Projekt Säktek Sisu

Säktek P10
Säktek P10 är en prototyp för en högsäkerhetslösning som används för att övervaka och
styra objekt i rörelse samt platser med stort värde.
Med prototypen Säktek P10 erbjuds tre olika komponenter.
Den Mobila enheten är en liten radioenhet som kan placeras på vilket objekt som helst
som du vill övervaka. Den Mobila enheten kan kommunicera med en radiosändare/mottagare som är placerad i en Hot spot.
Hot spots är placerade på de olika platser som du är intresserad av att övervaka. När en
Mobil enhet kommer in i ett sådant område kommer den att kommunicera med områdets
Hot spot för att skicka eller ta emot information.
Centralen är huvuddelen av systemet. Den kontrollerar alla Hot spots. När en Mobil enhet
kommunicerar med en Hot spot övervakas detta av Centralen. Detta innebär att den nuvarande positionen för alla Mobila enheter, liksom all data som sänds mellan Centralen och
olika Hot spots, kan övervakas och lagras.
Vad Säktek erbjuder
•
Möjlighet att kommunicera med och
kontrollera objekt i rörelse
•
En modulbaserad lösning, vilket leder
till enklare implementering av kundspecifika lösningar.
•
•
En lösning med låg kostnad och hög
kvalitet för att övervaka objekt och platser som behöver övervakas, samtidigt
som man fokuserar på dataintegritet
och säkerhet.
Möjlighet att minska dina utvecklingskostnader genom att använda en färdig
kommunikationsplattform.
Tillväxt Skellefteå
931 85 Skellefteå
E-post: [email protected]
•
Minimera manuell hantering och administration och öka på så sätt processäkerheten, samt minska hanteringstider
•
Minska dina kostnader genom att använda en automatiserad lösning för att
övervaka objekt och/eller platser
•
Samla positions- och/eller statusdata på
en plats för att förenkla användning,
transport och lagring av enheter
•
Aktivera externa enheter, exempelvis
kameror, när ett larm uppstår i systemet
Exampel på användningsområden
Installera den Mobila enheten på en person eller ett objekt. Spåra förflyttningar för personen eller objektet genom en byggnad eller terräng genom att installera flera Hot spots där
och samla bild- eller ljudinspelningar under tiden. Du kan också kontrollera ljus eller ljud när
objektet eller personen kommer in i eller lämnar ett Hot spot-område.
Installera den Mobila enheten i en container som flyttas från en plats till en annan. Installera en Hot spot vid varje plats och mät trasporttid mellan platserna. Planera transporter och
användning för containern baserat på nuvarande position och belastning.
Installera Mobila enheter på pengatransporter och Hot spots vid alla kontantcentraler. Spela
in positionsdata och annan information när den Mobila enheten kommer till eller lämnar
olika Hot spots.
Tillväxt Skellefteå
931 85 Skellefteå
E-post: [email protected]