13-0008 säkerhetsteknik.indd

Säkerhetsteknik
Effektiv och driftsäker produktion
Inom Provektors helhetserbjudande för Säkerhetsteknik erbjuder vi bland annat
passagesystem, kameraövervakning (CCTV), larm och datanät/fibernät. Syftet med
tjänsterna är att öka och förenkla säkerheten för organisationer, skapa en trygg
miljö för människor och skydda materiella värden. Vi utför tjänsterna var för sig
eller som en del i en större skräddarsydd helhetslösning.
SERVICE OCH LEASING
Inom Säkerhetsteknik erbjuder vi helhetstäckande
serviceavtal på de olika teletekniska områdena. Vi
kan också erbjuda förmånliga lösningar för leasing.
Jula Centrallager, Por-Pac, Music Factory, IAC,
Sparbanken Skaraborg, Riksbyggen, Flexenclosure, Stern
Golf, Källby reningsverk, AB Bostäder, Centrumbostäder
Götene, Lidköpings kommun och ett flertal förskolor,
gruppboenden och bostadsrättsföreningar.
FAKTA
• Behörig ingenjör enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, inbrottslarm.
• Anläggarfirma larmklass 2, inbrottslarm.
• Certifierade enligt Lexcom Office och kan lämna
15 års garanti på installerade nätverk.
• Vi samarbetar med flera larmcentraler, till exempel
SOS-alarm, Securitas, Niscayah och Multicom.
Kvalitet: Certifierade enligt SS-EN ISO 9001.
Arbetsmiljö: Certifierade enligt OHSAS 18001.
Miljö: Certifierade enligt SS-EN ISO 14001.
Provektor 2013.05
REFERENSER
Våra säkerhetstjänster
Larm
Inbrottslarm
Vi utför projektering av säkerhetssystem efter kundens behov och
krav. Det finns idag stora möjligheter att skräddarsy en säkerhetsanläggning med till exempel överfallslarm, passerkontroll, utrymningslarm och kameraövervakning (se under CCTV).
Brand- och utrymningslarm
Detta larm är kanske det viktigaste skyddet då det kan rädda både
människor och stora materiella värden. Vi arbetar idag med flera
godkända anläggarfirmor och kan hjälpa till med projektering och installation av den larmlösning du väljer.
Trygghetslarm
Trygghetslarm används oftast i olika vårdinrättningar eller gruppboenden. Larmet gör det möjligt för användaren att snabbt påkalla
hjälp vid olika situationer och kopplas vanligtvis till vårdansvarig eller
larmcentral.
CCTV- kameraövervakning
Det blir allt vanligare att företag och organisationer investerar i kameraövervakning för att till exempel förebygga skadegörelse, förhindra
snatteri och stölder, dokumentera rån eller situationer av hot. CCTV
fungerar även bra för övervakning av rena industriella processer. Vad
gäller bildhantering och olika möjligheter av lagring av media finns
idag lösningar på allt från lokal hantering till nätverkslösningar. Förutom att vi sköter projektering och installation hjälper vi även till med
ansökan och tillståndsformalia.
Passerkontroll
När man vill kunna begränsa tillträdet för obehöriga, samtidigt som
man vill kunna släppa in besökare, anställda och hyresgäster finns
flera olika funktioner att välja på:
Passagesystem
Genom att installera en kortläsare stänger man ute obehöriga och
slipper hanteringen av nycklar. För att öka säkerheten ytterligare kan
man använda kod och kort (så kallad ”tag”). Man kan även implementera bokningar av till exempel konferensrum och tvättstugor via
webbläsare.
Porttelefon
Att installera en porttelefon är en enkel och effektiv lösning utan att
man behöver göra avkall på säkerheten. Vi har lösningar för både bostadshus och företag.
Datanät
Ett stabilt och säkert nätverk är idag viktigt för all kommunikation. Vi
har lång erfarenhet av både projektering och installation av fiber- och
kopparnät. Vi utför även fibersvetsning.
Provektor AB
Skara Afsengatan 2 Lidköping Truckgatan 7 Götene Fogdagårdsgatan 4
www.provektor.se
Box 266 SE-532 23 Skara Sweden www.provektor.se
Phone: +46 (0)511 240 00 Fax: +46 (0)511 240 24 E-mail: [email protected]