RESA - Zenit Dialog

Rehabilitering Sysselsättning i Arbete
i samarbete med Arbetsförmedlingen
Ett kunskapscenter inom arbetsliv, hälsa och lärande och utveckling
www.zenitdialog.se
Zenitgården
Verksamheten utgår från Zenit Dialogs kursgård i Tostarp
utanför Hässleholm. Kursgården ligger i en naturskön miljö i bokskog med närhet till Finjasjön och den kulturella miljön med olika
arrangemang kring Hovdala slott.
Vi finns cirka 1 mil söder om Hässleholm.
Efter överenskommelse kan vi ombesörja transport hit med vår
buss från järnvägsstationen i Hässleholm
(Magasinsgatan - baksidan av stationen. Se karta på sidan 4)
Det finns inga allmänna kommunikationer hit .
Innehåll
x
Studiebesök för att få information om
verksamheten
x
Ankomstsamtal — kartläggning
x
Uppdatera CV och personligt brev
x
Jobbsökaraktiviteter
x
Friskvårdsaktiviteter
x
Språkträning vid behov.
Metod
x
Individuella samtal
x
Föreläsningar
x
Övningar
x
Lättare motion
Zenit Dialog välkomnar alla som vill hitta ett arbete.
Ambitionen är att hitta ett arbete som kan ta till vara den
arbetssökandes styrkor, talanger, erfarenheter och motivation.
Du får hjälp av en arbetscoach att så fort som möjligt skaffa
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Vi hjälper människor, som av olika anledningar varit utan
arbete en längre tid, att i första hand hitta och behålla
ett ”vanligt” arbete med lön enligt avtal. Det kan också bli
aktuellt med en kortare praktik för att få en chans att visa vad
man kan.
Grundläggande idéer:
x
Hjälper alla som uttrycker att de vill arbeta.
x
Omfattande hjälp av arbetscoach att söka efter, hitta och
behålla ett lämpligt arbete.
x
Nära samverkan med sjukvården och sociala myndigheter
i de fall den arbetssökande är angelägen om det.
x
Ledstjärnan är den arbetssökandes önskemål för att ta till
vara motivation, starka sidor, talanger och erfarenheter.
Arbetstider 09.00—15.00
Deltagarna kommer den första tiden 2 – 4 dagar i veckan till Zenit
Dialog, beroende på hälsotillstånd, för att sedan övergå till lönearbete eller praktik på en arbetsplats på allmänna arbetsmarknaden.
Kontakta oss om Du inte har
egen bil eller möjlighet att samåka.
Efter överenskommelse kan vi
ombesörja transport till och från
järnvägsstationen i Hässleholm
(Magasinsgatan - baksidan av
stationen)
www.zenitdialog.se
Skyrup
Hovdala
slott
Anita Bengtsson
Verksamhetschef
Tel: 0451-409 40
e-post: [email protected]
Zenit Dialog AB
Zenitgården Tostarp z PL 2884 z 282 91 Tyringe
Tel: 0451-409 40 z Fax: 0451-531 60 z [email protected]
Org.nr. 556621-8854