finansiering
skulle
kunna ge AM-radion
på främst kortvåg en
spännande framtid.
Christer Brunström
Klassiska DX-mottagare
Eddystone 940
Eddystones historia berördes här i Eteraktuellt så sen
som i nr 2 2012 så att skriva om den igen så här tidigt
efteråt känns onekligen tjatigt. Så det kommer inte
att ske. Jag nöjer med med att konstatera att bolaget
tillverkade närmast en myriad olika modeller och med
den produktionen blev det förstås både flippar och
floppar.
Till skillnad mot den EC 10 som avhandlades i nr
2 så är 940 en helt rörbaserad modell, en kategori
mottagare som fortfarande har sina proselyter. Den
är också en av de absolut sista rörbaserade mottagare
som Eddystone producerade - den tillverkades mellan
åren 1962 och 1969, därefter ersattes den av 960, en
heltransistoriserad modell som till det yttre är lik 940.
Eddystone 940 är bestyckad med 13 rör och då kan
man lätt förledas att tro at det rör sig om en dubbelsuper. Men så är inte fallet, den är en enkelsuper med
mellanfrekvensen med den något udda - på engelskt
vis - mellanfrekvensen 450 kHz. Det absolut vanligaste värdet är annars 455 kHz. Förklaringen det det
höga rörantalet är att bl.a att mottagaren har dubbla
HF- och MF-steg.
Lite udda är det också att mottagaren har fem band,
det vanliga är annars fyra på apparater i lägre prisklasser
och sex i högre. Som det nu är har mellanvågsbandet
delats.
Specifikationer
Frekvensområden
480 - 1030 kHz
1030 kHz - 2,4 MHz
2,4 - 5,4 MHz
5,4 - 12,7 MHz
12,7 - 30 MHz.
Känslighet
< 3 μV på alla band.
Siffran avser 15 dB signal/brusförhållande.
Undertryckning av spegelfrekvenser
1 MHz 90 dB
8 MHz 75 dB
20 MHz40 dB
11
Selektivitet
10/22 kHz
4/12 kHz
400 Hz/3,5 kHz
Siffrorna gäller vid 6/40 dB.
Uteffekt
3,5 W.
Mått
222 mm (H) * 425 cm (B) * 381 cm (D).
Vikt
19,5 kg.
In- och utgångar
Hörlurar.
Antenn/jord.
Högtalare.
Handhavande
Utseendemässigt ansluter mottagare väl till dåtidens
Eddystonestandard, den är exakt lika stor som den
i Eteraktuellt tidigare presenterade 830/5. Vilket är
stort i dagens läge. Vikten kvalar nätt och jämnt in
under 20 kg-strecket, också det relativt mycket. Men
sådant här får man tugga i sig om man gillar rörmottagare.
Den mekaniska kvaliteten är utmärkt. Känslan i avstämningsratten är oslagbar och allt fungerar i det
närmaste klanderfritt på mitt 50 år gamla exemplar.
På sextiotalet var engelskt och kvalitet ord som hörde
ihop, sedan är det en annan sak att den kvaliteten fick
en tendens att sjunka genom golvet ca ett decennium
senare.
Precis som på de båda tidigare presenterade 830/5
och EC10 har mottagaren mekanisk - inte elektrisk
- bandspridning. Dvs. man har två skalor som rör sig
beroende av varandra och en avstämningsratt. Det
här är bra mycket bättre än elektrisk bandspridning
eftersom man alltid lätt kan återvänta till en frekvens
senare. Loggdiagram behövs i båda fallen. Om man
likhet med undertecknad anser att loggdiagram inte
12
är en del av historien som är värd att bevara kan man
alltid köpa en frekvensräknare, se t.ex. Bosses artikel i
förra numret. Först som sist ska sägas att AADE inte
tillhandahåller någon DFD-1 Eddy utan man måste
välja en DFD-1A och acceptera en mera krånglig
konfiguration. 940 har i alla fall separat oscillatorrör dit
man utan problem direkt kan ansluta ett "tube shield
interface" utan att behöva uppleva Bosses vedermödor
med Hammarlund SP-600.
Avstår man från frekvensräknaren kan man med loggdiagrammets hjälp utan vidare läsa av ner till 1 kHz på
det lägre frekvenserna. På högre frekvenser är det värre,
fr.o.m. 25-metersbandet och uppåt i frekvens kräver
dessutom avstämningen en lätt hand, åtminstone då
det smala filtret används.
Till skillnad mot EC 10 (och i likhet med 830/5)
är skalbelysningen föredömligt bra och kan närapå
dubblera som läslampa.
S-mätaren håller inte alls samma klass, graderad från
0-10 som den är på sedvanligt Eddystonemanér från
sextiotalet. Den duger bara för att ställa in rätt frekvens
egentligen.
Saknas användarhandledningen vid köp så hittas den
lätt på Internet, t.ex. via trevliga webbplatsen Eddystone user group (http://www.eddystoneusergroup.
org.uk/). Här finns för övrigt mycket intressant att läsa.
Känslighet
I det här avseende lämnar RX-en inget övrigt att
önska, tvärtom presterar den bättre än många modernare transistormottagare, speciellt på MV där många
tidigare transisoriserade modeller är kraftigt dämpade
för att hålla storsignalsproblemen under någotsånär
kontroll.
Frekvensstabilitet
Med viss reservation på att mitt exemplar kan vara
defekt i detta avseende är detta 940:s näst sämsta gren,
den driver närmast hejdlöst innan det blivit genomvarm. Speciellt på högre frekvenser kan den driva uppemot 10 kHz första timmen. Tack vare (i detta fall) de
breda filtren är detta inte fullt så allvarligt som det låter
så länge man lyssnar på AM men frekvensräknaren
talar sitt tydliga språk. SSB-mottagning kräver dock
ett ständigt passande med avstämningsratten.
Eddystone 940 (överst) och 830/5. Lika som bär kan tyckas
vid första anblicken, men under huven döljer sig betydande
skillnader.
En kanadensare säljer ofta en CD med alla Eddystones
handledningar för ett facilt pris på amerikanska Ebay.
Selektivitet
Det här är tyvärr mottagarens akilleshäl. Det finns bara
ett kristallfilter och det är mycket smalt, 400 Hz, och
närmast avsett för CW.
I övrigt används LC-filter med det förväntade dåliga
resultatet. Siffrorna som fabriken anger gäller vid -40
dB, inte vid som brukligt är -60 dB. Skalan är ju logaritmisk och Eddystone tyckte väl att det var alltför dålig
reklam att skylta med -60 dB-värdena... Det bredaste
läget är av typen ladugårdsdörr och det är svårt att i
AM-läge riktigt avgöra vilken frekvens man egentligen
lyssnar på - stationerna hörs lika starkt över ett område på några kHz, ibland ännu mer. Mellanläget är
bättre, men inte bra. Snarare mindre dåligt. För mer
avancerad DX-ing återstår smalaste läget - det med
kristallfiltret - varvid det annars fina rörljudet försvinner all världens väg.
Speglar och storsignalsegenskaper
Storsignalsegenskaperna är riktigt bra, skam vore det
väl annars - det är ju en rörapparat! Även dämpningen
av spegelfrekvenser är bra tills man börjar närma sig de
högre frekvenserna för då börjar enkelsuperkonceptet
göra sig påmint på allvar. Det är naturligtvis främst de
dubbla HF-stegen (fyrgangad vridkonding i avstämningen) som gör att mottagaren presterar så bra som
den ändå gör.
Sammanfattning
Jämförelsen med 830/5 är oundviklig. På MV är de
ungefär jämbördiga men sedan är det spel mot ett mål:
940:ans. 830/5 var mer än dubbelt så dyr ny och det
märks naturligtvis.
Att köpa en begagnad 940
Eddystone 940 sålde aldrig speciellt bra här i Sverige
och är idag sällsynt vilket naturligtvis driver upp priset, 1500-2000 kr får man vara beredd att betala för
ett fräscht exemplar. En komplett reservrörssats kan
visserligen skaffas inom landets gränser men lägger
uppemot 1000-lappen ovanpå det priset. Eddystoneentusiasten och övriga DX-are som vill återknyta
bekantskapen med sin "ungdomskärlek" accepterar
säkert den prislappen utan att jämra sig alltför mycket.
Utbudet är förvisso större i England, exv. på engelska
Ebay, men fraktkostnaden är rätt avskräckande. För
oss som bor i Mälardalen är Eskilstunamässan förstahandsalternativet.
Den som bara vill ha en "riktig" Eddystone (EC
10 är inte det fullt ut...) bör titta på 830/5, en än
mer kompetent mottagare som bör kunna hittas för
runt 1000-lappen. Visserligen kostar reservrörssatsen
i detta fall ännu lite mera (15 rör istället för 13) men
man sparar 500-1000 kr på radions pris. Eller om man
så vill: halva till hela kostnaden för reservrören.
830/5 tillverkades för det svenska försvaret (och hittade även vägarna till handelsflottan) och finns därmed
i flera exemplar på marknaden. Vilket förklarar den i
förstone egendomliga prisskillnaden.
Vilket inte hindrar Eddystone 940 från att vara en
riktigt trevlig mottagare för den som i första hand är
intresserad av programlyssning. Och vill kunna koppla
en frekvensräknare till mottagaren. Det är svårare på
830/5 som har permeabilitetsavstämning och är duppelsuper på vissa band och enkelsuper på andra.
Magnus Jesperson
13
Hat trick i tillfälliga radiostationer
sommaren 2012
Vad gör vi när allt fler radiostationer försvinner från
banden och de stationer som finns kvar bara svarar med
tråkiga e-postsvar, i den mån de nu svarar alls? Jo, vi
startar naturligtvis egna tillfälliga radiostationer och
verifierar lyssnarrapporterna med riktiga QSL-kort
som man skickar per post. Förutom att de flesta DX-are
och radioamatörer uppskattar initiativ av detta slag så
är det faktiskt riktigt stimulerande även att jobba med
tillfälliga radiosändningar. Det är tillfredsställande att
nå ut och med enkla medel kunna erbjuda sändningar
anpassade för just radioentusiaster och nostalgiker. Ja,
sändningar av detta slag erbjuder stora möjligheter att
tillhandahålla program och ett musikutbud som inte
tillfredsställs av etablerade radiostationer.
Allt detta startade i och med WFÄX Fäxradion från
Färila i Hälsingland år 2000 och sedan dess så har
ett flertal tillfälliga radiostationer sett dagens ljus.
WFÄX innebar genombrottet för att sända radio på
mellanvåg i Sverige med hjälp av tillfälliga tillstånd och
det handlade långtifrån bara om att spela musik, även
om det är en mycket viktig ingrediens. Fast helst då i
ett bredare urval än i PLR-kanalerna... Genomgående
för våra sändningar har varit ett rikt mått av intervjuer,
reportage och specialinslag i olika ämnen. Om man
inte bara är ute efter att på kortast möjliga tid få ihop
tillräckligt med programdetaljer för att få ett QSLkort så har samtliga tillfälliga radiostationer erbjudit
ett varierat programinnehåll, något som uppskattats
av väldigt många lyssnare. Men många QSL-samlare
Jack Kotschack, tekniker Kenneth Agehed och teknikchefen
ombord på Bon Jour, Ove Sjöström.
är ju nu en gång dåliga programlyssnare och om
vi skulle inrikta oss bara på att tillfredsställa denna
lyssnarkategori så skulle det ju räcka med att sända
några testanrop och kanske id på telegrafi bara för att
ge QSL-samlarna underlag för en rapport.
När nu möjligheten finns att sända radio med hjälp
av tillfälliga tillstånd två veckor åt gången så öppnar
det intressanta perspektiv för oss som tycker att det
måste gå att göra roligare radio än rixtöntarna och
likasinnade kanaler. Min förhoppning är att detta
kommer att sprida sig och glädjande nog så har i år
två nya tillfälliga svenska radioprojekt aviserats på
MV och KV.
Om vi återvänder till sommaren 2012 som nu övergåtti
höst så var jag inblandad i tre tillfälliga radiostationer
som genomfördes av tre olika organisationer. Dessutom
gjordes sändningarna på tre olika sätt vilket visar på
olika möjligheter som finns för att göra radio och nå
ut till en stor grupp lyssnare. För samtliga stationer
har det gemensamt att de faktiskt fick en oväntat god
täckning med tanke på förutsättningarna.
Karl-Axel Axelsons modell av radioskeppet Bon Jour.
14
Radio Dellen International beskrivs på ett förtjänstfullt
sätt av RLH i en artikel i föregående nummer. Här skedde
överföringen med hjälp av radiolänk då sändare och
studio var belägna på olika platser. Länkutrustningen
lånades in av Bollnäs Folkhögskola och vi fann snart att
en av de medföljande mottagarna var ur funktion. Men
inte heller när vi använde den fungerande mottagaren
så gick någon signal ut. Till slut hittade jag felet: det
var en trimmer på sändardelen som glappade och
när detta åtgärdats så kunde sändningarna äntligen
komma igång. Vi inledde sändningarna sent på
DX-parlamentets första kväll och många besökare
Seve Ungermark intervjuar den förste svenske offshore radiopiraten och grundaren av Skånes Radio Mercur, Nils-Eric
Svensson (NES).
Stockholms raggare hjälpte oss att göra reklam på sina bilar.
droppade in i studion för att vara med i programmet
och låta sig intervjuas. Däremot var det svårt att
lägga ut något exakt programschema på nätet av olika
orsaker. Dels därför att den dator med uppkoppling
som fanns användes för sändningarna men även därför
att vi aldrig visste när våra gäster skulle dyka upp i
studion i radiostugan. Som parlamentsbesökare så
vill man naturligtvis umgås och prata med andra
likasinnade som man kanske bara träffar en gång per
år vilket är fullt förståeligt. Men den som ville höra
”riktiga” program kunde ju faktiskt gå in då och då
med tanke på att stationen bara var igång tre dagar.
Speciellt sista dagen sändes en hel del live-program
och intervjuer.
När vi samlades i lyssnartorpet i Fredriksfors för att gå
igenom de inkomna lyssnarrapporterna och skriva ut
RFK intervjuar Seve ungermark på Kammakargatan 46 medan
Göran Lindemark rattar sändningen.
QSL-korten så rattade jag runt på kortvågen för att
hitta någon bra musikstation som vi kunde ha som
bakgrund medan vi jobbade. Det visade sig lättare sagt
än gjort. Inte ens en landpirat fanns att uppbringa. Vi
lät därför stationen på Zanzibar på 11735 kHz gå i
bakgrunden då man i all fall körde en form av musik.
Men till slut tröttnade vi på alla koranrecitationer, gav
upp och slog av. Under de tre dagarna med Radio Dellen
International spelades nostalgimusik i mängder och
väldigt många rapportörer och lyssnare har uttryckt
sin uppskattning över vårt musikutbud. Ja, varför ska
man inte kunna spela musik på kortvåg?
Trots att vi på grund av bristande kapacitet på elnätet
blev tvungna att sänka effekten till cirka 200 W så
hördes vi bra i stora delar av Europa och rapporter
anlände t ex från Tyskland, Schweiz, Österrike, Belgien
och England. Ett lyckat projekt som vi är mycket
nöjda med.
Den 30 juni var det dags för en träff med Radio Nord
Revival och Radio Nord-veteranerna på den klassiska
adressen Kammakargatan 46 där stationen hade sina
lokaler. Glädande nog så fanns några nya ansikten
med: diskjockeyn Sten Hedman, förre nyhetschefen
Björn-Fredrik Höijer och ljudteknikern Lars Klettner.
På denna adress finns i dag ett vandrarhem och de
två rum som vi bokat tedde sig ganska trånga. I det
ena hade radioentusiasten Janne Forsman byggt upp
en kopia av studion ombord på Bon Jour och Ove
Sjöström, tidigare teknisk chef både på Radio Nord och
Radio Caroline, berättade bakom kontrollbordet om
hur allt fungerade. Inslaget videofilmades och finns på
Youtube. I det andra rummet hade vi vår improviserade
studio och där gjordes i vanlig ordning en mängd
intervjuer. Dessutom förevisade Karl-Axel Axelsson
åter den fina modell som han byggt av Bon Jour.
Även om detta inte var något publikt evenemang så
blev det ändå ganska trångt då en del besökare och
entusiaster dök upp. Dessutom fanns ju också alla
vanliga gäster men vi kom faktiskt riktigt bra överens.
15
Två av Radio Nord-veteranerna, Seve Ungermark och Sten
Hedman.
Som ett helt nytt inslag sände vi denna gång på FM
över Stockholm på 102,7 MHz. Sändare och antenn
hade installerats av SM5EKO Bernt Nyberg hemma
hos en av arrangörerna av Radio Nord Revival, Göran
Lindemark på Södermalm i Stockholm. En mycket
speciell antenn för cirkulär polarisation användes,
vilken var i princip rundstrålande. Denna gång kom en
helt nya kategori lyssnare till: Stockholms motorburna
ungdom (nåja, raggare, då....) som lyssnade flitigt i
sina bilar när de gled runt på ”stritan” och budskapet
om den tillfälliga radiokanalen spreds snabbt. Efter att
ha sänt ut sista kvällens program precis som för 50 år
sedan så vidtog efter midnatt ett telefonväkteri där vi
med hjälp av en telefonhybrid kunde plocka ut lyssnare
i direktsändning. Många berättade Radio Nordminnen och annat och trots den sena timman så ringde
telefonen hela tiden. När vi avslutade telefonväkteriet
så höll solen på att gå upp och vi kunde se tillbaka på
en hektisk och intensiv dag i radionostalgisk anda.
Sändningarna gick även ut på KV 5895 kHz med 10
kW och på 603 kHz med 2,5 kW från Sala. Vi sände
med strömmande ljud från Kammakargatan och när
vi inte sände live så strömmades programmen ut från
en stationär dator hemma hos Göran L.
Sommarens tredje tillfälliga radiostation blev ett
återupplivande av Radio Mercurs sista sändningsdag från
skeppet Lucky Star i Öresund. Detta skedde den 31 juli
då det var exakt 50 år sedan stationen tvingades stänga.
Bakom detta projekt stod föreningen Skandinavisk
Offshore Radio Historie som är ett ”virtuellt” museum
där massor av bilder, inspelningar och information om
de skandinaviska offshore-stationerna finns. Adressen
är www.scandinavianoffshoreradio.com. En av de
mest brinnande eldsjälarna bakom Radio Mercurträffen var föreningens ordförande Pia-Charlotte
16
Schultz men tyvärr kunde hon själv inte vara med då
hon blivit hastigt sjuk och låg på sjukhus i Frankrike.
Sändningarna gick ut på FM 99,4 MHz från en tillfällig
sändare ovanpå SAS Radisson Hotel i Köpenhamn –
en av stadens högsta byggnader. Licensierad effekt
var 50 W och sändaren var endast igång under
detta dygn. Danska SBS Radio tillhandahöll den
tekniska utrustningen och kontakten förmedlades av
radioentusiasten Stig Hartvig Nielsen. Ett antal Radio
Mercur-veteraner och radiointresserade samlades
på Dragør Museum som under sommaren körde en
50-talsutställning vilket var en perfekt inramning för
ett evenemang av detta slag. Entusiasmen var stor
och Seve Ungermark (tidigare Radio Nord) och John
Steenberg (Radio Mercur) ställde upp och intervjuade
sina radiokolleger på ett föredömligt sätt. Tanken var
från början att strömma live från muséet men då jag inte
fick igång de strömmade programmet på den bärbara
dator som jag medförde så fick vi i stället spela in varje
inslag för sig och sedan skicka filerna till datorn hemma
hos Göran Lindemark i Stockholm. Den strömmade
materialet vidare till servrar tillhandahållna av en annan
radioentusiast, Gagarin Miljkovich. Intervjuerna lades
ut helt oredigerade och lyssnarna märkte knappast
någon skillnad mot en äkta live-sändning. Just denna
teknik, att ”fejka” live-sändningar gjordes för övrigt
även av Radio Mercur för 50 år sedan. Dagen var
mycket lyckad och alla inblandade tyckte att vi skulle
göra om det snart. Flera Radio Mercur-veteraner hade
velat vara med men kunde inte då de var inbokade på
annat. FM-sändningarna kunde höras med god signal
även i delar av Skåne.
Ja, detta är ett sätt att blåsa liv i DX-hobbyn igen.
Men frågan är hur många som faktiskt lyssnar och
inte bara är ute efter ett QSL-kort? Vi har i alla fall fått
mycket god respons från många som uppskattat vårt
programinnehåll och det känns bra. Nu är det bara att
hoppas att andra entusiaster som gillar att göra radio
kommer igång med tillfälliga stationer från olika håll i
Sverige. En perfekt klubbaktivitet att samlas kring som
vi gjort i Delsbo Radioklubb. Vi kommer att sitta som
klistrade vid radion när ni kör....
Ronny Forslund
Denna kopia av studion ombord på Bon Jour byggdes upp i ett
rum på Kammakargatan 46 av radioentusiasten Janne Forsman.
Ett kort besök i Riga
Det ligger så nära, bara över Östersjön, men det har
inte blivit av tidigare. Finland har jag besökt många
gånger och likaså Tallinn i Estland. Men nu har jag
äntligen besökt Riga i Lettland, en av de tre baltiska
staterna, vilka blivit självständiga och egna länder
sedan frigörelsen från Sovjetunionen. I Riga finns det
ett intressant museum, som med förfärande dokument
beskriver ockupationerna under tiden 1920-1990-talen
från Sovjetunionen och Nazityskland i olika omgångar.
I dag är Riga mycket väl värt ett besök med den fina
upprustade gamla staden och kanske särskilt de många
vackra husen i jugendstil från slutet av 1800-talet,
då Riga var en rik stad med blomstrande näringsliv,
handel och sjöfart. Att vi inte var ensamma om att
uppskatta och beundra Riga i augustiskrud bevisas
väl av att vi träffade DX-aren Lennart Weirell från
Aros DX-club på Tallinkfärjan på hemvägen och
förutom gemensamma reseupplevelser hann Lennart
berätta att han precis innan han åkte hemifrån hade
hunnit få QSL från Radio Dellen Internationals
sändningar från 2012 års DX-parlament i Delsbo.
När jag kom hem så låg mycket riktigt också
mitt eget QSL undertecknat av Peter Stillberg!
Lettlands Radio, Riga
Enligt uppgifter jag har från Radio Rigas svenska
redaktion år 1977 startade Radio Riga sina
sändningar år 1925 och hade år 1977 4 program som
sändes 27 timmar per dygn på lettiska, ryska och
svenska. De svenska sändningarna startade 1960 och
kunde höras fyra gånger i veckan på tis-, tors- och
lördagar på kvällarna och på söndagarna på morgonen.
Våglängderna var 521,7 m och 50,5 m samt 222,4 m,
som det hette på den tiden, eller frekvenserna 576 kHz,
5935 kHz samt även på 1350 kHz. Mitt första QSL är
1978 (5935 kHz) och senare 1980 (576 kHz). Bland
medarbetarna fanns Janis Ozols redan från starten,
Erik Stumbris var ju känd för bl.a. sporten och bl. a.
var Rut Viskere chef.
Mina tre QSL är alla besvarade och undertecknade av
Lena Brjantseva, som stod för brevlådeprogrammen
och lyssnarposten. Årligen kom närmare 3000 brev
och lyssnarrapporter från Sverige. Lena besökte ju
också flera DX-parlament och stationen kom högt
i svenska DX-lyssnarenkäter. Lettlands Radio Riga
hade också en lyssnarklubb LRLK, där lyssnare från
Sverige fick medlemskort och märke samt vimpel.
Medlemmar kunde också få klubbens diplom om man
lyckats få rapporter verifierade från minst sex sovjetiska radiostationer. Till sin hjälp fick medlemmarna en
svensk-rysk DX ordlista. Mitt sista QSL från Lettlands
Radio Riga är från den 2 april 1995 på 5935 kHz med Lena
som veriesigner. 1998 stängdes Lettlands utlandsradio
och de tillhörande mellanvågs- och kortvågssändarna. 17
Latvijas Radio
Den statliga offentliga radion Latvijas Radio av i
dag sänder alla sina fyra kanaler endast över FM
med effekter mellan 0,3 -18 kW. Därutöver finns
det enl WRTH 2012 över 100-talet frekvenser
för privata FM-sändare över hela Lettland.
Flera av sändarna går också att höra över nätet.
Radio Merkurs
När jag kom hem från min Riga resa erinrade jag
mig att namnen Claes Olsson i senaste EA:s Aktuellt
på banden skrivit något om att Radio Merkurs på
MV 1485 kHz har ny postadress: SIA RNI Radio,
Kadión iela 5, 2008 Jurmula, Lettland samt e-post [email protected] . Enligt Sender und Frequenzen 2012
går det också att lyssna på Radio Merkurs över
www.radiomerkurs.lv. De beskriver också stationen
så här: ”Von Enthusiasten betrieben wird diese letzte
in Lettland verbliebene AM-station”. På kvällen när jag
kom hem prövade jag Radio Merkurs på 1485 kHz kl
18.30 UTC och de hördes med SINPO 43334. Efter
fyra dagar kom det ett e-brevs-QSL från stationens
direktör Raimonds Kreicbergs med den ytterligare
upplysningen att sändaren på 1000 W uteffekt ligger
kvar i Riga. Den tidigare adressen var ju till Riga, men
Jurmala ligger ute vid kusten och har varit en gammal
känd sommar- och kuststad.
Det räknas väl inte som DX när man går på gatan i
Riga och plötsligt via högtalare hör en radiostation
sända lättsam musik. När jag vänder mig om står det
”Radio 101 Riga”, och på min begära fotade min fru
Dorrit ögonblicket. ”Radio 101 i Riga” sänder med
2,6 kW och har enl. WRTH adress: Elisabetes iela 55,
LV-1050 Riga och e-post [email protected] Enligt
Sender und Frequenzen 2012 sänder Radio 101 också
via Sirius satellit. Jag får väl hoppas på ett riktigt bra
e-skip nästa sommar och se om jag kan få in den!
Claës-W Englund
Vatikanradion och dess sändarcentrum
När det nu sker sådana omvälvningar inom
Vatikanradion har jag tyckt att det har sitt intresse att
titta och dokumentera den omfattande verksamhet
inom kortvåg och mellanvågssändningar, som ägt rum
i den lilla Vatikanstaten. Till min hjälp har jag haft
olika skrifter såsom olika årgångar av ”Vatican Radio
– Past – Present – Future” senast från 2011 plus alla
QSL m. m. under årens lopp.
Den nya kommunikationsstrategin bort med MV och KV
12 juni i år nåddes vi av det tråkiga beskedet att de
svenska sändningarna (inkl. Nordiska avdelningen)
upphörde fr.o.m. den 1 juli 2012 över kortvåg och
mellanvåg, och kommer i fortsättningen att kunna
höras via Internet. Detta besked skall ses i sitt stora sammanhang. Chefen för Vatican Radio generaldirektören
Fader Fredrico Lombardi annonserade den 12 juni i
år följande: ”From 1 July Vatican Radio will end all
its medium wave broadcasts and its shortwave ones to
most of Europe and the Americas, which are regions of
18
the world where the rebroadcasting of programmes by
the local catholic radio and internet access are more developed”. Denna reduktion av sändningstid över MV
och KV motsvarar omkring 50% av Vatikanradions
program och tekniska kostnader för bl a Santa Maria
di Galeria Transmission centre. De resurserna skall i
stället satsas på webbsändningar and satellit tillsammans med återutsändningar över lokala, regionala och
nationella radiostationer. I dag kan Vatikanradions 40
olika programspråk höras på detta sätt i över 80 länder
genom Vaticanradions webbplats www.vaticanradio.
va Över Afrika, Mellersta Östern och Asien fortsätter
kortvågssändningarna tills vidare, vilket varit lätt att
kolla under sommarens månader, då Vatican Radio
hörts alldeles utmärkt på olika delar av KV-banden.
Lite Vatikanradiohistoria
Efter att Påven Pius XI år 1929 signerat Lateranpakten
(som gav Vatikanstaten en självständig ställning såsom
egen stat, diplomatisk roll o.s.v.) med Italiens Mussolino
frågade påven The Father of radio Guglielmo Marconi
om han kunde bygga upp en radiostation inom den
nya Vatikanstaten. Marconi önskade presentera en hög
standard på de första sändningarna och de placerades
i en liten byggnad högst uppe på en kulle. År 1931
invigde påven den nya radiosändaren på 10 kW med
ett tal på latin, som kunde höras över hela världen.
1937 tillfördes radion en 25 kW-sändare. År 1939
vid andra världskrigets utbrott sändes det på nio olika
språk. Under kriget kom Vatikanradion att spela en
särskild roll som en källa för fri information. Det sägs
att nazisternas Goebbels ville tysta stationen eftersom
Vatikanradions sändningar återutsändes i hemlighet av
bl.a. den franska motståndsrörelsen. Det fanns också
en service som återutsände appeller till försvunna civila
och militärer samt meddelanden från familjer till de
som var tillfångatagna. Under sex år utsändes mer än
1 200 000 meddelanden.
Sändningsscentrum Santa Maria di
Galeria
1954 påbörjades arbetet med ett nytt sändningscentrum
Santa Maria di Galeria (en plats som var tio gånger så
stort som hela Vatikansstaten), 20 mil norr om Rom
och det invigdes 27 oktober 1957. Vid denna tid
sändes på 32 olika språk och personalen utgjordes
av 260 personer från 35 olika länder. 1962 tillkom
en sändare på 10 kW Telefunken för kortvåg genom
donation från katoliker i Australien och Nya Zeeland.
1966 tillkom tre nya sändare och 1988 installerades
en ny 500 kW-sändare med roterande antenn. I dag
2011 har S. Maria di Galeria fyra 500 kW-sändare för
kortvåg med två roterande antenner 76 resp 106 meter
höga och 88 rep 87 meter i bredd. Det finns också fem
100 kW- sändare (28 fasta och en roterbar logperiodisk
antenn) samt två mellanvågssändare som är i tjänst,
medan två finns i reserv. Två MV- och två KV-sändare
kan också sända DRM (10 kW per sändare). Det finns
också en DAB-sändare.
Palazzo Rio är produktionscentrum
Pallazzo Pio har varit högkvarter för Vatikanradions
produktion sedan 1970. Fram till i dag har program
på över 40 olika språk förinspelats eller sänts live
från totalt sju studios och 53 studioboxar, alla
utrustade för digital teknik. I Sala Marconi avhålles
presskonferenser, seminarier, presentationer och
filmvisningar. Här finns också ett elektroniskt arkiv
med musikinspelningar och annat som kommer till
19
användning i programproduktionen. Av den bilden
framgår Vatican City och Vatican Radios högkvarter
Palazzo Pio m.fl. byggnader.
Marconis sändare och Historiska
museet I Palazzina Lea XII
Inte långt från Palazzina Leo XIII i Vatikanträdgårdarna
står den förste sändaren, som Guglielmo Marconi
tog fram. I dag är radiostationen utrustad med två
sändare för MV med Marconiantenner och en sändare
för KV med nord-sydlig antennriktning. Det finns
också två roterande logaritmiska antenner, som är
utrustade för framtida lokala DRM-sändningar.
Pallazina innehåller idag ett tekniskt museum för
Vatikanradion, som går tillbaka till 1931 och omfattar
ca. 180 olika ” pieces of equipment, from audio and
telegraphic apparatus to link components, recorders
and generators, transmitters and receivers, measuring
instruments, valves etc”. Radiomuseet är öppet för
allmänheten och besöks årligen av ett stort antal
grupper av intresserade och radiointresserade. Du
kan själv besöka museet genom via Internetatt klicka
på ”Museum” på webbplatsen www.radiovaticana.org
Post scriptum
När jag tecknat ner dessa rader fyllda med teknik kan
jag ändock inte undanhålla den mäktiga skönhet som
ett besök i St Peterskyrkan, Sixtinska kapellet och
Vatikanbiblioteket ger, vilket jag själv hade förmånen
att få uppleva när jag besökte Rom för tjugotalet år
sedan och passade på att göra ett besök i Vatikanstaten.
Påven Johannes Paulus fick jag tillfälle att se ett kort
ögonblick när han på sitt Sverigebesök passerade
Edsbergsvägen i Danderyd på väg på till sitt besök
hos Birgittasystrarna och deras kloster i Djursholm
inom Danderyd. Det var ju också nyligen bortgångne
Pater Lars Rooth från Vatikanradions Nordiska
avdelning som också lärde påven lite svenska under
Sverigebesöket. Det finns ju också all anledning att här
tacka den skandinaviska redaktionen på Vatikanradion
så här långt för alla program vi hört över kort- och
mellanvågen under årens lopp. Ingrid Amici, Inga Britt
Meccia, Elisabeth Saso, Wilhelm Höjer, Charlotte
Smeds, Olle Brandt, Leena Lehtinen m fl som t ex
Christer Brunström.
Claës-W Englund
I DX-köps sortiment hittar du många spännande böcker och annat.
Se vidare vår annons i detta nummer!
20
Clandestine
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61 VISBY | 0498-26 45 68 | [email protected]
Spännande dagar med Fiji och Tui
Savu
När jag senast skrev mina sidor i EA berättade jag
om att jag hört en ny clandestinestation, som startat
sändningar mot önationen Fiji Islands. Den heter
Domo I Viti och sänder för rörelsen Fiji Freedom and
Democracy Movement.
Jag gjorde en Googlesökning och hittade en webbplats
med kontaktadressen [email protected] ,
som jag genast skickade en rapport till. Här kommer
nu resten av mina dagar med Fiji och den nyfunne
vännen Tui Savu som skickade hela 8 korta e-brev
under tiden 6-12 juni 2012.
Det första kom till min Hotmail-adress, som jag brukar använda i DX-sammanhang. Det festliga var att
mailet hamnade i min Spambox, men eftersom ämnesraden var på svenska med orden ”Tack så mycket
Bjorn”, så fångades min uppmärksamhet. Så här lyder
innehållet i sin helhet:
“Hej Bjorn, Thanks for your email because you’ve confirmed the 1st minute of our broadcast was silent, as
mentioned by another SW listener from the US.
I’ve passed this onto WRN to explain because we’re paying
for this airtime and it’s not good to find out it started
approximately 1 minute late and stopped 1 minute early.
Once I get the QLS Card from WRN, I will pass it to you.
Please keep providing us with feedback and we hope to
broadcast in English soon.
Tack så mycket. Moce mada. (Fijian for goodbye for now)
Tui Savu”
Jag svarade direkt och frågade förstås varför han kunde
skriva på svenska. Dessutom bad jag honom att verifiera att jag verkligen hörde deras sändning. Hans
svar kom direkt:
“Hej Bjorn,
Sorry to disappoint you, but I don’t know any Swedish,
however with the internet, you can learn words from
different languages at any time. LOL!
I can confirm for you Bjorn that you did indeed tune
into our radio broadcast and it’s interesting that you also
mentioned it was transmitted from the US and not Palau.
I am still a novice with SW, but because the broadcast
was transmitted from the US and not Palau, does that
make a difference to the transmission?
Palau is a US Territory.
Looking forward to hearing back from you.
Have a great day. Moce mada.
Korrespondensen gick vidare genom att jag utvecklade
tanken om varifrån sändningarna kom. Det visade sig
att organisationen bakom dem hade fått uppgifterna
från WRN, som de köpte sändningstid av, om att
sändarorten var Palau i Stilla Havet. Jag blev också
lite konfunderad över var han själv befann sig. Det
visitkort han skickade med i e-brevet angav nämligen
en adress i Australien:
Nästa e-brev innehöll följande svar:
”Bula Bjorn,
Yes, I am full blood Fiji born and bred in Fiji. If you
Google me you should be able to see some of the things
I’ve been up to. LOL!
Your island sounds a very beautiful place and I just wish
I can visit Europe one day because that’s my dream to
take my wife there on a holiday.
Please keep in touch and fight for freedom!
Vinaka vaka levu Bjorn. (Fijian for thank you very
much)”
Mitt nästa e-brev, där jag kopierat in den information
om sändningarna som jag fått från olika källor. Där
är DX-arna säkra på att sändningsorten är WRN via
WHRI-sändaren i Furman, S.C., USA.
Hi again, Maybe you have already got this information, but if you
haven’t they are maybe of interest for you? I attach two
messages that I have got via various Internet sources.
73 from Björn
“Hans svar:
Bula Bjorn,
We will be replaying last week’s broadcast this week and
have a new one the following week.
Have a great weekend. Tui.”
Vinaka vaka levu Bjorn. (Fijian for thank you very
much).
21
Mitt nästa e-brev:
Bula Tui,
I have forwarded your messages about Monday to the
DX-world! 73 from Björn
Det kändes nu som om han verkligen blivit intresserad
av att ha kontakt med denne främmande och konstige lyssnare högt där uppe i den Högan Nord, som
dessutom tycktes känna till mer om hans sändningar
än han själv. Så nästa mail innehöll indikationer på
att han kanske ville ha ett personligt samtal med mig:
”Bula Bjorn,
Do you have Skype? Tui.”
Jag meddelade honom att jag hade Skype och skickade
mina telefonkontaktuppgifter. Men där var det slut!
Jag har inte hört någonting mera från honom och inte
heller har jag sett att någon annan DX-are har fått svar
från stationen. Där ser man vad en uppgift om att sändningarna startade en minut för sent kunde leda till!
Sedan undrar jag förstås fortfarande vad ”LOL” står
för. Är det något som SMS-are använder sig av för
att korta ner sina meddelanden eller vad? Däremot
har jag listat ut vad ”OLS Card from WRN” står för.
Det måste vara QSL-kort, men något sådant från
WRN har vare sig jag eller någon annan DX-are, mig
veterligt, sett till.
Radio Ga Ga, FN:s radiostation i Sierra Leone
I två decennier har FN:s haft igång radiostationer för
sina fredsbevarande styrkor ute i världen. Man startade
i Kambodja 1992 och 2010 var radioverksamhet igång
i hela 13 länder, de flesta i Afrika. Men vad händer när
FN lämnar landet? Ja, oftast lämnar FN över utrustningen till de lokala myndigheterna och då har det
tyvärr oftast blivit ett misslyckande, staten har använt
radiostationen för sin egen propaganda.
I Sierra Leone, som en gång hyste 17000 fredsbevarare
inom landet, har FN prövat att göra på ett annorlunda
sätt. Genom att slå ihop sin egen station, som blivit
landets populäraste, med den statliga radion, Sierra
Leone Broadcasting Service, hoppas man att ha lyckats
lite bättre. Man ville skapa en lätthanterad och populär
public service-station, vilket idag är en raritet i Afrika,
22
genom ekonomiska bidrag. Stationen skulle dock få
sina huvudinkomster med hjälp av reklamintäkter.
Tyvärr har det gått ganska dåligt. Sändarna har mis�skötts och inte underhållits, programtider och tablåer
hålls inte och det är en allmän nedgång.
I andra länder, där man har FN-radio behövs det
nya idéer. Största försöket görs nu i Demokratiska
republiken Kongo. Det gäller den tio år gamla Radio
Okapi, som kör tandem med Fondation Hirondelle, och
som idag har omkring 14 miljoner dagliga lyssnare, en
femtedel av befolkningen.
Här vill man definitivt inte att Radio Okapi ska bli
statsägd i framtiden. I alla fall vill man ta lärdom av och
göra det bättre än i Sierra Leone. Hela artikeln finns
på: www.economist.com/node/21561923
Ny clandestine från
Kamerun
En ny clandestine, som ännu
inte hörts av någon DX-are,
lär vara på gång för Kamerun.
Så här skriver man på www.
Allfrica.com : The Bakassi
Selfdetermination Front har
förklarat sitt territorium som
en självständig stat, presenterat en egen flagga och satt upp en radiostation som
ska användas för att göra propaganda för sin rörelse.
Flaggan, som är i blått, vitt och rött, har små stjärnor
för att visa att en ny era nu har inletts i området.
Självklart är det inte bara nationalism utan också
ekonomiska orsaker till att den nya staten ropats ut.
Det finns nämligen gott om olja på Bakassihalvön.
BDSF har en facebook-sida och kanske kommer det
där lite fler uppgifter om när och på vilken frekvens
stationen ska sända. Jag misstänker att man kommer
att köpa sändningstid via någon av de högeffektade
sändarna ute i världen.
Transientskydd för mottagare
Ett av flera antenntillbehör från Winradio är deras
transientskydd WR-DASP-2500. DASP står för
dual action surge protector, vilket blir ungefär
dubbelverkande transientskydd. Det är nu viktigt att
komma ihåg att det är ett transientskydd – det är inte
i närheten av att vara ett blixtskydd som kan skydda
mot direkt blixtnedslag. Blixtskydd har en helt annan
prislapp, är mycket större och kräver jordanslutningar
som är fackmässigt gjorda.
Som privatperson får man därför oftast nöja sig
med just transientskydd och det kommer man långt
med. Det är långt vanligare att man drabbas av
överspänningstransienter än direkt nedslag och då
gör den här typen av utrustning god nytta för att
skydda elektroniken. Överspänningstransienterna kan
till exempel uppstå genom atmosfäriska urladdningar,
när blixten slår ned en bit bort eller vid regn under
vissa förhållanden.
En förutsättning är dock att skyddet är korrekt
installerat och att man har en tillräckligt bra
jordanslutning. DASP:en skall placeras långt från
mottagaren t.ex. innan man går in med koaxialkabeln i
huset. Den har inte som många andra liknande enheter
en skruvanslutning där man ansluter jordkabeln. I
stället skall man med hjälp av enhetens skruvöron
som sticker ut från höljet skruva den i ett ordentligt
jordat föremål. Det är säkert en jättebra lösning som
ger en lågohmig och bra jordanslutning om man nu
har detta jordade föremål. Själv har jag fått ansluta en
grov jordledning med en kabelsko som jag skruvar fast
i skruvöron. Det är inte helt lyckat.
En enkel förklaring till hur ett överspänningsskydd
fungerar är att det kortsluter alltför höga spänningar
som kommer från antennen till jord. De skall alltså
aldrig nå mottagaren med full kraft. Den dubbla
funktionen i detta transientskydd består i att man
har en snabb krets med en skyddsdiod som träder i
funktion och kortsluter kortvariga spänningsspikar som
överstiger 17 volt. Det skyddet skall träda i funktion
på mindre än 1 nanosekund. För mer långvariga (upp
till flera sekunder) och energirika transienter har den
ett gasurladdningsrör som kortsluter när spänningen
överstiger 75 volt.
Ursprungligen hade jag tänkt att på något sätt testa den
här enheten – utan att förstöra den. Jag konsulterade en
kollega med stor erfarenhet inom området, men hans
svar var att den enklaste lösningen är att studera vad
den innehåller för komponenter och hur den är byggd.
Sagt och gjort – fram med skruvmejseln. Som syns av
bilden är det en avlång gjuten aluminiumbox med en
SMA-kontakt i vardera gaveln. Två rejäla skruvöron
för fastsättning och jordning. Bygget är prydligt inuti
boxen. Ett litet kretskort med gasurladdningsrör,
skyddsdiod och en LC-krets. Rejäl jordning av kortet
till SMA-kontakterna och boxen. Det är fackmässigt
gjort.
Valet av SMA-kontakter är ju naturligt ur ett Winradioperspektiv, deras mottagare har ju också SMAkontakter. Själv har jag främst BNC-kontakter i mina
kopplingar, så det blev till att montera ett specialkablage med BNC i ena ändan och SMA i den andra.
Den skall enligt specifikationen kunna användas i
frekvensområdet 9 kHz till 2500 MHz och dämpningen anges till 0,3 dB vid 200 MHz, den bör därför
vara i det närmaste försumbar på mellan- och kortvåg.
Svensk leverantör är Waveline i Limhamn.
Moritz Saarman
Sökes – en alternerande huvudredaktör!
Magnus Jesperson kommer under
nästa år att ta ansvar för tre utgåvor
av Eteraktuellt. Därför behöver vi en
alternerande huvudredaktör för de andra
tre utgåvorna. Om du är intresserad av
att ta dig an den uppgiften eller om du
känner någon som du tror skulle passa i
den rollen – hör av dig till oss! Kontakta
Lars Wieden [email protected] eller Moritz
Saarman [email protected]
23
NA-horisont
Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 |[email protected]
Välkomna återigen till NA-horisont som är tillbaka
efter sommaruppehållet nu när säsongen har dragit
igång igen för lyssning på njordamerikanska radiostationer. Premiär för red blev 29.8 i stugan i Petiknäs då
i alla fall 1370 WDEA tittade fram och sedan har det
väl puttrat på utan någon direkt dunderöppning, även
om red inte har haft möjlighet att kolla så ofta. Lite
stört med nordöstra USA + Florida mest och väldigt
lite från inåt kontinenten verkar det ha varit, även om
BOS dock noterade svaga men mycket rena signaler
från prärien morgonen 14.9. Under skrivhelgen har
en liten protonstörning pågått vilken borde släcka
NA i nordliga QTH:n, men värdena är rätt skapliga
nu så hoppet lever! Redax tackar för uppmuntrande
rader från läsare som uppskattar spalten! Det är trevligt med respons på vad man skriver, och med bidrag
förstås! Detta har Alf Persson (APF) hörsammat och
hans bidrag får slå an tonen och temat för denna gång!
samtidigt lyckas runda Boston kan WLAC gå riktigt
fint. Håller man på ett tag kan TN-samlingen utökas
med åtminstone 650 WSM i Nashville. Det krävs bara
att det går på låga frekvenser också, vilket till exempel
inte var så vanligt förra säsongen. Hörs WSM är det
ofta bra och breda konditioner. Denna station är en
av mycket få så kallade clear-channel-stationer i USA
som sänder musik, och inte vilken musik som helst
utan klassisk country! Det är bara att lyssna in sig på
wsmonline.com om man känner för det. Efter WLAC
och WSM blir det betydligt svårare, men det ska väl
inte avskräcka någon får man hoppas… Efter nio turer
till Parka under ett drygt decennium ligger red på åtta
hörda och sju QSL:ade, vilket månne kan ses som en
indikation på att TN-pärmar sällan blir jättetjocka?
Elektroniska QSL-kort förgyller
kontakten
Så här skriver AFP apropå 1510 WLAC Nashville
TN: "Efter sommaren och mycket piratlyssnande så
kände jag för att börja värma upp inför hösten och tog
fram hårddisken med förra höstens Parkainspelningar.
Hittade då denna på 1510. Den var ny för mig, så jag
skickade en rapport och förklarade min senfärdighet,
men fick snabbt – 12 timmar på en söndag – bifogade
svar. Alltid kul att få lite extra information och se att
någon intresserar sig för våra rapporter."
Hi Alf,
Yes, I can verify that is WLAC. I enclosed a jpg of an old
QSL you can print out….
Thanks for listening.
Jeff Batten
Clear Channel Nashville Engineering
55 Music Square West
Nashville, TN 37203
615-664-2472 (office)
615-456-8965 (mobile)
Tack Alf! Veriesignern Jeff bifogade i e-brevet en riktig
klassiker till QSL-kort i skannad form, som stationen
i alla fall skickade ut i början av 60-talet visar reds
Googlande. Tiderna var onekligen annorlunda då,
men även om dagens e-postsvar kan se rätt korta och
tråkiga ut så är det påfallande ofta bra verietexter i
alla fall. WLAC är nog det enklaste sättet att höra
Tennessee på. Är konditionerna tillräckligt djupa så att
det inte bara är de allra östligaste som hörs och man
24
Vi tar några exempel till på QSL-kort som nyligen
nått mottagarna via e-post, och nu är det inte fråga
om skannade kort från anno dazumal utan aktuella
hemsnickrade grejor! Dylikt hjälper ju absolut till att
minnas kontakten! Alf Persson går ut först med ett
trevligt kort från en kille på 1480 WGVU Kentwood
MI som lagt ner hela sin själ i designen, hi! Alf påpekar
att eftersom det tydligen inte fanns något har han sett
till att fixa fram ett nytt. Sen kan man ju tycka vad man
vill om färgerna. Rapporten är från en parkainspelning
från förra hösten.
Alf:
I just got the QSL Card finished. Can you
check your log for a time of reception? It’s the
last blank spot on the card for me to fill out.
The card will stand out.... The colors were not by
my choice. The art department made the logo......
Also, thank you for the information on your club’s
antenna system. Our local amateur radio operators
are very impressed as well as our engineering staff. I
thought my 160m inverted-V antenna was large.....
One other question..... What other dx-ing is your club
interested in? My equipment at home is a Kenwood
TS690SAT that covers 30kHz to about 60MHz. I’m
thinking about equipment to receive below 30kHz.......
I’ll be watching my
send you the card in
e-mail and will
my next email.......
THANKS so much!
Ronnie Miller
Robert C. Rogers
Broadcast Engineer I
WGVU-AM-FM-DT WGVK-DT WGVS-AM-FM
616-331-6666
Trevligt eller hur? WGVU känns ganska lätt igen då
man spelar oldies och id-ar ”Real Oldies 1480 and
850”. Tampas ganska ofta exempelvis med WHBC
Canton OH, och WLMV Madison WI men hör till
de vanligare på frekvensen. Red var med om något
liknande WGVU alldeles nyss, då beträffande 570
WSYR Syracuse NY. Verkligen ingen dussinstation
i mina lurar - bara id-ad en enda gång av mig, vid
PAX87 15.10 2010 då jag fick ett ”Newsradio 570
WSYR” att agna med. Tyvärr lyckades jag inte med
QSL efter ett par försök. En ny repa nu i somras gav
dock ett svar från deras PD – dock inte avsett till mig,
utan till någon ”Ronnie” som väl kunde fixa något?
Hans adress syntes inte i e-brevet, så kanske gick det
aldrig till honom? Jag tog mod till mig efter några
veckor, efter att ha lyckats Googla fram en Ronnie som
faktiskt var anställd på stationens bolag, Clear channel
i Syracuse! Tydligen hittade jag av rätt person, för nu
kom det snabbt ett positivt svar, med bifogat QSL som
jpg-fil. Riktigt prydligt, och en trevlig avrundning på
WSYR! Om det någon gång är vettiga ÖK-konds på
låga frekvenser så är det oftast WMCA i New York som
kommer fram på 570 tycker red, så det var kul med
Syracuse för en gångs skull.
Dear Jan!
Forgive us for our tardy reply!
Congratulations! Your long distance audio report is in
fact WSYR!
So COOL! I’ve attached a QSL card of sorts. Please
enjoy it for your records!
Vi avrundar med 1300 WJMO Cleveland OH
som kan komma fram riktigt fint vid konds mot
sjöarna, men WOOD Grand Rapids MI och KGLO
Mason City IA vill ju ofta ha ett ord i laget förstås.
WJMO loggade jag för rätt länge sedan som WERE
men den ville inte svara då. Sedan fick jag till sist
ett ganska flummigt svar från WJMO för ett par
säsonger sedan: ”It is great!” ungefär. Så när jag såg
att Arild Skalmeraas i Norge fått ett rikligt svar med
elektroniskt QSL-certifikat och allt från deras CE
Gary Zocolo passade jag på att fylla upp Ohiopärmen
en aning med kompletterande WJMO-innehåll. Som
svar på min rapport från PAX93 i höstas skickade
den gode Gary även mig ett synnerligen matnyttigt
e-brev med QSL:et, täckningskartor, flera bilder från
anläggningen, loggor, och en broschyr, och visar även
han alltså på hur man kan skapa e-postverifikationer
med guldkant!
Greetings Jan;
Thank you for your reception report. Based on the MP3
and your transcription, I can confirm without a doubt
that you were listening to Cleveland, Ohio’s AM1300
WJMO. I appreciate and enjoy hearing about our dx
transmission reception. Our signal pattern makes your
region a favorite skip dx listening region.
Fortsättning på sidan 47
25
Japanese short wave club 60 år
på AWR:s webbplats http://www.awr.org. Programmet sänds också över WRMI och IRRS Europe.
Lyssnarrapporter vill JSWC ha till P. O. Box 44,
Kamakura 248-8691, Japan (lägg gärna med bidrag
till svarsporto antingen med 1 IRC eller $ 2) eller
e-postl [email protected] Du kan också använda epostadressen [email protected] för gratis e-brevs-QSL.
Som du också sett på SDXF:s innehållsrika webbplats
www.sdxf.se har Radio Free Asia dedicerat sitt special
QSL två dagar i augusti 2012 till Japanese Short Wave
Clubs 60 år.
Andra klubbaktiviteter
SW-DX Guide
Som en lite större klubb utger JSWC en månatlig bulletin "SW-DX guide" plus en e-postbaserad nyhetsbulletin till sina medlemmar. Varje nummer innehåller
30 tryckta sidor med DX-nyheter i frekvenser och per
land, QSL-samlarbörs, olika historier kring lyssnandet, utbredningsprognoser, mötesnyheter m.m.
Försäljning av DX-litteratur
JSWC säljer t ex WRTH, DBS årligen. Vidare kan
det förekomma egna publikationer, ofta på japanska,
som medlemmar eller andra har skrivit, som klubben
då gör tillgängliga för medlemmarna.
Redan 1952 (samma år som jag själv började med DXing) i en stad kallad Sendai 350 km norr om Tokyo
bildade ett gäng tonårspojkar, som alla studerade vid
Tohoku universitet Japanese ShortWave Club - JSWC.
Ändamålet var att organisera Japans kortvågslyssnare
och för dem publicera en månatlig bulletin med
utbyte av DX-information och att främja vänskap
mellan kortvågslyssnare samt mellan radiostationerna
och DX-arna.
DX-program över olika internationella rundradiostationer
Har själv då och då lyssnat på Adventist World Radio
- AWR - och dess DX-program "Wave scan" bl a i
samband med de DX-tävlingar, som Adrian Peterson
anordnar årligen. I juli i år dvs. den 1:a söndagen i
månaden, då DX-programmet "Wave scan" gick, (f ö
avhandlades årets AWR contest just under juli månad
i år) lyssnade jag lite extra noga på det inslag, som
JSWC hade inom "Wave scan". Med anledning av att
JSWC utlovade ett special-QSL i samband med sitt
60-årsjubileum så skickade jag iväg en lyssnarrapport
med någon 20 SEK-lapp bilagd, och gratulerade även
till de 60 åren. Vill du själv veta sändningstider titta då
26
Olika former av DX-möten
JSWC anordnar möten "in some outdoor site to receive DX-stations", samt oregelbundet olika DX-möten
för DX informationsutbyte och för att hålla igång den
sociala sammanhållningen. Varje augusti tar JSWC del
i den årliga amatörradioutställningen "Ham Fair" för
att få tillfälle att propagera för vår DX hobby.
Aktuell infomation och nyhetsbulletin via e-post
Senaste nytt för specialprogram, frekvensändringar,
testsändningar m. m. erbjuds klubbmedlemmarna via
e-post eller fax. Gratis e-postbulletin sänds också ut på
begäran till icke-medlemmar(som sänt in lyssnarrapporter på klubbens specialprogram, där JSWC medverkat samt också till DX-klubbar. Den som önskar
fri-ex kan kontakta e-postadressen: [email protected]
biglobe.ne.jp så svarar Toshi Ohtake snabbt. Det var
f. ö Toshi som var "veriesigner" för mitt special QSL
från JSWC!
Enligt WRTH 2012 finns 5-6 andra klubbar i Japan
med olika DX inriktning. 2012 är alltså Japanese Short
Wave Clubs 60 års jubileumsår. Vi gratulerar hjärtligt
till framgångarna under så många år, säger
Claes-W. Englund
En radiostation föds sällan smärtfritt
Ofta när vi rapporterar om ny radiostationer som
startas kanske det låter som om allt gått på räls. Men
alla som någon gång försökt installera en studio med
sändare i utlandet vet att så oftast inte är fallet. Den
senaste radiostationen vi hjälp till att starta är i Nepal,
Radio Rasuwa ett bra exempel.
Vid ankomsten fann vårt team att studion var placerad på nedervåningen i stället för på övervåningen
som var överenskommet. Radiomasten som antennen
skulle installeras på var försenad och när den till sist
kom hade den en annan design än förväntat. Sedan
fanns det inte tillräckligt med metallrör som antennerna skulle monteras på.
Det första problemet löstes genom Guds försyn (en
ingivelse att slänga ner en extra antennkabel i pack-
ningen). Det andra problemet löstes med hjälp av lite
uppfinningsrikt ingenjörsmannaskap som vidareförmedlades till våra nepalesiska partners genom tolkar
och en massa pappersritande. Rörproblemet löstes
slutligen med hjälp av en bra svetsare och triumfen
var ett faktum när stationen började sända som bestämt den 1 december.
Stationen ligger nära gränsen till Tibet och de flesta
invånare är tibetanska buddhister, till skillnad från
resten av Nepal som är hinduiskt. Det här är den
femte stationen som HCJB hjälpt till att starta i
Nepal. Under 2012 planeras ytterligare tre stationer
med vår hjälp.
Från Nyhetsbladet HCJB Sverige, förmedlat av
Bernt Berglund. Bearbetat för EA av Erik Johansson.
27
DX-köp
Stig Granfeldt | Gruvgången 37 | 653 43 KARLSTAD | 054 - 56 18 22 | [email protected]
Allmänt
208 - It was great!
200,00
An air with Cuba
425,00
Broadcasting on the SW 1945 to today
425,00
Cold war radio
275,00
Collector's guide to antique radios
300,00
Drömmen om 100-mannaorkestern...
275,00
Eteraktuellt minns svensksändarna
90,00
Hitler's radio war
300,00
Klassiska Vasalopp 1925-1973
150,00
Latin America by radio
40,00
Minnesboxen krigsåren (7 CD)
850,00
Minnesboxen CD 1934-1972 per styck
160,00
Minnesboxen kronprinsessan 2 CD+DVD 160,00
On the short waves 1923-1945
390,00
Radio Free Europe's crusade for freedom 275,00
Radio Moskva - nordmenn i Sovjet (norska) 440,00
Radio Nord & Radio Syd dubbel-CD
150,00
Radiogrammonfonen: en harmoni...
325,00
Rias Berlin
350,00
The clandestine radio operators
275,00
The early development of radio in Canada 300,00
The story of broadcasting house
375,00
Tyskland talar
225,00
Tyskland talar, ljudbok 8 CD
250,00
Våra 100 år med radio och TV
225,00
Vårt 1900-tal (3 dubbel-CD, 8 h speltid) 600,00
Amatörradio
Amateurfunk 2012 mit DVD
Das grosse Amateurfunk-Lexikon
Faszination Amaturfunk
Jahrbuch für den Funkamateur 2012
110,00
225,00
125,00
250,00
Antenner
25 simple tropical & MW band...
75,00
Antenna reference manual, volume 1
250,00
Antenna reference manual, volume 2
250,00
Antenna reference manual, volume 3
250,00
Das neue Magnetantennenbuch
225,00
Der neue Antennenratgeber
225,00
Loop antennas, design och theory
210,00
Practical antenna handbook
430,00
Rothammels Antennenbuch 475,00
Frekvenstabeller och årsböcker
Hörzu Radio Guide 2012-2013
Radio listener's guide 2012
Radio stations in the UK, 23rd edition
Radioreiseführer Fernost
Radioreiseführer Nordamerika Radioreiseführer Südeuropa, Mittel...
The worldwide listening guide
WRTH 1947-1958 on CD
Pirater och clandestine
Death of a pirate
28
185,00
100,00
110,00
120.00
120,00
120,00
300,00
375,00
275,00
Pirater i æteren (om Radio Mercur)
Pirater och pionjärer (DVD)
Pop went the pirates II
Radio Caroline North rockin…
Radio Caroline - the legend lives on (CD)
Records at sea, the story of Ross Revenge Shiprocked (Radio Caroline)
Stick iväg Jack (Radio Nord)
The beat fleet
The clandestine radio operators
The ship that rocked the world
350,00
210,00
450,00
160,00
200,00
125,00
210,00
370,00
225,00
275,00
225,00
Radioteknik
A family affair - the R.L.Drake story
450,00
Blitz- und Überspannungsschutz für...
125,00
Communications receivers, the vacuum... 375,00
Die Grundig Satellit-story auf CD
175,00
Discover DX-ing!
150,00
Handbuch Kurzwellenemfänger
175,00
Heathkit, Guide to amateur radio products 530,00
Hundert Jahre illustrierte radiogeschichte 325,00
Kurzwellenempfang mit SDR und PC
175,00
Leistungsanpassung in der Funktechnik
175,00
Listening to longwave
150,00
Radiohören auf Kurzwelle
230,00
Radiohören auf Lang- und Mittelwelle 235,00
Radiohören mit DAB und DAB +
275,00
Radios by Hallicrafters
250,00
Rundfunk auf UKW
225,00
Shortwave radio reception
250,00
Tipps und Tricks zum Scannerempfang
160,00
Theorie u. Praxis der Kurzwelleausbreitung 255,00
Ungestörte Radio- und Fernsehemphang
225,00
Webradio und Web-TV 180,00
TV
Cyber-TV225,00
Television viewer´s guide 2012
110,00
Umstellung von Analog- auf Digital... 225,00
Utility
2011/2012 Guide to utility radio stations 2012 Shortwave Frequency Guide
ABC air band radio guide
Flugfunk
Funknavigationsverfaren
Not- und Katastrophenfunk
Radiotelex messages
Seefunk
Spezialfrequenzliste 2011-2012, Band 2 Övrigt
Antenn, Sangean ANT-60
Hörlurar Lenco med M-adapter 2,5 mm
Hörlurar Ohmega OH525
450,00
440,00
145,00
175,00
160,00
225,00
220,00
225,00
220,00
125,00
125,00
225,00
Beställ gärna på webben: www.sdxf.se/DX-kop.
Betalning till Plusgiro 3 26 26 - 4.
När du gör beställningen via webbplatsen får du också bekräftelse på när ordern tagits emot, när pengarna inkommit samt när varorna skickas och om något blivit restnoteras och beräknas komma in i lager igen.
Det går att beställa både böcker även från övriga Norden. Exempelvis kostar en bok som Sender & Frequenzen
ca 40 kr extra. Men kontakta oss gärna innan du lägger ordern så du får exakt prisuppgift. Det beror på hur
många böcker som kan få plats i brevet.
Kalendern
Oktober
22 NZL Arbetets dag
23THA Chulalongkorn-dagen
24 MLA Sultanen av Pahangs födelsedag
ZMBSjälvständighetsdag
25 TWN Taiwans återupprättande
26 AUT Nationell helgdag
RRW Armens dag
27ZAI Landsjubileum
28 CYP, CZE Nationell helgdag
TUR Repulikens dag (Em)
29 TUR Republikens dag
31 TWN Chiang-Kai Cheks födelsedag
November
11 AGL Oavhängighetsdag, nationaldag
BEL, F, GUF, MCO, REU, MRT
Årsdag av vapenstilleståndet
12 CLM Cartagenas oavhängighet
MLD Republikens dag
15 B
Republiken grundas
BEL, CTR Nationaldag
17 OMA Nationaldag
18 MRC Oavhängighetsdag
OMANationaldag
19 HOL Första Happy Station med
Edward Startz 1928
MCO Prinsens dag, nationaldag
20 MEX Mexikanska revolutionen
22 BRM, LBN Nationaldag
GUM. PTR, USA Skördefest
24 COD Zaires nationaldag
25 SUR Självständighetsdag, nationaldag
USAVärldsradiofördraget
undertecknas 1927
26
Första amatörradioförbindelsen
mellan Europa och USA på
100m-bandet 1923
MNGNationaldag
28 29 30 ALB, MTN Nationaldag
ALB Befrielsedag
BEN Nationaldag
YEMOavhängighetsdag
December
1 AZR, MAC, MDR, POR
Återupprättande av självständigheten
2 LAO, UAE Nationaldag
5 THA Kungens födelsedag, nationaldag
6 E
Författningsdag
FINSjälvständighetsdag
7 CTI
Nationaldag
9 TZA Oavhängighetsdag
10 AGL Republiken grundas
11 BFA, THA
Nationaldag
12 KEN Självständighetsdag, nationaldag
13 MLT Republikens dag
16 BHR, KAZ Nationaldag
17BTN Nationaldag
18 NGR Republiken utropas, nationaldag
J Nationaldag
24
Julaftonen
25
Juldagen
26
Annandag jul
28AUS Författningsdag
30 MDG Republikens dag
31
Nyårsaftonen, Sylvesterdagen
Januari
1 CUB, SDN, HTI Självständighetsdag
Nyårsdagen
2 BOTNationaldag
3 G
BBC World Service grundas
1938
4 BRMSjälvständighetsdag
5S Trettondagsaftonen
(Eftermiddag)
29
Piratspalten
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Jag har lyssnat på pirater sedan mitten av 80-talet,
mitt första pirat-QSL är från PFBS och daterat den 8
maj 1986. Sände från Tyskland, om jag inte minns fel.
En koll i Lennart Weirells eminenta lista visar, att jag
numera har QSL från 331 stationer, ett par stycken av
dessa jänkare jag hört här i Sverige. På den tiden fanns
inga riktiga "powerhouses" utan de flesta entusiaster
körde med hembyggda grejor med en blygsam uteffekt
av 10-50 W. Numera använder sig de flesta piraterna
av amatörriggar eller proffsbyggen med en uteffekt av
ett par hundra W. Visst, de hörs för det mesta väldigt
bra, men på något sätt var det roligare förr då man
verkligen fick anstränga sig för att hitta ett id från en
tio-wattare i QRM-en.
Svenska pirater har det varit dåligt med genom åren.
Några stycken har dock hörts från bl.a. Gotland och
Skåne samt några FM-pirater. Vid ett besök med NDL
hos PTS i Stockholm år 2000, berättade chefen för
Piratspaningsavdelningen, Åke Hildén, min gamla
klasskamrat från Yrkesskolan, att man inte lade ner
särskilt mycket krut på att leta efter KV-pirater här i
Sverige. Däremot tog man en och annan FM-pirat som
härjade i 08-området och som störde radiotrafiken där.
Bl.a. nedanstående sändare som gömts i en fjärrstyrd
fågelholk. Hoppas göken var utflugen!
"Holken", en av PTS
beslagtagen FM-sändare
från mitten av 80-talet.
I mitten av 90-talet var en en avknoppare till Radio
Nord igång. Hade antagligen inget med Ronny Forslunds nostalgistation Radio Nord att göra. Mitt QSL
är utskrivet i Hagfors av Lasse Karlson, f.d. medarbetare på den "riktiga" Radio Nord. QSL-texten lyder
som följer:
"Härmed bekräftar vi att det är Radio Nord du har
lyssnat till via en "icke officiell relä-station "på frekvensen 6206 kHz. Stationen är en fartygsradio med ca 200
watt ut i en inverterad V-dipol för 48 meter. Sändaren
är placerad "någonstans i Södra Östersjön". Vi har
sänt din rapport vidare till den sändningsansvariga
som är tacksam för alla lyssnarrapporter".
Lite osäker här, men enligt snacket som gick var det
väl på Gotland sändaren stod. Är det någon som vet
något annat eller något mera, så hör gärna av er till red.
Många nya eller före detta pirater använder sig numera
av sändare i olika länder som hyr ut tid till mer eller
mindreseriösa "stationer". En av dessa är Radio City
med slogan "Station of the Cars" som jag hörde en
kväll i somras via Radio Merkurs, Riga på 1485 kHz.
QSL från Radio City,
september 1994. Bilen
är ju en Trabant, kanske stationen var (är)
från det forna DDR?
I ett QSL berättar man, att första sändningen från
Radio City var i februari 1992. Den hembyggda sändaren man då använde sig av var inget vidare så man
övergick då till att anlita lågeffektsstationer i Europa,
USA, Uruguay och Nya Zeeland som reläsändare.
30
sända en del program med den hembyggda riggen. Senare gick man över till att sända sina KV-px över IRRS,
Italien och 100 kW-sändaren i Ulbroka, Lettland.
Tyckte jag hört namnet Radio City tidigare och vid
en titt i QSL-pärmen hittade jag ett QSL från 1994
för 6206 kHz, sändning via RBI, vilket jag inte vet
vad det är.
För min del är piratlyssnandet till största delen avslutat
för i år i. Har flyttat tillbaka till lägenheten i stan och att
försöka lyssna där är inte ens värt ett försök. Möjligtvis
går det att höra de stora drakarna som CRI, BBC och
några fler men att försöka vaska fram en 50-wattare
ur den elektroniska brusdimman låter sig icke göras.
Får nöja mig med att titta på QSL-en sedan i somras,
och här är ett par till att redovisa.
Trans Europe Radio håller till på en av öarna i sydvästra
delen av Holland, berättar op Hans. Han använder sig
av en FET-sändare som täcker frekvensområdet 36007600 kHz (jag hörde honom på 6920 kHz). Antennen
är en G5RV, endast 15,5 meter lång.
Pirater från Tjeckien är inte så vanliga men en del har
hörts under årens lopp. I juli hörde jag Radio Caroline
International som säger sig sända från ett 500 meter
högt berg i nordöstra delen av Tjeckien med hjälp av
en sändare på 150 watt och en inverterad v-antenn på
10 meters höjd.
Polkapirater mitt i X-bandet är ju ingen höjdare och
många önskar dem dit pepparn (eller tulpanerna)
växer. Dock finns det en del som gillar att lyssna till
de käcka tonerna från en holländsk gatuorgel. Som
id-hjälp kommer här en lista från första helgen i september. Som synes byter en del stationer frekvens allt
som oftast så att försöka id-a en station efter frekvensen
är nog för det mesta dömt att misslyckas.
1611,0Barones
1620,0Sterrekijker
1620,0Kruik
1620,0 Calipso Man
1620,2Jeneverstokerij
1628,0Salamander
1630,0 R Monte Carlo/MC
1630,0 Spakenburger Amateur
1635,0 Relmus Amateur
1636,3Romax
1636,3 K & K
1636,8Ramona
1640,4 Blauwe Reiger
1641,8 De Vrolijke
1645,8 R Tamnour uit Twente
1646,0 Zvarte Bizon
1649,0 Blauwe Reiger
1649,0Drukstromjager
1650,0 Moby Dick
1653,5 Vat 69
1654,8 De Vrolijke
1656,0 R Digital
1660,0 R Bata
1665,0 Polkaman Amateur
1672,0 Orban Radio
1685,7 R Albatross
En rysk pirat loggades i början av september på 3901,5
kHz. Dålig mottagning men efter lite jobb med musik och id, konstaterades det att det var Radio Evropa/Europa som hördes. Ett e-brev till Ryssland och
[email protected] resulterade i ett snabbt svar.
Via Dr.Tim
Källor
Dr. Tim's Piratennews, Tyskland
CON - Claes Olsson.
31
QSL-posten
Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31 SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | [email protected]
Dagens QSL-post är återigen fylld av era fångster. Det
är alltid lika kul att se att det finns en god radioaktivitet
ute i Sverige. Min egen radioaktivitet inskränker sig
till Voice of Greece på 9420 kHz, som bakgrundsskval
till mina skriveriet här i Eteraktuellt. Jag vill passa på
att tacka BSL, CWE, KUN och UQ som bidragit
med illustrationer till denna utgåva av QSL-posten..
Jag önskar att jag även hade noterat namn på de som
tidigare skickat in illustrationer, men tyvärr… Jag
hoppas få möjlighet att tacka er framöver!
Europa
Albanien
R Tirana - 7465 k
CB
Bulgarien
R Shumen, Shumen - 87.6 e-b f-up
GN
Danmark
R 24syv, Nästved - 101.6 e-b
R 24syv, Köpenhamn - 102.3 e-b
DO
DO
Estland
R Eli, Tartu - 1035 k, e-b 12 d
KEL
Frankrike
Déclic FM, Toul - 87.7 e-b f-up
GN
Jérôme Roisin - Responsable associatif.
MFM Radio, Chaumont - 88.6 e-b 32d
GN
V-s Cédric Badet.
FG Radio, Epernay - 90.3 e-b 12d
GN
V-s Sylvain Ferey.
France Bleu, Orléans - 93.9 e-b f-up
GN
V-s Robert Cadene, technicien à France Bleu Orléans.
Vivre FM, Paris - 93.9 e-b f-up
GN
V-s Vincent Lochmann, Rédacteur en chef.
Magnum la Radio, Epinal - 94.6 e-b 12d
GN
Italien
Italcable, Viareggio - 10000 k 10 d
R Radicale, Ferrara - 88.4 e-b f-up
R Studio Delta, Cesena - 92.8 e-b f-up
V-s Daniele Tigli, [email protected]
CON
GN
GN
Luxemburg
RTL Radio, Dudelange - 93.3 e-b f-u
V-s Holger Richter, direktor.
GN
Nederländerna
R 5 Nostalgia, Zeewolde - 747 e-b f-up
APF
R Noord Holland - 88.9 e-b f-up
GN
V-s Ron Bakker, dep. chief audio engineer.
AFN The Eagle - Brunssum - 89.2 e-b 12 GN
GN hade en facebookkonversation med The eagle,
Benelux.
RTV Oost, Hengelo - 89.4 e-b f-up
GN
V-s Harmen Boerwinkel, public relations dept.
Maasland Radio, Nieuw Bergen - 89.6 e-b 3 d GN
V-s Vince Beijersbergen, station manager.
Radio NL, Huissen Arnhem - 89.6 e-b f-up GN
V-s Jelle Haaima.
R Decibel, Eindhoven - 93.2 e-b 28d
GN
Facebookmeddelande.
Norge
R Norge - 105 e-b 1 v
Polen
R Maryja, Kraków - 90.6 e-b 8d
V-s sr. Ksaweriana.
RMF FM, Wroclaw - 92.9 e-b f-up
V-s Przemyslaw Kula.
BSN
GN
GN
Rumänien
R City via IRRS - 7290 e-b 1 d
R Romania Int - 11745 k, dek 5v
R Romania Int - 11745 k, dek 5v
LWV
CCT
BSN
Lettland
R City, Riga - 1485 e-k, info 1 v
CON
Via R Merkurs.
R Merkurs, Riga - 1485 e-b 2 v
CON
V-s Raimond Kreicbergs, director. Merkurs-sändaren är
även rapporterad av CWE, KEL och LWV.
Serbien
Roadstar R, Beograd - 98.5 b 3v
R Ritam, Pancevo - 106.0 b 2v
KJT
KJT
Slovakien
R FM, Bratislava - 89.3 e-b f-up
V-s Lenka Bednárová.
GN
Litauen
RMRC, Sitkunai - 6180 k 4 v
Specialsändning från EDXC-mötet.
32
Slovenien
R Antena, Celje - 87.8 e-b f-up
GN
V-s Rok Ostrež,urednik, vsebin / content manager.
Kroatien
R Zabok - 87.8 e-b f-up
V-s Marijana Sopec (marketing).
GN
CON
R Center, Celje - 88.7 e-b f-up
V-s Tanja Pavlič, sales director.
R Maxi, Ljutomer - 90.0 e-b f-up
V-s Andrej Mernik, news presenter.
R Capris, Marcovec - 91.7 e-b f-up
V-s Helena Ujcic, programme host.
R Maribor - 93.1 e-b f-up
V-s Sašo Romih, system engineer.
R Stajerski Val, Boč - 93.7 e-b f-up
V-s Petra Debelak.
Spanien
Spanish Foreign R - 9665 k, sch 5,5 mån
GN
GN
GN
GN
GN
BSN
Storbritannien
KBS WS, Skelton - 3955 k, sch 3 v
CON
BBC R Norfolk, Postwick - 855 k, b 30 d KEL
CD-skiva med inspelning från ett program där KEL
blev intervjuad. V-s Nicky Barnes.
BBC R York, Scarborough - 1260 k, b 11 d KEL
V-s June Hawkins.
R Tyneside - 1575 b, br 11 d
KEL
V-s Dave Nicholson.
Sverige
R Dellen, Delsbo - 5895 k 2 m
BSL
Hörd också av CON, CWE, DE, LWV. Sände bl.a från
parlamentet. V-s Peter Stillberg.
Rix FM, Sälen - 89.7 e-b
DO
Mix Megapol, Hallstavik - 89.9 e-b
DO
R Sandviken - 89.9 DO
Rapport i retur och affischer. Besökte stationen i somras!
Skärgårdsradion - 90.2 b, dek 1 v
BSN
Rockklassiker, Falun - 90.4 e-b
DO
Rockklassiker, Lindesberg - 90.4 e-b
DO
Rix FM, Östhammar - 90.9 e-b
DO
Mix Megapol, Sälen - 91.8 e-b
DO
Rockklassiker, Hofors - 92.6 e-b
DO
Rix FM, Ludvika - 92.7 e-b
DO
Rockklassiker, Mora - 92.7 e-b
DO
Mix Megapol, Norrtälje - 92.9 e-b
DO
Rockklassiker, Sandviken - 93.0 e-b
DO
Mix Megapol, Brevens bruk - 93.2 e-b
DO
Bandit R, Borlänge - 95.4 e-b
DO
Bandit R, Rättvik - 98.2 e-b
DO
Rix FM, Sälen - 98.4 e-b
DO
Rix FM, Österbybruk - 99.1 e-b
DO
Rockklassiker, Leksand - 99.5 e-b
DO
Mix Megapol, Ludvika - 99.9 e-b
DO
Rix FM, Rättvik - 102.4 e-b
DO
Rix FM, Habo - 102.5 e-b
DO
Rix FM, Borlänge - 102.6 e-b
DO
Rockklassiker, Vansbro - 103.0 e-b
DO
Mix Megapol, Arboga - 103.2 e-b
DO
R Österåker - 103.7 e-b
DO
Rockklassiker, Ludvika - 104.0 e-b
DO
Mix Megapol, Vansbro - 104.3 e-b
DO
Mix Megapol, Mora - 104.6 e-b
DO
Mix Megapol, Sälen - 105.5 e-b
DO
Rockklassiker, Gävle - 106.7 e-b
DO
Tjeckien
R R, Mokra-Horakov - 89.2 e-b f-up
GN
V-s Leos Krpensky.
Rock Max, Zlin - 89.6 e-b f-up
GN
V-s Veronika Mandincova, head of music.
HitR FM, Melnik - 91.7 e-b 8d
GN
V-s Pavel Hájek - head of the programmes.
Hitrádio Magic, Mlada Boleslav - 91.7 e-b
GN
V-s Markéta Volfová, speaker of Hitrádio Magic. Svar
på follow-up.
R Zlin - 91.7 e-b f-up
GN
V-s Veronika Mandincova, head of music.
R Hana, Olomouc - 92.3 e-b f-up
GN
V-s Pavel Foretnik, owner.
R Beat, Jihlava - 92.5 e-b 35d
GN
V-s Honza Tomek.
Tyskland
Atlantic 2000 - 3955 e-b
CWE LWV
Första sändningen på 75 mb avlyssnad av CWE!
R Nord Revival, Sala - 5895 k 4 v
Även hörd av BSN, CCT, DO, UQ.
R Nothern Star, Sala - 5895 e-b, b, k
Mix Megapol, Ödeshög - 88.1 e-b
Rix FM, Smedjebacken - 88.3 e-b
R Nord, Sala - 88.5 k 2 v
Bandit Radio, Sälen - 88.6 e-b
CON
DO UQ
DO
DO
LWV
DO
33
HCJB, Weenermoor - 3995 b, k
CB
Schema från Ecuador. Även hörd av DO.
The Mighty KBC, Wertachtal - 6095 e-b, k DO
Trans World Radio, Nauen - 6105 k 2m
BSL
R 6150 - 6150 e-b DO
European Music R, Göhren - 7265 CWE
Sänder via MV Baltic Radios sändare. Flera rapporter
från CWE!
R Gloria Int - 7265 e-b
CWE
Även rapporterad på 9480.
You FM, Schlüchtern - 88.2 e-b 12d
V-s Segen, studio
2 day, München - 89.0 e-b 32d
V-s Peter Bertelshofer, DF2CX.
NDR2, Osnabrück - 89.2 e-b 52d
R Brocken, Halle - 90.6 e-b 12d
V-s Holger Zimmer, product manager.
R Hochstift, Paderborn - 93.7 e-b 8d
V-s Daniel Saage Redakteur.
BigFM, Saarbrücken - 94.2 e-b f-up
V-s Susanka Bersin.
Ukraina
R Mayak, Odessa - 765 k 1 v
Vatikanstaten
R Vaticana - 5950 k info 1 m
Även hörd på 6185, 9645 och 11885.
GN
Israel
Galei Zahal, Tel-Aviv - 15850 k 27 d
Kina
R China Int - 7205 k, mm 1 mån
Även rapporterad på 9435
Kuwait
R Free Asia - 13680 k 10 d
Vietnam
V o Vietnam - 7280 k, mm 4 mån
Även rapporterad på 9730.
GN
GN
Nordmarianerna
R Free Asia, Tinian - 17495 k 10 d
GN
DO
CWE
Afrika
Sydafrika
R Sonder Grense, Meyerton - 3320 b 38 d MMM
Channel Africa, Meyerton - 15235 b 21 d MMM
CCT
CWE
BSL
CCT
Oceanien
Australien
R Australia - 11660 k, sch 4 mån
GN
MMM
Korea, Nord
Voice of Korea, Kujang - 7570 k, vimp 7m
GN
Österrike
Voice of Vietnam, Moosbrunn - 5955 k 5m BSL
V-s Doan Thi Trung, Dir of Overseas Service
Kronehit, Weitra - 87.9 e-b f-up
GN
V-s Bartosz Niedzwiedzki.
R Wien, Wien - 89.9 e-b 35d
GN
ORF Wien service.
ORF R Steiermark, Mitterbach - 92.8 e-b
GN
V-s Maidi Schicker ORF Steiermark/Kundenservice.
R Arabella, Wien - 92.9 e-b f-up
GN
V-s Leila Fallahi.
34
Asien
BSN CCT
CWE
Palau
R Free Asia - 9905 k 22 d
UQ
Nordamerika
Kanada
CFRA, Ottawa ON - 580 e-b f-up
CKDO, Oshawa ON - 1580 e-b 2 d
CFZM, Toronto ON - 740 e-b 10 d
V-s Gene Stevens.
CKFR, Kelowna BC - 1150 e-b 47 d
V-s Larry King.
APF
APF
KEL
KEL
USA
WEBC, Duluth MN - 560 e-b 28 d
KEL
V-s Merry Wallin.
KSJB, Jamestown ND - 600 e-b 1 d
KEL
V-s Jarrett Stevens.
KEYZ, Williston ND - 660 e-b 17 d
KEL
V-s Scott Haugen.
KXMR, Bismarck ND - 710 b 29 d
KEL
V-s Todd Mitchell.
KMA, Shenandoah IA - 960 e-b 1 d
KEL
V-s Mark Eno.
WINS, New York NY - 1010 e-b 21 d
KEL
V-s Ben Mevorach.
KDKA, Pittsburgh PA - 1020 k, dek 18 d KEL
V-s Marshall Adams.
KSOO, Sioux Falls SD - 1140 e-b 1 d
KEL
V-s Chad Jacobs.
KERN, Greenacres CA - 1180 e-b 39 d
KEL
V-s Rusty W. Burchfield.
WRTO, Chicago IL - 1200 e-b 136 d
KEL
V-s Victor Cerda.
WHKW, Cleveland OH - 1220 e-b f-up
APF
KCCR, Pierre SD - 1240 b, dek 12 d
KEL
V-s Steve White.
KIML, Gillette WY - 1270 e-b KEL
You tube-verifikation som låg ute i 7 dagar. V-s Glenn
Woods.
KOWB, Laramie WY - 1290 e-b, k 16 d
KEL
V-s Eric Henderson. Även dekal.
WKBK, Keene NH - 1290 e-b 9 d
KEL
V-s Ira Wilner.
KXRO, Aberdeen WA - 1320 e-b 19 d
KEL
V-s Rick Johnson.
KMHL, Marshall MN - 1400 e-b 20 d
KEL
V-s Brad Strootman.
WHK, Cleveland OH - 1420 e-b 2 h
APF
WHKZ, Warren OH - 1440 e-b f-up
APF
WHKZ, Warren OH - 1440 b, info 24 d
KEL
V-s David Robert Black.
WRED, Westbrook ME - 1440 e-b, b 8 d KEL
Numera WJJB. V-s J. Morgan Grumbach. Även dekal!
KDBM, Dillon MT - 1490 e-b
KEL
turist-CD från Montana, dek, brev. V-s JoAnn Juliano.
WLAC, Nashville TN - 1510 e-b 12 h
APF
KMIK, Tempe AZ - 1580 b 39 d
KEL
V-s Steve Earnhart med visitkort. KEL fick därmed in
delstat nr. 47 i USA-pärmen.
WARV, Warwick RI - 1590 2 b 42 d
KEL
“Äntligen denna stat” skriver KEL. V-s Dave Young.
KFXY, Enid OK - 1640 e-b 2 h
APF
WHKT, Portsmouth VA - 1650 e-b 1 d
KEL
V-s Rodney Suiter.The Overcomer Ministry - 9400
k, info 3-5 v
CCT
Även hörd av BSN.
WJHR R Int - 15550 CB
USB-minne samt diverse trycksaker per e-post.
Centralamerika och Västindien
Kuba
R Habana Cuba, La Habana - 11760 k 81 dMMM
Sydamerika
Brasilien
R Nac do Amazonia - 6180 b 6 v
Colombia
Salem Stereo - 14951 e-b
CWE
CB
Pirater
Blauwe Reiger - 1629 e-b 2 h
APF
R Quintus - 1650 e-b 4 d
APF
R Batavier - 1670 e-b 2 d
APF
R Spakenburg - 1620 e-b
DO
R Barcelona - 1633 e-b
DO
R Batavia - 3930 e-b
DO
Bogusman - 3932 e-b 17 mån
DO
U-boat 66 - 4890 e-b, k
DO
Hekla Radio - 6210 e-b 2 h
APF DO
R ACDC - 6210 e-b
DO
R Viking - 6210 e-b
DO
R Ascona - 6240 e-b
DO
R Sextant - 6240 e-b
DO
R Free Victoria - 6240 e-k 3d
MMM
Sluwe Vos Radio - 6240 e-k 2d
MMM
R Antonio - 6265 e-b 1 d
APF
Vakantie Man - 6266 k, b 1 m
APF
Pirates For Peace - 6289 e-b
DO
SWRNL - 6290 e-b
DO
R Foxfire - 6290 e-b 1 v
APF
R Lowland - 6290 e-k 10 h
MMM
R Ronin - 6290 k, b 6 v
APF DO MMM
VOTN - 6295 e-b 3 d
APF
R Scotland - 6300 e-b
DO
NMD - 6300 e-b 2 h
APF
R Golfbreker - 6300 e-b 1 d
APF
R Fox 48 - 6305 e-k 2 d
MMM
KTL R - 6317 e-b 2 d
APF
R Kaanibal - 6305 e-b
DO
35
R Twentana - 6310 e-b
Unpredictable Radio - 6320 e-b, k
R Centraal - 6325 e-b
DO:s 2800:de verifierade station.
R Tidalwave - 6420 e-b
R Uncle Sam - 6425 e-b
R XXL - 6535 e-b 1 d
Amatörradio
THEs loggningar
Torres bästa
PY7XC Brasilien
SN2012PZPNPolen
3Z202RKTPolen
Specialsändningar avlyssnade i samband med EMfotbollen.
20 mb
EK1KEArmenien
PY7XCBrasilien
TF2CLIsland
9A202RAAKroatien
3Z202RKTPolen
SN2012PZPNPolen
GS5NBSkottland
DD0VRTyskland
DK4VFTyskland
DK3MJTyskland
DC0ECTyskland
DC9SUTyskland
DF5WBATyskland
DK8LQTyskland
DR11BUGATyskland
DF8ORTyskland
UR4CWUkraina
UY5MLUkraina
HA9SUUngern
AK1WUSA
UQs loggningar
Ullmars bästa
9M8SYA Ö Malaysia
DS5USHSydkorea
XV4YYVietnam
9J2BOZambia
Loggad på 20 och 15 mb.
160 mb
GW3JXNWales
36
DO
DO
DO
DO
DO
APF
80 mb
LA9YGNorge
DF0BAUTyskland
ON5ZQBelgien
ON/PA0FBIBelgien
G4OGBEngland
IQ2CJItalien
LY7MLitauen
GM4OSSSkottland
SK5ASverige
DK6PDTyskland
SM1IRSSverige
40 mb
LZ1363PTTBulgarien
OZ4CGDanmark
GB95MGYEngland
Titanics förlisning 95 år.
QSL:et tog dryga 5 år på
sig för att nå fram till UQ!
G4DJXEngland
4Z20HCIsrael
IQ2CJItalien
YL4HQLettland
9M8SYA Ö Malaysia
YO8KOS Rumänien
R3LBRyssland
SM7CMVSverige
SM7CMV/P - SMFF122
SM7CMVSverige
SM7CMV/P - SMFF133
SM6CNNSverige
OK2PFATjeckien
OL90FOLKTjeckien
DR125MOLLI Tyskland
SM1IRSSverige
Star Radio - 6540 e-b 3 d
R Rising Sun - 6550 e-k 1 v
R StarClipper - 6735 e-b 1 d
R Paco - 6905 e-b
Trans Europe R - 6930 e-b 3 d
Sundown Radio - 7497 e-b
OE5FBLÖsterrike
30 mb
TM8JPRFrankrike
20 mb
FG8NYGuadeloupe
C31CTAndorra
LU7YSArgentina
CU30AAAzorerna
VE7SVKanada
VE7WYKanada
F5TGR/PFrankrike
EI80IRTSIrland
YO8KOS Rumänien
R10DDXRyssland
RV4CTRyssland
S53EOSlovenien
UT2G/PUkraina
W7VJUSA
K6VPNUSA
N7XUUSA
W6KHUSA
K7GSUSA
9J2BOZambia
APF
CON
APF
DO
CON LWV
DO
17 mb
ZA/LZ1UQAlbanien
LZ24MAYBulgarien
S51DXSlovenien
SM5OMPSverige
DS5USHSydkorea
XV4YYVietnam
15 mb
PR7AABrasilien
LZ7HQBulgarien
GD0EMG Isle of Man
S520SVSlovenien
9J2BOZambia
12 mb
PF6WWNederländerna
MI0BPBNordirland
HB60LUSchweiz
DF4FQTyskland
10 mb
R0FA
Ryssland
WA1ZUSA
GB95MGYEngland
Titanics förlisning 95 år
QSL-cupen
Rundradiosändare, lagliga och pirater
APF
Alf Persson
GN
Gert Nilsson
DO
Dan Olsson
JOB
Jan Oscarsson
CWE
Claes-W Englund
BSL
Bo Samuelsson
CB
Christer Brunström
JTM
Jan Törnblom
UQ
Ullmar Quick
KEL
Kjell Eriksson
MMM Malin Mutka
CCT
Christer Carnegren
CON
Claes Olsson
141
137
109
81
76
42
39
34
32
29
24
20
19
BSN
BEFF
MJT
GRS
KUN
LWV
JGÖ
THE
Börje Sahlén
Björn Fransson
Magnus Jesperson
Göthe Ringström
Kurt Norlin
Lennart Weirell
Jan Görlin
Tor-Henrik Ekblom
17
15
12
10
6
6
3
1
Amatörer, utility, NDB- och PTP-stationer
UQ
Ullmar Qvick
THE
Tor-Henrik Ekblom
KUN
Kurt Norlin
395
113
69
Media - när och fjärran
Stig-Owe Elgborn | Gunnestorps bygata 49 | 417 49 GÖTEBORG | [email protected]
Ny Apple-teknik kan bli reklamradions död
Apple har fått patent på en teknisk lösning som har
potentialen att ta död på reklamradio som vi känner
den. Idén är att den som lyssnar på en strömmad
radiosändning helt sömlöst kan växla över till sitt
lokala bibliotek med MP3-filer så fort det dyker upp
ett oönskat inslag.
När inslaget är slut växlar lyssnaren tillbaka till
sändningen. James Cridland på Media UK skriver att
detta ger lyssnaren möjligheten att städa bort all reklam
från radiostationen du lyssnar på. Enligt Cridland
skulle tekniken mycket väl kunna utveckla sig till en
dödsdom för kommersiell radio.
Han noterar emellertid att detta inte är en alldeles ny
tanke. Den brittiska nätradiostationen Absolute Radio
har erbjudit en liknande form av tjänst sedan en tid
tillbaka. Detta beror sannolikt i sin tur på att andelen
radiolyssnare som vill höra reklam inte är särskilt stor.
Sveriges Radios Ekot firar 75 år i
etern
I år fyller det här nyhetsprogrammet i Sveriges Radio,
Dagens Eko, 75 år. Under årens lopp har mycket
hänt, i världen och på redaktionen, inte minst med
journalistiken. Ekots allra första sändning innehöll
ett föredrag av dåvarande utrikesministern Richard
Sandler. Så här lät det då i Ekot:
– Ärade lyssnare, Radiotjänst har anmodat mig att vid
hemkomsten meddela några korta intryck från arbetet
vid årets förbundsförhandling i Geneve.
Under premiärsändningen den 1 oktober 1937 hade
Ekot anmodat ministern att meddela några intryck. I
dag är nog journalistiken mer självständig, reportrarna
mer nyfikna och ställer också frågor. Då bestod Ekot
av tre personer och skulle spegla aktuella händelser.
De särskilda nyhetssändningarna skötte fortfarande
TT, Tidningarnas telegrambyrå då. Det var en orolig
tid i Europa, och Adolf Hitlers röst hördes ofta i
Ekot, till exempel den 1 september 1939, dagen då
Tyskland anföll Polen.Ekot försöker vara på plats där
det händer, det var inte så svårt den 7 maj 1945, då
Radiotjänst låg på Kungsgatan 8. Reportern Gunnar
Helen rapporterar från Kungsgatan under glädjeyran
på fredsdagen.
– Serpentiner och vita lappar och sönderklippta
pappersrullar dråsar ned över Kungsgatan. Från
vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut,
alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit!
Ekot fick fler reportrar, korrespondenter och sändningar,
men har alltid tvingats till extrasändningar när något
viktigt inträffat. Det är den 22 november 1963:
– Sveriges Radio program ett. Vi lämnar nu ordet till
nyhetsredaktionen för en extra nyhetskommuniké.
Arne Thorén direktsänder:
– För bara ett par minuter sedan bekräftades det från
Parklandsjukhuset i Dallas att president Kennedy är
död.
I dag sänder Ekot varje timme, 150 personer varav 17
korrespondenter jobbar med nyheter och aktualiteter
i olika program och på webben, för mobilen och så
vidare.
Källa: Sveriges Radio
37
Västra Götalands-regionen och ska bland annat visa
på ekonomiska, kulturella och geografiska skillnader”
säger projektledaren Linda Belanner på P4 Göteborg.
Reportagen sänds som en del av det ordinarie
programutbudet och hamnar även på en
uppsamlingssida på nätet, Sveriges Radio Play.
Källa: Sveriges Radio
Sänkning av koncessionsavgifterna
nödvändig
Både reklamradion och Sveriges Radio behöver
resurstillskott för att kunna klara en satsning
på digitalradio. Det skriver reklamradions
branschorganisation RAB i ett nyhetsbrev.
Countrykanalen
För den som är intresserad av att lyssna på country
musik så finns det nu ett svenskt alternativ på nätet.
Countrykanalen är radiokanalen som spelar din
favoritmusik 24 timmar om dygnet. Countrykanalen
ägs av Per Gyllingberg
Länk: www.countrykanalen.se
Eskilstuna arrangerar SSA:s årsmöte
2013
Äntligen har vi nu fått en klubb som ställer upp
och anordnar SSA:s årsmöte 2013. Det blir ett
samarrangemang med SK5LW:s radiomässa den 23
mars 2013. Många har framfört förslag om att vi skulle
lägga årsmötet i Eskilstuna. Det känns trevligt att få
kombinera årsmötet med Sveriges största radiomässa.
Allt är inte bokat och klart ännu. Så snart vi har koll
på plats för pubkväll och hotell mm så återkommer vi
med fylligare information.
Källa: SSA
P4 Här och nu ger plats för nya röster
P4-stationerna runt om i Sverige genomför just nu
projekt för att hitta och ge plats åt människor som
annars inte skulle ha hörts i radio. I västra Sverige har
en redaktion på sex personer satts samman bestående
av journalister från de fyra P4-kanalerna i området (P4
Väst, P4 Skaraborg, P4 Sjuhärad och P4 Göteborg).
Projektet P4 Här och nu pågår från augusti till mitten
av november. Målet är att producera genomarbetade
reportage och att ingen som intervjuas i reportagen
ska ha hörts i radion tidigare.
”Det är en satsning på dokumentära reportage, det
innebär alltså att reportagen blir betydligt längre än
övriga i P4 och att reportrarna får jobba under längre
tid med dem. Reportagen ska gestalta hur vi lever i
38
RAB välkomnar att public service-utredningen
vill överväga sänkta koncessionsavgifter för
den kommersiella radion för att få igång
digitalradiosatsningen. Men RAB påpekar att
utredaren Martin Holmgren har lagt fram samma
förslag tidigare, utan att ha fått politiskt stöd.
”För det första är en sänkning av koncessionsavgifterna
helt nödvändig om den kommersiella radio ska kunna
göra en digitalradiosatsning. För det andra så har
utredaren lagt fram det förslaget tidigare utan att ha fått
regering och riksdag med sig. Vi är överens med SR om
att det är orealistiskt att tro på en digitalradiosatsning
utan resurstillskott för både den kommersiella radion
och SR” skriver RAB i nyhetsbrevet.
RAB välkomnar även förslaget om förhandsprövning
av nya tjänster inom public service, men organisationen
är kritisk mot att kommittén inte har formulerat ett
tydligare public service-uppdrag.
”Det innebär att public service i praktiken själva får
fortsätta definiera sitt uppdrag. Detta fungerade bra
så länge det inte fanns andra aktörer på marknaden.
Dagens konkurrenssituation kräver dock att public
service har ett tydligt definierat uppdrag och
avgränsningar” skriver RAB.
Källa: RAB
Teracom bygger nytt sändartorn i
Karlskrona
Teracom har under sommaren påbörjat bygget av ett
nytt torn för radio- och TV-sändningar i Karlskrona.
Tornet blir 125 meter högt med en rödvit spira i
toppen och tas i drift sommaren 2013, då det ersätter
det gamla tornet på Bryggareberget. Sändarna för radio
och TV får en högre placering än tidigare. Teracom
sköter radiosändningarna för Sveriges Radio och
MTG Radio-stationen Rix FM i området.
PS-kommittén: DAB byggs ut till 95
procent
Radion bör digitaliseras med tekniken DAB-T
eftersom det ger ”ökade möjligheter till nationella
sändningar, fler kanaler och nya tjänster” och
”långsiktigt lägre distributionskostnader”. Det skriver
public servicekommittén i sitt betänkande ”Nya villkor
för public service”, som presenterades idag.
Utvecklingen av digitalradio ska vara marknadsdriven
och göras i samarbete mellan public service och
reklamradion.
Men marknaden ”behöver tydliga förutsättningar från
riksdag och regering” skriver kommittén också.
Kommittén föreslår att Sveriges Radio och UR får
nya sändningstillstånd för digitalradio för perioden
1 januari 2014-31 december 2019. SR får ett av
fyra frekvenslager (muxar) och det ska vara regionalt
nedbrytbart. SR ska i slutet av tillståndsperioden ha
byggt ut sitt nät till 95 procent av befolkningen och det
ska framgå i sändningstillståndet hur många kanaler
SR ska sända.
För
att
finansiera
digitalradiosatsningen
föreslår kommittén att SR och UR får en höjd
medelstilldelning för att täcka ökade distributionsoch programproduktionskostnader. När det gäller
den kommersiella radions plats i digitalradion vill
kommittén överväga ytterligare sänkningar av
avgifterna för att stimulera utbyggnaden. Ett beslut
om att lägga ned FM-sändningarna kan tas vid den
halvtidsöversyn som föreslås göras 2016, tycker
kommittén. Det måste dock finnas en ”tillfredsställande
lösning” för närradion om beslut ska fattas om att
stänga av SR-s och den kommersiella radions FMsändningar.
Länk:
http://www.regeringen.se/content/1/
c6/19/86/92/18ea0825.pdf
Nye BBC-chefen omorganiserar
Redan under sin första dag som BBC-chef gav George
Entwistle besked om en omorganisation av företaget,
skriver Media Guardian.
Den operativa avdelningen slås ihop med
ekonomiavdelningen omedelbart, med ekonomichefen
Zarin Patel som chef. Caroline Thomson, som varit
chef för den operativa avdelningen och som var en
av huvudkandidaterna att bli ny BBC-chef, lämnar
BBC. Det gör även Zarin Patel någon gång under det
kommande året. Entwistle sa i ett tal till de anställda
även att avdelningarna för radio (”BBC Audio &
Music”), TV (”BBC Vision”) och nya medier kommer
att knytas närmare varandra under de närmaste två
åren.
”För att kunna skapa verkligt digitalt innehåll, måste
vi integrera alla tre medier” sade George Entwistle i ett
tal till de anställda i vilket han även utlovade en mer
”kreativ organisation”, som ska ledas på ett ”radikalt
förenklat” sätt.
En annan förändring är att BBC-s ”management
board” minskas från 25 till tolv personer och ersätter
den direktionsgrupp som träffas tre gånger i månaden.
Welcome to Visual Radio
Revo Pixis represents a significant leap forward for
digital radio. This compact DAB/DAB +/FM radio
features a 3.5” colour touchscreen display, and is
controlled via an intuitive icon-driven user interface,
enabling quick and easy operation.
Despite its small footprint, Revo Pixis boasts impressive audio quality and bass response, courtesy of
its custom designed loudspeaker solution and digital
amplifier.
Revo Pixis is capable of receiving full colour DAB
Slideshow transmissions*, content includes ‘Now
playing’ screens, news and weather updates, sports
39
De nya bestämmelserna finns publicerade i PTS
författningssamling.
Källa: SSA
DRM celebrates start of the Brazilian
DRM multi-sector platform
The Digital Radio Mondiale consortium and Brazilian
specialists will celebrate the start of the Brazilian DRM
multi-sector platform on October 1st in Sao Paulo,
Brazil.
reports and traffic information.
The key features of Revo Pixis: High sensitivity DAB
/ DAB+ digital radio. 3.5” colour TFT touch-screen
display.
FM radio reception with RDS. Intuitive icon-driven
user interface. DAB Slideshow compatible. 3 Watt
Class-D amplifier. Digital alarm clock with Sleep and
Snooze. Favourite station presets for DAB and FM
3.5mm headphone connector. * DAB Slideshow
content only available where transmitted by the
broadcaster.
Price in GB £99.95
Nu är 1810-2000 kHz tillåtet för
svenska radioamatörer
Från och med den 1 oktober är det tillåtet att köra
amatörradio på frekvenserna mellan 1810 och 2000
kHz. Det tillåtna området var tidigare 1810 - 1850 kHz
(max en kW) och 1930 - 2000 kHz (max 10 W). Nu
är luckan i bandet borta. Det är tillåtet att köra även
1850 till 1930 kHz. Effektbegränsningen till max 10
watt tillförd effekt till antennsystemet kvarstår dock
för området 1850 - 2000 kHz. Lägg märke och ta
hänsyn till dansk kustradio som har lyssning (USB)
på 1995 kHz.
Following from the increased interest and presence
of the DRM consortium in Brazil, the event and
workshop launching this platform will give a chance
to all interested parties and stakeholders, including
the listeners, to understand how DRM can meet all
the needs of the vibrant, fast developing radio sector
and industry in Brazil. While the choice of the digital
audio broadcasting standard is still under scrutiny and
discussion in Brazil, the new platform will be able to
promote the only all-band, open, global standard,
DRM, as the best solution and the basis of the Brazilian
broadcasting standard.
The DRM consortium is an international, not-forprofit organisation grouping radio broadcasters (public
and commercial), regulators, network operators,
manufacturers, research institutes all keen to promote
the technical, economic and social benefits of DRM.
The Brazilian DRM platform unites researchers,
broadcasters, manufacturers as well as other public or
private organisations. Their aim is to promote DRM
in Brazil and explain how this efficient standard, “without any secrets”, can best give access to content that
is relevant to as many Brazilian listeners as possible,
wherever they are and whenever they want it.
Klubbnytt
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
Hej!
Det har återigen blivit dags för en klubbnyttspalt.
Tibro DX-klubb
Tibro DX-klubb har firat 35-årsjubileum.
Åtta av klubbens tio medlemmar var med på jubileet.
Kvällen inleddes med mat på Milans restaurang och
fortsatte i Brittgården med musikunderhållning av
Anders Brissman, Karl-Erik Ericsson och Ingvar
Sjökvist som spelade fiol, klarinett och dragspel.
40
Både ungersk chardas och gammal vals från Medelpad
fanns på repertoaren. Kaffe och tårta var nästa
punkt på programmet. Prisutdelningen i 2011 års
Tibromästerskap hade sparats till den här kvällen och
Hans Örtlund var prisutdelare.
Hälsningar och gratulationer framfördes från Sonja
Persson (f.d. radio HCJB), Björn Lippold som var
med och startade klubben samt från SDXF. Sedan
klubbens start den 1 september 1977 har det varit
regelbunden verksamhet minst en gång i månaden
Vinnarna i Tibromästerskapet Christer Carnegren, Rolf
Johansson och Börje Sahlén.
(undantaget de tre sommarmånaderna), en lång
period på 70-talet och en bit in på 80-talet var det också
möten en extra kväll per månad. Med från allra första
början är ordföranden Börje Sahlén, kassören Rolf
Johansson och hedersmedlemmen Björn Lippold. De
två förstnämnda har innehaft samma poster under alla
år. Tibromästerskapet har arrangerats sedan 1978.
Resultatet från 2011 års mästerskap ser ut så här:
1. Rolf Johansson 69 p. 2. Börje Sahlén 38 p. 3.
Christer Carnegren 36 p. 4. Anders Brissman 4 p. 5.
Hans Örtlund 2 p.
Rolf tog sin andra inteckning i vandringspriset, han
fick även ett diplom liksom tvåan och trean. Anders
och Hans fick ett extrapris, klubbens dekal som funnits
med sedan 1978.
Spelmännen Ingvar Sjökvist, Karl-Erik Ericsson och Anders
Brissman samt Hans Örtlund, Birgitta Forsmoo, Mikael
Johansson, Christer Carnegren och Rolf Johansson.
Mälardalens Radiosällskap
Från MRS, som firar 50 år i år, har i vanlig ordning
QRG-bulletinen ankommit. I denna kan man
läsa om att man planerar en jubileums-middag i
november månad. Man talar dessutom om när nästa
klubbmöte ska vara och redovisar i vanlig ordning
QS_mästerskapet 2012 och en logg.
Aros DX-club
Från Västerås har DX-stunden ankommit. Som
vanligt en trevlig läsning. Den har referat från
Västerås Radioklubbs antenndagar på Björnön och
DX-parlamentet. Man har även med notiser om
Vatikanradions upphörande på kortvåg, deras DXnyheter för juli och augusti samt ett minnesinslag om
Lars Rooth.
RIP, Radio Netherlands
via Alf Persson
DX-köp - en försäljningsservice för medlemmar i Sveriges DX-förbund
41
Saxat ur loggboken
Här kommer relativt lättlyssnade stationstips klippta ur loggboken på vår webbplats. Se www.sdxf.se för purfärska
tips och bidrag gärna själv med vad du hör, enkelt att mata in!
Bo Samuelsson
UTC kHz
04.29 6190
04.56 9625
05.30 11730
06.4511625
06.4915415
07.0215575
07.089710
07.487265
08.00 15120
09.28 6095
09.29 6045
11.0010000
11.0317510
12.03 15310
12.279655
12.30 15105
13.17 15735
13.337265
15.23 15140
15.30 15120
15.50 15550
16.02 17895
16.06 9540
16.08 11675
16.14 9540
16.17 9355
16.56 17745
17.07 15235
17.09 15265
17.12 13590
17.15 1071
17.18 11740
17.32 9526
17.37 15690
18.0011600
18.17 1485
18.50 3955
18.5811725
19.00 7550
19.11 15540
19.12 9975
19.15 7205
19.18 7365
19.20 7550
20.35 6070
21.00 3995
22.06 9580
42
SIO
444
444
444
353
544
544
353
344
444
252
353
333
353
344
252
444
353
344
353
443
242
555
353
444
252
544
444
353
353
353
343
555
243
353
444
233
353
242
455
454
353
343
243
454
232
332
343
Station m.m.
Radio Japan, Bonaire
BC Nord, Sackville
Radio Japan
Vatican Radio
Radio Australia, Shepparton
BBC, Limassol
Radio Australia
Hamburger Lokalradio via Göhren
Voice of Nigeria
KBC
XVRB Radio
Italcable
Radio Romania Int
BBC WS, Nakhon Sawan
Radio New Zealand International
Bangladesh Betar
Radio Japan via Tashkent
Hamburger Lokalradio
R Sultanate Oman
Voice of Nigeria
WJHR Milton Florida
VOA Pacific network
Radio Australia via Kranji
R Okapi, Dhabbaya
Radio Australia via Kranji
Dewa Radio (VOA) Sudan Radio Service
Channel Africa
Radio Pakistan
CVC International
All India Radio, Rajkot
Radio Romania International
La Voz de Indonesia
Radio Taiwan Int via Issoudun
Radio Libya
R Merkurs, Riga
Deutsches Radio 700
Radio New Zealand International
All India Radio
Radio Kuwait
Voice of Korea
Radio Thailand
Deutsche Welle via Kigali
All India Radio
Radio 6150
HCJB, Weemor
Africa No 1
Aktuellt på banden
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Europa och Afrika
Albanien
Radio Tirana har ny e-post: [email protected]
com
Ciao i DXLD via VAV
Ekvatoriaguinea
Enligt ett QSL-kort har Radio Africa på 15190 kHz
följande adress: P.O. Box 851, Malabo, Equatorial
Guinea. Kortet kom från Pan American Broadcasting,
7011 Koll Center Parkway Ste 250, Pleasaton, CA
94566-3253, USA.
DK via BDXC via RM
Viareggio (LU), Italien. Av QSL-kortet framgår att
man använder sig av en sändare av fabrikat Plessey med
vilken man matar signalen till en halvvågsdipol.
CON
Libyen
Libyen åter igång på KV 11600 kHz. Hörd där eftermiddagar sedan mitten av september. Som vanligt
mycket stark signal, men modulationen är ungefär
bara 50% av bärvågen.
Büschel i DXLD
Egypten
Radio Cairo med engelska 0200-0300 på 9720 kHz,
2115-2245 på 11890 kHz och 2300-0030 på 9665
kHz WRTH Newsletter via WOR i DXLD via VAV
Irland
Spirit Radio är en ny, legal MV-station från Carrickroe
i County Monghan. Sänder på 549 kHz och programmen består till stor del av blandad, religiös musik.
Adress: Spirit Radio, P.O.Box 11993, Ballsbridge,
Dublin 4. Irland.
DXing info via RM
Italien
Radio Kolbe är en ny station på 1566 kHz. Sänder med
0.1 kW från Schio, nordväst om Padova. Webbplats
radiokolbe.it
Pobic och Ericsson i MVE via VAV
QSL från RNI (1996)
QSL från Italcable (2012).
Efter ett tips i i Stig-Owe Elgeborns spalt i förra
numret om en en ny tidssignalstation i Italien rattade
jag in uppgiven frekvens, 10000 kHz. Där hördes
Italcable ganska bra så jag fick ihop en rapport vilken jag skickade till [email protected] Per
snigelpost anlände efter ett par veckor ett trevligt
QSL där man verifierade min rapport och även angav
adressen Associa Italcable, Via del Borgo. 6, 55049
Madagaskar
Andy Sennitt skriver: "Jag har just fått veta, att RNW:s
relästation på Madagaskar kommer att fortsätta sina
sändningar efter 2012 års utgång. De anställda vid
stationen har startat ett bolag som tar över sändarna.
Alltså finns det ingen anledning för nuvarande kunder
att flytta sina sändningar till någon annan station. Jag
har just mottagit underlaget för reklambroschyrerna
och man vill att jag skall kolla så engelskan i dessa är
korrekt. Jag har alltid varit övertygad om att stationen
inte skulle stängas eftersom man köpt in sändarna som
tidigare använts i Hörby, Sverige. Det enda frågetecknet har varit vem som skulle driva den.
Andy Sennitt PCK Media Facebook group via RM
43
1968 fick man klart med tillståndet från Madagascars
myndigheter och 1971 var Radio Nederlands relästation klar för invigning. Stationen, vilken är mycket
välutrustad, ligger ca 20 kilometer nordost om Antananarivo. Där finns två digitalkontrollerade sändare,
fabrikat Philips och med en effekt av 300 kW styck.
Antennerna är 13 stycken, 11 av dessa är trebandsantenner, vilket betyder att de kan användas för att sända
på tre närliggande frekvensband, t.ex. 11, 15 och 17
MHz. Hela antennparken bärs upp av självbärande
antenntorn, de högsta 110 meter höga. För att få ut
bästa effekt från antennerna kan dessa vridas upp till
15 grader från den nominella riktningen. Antennerna
har utvecklats och byggts av Brown Boveri.
Från ett QSL från RNI
Nederländerna
Radio Maarina är en ny station som har eller kommer att starta på 1485 kHz med 1 kW. Sänder 03002100 på sommaren och 0400-2200 vintertid. Adress:
P.O.Box 1100, NL-8300 BC. E-post: [email protected]
Van Arnhem i MWC via VAV
Ryssland
Radio Rossii, Kamchatka/GTR Kamchatka hörd
0751-0800 på 5930 kHz via sändaren i Yelizovo på
Kamtchatka-halvön. Lokalt- och regionalt program
med bl.a lätt musik. 0800 tidpip och id "Radio Rossii
Kamtchatka. Skall enligt schema vara igång 07100800.
Howard i SWN
Radio Pomorye, Arkangelsk hörd 0339 med regionalt
program på ryska på 6160 kHz.
Beryozkin i SWN
BBEF Company, Guandong, Kina. Vidare säger chefen för informationsministeriet, ing. Ahmed Suleiman att "frekvensen för sändningarna kommer att
bli desamma efter installationen av den nya sändaren.
Nuvarande frekvenser är 641 Mband och 41 Kh. Tekniker, vilka har tränats i England kommer att se till att
signalen kommer att höras över hela världen. I början
kommer den dock att vara dålig i Fjärran Östern samt
vissa delar av Europa och i Nordamerika men kommer
gradvis att förbättras allteftersom nödvändiga justeringar görs." (Somalaland Sun 26 juli). 41 Kh betyder
antagligen 41-metersbandet där Radio Hargesia senast
hördes på 7145 kHz 2009/10.
via BCDX via RM
Tanzania
Statsägda Zanzibar Broadcasting Corporation (ZBC)
driver radio och TV-stationer. Enligt en studie från
år 2012 är man den lokala styrelsens röst. Fler än 20
radiostationer och ett flertal TV-stationer - en del
privatägda - har licens. (BBC, 11 april 2012).
Engelskt id 1800 UTC är "Zanzibar Broadcasting
Corporation". Detta är nu det officiella namnet ör
sändningarana (f.d. Voice of Tanzania). Ändringen
till ZBC skedde tydligen 2010 enligt en rapport från
Media Network.
Testsändningar från ZBC har hörts bl.a. 0257-0316
på 6015 kHz med testton, xylophonemusik och recitation från Koranen.
11735 kHz 1705-2100* med nyheter på engelska
1800-1806 och id "This news is coming to you from
Zanzibar Broadcasting Corporation."
Div. källor via DXW via RM
Ruanda
DW Kigali hörd med engelska 0500-0600 på 11800
kHz.
Contact via VAV
QSL från Radio Hargesia (2002).
Somalia
En ny sändare på 100 kW för Radio Hargesia kommer att vara igång "inom 40 dagar" stod att läsa på
stationens hemsida den 5 juli. Enligt en senare rapport
i tidningen Somaliland Sun är sändaren tillverkad av
44
Tyskland
R 700, Kali-Krekel 2245-2320 på nya 3955 kHz. Tysk
och engelsk pop och id "Radio Sieben Hundert". Enligt shortwaveservice.com skall nytt sändningsschema
vara 0600-2000 och 2130-0400.
Beuschel i SWN
China Radio Int. startar sändningar på 603 khz via
Zehlendorf.
Ludwig i DXLD via Kur
HCJB via Weenermoor, 3995 kHz. 2245-2320 amerikanskt program på engelska "This is 93.1 Lite FM,
Word of God."
Beuschel i SWN
Ichtys Radio via HCJB, Weenemoor hörd 2132-2203
på 3995 kHz. Program på tyska och religiös musik.
Kontaktadress: Sven Tasche, R. Breitschield-Strasse 3,
01945 Ruhland.
Robic i SWN
Sändningar via Media broadcast:
Hamada Radio Int
0530-0600 9610 WER mån-fre hausa
Transworld Radio Radio (TWR)
0700-0750 6105 WER dagl engelska
Transportradio
0800-1000 6095 WER mån-fre tyska/eng. musik
Mighty KBC Radio
0900-1600 6095 WER lör/sön eng/hol. musik
Hamburger Lokal Radio
0900-1000 6045 WER 1:a sön tyska/musik
XVRB Radio - The Music Museum
0900-1000 6045 WER 3:e sön eng/musik
Radio Iceman
0900-1000 6045 WER 4:e sön eng/musik
Mecklenburg-Vorpommern Baltic Radio
0900-1000 6140 ISS 1:a sön tyska/musik
1300-1400 6140 NAU 2:a sön tyska/musik
European Music Radio
0900-1000 6140 ISS 3:e sön eng/musik
Radio Gloria
0900-1000 6140 ISS 4:e sön eng/musik
Evangelische Missions Gemeiden
1030-1100 6055 WER lör/sön tyska
Missionswerke Arche Stimme des Trostes
1100-1115 5945 WER sön tyska
Voice of Oromiyan Liberation Front
1600-1630 15170 ISS sön oromo
OGM Radio Horiyo Ogadeniya
1600-1630 15170 ISS tis/lör somali
Voice of Oromo Liberation
1700-1800 13830 ISS sön/ons oromo/amharic
Christliche Wissenschaft/Christian Science
1800-1900 13830 ISS lör ryska
Pan American Broadcasting (PAB)
1930-2000 9515 NAU sön engelska
1400-1415 15205 WER sön engelska
1415-1430 15205 WER dagl engelska
1430-1445 15205 WER sön engelska
Radio Biafra London
2000-2100 11870 WER tor/lör eng/igbo
Brother Stair/The Overcomer Ministries
1400-1500 9655 WER dagl eng
1500-1600 13810 WER dagl eng
WER-Wertachtal, ISS-Issodun (Fr), NA-Nauen
DX mix news via SWN
Asien och Oceanien
Bangladesh
Bangladesh Betar har på diverse tider testat sin nya 250
kW- sändare på 7250 och 15520 kHz.
Div. källor via RM
Korea, Syd
KBS har två olika px på engelska. Till Europa sänder
man English 1 1600-1700 på 9515 kHz; 1800-1900
på 7275 kHz.
English 2 kan höras 2100-2130 på 3955 kHz via
Tyskland. Lördagar har man också en DRM-sändning
lördagar på 9760 kHz.
Mera info och webbsändningar finns på world.kbs.
co/english.
KBS via CON
QSL från KBS (2012)
Papua Nya Guinea
Följande regionala stationer har loggats dagtid:
3205.0 R Sandaun, Vanimo
3260.0 R Madang, Madang
3275.0 R Southern Highlands
3315.0 R Manus, Lorengau, Admiralty Islands
3325.0 R Buka
3345.0 R Northern, Popondetta
3395.0 R Milne Bay, Alotau
3905.0 R New Ireland. Kavieng
3915.0 R Fly, Kiunga
Alla hörda av Harold Sellers i Kanada.
via SWN
45
Sri Lanka
Den bekanta DX-aren Victor Goonetilleke har åtagit
sig jobbet som QSL-manager för Sri Lanka Broadcasting Corporation. Rapporter till victor.goonetill
[email protected] belönas med ett e-QSL. En ljudfil på
1 minut duger också som rapport.
Engelska kan höras 0025-0300 på 6005, 9770 och
15745 kHz.
Victor Goonetilleke i Kur
Nord- och Latinamerika
Argentina
Radio Gurani sänder på 1650 kHz med 2,5 kW. Adress
till stationen: Dr Ignacio Arieta 3950 (B1754AQT)
San Justo, Buenos Aires. E-post till stationen: [email protected]
radio-gurani.com.ar. Director general är Juan Ramón
Florentin.
Cornacioni via yg i DXLD via VaV
Uruguay
Radio Sarandi, Montevideo hörd 2150-0010 på 6045
kHz. Hörd med id" comienza... por Radio Sarandi"
och senare "AM 6-90... y para todo el mundo en internet". Klemetz och Nilsson i SWB, Petersen i SWN
USA
Radio Free Asia firar sin 16-årsdag och har med anledning av detta tagit fram ett speciellt QSL-kort. För
att erhålla detta skickar du före den 31 december en
e-mail rapport via www.techweb.rfa.org, [email protected]
eller en klassisk rapport till Radio Free Asia, 2025
M.Street NW, Suite 300, Washington DC 20036,
USA.
Janitschek i Kur
WRNO, New Orleans som återstartades i juli har
drabbats av orkanen Isaac med skador på antennerna
som följd. Som en följd av detta är man nu inte igång,
men innan stormen kunde man höras 0100-0400 på
7505 kHz. Förhoppningsvis kommer man snart igång
igen med sina sändningar.
Rich Lewis i Kur
QSL från Radio Continental (1990).
Brasilien
Rádio Rural, Santarém, PA reaktiverad på 4765 kHz.
Hörd bl.a. 2245-0014 och med id "Radio Rural, nos
pueden encontrar en...". Har enligt Anker Petersen ej
varit igång sedan dec 2009.
Wilkner i SWN
Peru
Radio Voz Christiana (ex R Manantial), Huancayo
hörd 2315-0030 på 4986.41 kHz med huaynos med
religiös text på spanska och quechua och id "Cuando
te pregunten que radio escuchas, responde Radio Voz
Cristiana". Bäst på USB pga störning från Brasilien på
49855 kHz.
Petersen och Wilkner i SWN
Loggade stationer:
3329.53Ondas del Huallaga, Huánuco
4775 Radio Tarma, Tarma
4789 Radio Vision, Chiclayo
4810 Radio Logos
4826.5 Radio Sicuani, Sicuani
Wilkner i DXLD
46
QSL från WRNO (1984)
AFRTS, Key West har i tysthet stängt sin station på
Saddlebunch Keys. Följande AFRTS är nu igång:
Diego Garcia
12759, 4319 kHz
Guam
13362, 5765 KhZ
Pearl Harbor, Hawaii är stängd på obestämd tid
Ferguson, NASWA, yg via DXLD
Venezuela
Enligt ett meddelande från Elio Ludovic, Gerente
General de Ingeniera y Tecnologia skall i slutet av
september Radio Nacional de Venezuela höras från
en nyinvigd KV-station. Med kubansk hjälp har man
byggt Centro de Onda Corta Simón Bolivar i Calabozo (Estado Guárico). Den nybyggda stationen kommer att ha två 100 kW-sändare och antenner som kan
användas för USA, Latinamerika och Europa.
Glenn Hauser DXLD via Kur
Källor
RM - Radiomaailma (Finland), SWN - Short wave
news (Danmark), Kur -Kurier (Tyskland), QSL och
illustrationer - CON, VAV - Värt att veta (Dan Olsson,
MKVK), DXLD -DX listener's digest (USA)
Var kan man köpa mottagare? Forts. från s. 5
Yaesu samt SDR-mottagare från bland andra RF
space och Perseus. Thiecom (www.thiecom.de) har en
Internetbutik som i huvudsak är på tyska (lite finns på
engelska också), men den är ganska lättbegriplig även
för den som inte kan språket. Man har ett stort utbud
av världsradiomottagare, varav en del går under egna
varunamnet Thieking, men också bland annat Sangean,
Sony och Tecsun. Kommunikationsmottagare har
man från bland annat Icom, Alinco och Palstar och
SDR-mottagare från Winradio och Perseus samt
datorkontrollerade mottagare från exempelvis Icom
och Ten-Tec. Den tredje tyska leverantören jag tänker
på är Siebel Verlag, som framför allt är ett bokförlag
med många titlar för oss radiointresserade, men de
säljer även en del världsradiomottagare, någon under
eget varunamn, men huvudsakligen Tecsun.
NA-horisont, fortsättning från s. 25
Your position as a research engineer sounds like a
fascinating line of work. I wish you and your family
much success.
I am attaching some traditional QSL confirmation
documents along with a few other things you may enjoy.
The picture is of our 4 tower array. The tiny dot on the
Sist men inte minst: DX-köp
Du kan nu sedan en tid tillbaka åter köpa mottagare via
DX-köp till bra pris. DX-köp säljer Sangeans mottagare,
i webbutiken finns de mest efterfrågade produkterna.
DX-köp kan dessutom leverera det mesta ur Sangeans
sortiment, så om du är intresserad av något utöver det
som är listat i butiken – kontakta DX-köp för prisuppgift.
DX-köp kan också förmedla mottagare ur både
Mobinets och Swedish Radio Supplys sortiment. Om
du är intresserad så kontakta DX-köp för närmare
information och aktuell prisuppgift.
Till sist: den här sammanställningen gör inga anspråk
på att vara komplett. Om du har förslag på andra bra
inköpsställen, såväl lokala som rikstäckande och även
utländska, så hör gärna av dig till mig, helst via e-post
[email protected]
Moritz Saarman
far tower is a man from our tower crew servicing the top
beacon.
Thanks again for your report.
Sincerely
Gary Zocolo
Chief Engineer/IT Manager
Efter denna lilla QSL-titt var vi klara med
spaltsäsongspremiären och i hopp om dunderkonds
och gott om bidrag till nästa gång stänger vi butiken
och säger
73s de JOB!
Sökes – en alternerande huvudredaktör!
Magnus Jesperson kommer under nästa år att
ta ansvar för tre utgåvor av Eteraktuellt. Därför
behöver vi en alternerande huvudredaktör för
de andra tre utgåvorna. Om du är intresserad
av att ta dig an den uppgiften eller om du
känner någon som du tror skulle passa i den
rollen – hör av dig till oss! Kontakta Lars
Wieden [email protected] eller Moritz Saarman
[email protected]
47
POSTTIDNING B
Avsändare
Sveriges DX-förbund
Box 1097
405 23 GÖTEBORG
DX-filateli
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
Radio TV San Marino
Ibland kommer det bidrag till spalten från de mest
oväntade håll. Den kände italienske DX-aren Dario
Monferini brukar i augusti varje år semestra i Rimini
och då göra en liten avstickare till San Marino, en av
Europas minsta stater.
Under ett besök på San Marinos frimärksavdelning
upptäckte han en ny utgåva som nog passar in i en
samling DX-filateli.
Den 13 juli 2012 gav San Marino ut det här visade
blocket med valören 4.95 €. Sedan den 13 juni 2011
finns RTV San Marino med på satellit vilket säkert är
goda nyheter för många lyssnare och tittare.
RTV San Marino är den lilla republikens statliga radiooch TV-företag. På FM-bandet har man två kanaler.
Radio San Marino sänder på 102.7 MHz med 30
kW och är igång dygnet runt. På 103.2 MHz finner
vi systerkanalen San Marino Classic. Denna station
används även för direktsändningar av möten i San
Marinos parlament. Dessa två stationer är säkert
högvilt för nordiska FM-DX-are.
San Marino har även rätt till frekvensen 711 kHz på
mellanvåg men för närvarande finns inga planer på att
använda denna möjlighet.
Jag vill minnas att San Marino mycket tidigt tilldelades
en mellanvågsfrekvens men att Italien motsatte sig
att den lilla republiken skulle få en egen röst i etern.
San Marino avstod från att starta en egen radio mot
att Italien byggde en järnväg som förbinder den lilla
republiken med Rimini. Järnvägen blev klar 1932 och
även detta firades med frimärken.
Det nya frimärksblocket har utformats av Fabio Ferrini.
Han har valt att visa satelliten från dess position över
Medelhavsområdet. Det franska frimärkstryckeriet
Cartor tillverkade hela 70 000 exemplar av blocket.
Det finns fortfarande till salu hos filateliavdelningen
i San Marino.
Adressen till dess webbplats finns med i blockets övre
högra hörn.
San Marino är ju mycket välkänt för oss frimärkssamlare.
På främst 1960-talet utmärkte man sig genom att
ge ut väldigt många motivfrimärken i långa serier.
Dessa serier innehöll alltid ett flertal mycket låga
valörer som rimligen inte kunde ha någon postal
användning. I stort sett alla ”pojksamlingar” från
denna tid brukar innehålla ett antal av dessa ofta
mycket vackra frimärken.
Som framgår av ovanstående har San Marino numera
frångått idén att ge ut frimärken med mycket låga
valörer. Vårt nya block är ju ett perfekt exempel på
denna nya politik.
Ett stort tack till Dario Monferini
uppmärksammade denna intressanta nyhet.
som