P% - D% = NPS - Interactive Intelligence

Vad är Net Promoter Score?
NPS poängen räknas ut genom att subtrahera procenten av
Detractors (D) från de som är Promoters (P) – vilket är det bästa sättet
att få fram kunders generella upplevelse av ett företag
Net Promoter Score mäter hur en kund upplever vår leverans av service
på Interactive Intelligence. NPS processen börjar med att ställa den ultimate
frågan till våra kunder:
P% - D% = NPS
”På en skala från noll till tio, hur sannolikt är det att du skulle
rekommendera Interactive Intelligence?”
Vad betyder då poängen?
•• Promoters – (Poäng 9 – 10)
Kunden är mycket nöjd med den övergripande upplevelsen av
företaget och samarbetet.
•• Passives – (Poäng 7 – 8)
Kunden är hyfsat nöjd med med den övergripande upplevelsen
av företaget och samarbetet
•• Detractors – (Poäng 0 – 6)
Den övergripande upplevelsen av företaget och samarbetet är
under förväntan
Kundens svar på den frågan avgör vilken av följande kategorier man hamnar i;
•• Promoters: En lojal och engagerad kund som fortsätter sitt samarbete
med företaget och uppmuntrar sina vänner att göra likadant.
•• Passives: En nöjd men oengagerad kund som lätt kan överväga
samarbete med en konkurrent.
•• Detractors: Missnöjda kunder fångade i en dålig relation.
KUNDUNDERSÖKNING
Skulle du rekommendera Interactive Intelligence till en vän eller en kollega?
Högst
osannolikt
0
Högst
sannolikt
1
2
3
4
5
DETRACTORS
6
7
8
PASSIVES
9
10
PROMOTERS
NET PROMOTER SCORE = % PROMOTERS - % DETRACTORS
Net Promoter® and NPS® are registered trademarks of Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc., and Fred Reicheld
Hur involverar detta då dig?
Steg i NPS processen
Interactive Intelligence kommer att skicka dig en undersökning en gång om
året. Denna ber dig poängsätta din upplevelse samt att berätta för oss vad vi
gör rätt och vad vi kan förbättra. Dina kommentarer ger oss en möjlighet att
öka din nöjdhet med de lösningar och den service vi erbjuder.
•• Att motta och svara på undersökningen.
Din medverkan och dina kommentarer är viktiga för oss. De hjälper oss
att internt kunna vidareförmedla din feedback – vilket möjliggör fortsatt
förbättring från vår sida. Våra kunders kommentarer är så viktiga för oss att
vi har skapat en process internt för att maximera förbättringar baserat på
våra kunders feedback.
•• Poäng samt feedback förmedlas internt med alla avdelningar.
Mottag
undersökningen
Fyll i
undersökningen
Poäng och
undersökning
•• Vid behov kontaktar vårt Client Success-team dig för att be om
ytterliggare information.
Summering av alla svar sker och baserat på denna väljer vi ut tre områden
där mest förbättring krävs. Vi kommer att informera alla kunder om dessa
områden, vår strategi samt stegen som tas inom dessa kritska områden.
Uppföljning från
Client success
teamet
Information delas
med Interactive
Intelligence olika
avdelningar
Avdelningarna
ger feedback
Feedback till
kunderna
Vad betyder det för dig.
Vi samlar informationen från vår årliga kundundersökning för att fortsätta
förbättra din uplevelse av oss. Positiva kommentarer visar oss vad vi gör
rätt. Kritiska kommentarer hjälper oss identifiera områden vi behöver
förbättra.
Utöver det jobbar vårt Client success-team med att följa upp på dina
kommentarer för att få så mycket information som möjligt.
Vår vision
Vår vision inom kundvård är bäst uttalad av vår CEO Dr. Don Brown:
“We help our customers turn customer service
into a competitive weapon.”
Varje kommentar kategoriseras och förmedlas internt. Client successteamet följer upp och de kan sedan förmedela informationen i frågan
med dig som kund.
Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) är en global leverantör av mjukvara och lösningar framtagna för att
förbättra kundupplevelsen. Företaget har över 6 000 kunder världen över som drar nytta av moln- eller kundplacerade
lösningar för contact center, unified communications och business process automation.
At Interactive Intelligence, it’s what we do.
© 2014 Interactive Intelligence Group, Inc. All rights reserved. | www.inin.com/se
World Headquarters
7601 Interactive Way
Indianapolis, IN 46278 USA
+1 317 872 3000 voice & fax
NPS-180-SWE
0914
EMEA
Thames Central, Hatfield Road
Slough, Berkshire, SL1 1QE
United Kingdom
+44 (0)1753 418800 voice & fax
Asia Pacific
Suite 7.3 Level 7 Menara IMC
8 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Malaysia
+603 2776 3333 voice
+603 2776 3343 fax