500 NYA JOBB I SVAPPAVAARA

500 NYA JOBB I SVAPPAVAARA
De nya dagbrotten i Mertainen och Leveäniemi beräknas sysselsätta
500 personer i direkt produktion. LKAB Berg & Betong kommer att
rekrytera drygt 200 nya medarbetare.
• Borrare
• Laddare
• Maskinförare
• Krossoperatörer
• Mekaniker
2
LKAB Berg & Betong rekryterar
LKAB Berg & Betong ansvarar för driften i
de nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara
Vi ansvarar för hela gruvdriften från fast berg till färdigt järnmalmskoncentrat
i LKAB:s dagbrottsgruvor. Vi borrar, spränger, krossar och sovrar för att sedan
leverera koncentrat till anrikningsverk.
SVAPPAVAARA ÄR EN EXPANSIV GRUVORT
Svappavaara är en expansiv gruvort, produktionen i Gruvberget har redan startat och två nya dagbrott,
Mertainen och Leveäniemi, beräknas starta under hösten 2015. Svappavaaras nya gruvor är viktiga hörnstenar
i LKAB:s mål att nå 37 miljoner ton färdiga produkter per år. Sammanlagt beräknas de tre fyndigheterna
generera cirka 12 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter per år.
PRODUKTION I DAGBROTT
Vid brytning i de nya gruvorna kommer malmen att tas ut i dagbrott, vilket innebär pall­brytning. Malmen och
sidoberg borras och sprängs, för att sedan lastas upp med lastmaskiner i truckar. Malmen transporteras till
krossanläggningen där den krossas och anrikas med hjälp av magnetseparering för att sedan levereras till
LKAB:s förädlingsverk eller direkt till slutkund. Dagbrotten är i produktion dygnet runt, årets alla dagar.
KORTA FAKTA LEVEÄNIEMI:
KORTA FAKTA MERTAINEN:
• Planerad produktionsstart
hösten 2015.
• Cirka 20 miljoner ton berg
kommer att losshållas
årligen. Varav 12 miljoner ton
järnmalm.
• Planerad produktionsstart hösten 2015.
• Beräknas bli ca 320 meter djupt.
• Cirka 30 miljoner ton berg kommer att
losshållas årligen. Varav cirka 10 miljoner
ton järnmalm.
• Beläget på LKAB:s befintliga
industriområde i Svappavaara.
• Gruvan har tidigare varit i
produktion 1961-1983.
• Tömningen av 36 miljoner
kubikmeter vatten som fyllt
igen gruvhålet pågår och
beräknas vara färdigt i
oktober 2014.
• Beräknas sysselsätta cirka
120 personer hos LKAB Berg &
Betong och cirka 80 anställda
hos underentreprenörer.
• Beläget intill väg E10 cirka 11 km nordväst
om Svappavaara och cirka 32 km sydost om
Kiruna.
• Beräknas bli ca 300 meter djupt.
LKAB Berg & Betong rekryterar
3
Vi erbjuder spännande och roliga jobb där du
har stora möjligheter att påverka resultatet
Vi söker främst borrare, laddare, maskinförare, krossoperatörer och mekaniker.
Vi kommer även att rekrytera tjänstemän, såsom produktionschefer och planerare.
LKAB Berg & Betongs anställda har samma personalförmåner som övriga anställda
i LKAB-koncernen, såsom belöningssystem och friskvård med mera.
500 NYA ARBETSTILLFÄLLEN I DE NYA GRUVORNA
Totalt kommer LKAB Berg & Betong att behöva drygt 200 nya medarbetare och dessutom kommer de nya
gruvorna att sysselsätta ytterligare cirka 300 personer hos våra underentreprenörer.
BORRARE
LADDARE
Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som
sedan ska fyllas med sprängämnen. Arbetet utförs
med modernaste borrigg utrustad med den senaste
tekniken. Borrarna arbetar tillsammans med laddarna
och ansvarar för en viktig del i losstagningen av berg.
Laddaren fyller borrhålen med sprängmedel, som
levereras från vår egen sprängfabrik i Kiruna, och
planerar för att laddningar sker säkert och effektivt.
Arbetet kräver sprängämneskort, ett års erfarenhet
från arbete med sprängning samt C-körkort.
MASKINFÖRARE
KROSSOPERATÖRER
Maskinföraren arbetar i våra tunga specialfordon
(truckar, grävmaskiner och hjullastare) och ansvarar
även för maskinens dagliga service såsom påfyllning
av olja och bränsle etc.
Krossoperatören arbetar med drift och skötsel av
våra krossar och sovringsanläggningar. Arbetet
innefattar produktion och kvalitetskontroll samt
dagligt underhållsarbete.
MEKANIKER
Mekanikern arbetar med förebyggande underhåll
och reparationer av kross- och sovringsutrustning.
Anställningen kommer att vara hos vårt dotterbolag
LKAB Mekaniska.
4
LKAB Berg & Betong rekryterar
Hur söker jag jobb hos LKAB Berg & Betong?
DU KAN ANSÖKA PÅ FÖLJANDE SÄTT
• LKAB Berg & Betongs rekrytering sker via LKAB:s
HR-avdelning. Är man intresserad ska manframförallt hålla koll på vår och LKAB:s hemsida där alla lediga tjänster annonseras.
• Man kan även stärka sin konkurrens med relevanta
utbildningar som finns, bland annat via Yrkeshögskolan.
Även våra underentreprenörer kommer att rekrytera
personal. Håll utkik på vår hemsida för mer information.
www.lkabbergbetong.se/ledigajobb
www.lkab.com/karriar
Box 817
981 28 Kiruna
Besöksadress: Tippvägen 5
Växel: 0771-760 200
Fax: 0771-760 201
www.lkabbergbetong.se
Foto: Fredric Alm och
G. Rúnar Gudmundsson, Alm & ME
V. 06/14
GAS250
• Alla ansökningar måste skickas in via hemsidan.
Vi tar inte emot ansökningar via telefon, post
eller e-post.