Artikel i VLT 2011-05-13 ang. dumpning av trädgårdsavfall.

[email protected]
FREDAG 13 MAJ 2011
Många
dumpar
olagligt
Kommunen försöker få
västeråsare att sluta
slän ga träd gårdsavfal
I
i skogsdungar.
Högen är 40-50 meter lång
och kanske tre meter bred.
Den slingrar sig som en stor
orm längs skogskanten nedanför Vedbobacken, alldeles
intill villorna på Hagaberg.
-Vill man att det ska se ut
utbrister
Britten Lööv retoriskt.
Hon arbetar på kommunen: på tekniska nämndens
stab som driftsingenjör.
så här där man bor?
-
Nedskräpning är faktiskt
Kommunen tar ibland bort
tippar. Det är inte optimalt:
det kostar runt 6 000 kronor
varje gång och kan uppmuntra folk att fortsätta slänga skräpet försvinnerju!
Kommunen tänker därför
skicka ut informationsbrev
i bostadsområden runt tipparna. Man räknar med att
syndarna bor nära.
Så behöver det inte vara.
Hagabergsbon Josefin Hansson säger att hon sett bilister
köra hit och slänga avfall.
Marie Eriksson, ordförande i en av områdets samfål-
lighetsföreningar, har sett
samma sak.
ett brott, understryker hen-
-Jag kan inte lova att alla
nes kollega, kommunika-
sköter sig, vi ärju 61 hus. Men
vi tar hit en conainer ftir träd-
tionsstrategen Ulf Palm.
Högen består avjord, gräs,
maskrosklipp, uppgrävda
barrbuskar, lecakulor, trasig
trädgårdssten, asfaltsklumpar, ett par julgranar och
säkert en hel del annat.
gårdsavfall vår och höst, och
de flesta har egen liten kompost på tomten, säger hon.
MAGIVUS ÖSTIil
027-79 92 70
[email protected]
I stan finns 20 liknade
olagliga tippar som kommunen vet om. Tipparna våixer
i storlek och nya dyker upp.
Det senaste villaområdet
på Skälby har redan en hög.
- Eftersom det inte är blandat avfall förmultnar högama
inte som en kompost, säger
Britten Lööv.
Kommunen kan få ett påtryckningsmedet 1 juti. Då
träder förmodtigen en ny lag
i kraft som ger polisen möjtighet att direkt på ptats böt-
fälla den som skråpar ner.
Det ska handla om begränsad nedskäpning, och inte
det som ä så attvarligt att
,rNedskräRfaktiskt ett brott.
ULF PALM, kommunikationsstateg, Västerås
stad.
det kan beteclnas som ett
mitjöbrott. Det tindrigare
brottet ska kallas för nedskräpningsförseelse och
kunna ge penningböter.
Hur stor penningboten blir
utreds just nu och kan hamna någonstans mellan 200
och 4000 kronor.