Uppstart - Visma Agda

Uppstart
Agda Drift
Innehåll
Installation och inloggning
Installation sidan 3
Inloggning Agda Drift sidan 4
Starta Agda PS sidan 5
–
Administration och rutiner för
användning av Agda PS via Agda Drift
Utskrift sidan 6
Spara och läsa in filer från den lokala PC:n sidan 7
Filbehörighet på lokal dator sidan 8
–
Inställningar
Anpassa dina inställningar sidan 9
2
Installation och inloggning
1
Installation
För att logga in på tjänsten Agda Drift går du med hjälp
av din webbläsare till länken: https://ctxweb.agdadrift.se
Är detta första gången du loggar in och inte har en Citrix klient
installerad på din dator visas bilden ovan. Markera kryssrutan I agree with
the Citrix license agreement och klicka på den gröna knappen Install.
3
2
Inloggning Agda Drift
När Citrix klientinstallationen är avklarad visas bilden enligt ovan.
Du loggar in med hjälp av användarnamn (User name), lösenord
(Password) samt din eToken (PASSCODE). Dessa uppgifter får du separat
i ett mejl från oss och din eToken kommer separat med posten.
Efter första inloggningen måste lösenordet bytas till ett eget lösenord som måste vara
7 tecken långt och innehålla minst en siffra, en versal bokstav samt en gemen bokstav.
Exempel: 2012Agda, 1Volvo2. Det fungerar inte att använda sitt eget namn i lösenordet.
Om lösenordet inte möter kraven på komplexitet får du ett meddelande om detta.
4
3
Starta Agda PS
Efter lyckad inloggning så visas följande ikon (ovan). Agda PS startas genom
att dubbelklicka en gång på “Agda Launcher ikonen”. Nu startas citrixklienten.
När programmet startat visas inloggningsrutan till Agda PS. Här ska demodrift anges
som användare och driftdemo som lösenord. För befintliga kunder med egen databas
ska ni använda era egna användarnamn när databasen flyttats.
Så länge som Agda PS är igång visas Citrixikonen i aktivitetsfältet under dolda ikoner.
5
Administration och rutiner för
användning av Agda PS via Agda Drift
1
Utskrift
Att skriva ut i systemet fungerar på samma sätt som när du skriver ut ifrån en
lokalt installerad applikation. Den skrivare som är vald som standardskrivare i ditt
operativsystem är den även väljs automatiskt av Agda PS. För att kontrollera
vilken skrivare du har som standardskrivare gör så här:
1.1
Tryck på Start på din dator, välj Enheter och Skrivare (Windows 7) alternativt
går du till Start, och Skrivare och fax direkt (Windows XP start meny).
1.2
Den skrivare i listan som är markerad med en bock är den skrivare som
är din standardskrivare och kommer att användas även ifrån Agda PS.
1.3
Om du vill använda en annan skrivare i Agda PS måste du först välja den skrivare
du vill skriva ut på som standardskrivare i Windows, innan du startar Agda PS.
6
2
Spara och läsa in filer från den lokala PC:n
När du sparar filer ifrån Agda PS kan du bara spara dessa lokalt på din egen dator.
Första gången du försöker spara eller öppna en fil ifrån systemet kommer rutan ovan
upp. För att du ska kunna spara filer från systemet måste du klicka på “Permit all Access”.
Detta för att ge Agda PS behörighet att spara på din lokala dator. Om du inte ger din
Citrixklient Full Access får du följande felmeddelande “Access is denied”.
Alla användare kan via Agda PS spara filer på en uppmappad enhet när du är inloggad
i Agda PS. Denna enhet heter H:\ här kan du lagra dokument, rapporter, inläsningsfiler,
bokföringsfiler osv. Mappen innehåller även en katalog som heter InlFiler, där söker
Agda PS normalt efter .inl .blf och .tfl filer. För att hämta och lämna filer i denna katalog
använder du dig av HTTPS alternativt SFTP.
7
3
Filbehörighet på lokal dator
Filbehörigheten för Citrixsessionen som Agda PS körs i kan ändras när sessionen
är igång genom att högerklicka på Citrixikonen i taskbar och välj “About”.
Klicka först på “Advanced” i det nya fönstret som öppnats och sedan på “Connection Center”.
Välj Full Access i rutan under Files i högerkanten om skrivbehörighet önskas på lokala diskar.
8
Inställningar
1
Anpassa dina inställningar
Det finns möjlighet att anpassa dina inställningar i Citrixklienten från en administrationssida
som nås genom ikonen “Settings” överst på sidan. På denna sida kan du bl.a. byta ditt
befintliga lösenord och kontrollera om Citrixklienten finns installerad.
9
Visma Agda
– Kompetens, innovation och pålitlighet
Visma Agda är en trygg HR-strategisk leverantör och partner som tillhandahåller
ett komplett HRM-system. Vi är kända för vårt löne- och personalsystem Agda PS
som är marknadsledande inom segmentet.
Företaget grundades 1978 och sedan april 2012 är Visma Agda ett företag i Vismakoncernen. Våra kärnvärden är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och
laganda. Vi har kontor i Ängelholm, Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Piteå.
Visste du att var fjärde löntagare i Sverige inom den privata sektorn får sin lön via
systemet? Det innebär att ca 5 000 svenska företag och organisationer använder
Agda PS.
Visma Agda AB
Långskeppsgatan 9, 262 71 ÄNGELHOLM
Telefon (vxl) 0431-44 94 00 • Kundservice 0431-44 94 40
[email protected] • www.agda.se