Planering Vårterminen 2015 åk 3-6

Planering Vårterminen 2014 åk 3-7
Vecka
3
4
5
6
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Världens
musik
Spela instrument
Spela instrument
5
6
7
Spela instrument
Spela instrument
Spela instrument
Spela instrument
Spela instrument
Spela instrument
Världens
musik
Spela ihop
Spela ihop
Spela ihop
Världens
musik
Spela ihop
Spela ihop
Spela ihop
8
9
Sportlov
Mim och dans
Mim och dans
10
Mim och dans
Mim och dans
11
Mim och dans
Mim och dans
Mim och dans
Mim och dans
Instrument
Orkester
Instrument
Orkester
Spela ihop
Spela ihop
Framträdande
Framträdande
Spela ihop
Instrument
Orkester
Instrument
Orkester
Spela ihop
Spela ihop
*Religion
Spela ihop
*Religion
Påsklov
Sång/Röst
Sång/Röst
Sång/Röst
Sång/Röst
Sång/Röst
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Sång/Röst
*Teknik
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Notvärden,
Rytm. Sång
Notvärden,
Rytm Sång
Notvärden,
Rytm Sång
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Populärmusik
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Populärmusik
Populärmusik
Populärmusik
Sommarsånger
Inför avslutningen
Sommarsånger
Inför avslutningen
Sommarsånger
Inför avslutningen
Sommarsånger
Inför avslutningen
2
3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Ackord , rundgång
och
Ackord , rundgång
och
Sommarsånger
Inför avslutningen
Sommarsånger
Inför avslutningen
Noter
Klassisk musik
Noter
Klassisk musik
Klassisk musik
*1800tal
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
*1800tal
Populärmusik
Melodifestival
Eurovision
Ackord , rundgång
och riff
Ackord , rundgång
och riff
Sommarsånger
Inför avslutningen
Sommarsånger
Inför avslutningen
Planering Vårterminen 2014 åk 3-7
Centralt innehåll åk 3

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på
musik.
 Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och
slagverksinstrument.
Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang,
däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar
i svensk och nordisk barnvisetradition.
Centralt innehåll åk 4-6







Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder,
perioder och kompmodeller.
 Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till
exempel ackordföljder och basgångar.
 Musikframföranden.
Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel
uppvärmningsövningar.
Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för
ackompanjemang.
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng
som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.





Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på
människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och
rekreation och i olika rituella sammanhang.
Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om
musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan
samspela.
Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras
musikaliska karaktärsdrag.